Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Tilrettelegging av arbeidsliv

litt usikker på om temaet passer best på politikk eller aktuellt. Men prøver politikk ettersom det må bli en politisk avgjørelse.

det er på nyhetene om tilrettelegging for folk med aspbergers, autismeformer etc..det vi generellt kan omtale som funksjonshemming.

tror spørsmålet toner ned til om vi skal ha arbeid for trygd på slavevilkår eller arbeid og arbeidstidsordninger for vanlig lønn.

kom til og tenke på eksempel om arbeidsgiver som har tilbudt arbeid på bare kveld / natt grunnet søvnforstyrrelser / forskjøvet søvnfasesyndrom. Vel og merke frivillig fra arbeidstakers side og mulig grunnet arbeidsgivers størrelse og arbeidets art der vedkommende til enhver tid kunne erstatte uteblitte fra ferier og sykdom.

som fast ordning : ikke teknisk problem utenom at noen blir tvunget inn på skiftordninger som ikke gir mulighet for familieliv. Men det gjør vel ikke skipsfart og langtransport i enkelte former heller ? Dog hensyn til kompensert fritid. Arbeidstidsordninger.

de som ikke produserer i normalt tempo : skal de ha full lønn eller jobbe for trygd ?

har vi slavevilkår eller unormalt bra vilkår ?

må si jeg fikk bakoversveis når jeg for en del år siden hørte om mentalt tilbakestående som jobbet for 5 kr timen. Vel...kansje var det ikke bedre tiltak for dem enn " arbeidsplass " men hvem kan vite om de var slavearbeidere og ikke hatt det bedre med andre ordninger ?

tar vi utgangspunktet i kjent tilfelle så ville arbeidstaker jobbe. Arbeidsgiver ha vedkommende ansatt og leger / nav ha vedkommende i arbeid. Men redusert helse tilot ikke full tid. Og økonomi ikke redusert arbedidstid for vedkommende.

hva skulle være løsning ? For " tilrettelegging " handler både om vilkår så vel som totaløkonomi for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

kan samfunnet i " verstefall " kjøre deg til og fra jobb i taxi ?

hva tror og tenker dere om dette temaet ?

1
6 svar

6 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

october

Dette er noe som i praksis vil være vanskelig.

I utgangspunktet så syns jeg det kan virke fornuftig å kombinere trygdeytelser og jobb, for å subsidiere en persons manglende produksjonsevne for eksempel. Da vil en slik person kunne ha en tilknytning til arbeidslivet og de positive effektene det kan ha for både samfunn og arbeidstaker - og samtidig være sikret en høyere inntekt enn trygd alene.

I praksis tror jeg fort en slik ordning kan bli gjenstand for "press", hvor arbeidsgiver forsøker å utnytte ordningene. Jeg kjenner allerede til virksomheter som har en bevisst strategi om å hente inn folk på ulike typer "tiltak" betalt fra NAV, og som er ment å være en statlig finansiert "prøvetid" nærmest - men hvor virksomheten bevisst ikke har til hensikt å ansette denne personen, men når tiltaksperioden er over - så henter man heller inn en ny person på et nytt tiltak. Det kan fort bli en kilde til et enda mer kynisk arbeidsliv.

Men jeg kjenner også til personer som jobber full tid, men hvor arbeidsgiver får dekket halve lønnskostnaden, så det må vel finnes noen sånne ordninger. Eller kanskje dette er en gammel ordning, som ikke brukes fremdeles?

1

Columbus_3

I praksis tror jeg fort en slik ordning kan bli gjenstand for "press", hvor arbeidsgiver forsøker å utnytte ordningene. Jeg kjenner allerede til virksomheter som har en bevisst strategi om å hente inn folk på ulike typer "tiltak" betalt fra NAV, og som er ment å være en statlig finansiert "prøvetid" nærmest - men hvor virksomheten bevisst ikke har til hensikt å ansette denne personen, men når tiltaksperioden er over - så henter man heller inn en ny person på et nytt tiltak. Det kan fort bli en kilde til et enda mer kynisk arbeidsliv.

Jeg har sett slike tendenser noen steder ja. Jeg har en fjern slektning som har vært lenge arbeidsledig. Han fikk en tidsbegrenset deltidsjobb med hjelp av NAV og hadde håp om å få fortsette når perioden med støtte til arbeidsgiver fra NAV gikk ut.

Men nei. Når tiden med støtte fra NAV var slutt fikk arbeidsgiveren en ny ansatt fra NAV på de samme betingelser. Og det er ikke fordi mitt slektning gjorde en dårlig jobb, han er fortsatt tilkallingshjelp i samme firmaet.

I sånne tilfeller synes jeg NAV legger til rette for arbeidsgiverens kyniske opptreden.

1

EinarSalbu

Men nei. Når tiden med støtte fra NAV var slutt fikk arbeidsgiveren en ny ansatt fra NAV på de samme betingelser.

Jeg er ikke sikker, men mener dette er ulovlig praksis. Det burde i alle fall være det.

1

politikk

Columbus3 : har nav noen alternativer til og benytte arbeidsgivere som kynisk utnytter systemet ?

nav er jo ingen arbeidsgiver eller skole som selv eier og driver alle former for opplæring og omskolering. Nav er vel bare ett offentlig organ som skal få folk ut i aktivitet.

1

politikk

October : tror du kan ha rett i at dette blir utnyttet hos noen bedrifter. Jeg har hvertfall stusset litt på at en butikkjede har stadig nye ansatte med måneders mellomrom.

men det kan kansje også være avtale med nav om opplæringsprosjekt innenfor butikkbransjen der nye ikke blir ansatt etter en viss tid. Og således ikke noe ulovlig ?

f.eks kreves x antall praksistimer på anleggsmaskin før folk kan få maskinførerbevis. Og uten dette kan de heller ikke søke på slike jobber. Alle formelle krav i yrker må altså være på plass som ledd i omskoleringstiltak.

det som er vanskelig i praksis er jo de økonomiske løsningene. For i teorien kan folk jobbe en time PR dag og dette kalles en jobb. Det er bare om og gjøre og finne noen som vil betale for oppgaven.

arbeid for trygd vil også undergrave vanlige arbeidsplasser hvis ikke oppgavene er noe som ingen vil betale for eller blir gjort likevel. Som søppelplukking i strandkanten. Og ett godt spørsmål : arbeid for trygd blir jo litt som slavearbeid eller ubetalt arbeid.

jeg startet trådet for og få synspunkter på dette ettersom jeg ikke helt klarer og se de økonomiske løsningene på dette. Og at hvis det blir utbredt selvsagt vil undergrave eksisterende arbeidstidsordninger.

en ordning som fast ansatt på full tid uten fastsatt arbeidstid er lovlig så vidt jeg vet. Men kan jo spenne over hele spekteret på arbeidstider. Skulle dette være ulovlig kan det nok lett omgåes hvis arbeidstaker registrer seg som selvstendig.

Det største problemet tror jeg blir folk med nedsatt arbeidskapasitet og spørsmålet om lønn. Selvsagt får folk timelønn hvis de utfører arbeid i normalt tempo, men det blir lite med få arbeidstimer.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...