gjespe Klarer du å nevne noen saker - eller er det en grunn til at dere ikke klarer det? Hvorfor skal folk stemme SP - hvis de ikke kan forklare hvilke saker de mener de skal få igjennom...

Det viser jo at de har det bare i kjeften og vil ikke få til en dritt...

Når du argumenterer slik må jeg smile og tenke på at Siv Jensen i Frp nettopp ble kåret til "avgiftsdronninga", og jeg tenker tilbake på å svær i kjeften hun og andre Frpère var i media i åresvis i opposisjon da de lovte mindre skatt og avgifter om de kom i regjering.

Og hva skjedde? De kom i regjering og Siv Jensen (Frp) fikk til og med finansministerstolen og sprengte alle avgiftsrekorder i dette landet...

Fremskrittspartiet er ikke til å stole på og velgerne har blitt lurt.

Senterpartiet har alltid stått fast og solid i sin politikk og det er bedre å gi sin stemme til Sp enn til Frp.

Desto større Sp, desto mer Sp politikk :-)

1
axce Jeg spurte deg: Hvordan er det igjen med et parti som ikke har flertall i en regjering, får det gjennom politikken sin på alle områder?

FrP har jo fått til masse.

Det har jo aldri blitt innkrevet mer bompenger, det er jo godt kjent.

FrP har økt arbeidsledigheten fra 3,5% i 2013 til 4,7% i 2016.

FrP har økt antallet innvilgede asylsøknader fra 5800 i 2013 til 12 450 i 2016.

Frp har økt maksprisen for barnehage fra 2330 kroner i 2013 til 2730 kroner i 2016.

Jo, FrP har da fått til masse.

2
Hakeslepp [sitat…] Når du argumenterer slik må jeg smile og tenke på at Siv Jensen i Frp nettopp ble kåret til "avgiftsdronninga", og jeg tenker tilbake på å svær i kjeften hun og andre Frpè...

Og hva skjedde? De kom i regjering og Siv Jensen (Frp) fikk til og med finansministerstolen og sprengte alle avgiftsrekorder i dette landet...

20 + milliarder i samlede skatte og avgiftskutt, det er helt i tråd med hva de lovte, mens SP gikk til valg på å få oss ut av EØS og Schengen, men tok imot rekordmange direktiver fra EU og rekordmange innvandrere fra Europa siste de satt i regjering :-)))

1
Chubby [sitat…] 20 + milliarder i samlede skatte og avgiftskutt, det er helt i tråd med hva de lovte, mens SP gikk til valg på å få oss ut av EØS og Schengen, men tok imot rekordmange dir...

Du må skille mellom store skattekutt til de rikeste og økte avgifter som slår ut direkte på folk flest sine pengebøker.

Siv Jensen i Frp ble kåret til tidenes avgiftsdronning nylig på grunn av rekord i avgiftsnivået. Frp velgerne er lurt av sine egne.

Fri flyt av billig øst europeisk arbeidskraft tar jobber fra et land, derfor BREXIT. Engelske innbyggere fikk nok og vil ut av EU. Vi kan også med rette stille et kritisk spørsmål til å bli dirigert av EU og EØS avtalen.

Senterpartiet har hatt rett hele tiden i å være kritisk til EU og EØS.

Flere andre land i Europa som Frankrike, Nederland og kanskje Tyskland har samme strømninger som England, ikke uten grunn.

1
Hakeslepp Du må skille mellom store skattekutt til de rikeste og økte avgifter som slår ut direkte på folk flest sine pengebøker. Siv Jensen i Frp ble kåret til tidenes avgiftsdronning nylig...

Du må skille mellom store skattekutt til de rikeste og økte avgifter som slår ut direkte på folk flest sine pengebøker.

Siden du nevner disse kjempestore skattekuttene og de økte avgiftene - hvilke og hvordan vil SP endre på skattepolitikken og hvilke avgifter snakker du om som de vil endre?

AP har ikke klart å legge frem et troverdig alternativ i sitt alternative budsjett - men det har kanskje SP?

