dyratorium [sitat…] Midt-østen forskning er et studieprogram som går over tre år med studiepoeng tilsvarende bachelor. I studiet inngår det et av to språk; arabisk eller hebraisk. Anti-Israel...
deleted287273

Stemmer dette?

Det bygger i så fall opp under det jeg skrev tidligere i tråden.

Det er synd at forskning i såpass store samfunnsspørsmål som denne konflikten blir preget på denne måten.

Men det forundrer meg ikke lengre. Jeg har hatt en hunch om dette en god stund.

1
deleted287273 Stemmer dette? Det bygger i så fall opp under det jeg skrev tidligere i tråden. Det er synd at forskning i såpass store samfunnsspørsmål som denne konflikten blir preget på denne m...

Stemmer dette?

De to første setninger er fakta, resten av innlegget var vel spøkefullt ment fra meg. Skal jeg gjette, tror jeg det er svært få, om noen, høyre/liberale folk som tar et slikt studium i det hele tatt..

I riktig gamle dager da jeg studerte, kaltes en grad fra det samfunnsvitenskapelige fakultet "cand.polit". tilsvarende master i dag. Dengang var nok de fleste uteksaminerte hardbarkede sosialister, men så var da Blindern usedvanlig rødt i de dager (tidlig 70-tall)

2
dyratorium [sitat…] De to første setninger er fakta, resten av innlegget var vel spøkefullt ment fra meg. Skal jeg gjette, tror jeg det er svært få, om noen, høyre/liberale folk som tar et sl...
deleted287273

I riktig gamle dager da jeg studerte, kaltes en grad fra det samfunnsvitenskapelige fakultet "cand.polit". tilsvarende master i dag. Dengang var nok de fleste uteksaminerte hardbarkede sosialister, men så var da Blindern usedvanlig rødt i de dager (tidlig 70-tall)

En ble cand.polit helt inn i 2000-tallet.

Det røde 70-tallet har nok preget forskningen i Norge de siste årtiene ja.

1
erdetslik Ditt innlegg er en av grunnene til at jeg stiller spørsmålet om forskning. Din evne til å svare seriøst og saklig synes å være ganske fraværende på et politisk nøytralt spørsmål. E...

Ditt innlegg er en av grunnene til at jeg stiller spørsmålet om forskning. Din evne til å svare seriøst og saklig synes å være ganske fraværende på et politisk nøytralt spørsmål.

Nå er jeg ikke forsker!

Hva venter du for svar, på det du kaller politisk nøytralitet.Så har vel forskere som disse to evnen til å ha flere en en tanke i hode samtidig.

Uansett yrke, så kan man vel ha interesser for andre spørsmål og vise engasjement?

Demonsterer man mot Trump så er man selvfølgelig ikke nøytral, men nå er jo over halvparten av amerikanere uenig med Trump og således ikke nøytrale eller ønsker være det.

Nøytralitet har ingen plass i politikken, enten er du for eller så er du mot.

Hvis du ikke er enig med meg i min virkelighetsoppfatning, så er det greit!

Men det betyr ikke et du er nøytral, bare at du står på den motsatte side.

Men vi kjenner jo til dette i en av Carl Ivars gylne perler ;-)

Økonomer mener mye rart om ting de ikke har greie på, for eksempel økonomi.

Carl I. sitt svar til VG i 2002 da økonomer kritiserte Frp for en uansvarlig politikk.

1
Torotto [sitat…] Nå er jeg ikke forsker! Hva venter du for svar, på det du kaller politisk nøytralitet.Så har vel forskere som disse to evnen til å ha flere en en tanke i hode samtidig. Ua...

Det var jo godt å høre - at du ikke er forsker. Men kåt på Frp er du - siden du bringer inn Frp i en politisk nøytral tråd - ikke skjønner jeg hvorfor og heller ikke sammenhengen.

Og ikke skjønner jeg hvorfor du bringer inn økonomi i en slik sammenheng, men du har vel din agenda.

1
engafever [sitat…] Nå gjøres dette anonymt, så hvordan vet man om man deler samme politiske oppfatninger som forskern/e? Dessuten, så er det flere enn en som vurderer en forskningsrapport.

Man kan selvsagt tro at peer review innen akademia er en anonym sak. Men det vil være det samme som å si at man er lettlurt. Man trenger i enkelte tilfeller ikke å lese mer enn noen linjer av abstract før man vet hvem forfatteren(e) er. Derav følger at man også vet hva vedkommende person(er) står for både profesjonsmessig, som person og i mange tilfeller politisk.

Peer review er forsåvidt bra for den rent tekniske/metodemessige kvaliteten til et forskningsprosjekt. Men når det gjelder det å vurdere integriteten til en forsker bør man nok også søke utenfor fagfellekretsene i akademia. Dersom en politisk aktiv forsker innen et politisk betent tema fagfellevurderes av en tilsvarende politisk aktiv 'peer' med samme preferanser har man et potensielt problem. Og innen snevre norske forskningskretser ser jeg på dette som en reell problemstilling.

Derfor er det bra at forskere utsettes for 'utsidens' stringent sett 'ukvalifiserte' vurderinger. Og tilsvarende uheldig når de velger å gjemme seg bak 'peer review' for å unngå å ta diskusjonene rundt de bredere implikasjonene av deres forskning

1
Ljot Man kan selvsagt tro at peer review innen akademia er en anonym sak. Men det vil være det samme som å si at man er lettlurt. Man trenger i enkelte tilfeller ikke å lese mer enn noe...

