Niffen Nå tøyser du fær't gode nabo ;-))

Visste at du ville forstå mitt lille hjertesukk:)

AP prøver seg her med litt grov populisme, i håp om å favne nye velgere samtidig som de prøver hardt å holde på de gamle.

Hvem sier nei til gratis penger? Ingen. De som mister sine, har ikke samme organisasjonene til å tale sin sak. For vi må huske at dette er et parti som ønsker skatteskjerpelser totalt sett.

1
Nabo [sitat…] Tenk å ta penger fra enker og faderløse, skammelig er det av folk som er i fullt arbeid. Ja du har bedre råd enn dem, så trenger ikke deres bidrag til din personlige økono...

det er sant at jeg ikke trenger det, men tror du Røkke, Reitan og Hagen trenger det mer enn meg, og husk de får 1000 ganger mer enn dette kontigentfradraget

det er ingen som har sett meg agitere for lavere skatter, men jeg syns ikke det er urimelig at vår kontigent er fradragsberettiget når arbeidsgivers kontigent er det

1
ulefos det er sant at jeg ikke trenger det, men tror du Røkke, Reitan og Hagen trenger det mer enn meg, og husk de får 1000 ganger mer enn dette kontigentfradraget det er ingen som har se...

Røkke, Reitan og Hagen trenger det mer enn meg, og husk de får 1000 ganger mer enn dette kontigentfradraget

Der har du nevnt omtrent alle de virkelig rike i dette landet, det blir ikke store inntekter til staten, av å skatte de rike! Det har sosialistene forstått for lengst, kjør "skatt på de rike" som valgflesk, men husk, der det virkelig er noe å hente, er skatten fra den jevne middelklasse. Årsak, det er jo så mange av dem!

1
ulefos det er sant at jeg ikke trenger det, men tror du Røkke, Reitan og Hagen trenger det mer enn meg, og husk de får 1000 ganger mer enn dette kontigentfradraget det er ingen som har se...

det er ingen som har sett meg agitere for lavere skatter, men jeg syns ikke det er urimelig at vår kontigent er fradragsberettiget når arbeidsgivers kontigent er det

Men du slipper å betale den skatten arbeidsgiveren din betaler for å gi deg lønn hver måned.

1
gjespe [sitat…] Spørsmålet blir hvor mange hvis fradraget reduseres - uansett er vel ikke behovet for å øke fradraget tilstede eller mener du mange slutter å være organisert om fradraget...

Jeg kan ikke si noe hvor mange. Jeg er ikke mange, jeg er en og kan kun svare for meg selv.

Men, jeg tror at flere kommer til å melde seg inn i et fagforbund om man får større fradrag. Og hadde man fått fradrag for hele beløpet - som arbeidsgiverne har - ville vi fått enda større deltakelse.

1
trondhjem [sitat…] Hvis LO bestemmer seg for at de vil ha det slik ja. Da ser ikke jeg noe galt i det. Det er frivillig å være medlem i LO.

Å hvorfor tror du at det er frivillig?

Tror nok endel har følt på gruppepresset for å melde seg inn i ett LO forbund.

En annen ting er at man garantert har lagt inn ett vedtak om AP medlemskap sentralt i LO. Ett vedtak som helt sikkert trenger 2/3- dels flertall for å endres.

Ett vedtak gjort i en annen tid, men like relevant i dag så lenge LO ledelsen er så integrert i AP.

Så tett er båndene mellom en medlemsorganisasjon der kun 35%stemmer AP:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/skal-mobilisere-lo-medlemmene-for-ap-1.279977

1
granateple Å hvorfor tror du at det er frivillig? Tror nok endel har følt på gruppepresset for å melde seg inn i ett LO forbund. En annen ting er at man garantert har lagt inn ett vedtak om A...

Å hvorfor tror du at det er frivillig?

Fordi det er demokrati i Norge. Demokratier har organisasjonsfrihet.

Jeg tror intet på ditt tall om at 35 % av medlemmene i LO stemmer Ap. LO er en demokratisk organisasjon med eget "parlament" kalt LO-kongressen som bestemmer organisasjonens politikk.

Hvis bare 1/3 av medlemsmassen støtter Ap, ville det samarbeidet du kritiserer forduftet temmelig raskt. Jeg har langt mer tro på Opinions undersøkelse. De finner at nesten 2/3 av LOs medlemmer stemmer Ap.