1
fargerik FrP har jo fått til masse. Det har jo aldri blitt innkrevet mer bompenger, det er jo godt kjent. FrP har økt arbeidsledigheten fra 3,5% i 2013 til 4,7% i 2016. FrP har økt antallet...

FrP har økt arbeidsledigheten fra 3,5% i 2013 til 4,7% i 2016.

FrP har økt antallet innvilgede asylsøknader fra 5800 i 2013 til 12 450 i 2016.

Frp har økt maksprisen for barnehage fra 2330 kroner i 2013 til 2730 kroner i 2016.

Haha - blir du ikke flau - tenk arbeidsledigheten har økt med hele 1,2% etter tidenes største nedgang i oljeindustrien - patetisk.

Forklar gjerne hvordan AP ville få færre asylsøkere - også tatt i betraktning de har invitert de fleste?

Jøss har maksprisen for barnehage økt med 400,- kroner over tre år - jeg fant ikke noe om at AP vil endre denne prisen i sitt alternative budsjett?

Og med det samme du er i siget - hvordan skal AP minske forskjellene - skattelettelsen til de rike - ved å gi de en hel tusenlapp mer i skatt hvis de tjener 160.000 i måneden?

1
Hakeslepp Du må skille mellom store skattekutt til de rikeste og økte avgifter som slår ut direkte på folk flest sine pengebøker. Siv Jensen i Frp ble kåret til tidenes avgiftsdronning nylig...

Folk flest har fått betydelige skattekutt, det er kutt i inntektsskatten og økt minste og personfradrag som utgjør størsteparten av de 20 milliardene i netto skatte og avgiftskutt, og dette går til nettopp folk flest. Så har de også kuttet bilavgiftene betydelig og fjernet en rekke avgifter. Med sosialistene ville avgiftene økt betydelig mer, uten at dette forsvarer at de har gått opp nå, Sivs tid som avgiftsdronning forsvinner i det sosialistene tar makten igjen.

Utvilsomt, dessverre kastet de det fra seg for å sitte i regjering i 8 år hvor de tok imot og innførte rekordmange EU-direktiver og administrerte åpne grenser mot Europa med rekordmange innvandrere og rekordmange øst-europeiske bander som kom over grensene som resultat.

2

Gjespe: "Klarte du ikke og komme med en enkel sak som SP regner med å få igjennom - du trenger ikke svare på alle områder - bare en liten sak?"

----------------------------------

Var det for vanskelig for deg å svare på spørsmålet? Spør mamma da.

1
gjespe [sitat…] Dummeste jeg har hørt på lenge - SP ikke haleheng til AP - skriv det opp å heng på veggen :) Kan du nevne noen saker SP vil få igjennom?

Kan du nevne noen saker SP vil få igjennom?

Her er en av mange saker som Senterpartiet kan få gjennom: (sakset fra Sp sine websider)

Sp vil styrke akuttkirurgien ved små og mellomstore sykehus Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å opprette en egen legespesialitet i akuttkirurgi spesielt tilpasset behovet på små og mellomstore sykehus i Norge.

07.mars.2017

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide nye opplæringsmål og spesialistutdanning for leger. Der kan blant annet generell kirurgi forsvinne som egen spesialitet. Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, mener det er en sterk trussel mot dagens desentraliserte sykehusstruktur. Derfor har Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget om å opprette en egen legespesialitet i akuttkirurgi spesielt tilpasset behovet på små og mellomstore sykehus i Norge.

- Senterpartiet foreslår at det opprettes en egen hovedspesialitet som kan hete akuttkirurgi. Denne skal ivareta det fremtidige behovet for kirurger med generell kirurgisk kompetanse. Dette er helt avgjørende for å sikre lokalsykehusenes framtid i Norge. Dagens spesialiststruktur for leger er i dag ikke i samsvar med samfunnets behov, sier Toppe.

Toppe peker på at flere helseforetak i disse dager foreslår å legge ned hele eller deler av det akuttkirurgiske tilbudet fordi det er mangel på kirurger.

