For meg er det ikke noe problem at forskere er politisk aktive. Dersom deres politiske syn påvirker forskningen har de drevet dårlig forskning og ville snart bli avslørt.

1

Hvis så deres forskning påvirkes av politiske holdninger og / eller forutinntatte meninger i forskningsarbeidet vil vel dette kunne påvirke resultat - og da kan vel denne forskning være verdiløs i en nøytral sammenheng.

Det er jo en av grunnen til at man har fagfellevurdering.

At forskere har ganske klare meninger om feltet de forsker på er veldig vanlig.

2

For min del vil jeg være sterkt tvilende til forskningsresultat fra et slikt miljø.

Og jeg stiller meg skeptisk til slik bruk av forskningsmidler.

Du bør nok hold deg til seriøse forskere som Carl Ivar og det han ser i sin krystallkule.

1
EinarSalbu Ja, han løste jo klimagåten en kveld han satt med PC på fanget og leste om solstormene.

Det er jo synd at en fagforeningsmann står langt framme i køen for å spore av et politisk nøytralt diskusjonsemna. Og dette er en av grunnene til at jeg stiller spørsmålet om forskning. Din evne til å svare seriøst og saklig synes å være ganske fraværende når spørsmål kommer fra en politisk motstander. Og når man har slike forutinntatte handlingsmønstre er ikke det alltid gunstige egenskaper i forskningsøyemed.

1

For min del vil jeg være sterkt tvilende til forskningsresultat fra et slikt miljø.

generelt er vel FRPere skeptiske til forskning og kunnskap

1

Men når to "forskere" er såpass politisk aktive innen et område de forskere på, vil de da være i stand til å skape nøytrale forskningsresultat eller vil deres forskningsresultat være påvirket av deres holdninger ?

Dette er en en løpende diskusjon i alle forskningsmiljøer. Påvirkes forskningen av forutinntatte holdninger/konklusjoner. Går en eventuell bias går i favør av forutinntatte standpunkter, eller i motsatt retning fordi man vil fjerne tvil om bias i favør av egne standpunkter. Så må man alltid legge fram forskningsresultater til kontroll av andre.

Dette er et problem ikke bare forskere står i og alle har selvfølgelig meninger og oppfatninger, også dem som ikke går ut offentlig med dem. Det er faktisk en fordel om meninger er kjent. Det betyr ikke at resultatene er noe dårligere eller mindre objektive. At forskningsresultater samsvarer med meninger til en forsker, betyr ikke nødvendigvis at det noe galt med forskningen og at de ikke er forskere, men "forskere".

1
erdetslik Det er jo synd at en fagforeningsmann står langt framme i køen for å spore av et politisk nøytralt diskusjonsemna. Og dette er en av grunnene til at jeg stiller spørsmålet om forsk...

Det er jo synd at en fagforeningsmann står langt framme i køen for å spore av et politisk nøytralt diskusjonsemna.

Det er ikke verre enn at en som skryter av sine ferdigheter som arbeidsgiver og jobbskaper setter forskeres integritet i tvil ved å sette hermetegn rundt deres virke som forsker bare fordi du er uenig med dem.

Og så får jeg jo referere deg fra en annen tråd der du skriver:" Er det meg eller saken som er interessant for deg? Patetisk"

Selvinnsikt mangler du på lik linje med andre FrPere. http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1835605/tittel/ap-reverserer-formueskatt-og-kommuneendringer/side/

1

For min del vil jeg være sterkt tvilende til forskningsresultat fra et slikt miljø.

Her er retningslinjer forskere må følge og i tillegg bruke anerkjente metoder, i tillegg kan man bli fagfellevurdert.

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/

man kan ikke basere forskninga si på synsing og personlige meninger, men det vil sikkert alltid bli debattert i hvilken grad eget politisk ståsted kan påvirke.

1
deleted287273

Du er inne på noe vesentlig her.

Forskningen vil alltid i større eller mindre grad bli påvirket av egne synspunkter.

Og en del forskere er i dag dessverre politiske aktivister.

Disse unge damene vil kanskje ikke ha særlig "USA vennlige" funn i forskningen sin de neste fire årene?

1
Nymme [sitat…] Dette er en en løpende diskusjon i alle forskningsmiljøer. Påvirkes forskningen av forutinntatte holdninger/konklusjoner. Går en eventuell bias går i favør av forutinntatt...
deleted287273

Dette er en en løpende diskusjon i alle forskningsmiljøer. Påvirkes forskningen av forutinntatte holdninger/konklusjoner. Går en eventuell bias går i favør av forutinntatte standpunkter, eller i motsatt retning fordi man vil fjerne tvil om bias i favør av egne standpunkter. Så må man alltid legge fram forskningsresultater til kontroll av andre.

At det diskuteres og fagfellevurderes er kanskje ikke nok uansett.

Særlig ikke hvis det fagfellevurderes av andre med samme mening.

1
deleted287273

Hvis så deres forskning påvirkes av politiske holdninger og / eller forutinntatte meninger i forskningsarbeidet vil vel dette kunne påvirke resultat - og da kan vel denne forskning være verdiløs i en nøytral sammenheng.