Man kan selvsagt tro at peer review innen akademia er en anonym sak. Men det vil være det samme som å si at man er lettlurt.

Interessant, kan du vise til noen undersøkelser hvor dette har vist å være et problem?

Jeg er også enig i at forskerne skal sees i korta osv., spesielt med tanke på at mye forskning er betalt av skattebetalerne, men jeg synes kritikken er urettferdig om man avviser forskning som lite troverdig på generelt grunnlag, bare fordi forskeren har vist seg å være politisk aktiv, som jeg opplever at enkelte gjør.

1
erdetslik Det var jo godt å høre - at du ikke er forsker. Men kåt på Frp er du - siden du bringer inn Frp i en politisk nøytral tråd - ikke skjønner jeg hvorfor og heller ikke sammenhengen....

Men kåt på Frp er du - siden du bringer inn Frp i en politisk nøytral tråd - ikke skjønner jeg hvorfor og heller ikke sammenhengen.

På grunn av at du ikke er nøytral, men forsøker bruke nøytralitet for å diskreditere forskere.

Dette er et typisk trekk i alle former for høyrepopulisme.

Hvis du hadde seriøse hensikter så burde du jo opplyst navn på forskere og ikke minst påpekt hva i deres forskning, du anså som ikke nøytralt.

De du imidlertid gjør er å drive dobbeltkommunikasjon, hvor det underliggende er nettopp at forskere som privat står til venstre, ikke er å stole på eller er faglig dyktige nok.

1
Ljot Man kan selvsagt tro at peer review innen akademia er en anonym sak. Men det vil være det samme som å si at man er lettlurt. Man trenger i enkelte tilfeller ikke å lese mer enn noe...

Man kan selvsagt tro at peer review innen akademia er en anonym sak. Men det vil være det samme som å si at man er lettlurt.

Når jeg hadde om fagfellevurderinger på studie, så ble det aldri snakket om svakheter rundt fagfellevurderinger, det ble tatt opp andre uheldige ting rundt vitenskapelige artikler riktignok. En svakhet med studie kanskje, eller kanskje ikke relevant?

Uansett, har lest to artikler om det nå som tar for seg problematikken og kan bare si meg enig i at fagfellevurdering ikke nødvendigvis er uproblematisk.

Men, og det er mitt viktigste poeng, man kan ikke avvise en forskning før man har satt seg inn i den, altså, den artikkelen der er skrevet av en som har vært medlem av Frp i 20 år, så den har ingen troverdighet, eller fra en som har vært medlem av Rødt, ingen troverdighet. Politisk aktive kan også være redelige og gjøre grundig forskningsarbeid, det må andre kriterier til også når man vurderer og bedømmer.

1

forskningsresultat

Midtøsten forskning i Norge i dag = offentlig finansiert hobby virksomhet med det formål å sette israelske jøder i dårligst mulig lys. Det skal forbause meg mye om ikke de to demonstrerende tuppene fra Blindern er en del av det miljøet. Om de ikke er det, så ville de nok aldri blitt tildelt forskningsmidler.

Men så kom Trump med et tiltak rettet mot heltene til disse to. Da holdt det ikke med forskning. Da måtte det aksjoneres.

1

Men når to "forskere" er såpass politisk aktive innen et område de forskere på

Rakettforsker er det jo så mye snakk om - kanskje de forsker i Kassam-raketter? :-)

2
ulefos [sitat…] generelt er vel FRPere skeptiske til forskning og kunnskap

Fint at noen er skeptisk til forskning og ikke blindt tror på alt som blir sagt. Om man går inn på Google og søker på ordene juks forskning, så ser man haugevis av eksempler på forskningsresultat det har blitt jukset med.

For venstresidens sympatisører vil det være naturlig å tro blindt på det som blir presentert i all forskning, skal man tro deg. Men da er det fint at noen stiller spørsmål ved de forskningsresultat som blir fremlagt.

Når man tror blindt på de forskningsresultater som blir lagt frem, så blir man vel heller kunnskapsløs.

Man kan jo bare se på det tullet som mange av venstresidens sympatisører her på VGD kommer med.

Hadde venstresidens sympatisører vært litt mer kritisk til den "sannhet" som blir presentert for de, hadde nok antall tulleinnlegg fra venstresidens sympatisører her på VGd blitt halvert, tenker jeg..... ;o)

1
dyratorium [sitat…] De to første setninger er fakta, resten av innlegget var vel spøkefullt ment fra meg. Skal jeg gjette, tror jeg det er svært få, om noen, høyre/liberale folk som tar et sl...

I riktig gamle dager da jeg studerte, kaltes en grad fra det samfunnsvitenskapelige fakultet "cand.polit". tilsvarende master i dag. Dengang var nok de fleste uteksaminerte hardbarkede sosialister, men så var da Blindern usedvanlig rødt i de dager (tidlig 70-tall)

Og så har vi en annen utdannelse, juridisk embetseksamen, som preges av konservative og besteborgelige snobber.....

Ting tyder på at like folk velger lik utdannelse.

1
Laster...