- Med ny spesialistutdanning vil denne mangelen bli mye større, fordi det bare vil være mage- tarm kirurger som vil få vaktkompetanse. Derfor haster det med å snu utviklingen, og sørge for utdanning av spesialister innen generellkirurgi, som ivaretar lokalsykehusenes behov. Vi tror mange unge leger vil kunne utdanne seg til en slik spesialitet, siden jobbmulighetene vil være mange og faglig interessante. En slik spesialitet vil også være aktuell for leger som vil tjenestegjøre utenlands, for eksempel i Forsvaret eller i Leger uten grenser, sier Toppe.

Senterpartiet foreslår også nye økonomiske tiltak som bedre rekruttering av kirurger til distriktssykehus.

- Kirurger som søker seg til arbeid ved lokalsykehus i rekrutteringssvake områder må for eksempel få tilbakebetalt deler av studielån. Alle helseforetak må pålegges å skape stillinger som er attraktive for nye kirurger. Alle sykehus i helseforetaket må sees under ett, og rekrutteringsarbeidet må være langsiktig, avslutter Toppe.

1

Senterpartiet er nå passert 10,2% og puster Frp i nakken som landets mulige tredje største parti. Er det Senterpartiet`s klar tale for levende bygder og imot sentraliseringsprosessene til den blåblå Høyre/Frp saken som nå slår inn for fullt, eller har det noe med ulveavlen til den blåblå regjeringen? http://www.dagbladet.no/nyheter/beste-sp-maling-pa-20-ar/67009641

Nå ligger Senterpartiet på 11 prosent på de to siste meningsmålingene. Det er klar tale og et konsistent budskap som blir gjentatt, som gjør susen.

Ernas negative angrep på Senterpartiet, biter ikke folk flest på for det er uten substans.

1
gjespe [sitat…] Du glemte å si om AP vil endre dette? Ser ingenting i alternative budsjettet? Hvis de ikke gjør det så betyr det jo de er enige - så slutt å syt... Dessuten er det vel red...

Du glemte å si om AP vil endre dette?

Du må ha voldsomme forventninger til at Ap kommer til makta!

Du som er så himla opptatt av dem at du ikke klarer å skrive om noe annet enn Ap og Støre husker vel på å stemme på dem til høsten?

1
Human [sitat…] Nå ligger Senterpartiet på 11 prosent på de to siste meningsmålingene. Det er klar tale og et konsistent budskap som blir gjentatt, som gjør susen. Ernas negative angrep p...

Ja, dette er en gladsak :-)

Fremskrittsparti velgere rømmer nå og går over til Senterpartiet og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nå like store som Fremskrittspartiet.

Sikkert en sjokkopplevelse for Erna og Siv dette, men det er bare en begynnelse på distriktsopprøret som rører på seg.

Hareide i Krf uttalte nylig i media bekymring for alle de nye reformene til de blåblå som blir for mye for distriktene på kort tid. Det tolkes som Krf er på glid mot en sentrum regjeringsalternativ til høsten, et fornuftig valg. Kanskje på tide at Krf rister av seg det borgerlige stempelet?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/naa-har-senterpartiet-like-mange-velgere-som-fremskrittspartiet/a/23945380/

1
nostalgikern Det er nok latteren til lederen som er utslagsgivende fremgangen. Nok for mange velgere denslags...

Nei, jeg tror dette er svært lite personfokusert. Jeg vil tro at med en litt mer karismatisk leder så hadde SP hatt enda flere velgere. Fremgangen er vel mer på tross av ledelse enn pga ledelse. Eller kanskje ikke? Kanskje det er et slags opprør mot personfokusert politikk. Det er ikke håret eller latteren eller fargen på kjolen som skal være fokus.

Det norske folk imponerer meg. I avstemning etter avstemning fra EU-valg og stortingsvalg, så viser de så sunt bondevett. Jeg får bare en enorm ydmykehet mot det som er demokrati og folkestyre.

Selv liker jeg SP, men ....da kommer jo AP til makten. Jeg vet ikke om SP greier å hamle opp med vingle-AP, deres høytsvevende selvbilde og idiotiske fokus.

1
Laster...