Du er kanskje klar over dette fra før, men Harald Eia lagde et glimrende program om kjønnsforskning i Norge - Hjernevask.

Der avslørte han at forskning og egne politiske eller moralske holdninger dessverre henger alt for tett sammen i deler av forskningsmiljøet på Blindern.

1
deleted287273 Agnes Bolsø - kjønnsidentitet og seksuelle preferanser http://forskning.no/kjonn-og-samfunn-seksualitet/2010/06/100-prosent-medfodt Thomas Hylland Eriksen - politiker for De Grønne...

At noen er kritisk til andres forskning er ikke noe nytt og egentlig bare bra, men det sier ikke noe om om forskningen deres er uredelig og dårlig.

Hva mener du egentlig her:

"Forskningen vil alltid i større eller mindre grad bli påvirket av egne synspunkter.

Og en del forskere er i dag dessverre politiske aktivister.

Disse unge damene vil kanskje ikke ha særlig "USA vennlige" funn i forskningen sin de neste fire årene?"

Mener du med det å si at politisk aktive mangler integritet og vil jukse med sin forskning?

Ikke det at det ikke forekommer juks, men er det en klar sammenheng mellom forsknings juks og det å være politisk aktiv? Jeg oppfatter deg slik at du langt på vei konkluderer med det.

Jeg ser at du har gjort et spesielt utvalg, er det slik at du mener at alle som ikke er enig med deg politisk er potensielt uredelige forskere?

1
engafever At noen er kritisk til andres forskning er ikke noe nytt og egentlig bare bra, men det sier ikke noe om om forskningen deres er uredelig og dårlig. Hva mener du egentlig her: "Fors...
deleted287273

Hva mener du egentlig her: "Forskningen vil alltid i større eller mindre grad bli påvirket av egne synspunkter. Og en del forskere er i dag dessverre politiske aktivister. Disse unge damene vil kanskje ikke ha særlig "USA vennlige" funn i forskningen sin de neste fire årene?" Mener du med det å si at politisk aktive mangler integritet og vil jukse med sin forskning? Ikke det at det ikke forekommer juks, men er det en klar sammenheng mellom forsknings juks og det å være politisk aktiv? Jeg oppfatter deg slik at du langt på vei konkluderer med det. Jeg ser at du har gjort et spesielt utvalg, er det slik at du mener at alle som ikke er enig med deg politisk er potensielt uredelige forskere?

Det er mange spørsmål her:

1) Jeg mener det som står der. Forskningen vil alltid i større eller mindre grad være preget av egne synspunkter. Det er umulig å ha et "nøytralt" blikk på ting. Det er mer snakk om "nøytralitetsgrader".

2) Jeg tviler på at Thomas Hylland Eriksen vil bruke særlig mye tid på å undersøke om de 4% av forskning som kommer til andre konklusjoner i klimasaken kan ha noe for seg.

Jeg tviler vider på at disse "Midt-Østen - ekspertene" vil bruke tid og krefter på å se om Trump sin nye politisk linje fører til bedring i Midt-Østen.

3)Jeg mener at de mangler stor nok grad av nøytralitet. Det er ikke snakk om juks, men om hva en velger å forske på og hvilke hypoteser en tar tak i. Også forskningen har sine ekkokamre eller paradigmer.

Det er ikke en klar sammenheng mellom aktivitet og juks, men det er større sjans for at en som er med i SIAN og samtidig forsker på muslimer i Norge "blingser" litt i forskninga. Det er jeg overbevist om.

Jeg kan finne eksempler på høyresida også. Dessverre er "mine fag", altså samfunnsvitenskapene dominert av folk på venstresida i Norge.

Og du. Hva mener du om disse spørsmålene du stiller her?

1
engafever [sitat…] Nå gjøres dette anonymt, så hvordan vet man om man deler samme politiske oppfatninger som forskern/e? Dessuten, så er det flere enn en som vurderer en forskningsrapport.
deleted287273

En kan vel se noe ut i fra tematikken og funnene. I Bolsø sitt tilfelle som forsker på flytende seksualitet og kjønnsidentitet er det nesten et must at en er "for" slike teorier for at en i det hele tatt skal fatte interesse for dem.

1

Det viste et innslag om to unge damer som hadde lagt forskningen til side for å gjennomføre / delta i en protestaksjon mot innreiseforbudet til Trump. Og de drev til daglig med Midt-Østen-forskning.

Midt-østen forskning er et studieprogram som går over tre år med studiepoeng tilsvarende bachelor. I studiet inngår det et av to språk; arabisk eller hebraisk. Anti-Israel studenter velger arabisk, pro Israel-studenter velger hebraisk. Dermed er studentflokken delt i to leire, en marxistisk og en høyre/liberalistisk leir. Utenlandsoppholdet inkludert i studiet er likeledes delt mellom Palestina og Israel. Når de er ferdige med studiet, er de klare for en politisk karriere :)

3
Laster...