Columbus_3 skrev"

Jeg registrerer hele tiden at venstresidens debattanter hele tiden snakker om økte forskjeller. Men deres løsning er hele tiden å skatte de rike hardere. Lite snakk om å bedre de fattiges kår som "

Jeg skjønner ikke hvorfor partier er så utrolig opptatt av økte forskjeller, de burde istedet bruke ressurser på å bedre vilkårene for de med minst

1
riksen77 Columbus_3 skrev" Jeg registrerer hele tiden at venstresidens debattanter hele tiden snakker om økte forskjeller. Men deres løsning er hele tiden å skatte de rike hardere. Lite sna...

Jeg skjønner ikke hvorfor partier er så utrolig opptatt av økte forskjeller, de burde istedet bruke ressurser på å bedre vilkårene for de med minst

Det er ren misunnelse som rir mange dessverre. Det hadde vært smartere å fokusere mer på hvordan skape flere grønne godt betalte arbeidsplasser enn å fokusere på ensidig økte skatter og avgifter som bare gjør det vanskeligere for de som har lite fra før av.

1
GiPazzini_85 Det er virkelig et snev av fatalisme i mye av det venstresiden bedriver i dag. Ja, hvorfor ikke bedre de fattiges kår gjennom f.eks å øke deres kjøpekraft eller skape flere arbeids...

Det er virkelig et snev av fatalisme i mye av det venstresiden bedriver i dag. Ja, hvorfor ikke bedre de fattiges kår gjennom f.eks å øke deres kjøpekraft eller skape flere arbeidsplasser? Slike ting snakkes det lite om ute på venstresiden.

Nå er du kanskje ikke våknet enda..?

Venstresiden ønsker å øke skattene - mest til de som tjener mest - for å kunne sende mer penger til kommunene. Det de først ønsker å oppnå er at det blir igangsatt bygging/renovering av kommunale bygg. Dette vil resultere i langt flere arbeidsplasser enn hva tilsvarende skattelette har gitt under denne regjering.

Når flere kommer seg i arbeid, vil deres forbruk øke. Dette vil skape økt etterspørsel etter mer enn bare basisvarer, som igjen vil gi flere arbeidsplasser.

I tillegg ønsker venstresiden å øke bidragene til de som står totalt utenfor arbeidslivet.

H og FrP derimot betaler arbeidsføre for å ikke jobbe mens de tar vekk stønader slik at de tvinger uføre til å jobbe...

1

Alt dette våset om økte forskjeller er bygd på et tragisk fiendebilde og misunnelse.

De som har det tyngst i samfunnet, av en eller annen grunn, må vi hjelpe. Men økte forskjeller blir vi aldri kvitt. Derimot vil forskjellene øke og øke.

Hvorfor ?

For de fleste er det viktig og ha tilnærmelsesvis alt det alle andre har. Og bruker alt de tjener på det og så låner de litt mer enn de burde for å nå opp så langt de klarer.

Og så er det noen få andre som bryr seg mindre om hva alle andre har, og velger å bruke minst mulig til forbruk og stasj de egentlig ikke har bruk for - og heller bruker penger til noe som kan kaste av seg penger noen år fram i tid. Jeg kjenner noen som har valgt å ha minimalt og bo billig. Og bruker sine penger til å bygge opp en bedrift - etter 3 målbevisste år begynner det å se bra ut. De vil garantert lykkes. Innen 3 år til har de garantert tjent opp 1 million i egenkapital og jobbet hardt. Og etter ytterligere 5 år vil de trolig ha tjent opp en formue på 5 - 10 millioner - og bygd opp noen arbeidsplasser. Og med det har de bidratt til at forskjellene vil øke.

Men hadde de gjort dette om skattene hadde vært mye høyere for redusere forskjellene ? Neppe . . . . . . .

1
Trikkeren [sitat…] Nå er du kanskje ikke våknet enda..? Venstresiden ønsker å øke skattene - mest til de som tjener mest - for å kunne sende mer penger til kommunene. Det de først ønsker å o...