1
Rainmaker Du sier kommandering. De fleste med litt fornuft rundt hvordan slikt fungerer sier at de la press på for å påvirke det partiet de har mest til felles med dit de ønsket det.

De fleste med litt fornuft rundt hvordan slikt fungerer sier at de la press på for å påvirke det partiet de har mest til felles med dit de ønsket det.

Og det største presset de kan legge heter penger. Og siden Stoltenberg ikke nevnte det mer så fikk jo LO det de betalte for da

1
trondhjem [sitat…] Fordi det er demokrati i Norge. Demokratier har organisasjonsfrihet. Jeg tror intet på ditt tall om at 35 % av medlemmene i LO stemmer Ap. LO er en demokratisk organisasjo...

Siden endel bedrifter ikke har andre foreninger med tilstrekkelig mange medlemmer står de fleste uten, eller i LO foreningen

Om LO representerer ett tverrsnitt av befolkningen så utgjør det ca 35% AP velgere.

I og for seg finner jeg det uproblematisk at ett parti likevel dominerer en fag organisasjon, selv om flertallet ikke stemmer på det partiet.

Det er når samrøret mellom forbund og parti manifisterer seg i at de automatisk sitter i styrene til hverandre at det blir vanskelig.

Da er det bindinger mellom partene som kan gjøre at demokratiske avgjørelser flyttes fra valgurnene til lukkede styrerom, og det burde vel hverken Arbeiderparti eller LO medlemmene være komfortable med

1
Rainmaker [sitat…] Nei du trenger å dokumentere at disse pengene var et tema i sykelønnssaken. Slik du hevdet.

Det kan jeg selvsagt ikke dokumentere. Jeg ser ikke inn i hjernen på folk heller og det er noe ingen hadde innrømmet offentlig om det hadde vært slik. Men det er svært nærliggende å tro at det var et tema mellom Valla og Stoltenberg etter sykelønnsuttalelsene hans samt Vallas reaksjon på disse i 2006. Han nevnte det jo ikke med et ord siden som jeg har fått med meg, og hvorfor skulle han plutselig slutte å snakke om det om det ikke lå noe bak. Jeg, og mange med meg, tenkte vårt den gangen og samrøret mellom LO og AP ble ikke akkurat mer positivt av det

1
fireman56 Det kan jeg selvsagt ikke dokumentere. Jeg ser ikke inn i hjernen på folk heller og det er noe ingen hadde innrømmet offentlig om det hadde vært slik. Men det er svært nærliggende...

samrøret mellom LO og AP

Samrøre?

Organisering av arbeidere kom først, som arbeidernes første forsøk på å organisere seg for å ta opp kampen mot adelen.

Ut fra det, ble det dannet et politisk parti for å jobbe for arbeidernes rettigheter.

Det var Venstre som var partiet i landet, og Venstre var mot arbeidernes rettigheter.

Helt siden den spede start, har AP vært i symbiose med arbeidsfolk og proletarer og jobbet for vanlige folk flest.

Slik er det fortsatt.

1
fargerik [sitat…] Samrøre? Organisering av arbeidere kom først, som arbeidernes første forsøk på å organisere seg for å ta opp kampen mot adelen. Ut fra det, ble det dannet et politisk part...

Her var det mye.

Ja det kalles samrøre når en såkalt tverrpolitisk (står i vedtektene) organisasjon som LO går inn som "supporter" tilet bestemt politisk parti og sitter i styre og stell der og forsvarer også det som ikke er til arbeidernes fordel.

Kampen mot adelen er over forlengst. Vi har ikke adel i Norge om man ser bort fra de kongelige da, men tror ikke LO har organisert seg i kamp mot dem.

Hva Venstre var for og mot på 1880-tallet er totalt uinteressant i dag da det er hva politikerne sier og gjør i dag som er viktig.

Og jeg vil ikke si at AP er i symbiose (ditt ord) med arbeidsfolk lenger. De er blitt et elitistisk og sentralistisk parti som egentlig har svært lite til felles med en vanlig arbeider i dag. Rødt, SV Venstre, ja til og med FrP er vel mer arbeidernes parti i dag enn AP. AP har i dag ikke noen enerett på å være arbeidernes parti på tross av navnet. Det er bare å se på ledelsen. De er politisk skolerte fra barns ben av og de fleste vet ikke hva det vil si å være ute i arbeidslivet. Den siste fra AP som kunne noe om det var vel Thorbjørn Berntsen

1
Laster...