Når flere kommer seg i arbeid, vil deres forbruk øke. Dette vil skape økt etterspørsel etter mer enn bare basisvarer, som igjen vil gi flere arbeidsplasser. I tillegg ønsker venstresiden å øke bidragene til de som står totalt utenfor arbeidslivet.

Hvor mange nye arbeidsplasser må til for å skape en økt etterspørsel / forbruk som skaper nye arbeidsplasser i en kommune ?

Hvor står det at "venstresiden ønsker å øke bidragene til de som står totalt utenfor arbeidslivet." ?

1
Nymme [sitat…] Hvem konkret er denne Oslo-eliten?

Nymme: Er ikke det åpenbart? Regjering, Storting, departementer, direktorater, de største økonomiske interessene og riksmediene befinner seg alle i Oslo. For en som bor i en distriktskommune på f. eks. Vestlandet eller Nord-Norge og opplever å få et vedtak tredd nedover hodet som de er redd for kommer til å påvirke egen hverdag negativt, så virker argumentene fra "de i Oslo" i noen tilfeller som rimelig fjern arroganse. Sper du på litt fordommer mot byfolk på toppen, så har du nok til å lage deg et elitistisk "fiendebilde", for å sette det litt på spissen. Lodder man stemningen i distriktene (særlig de mest usentrale), så er det ikke tvil om at disse holdningene har økt noe den siste tiden. Det er en økende oppfatning av at distriktene marginaliseres. Dette tjener SP på.

1
Trikkeren [sitat…] Nå er du kanskje ikke våknet enda..? Venstresiden ønsker å øke skattene - mest til de som tjener mest - for å kunne sende mer penger til kommunene. Det de først ønsker å o...

Når flere kommer seg i arbeid, vil deres forbruk øke. Dette vil skape økt etterspørsel etter mer enn bare basisvarer, som igjen vil gi flere arbeidsplasser.

Hvor mye større forbruk vil en som "kommer seg i arbeid ha." ?

Han / hun har allerede et forbruk - om vi så sier kr. 5.000 i økt forbruk pr mnd /60.000 pr år (det er trolig noe høyt). Om vi så sier at det økte forbruk går til en butikk (for å se sammenhengen) der lønnskostnadene er 10%. Om da en nyansatt får 360.000 i lønn, da må omsetningen øke med 3,6 millioner for å dekke kun lønnskostnadene, så det må da ca 60 - 70 nye jobber i kommunen for at det teoretisk kan opprettes en ny arbeidsplass pga økt forbruk bare for dekke de økte lønns kost. Men det var teori - i praksis er det annerledes - de fleste handelsbedrifter som får glede av økt forbruk har, som regel, kapasitet til å ta imot økt omsetning uten å måtte ansette.

Trolig må det 100 - 150 nye stillinger (eller trolig flere) i et område / kommune for at det skal få tilleggseffekter som nye arbeidsplasser pga nye jobber.

For å få disse 100 nye arbeidsplasser ute i kommunen vil det koste ca 30 millioner (når vi trekker ut skatteinnbetalingene fra de nye arbeidsplassene) om staten skal betale for disse.

1
erdetslik Alt dette våset om økte forskjeller er bygd på et tragisk fiendebilde og misunnelse. De som har det tyngst i samfunnet, av en eller annen grunn, må vi hjelpe. Men økte forskjeller...

erdetslik

Professor Norman er professor i misunnelsen han da? Han er tidligere høyrestatsråd og mener de rikeste bør skattelegges hardere.

http://e24.no/makro-og-politikk/victor-norman-kritiserer-regjeringens-skattepolitikk/23257958

Det blir for enkelt å bare avvise problemet med at det bare er snakk om misunnelse.

1
Nymme [sitat…] Hvem konkret er denne Oslo-eliten?

Oslo eliten er flere det. Det er dem som sitter og tror at alt må sentreres om Oslo for å fungere. Det er dem som sitter med latten sin på Løkka og vil bestemme hvordan folk på bygda skal leve. Det er dem som tror at all verdiskaping foregår i Oslo og at vi andre ikke kan klare oss uten dem (men tro meg, det kan vi).

1
Laster...