Alle i Norge med en aldri så liten interesse for politikk så og hørte hva som skjedde den gangen i 2006. Det var ikke mulig å unngå det om man så en eneste nyhetssending den gangen. Og ethvert tenkende menneske kan jo fundere på hvorfor Stoltenberg aldri nevnte det mer. En politiker som sa det Stoltenberg sa der for så aldri å nevne det igjen, hadde nok en grunn til det. Det kan være

1) Norge fikk mye bedre råd over natten i forhold til hva vi hadde da han sa det

2)Han ble redd for Vallas helse etter hennes apoplektiske anfall etter at han sa det

3) Han var rett og slett redd for Valla og hva hun kunne finne på om han fortsatte med prosjektet.

Om du har noen flere sannsynlige grunner er det bare å liste dem opp. Jeg hører etter jeg

1
Rainmaker Fortsatt ingen dokumentasjo, ser jeg. Ytterligere spekulasjon og påstander underbygger ikke den forrige påstanden din.

Ytterligere spekulasjon og påstander underbygger ikke den forrige påstanden din.

Men den får forhåpentligvis noen til å tenke over hvorfor Stoltenberg ble såstilleom emnet etter Vallas raseriutbrudd. Det er ikke forbudt å tenke sjæl, selv for en som stemmer AP

LO har altfor mye makt over AP etter min mening. LO er ikke folkevalgt . Det er det AP som er og når de styrer landet bør folk være sikker på at det er dem og ikke LO som styrer.

1
fargerik Det tiilsvarer det arbeidstakere og pensjonister betaler i trygdeavgift, og er for å finansiere folketrygden. Gi meg èn god grunn til at arbeidsgivere ikke skal være med å finansie...

Gi meg èn god grunn til at arbeidsgivere ikke skal være med å finansiere folketrygden.

De sørger for at arbeidstakere har noe å betale trygdeavgift av.

Og man kan i grunnen ikke si at arbeidsgivere ikke bidrar til å finansiere folketrygden. For hvor hadde denne folketrygden vært uten arbeidsgivere som gir folket jobber?

1

Gjespe : tja...de må da konkurrere på og være rabattklubb mot konvensjonell sparing med sine fordeler som ikke betyr utgifter.

så lenge ikke LO og andre mindre fagforeninger tillater mindre goder til uorganiserte eller...arbeidsgivere tillater det....som blir og sponse motparten er det ingen organisasjons " tvang ".

her opphever vel økonomien begge siders kamp ?

eller : hvem vil jobbe gratis og kjempe ansattes kamp eller arbeidsgivers kamp ? Svar : uten betaling og goder vil de IKKE jobbe.

1
Rainmaker Du tyr til stråmenn fremfor å dokumentere det du påstår. Ganske så avslørende debattskikk.

Jeg har vel gitt klar beskjed nå om at jeg tenker mitt akkurat som du tenker ditt etter det som skjedde. Jeg har enda ikke sett at du har noen ide om hvorfor Stoltenberg ikke nevnte dette igjen enda han var ganske så klar da han sa dette helt til Valla reagerte. Da ble det stille gitt. Noen ide om hvorfor det aldri ble nevnt igjen fra Stoltenbergs side?

1
RickiBK [sitat…] De sørger for at arbeidstakere har noe å betale trygdeavgift av. Og man kan i grunnen ikke si at arbeidsgivere ikke bidrar til å finansiere folketrygden. For hvor hadde de...

Hva gjør at du ikke forstår dette?

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Det er ikke en straff for å ansette folk, like lite som trygdeavgiften som lønnsmottakere og pensjonister må bidra med er en straff for å jobbe/ha jobbet.

Det er øremerket, og finansierer folketrygden, og arbeidsgivere, arbeidstakere og pensjonister er alle med på å finansiere dette.

1
fargerik Hva gjør at du ikke forstår dette? Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Det er ikke en straff...

Det er øremerket, og finansierer folketrygden, og arbeidsgivere, arbeidstakere og pensjonister er alle med på å finansiere dette.

En liten presisering.

Arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften delfinansierer Folketrygden. Folketrygden er underfinansiert og får overføringer fra statsbudsjettet ut over disse avgiftene.

1
Rainmaker Jeg har ikke behov for å komme med spekulasjoner rundt det. Langt mindre har jeg behov for å komme med noen udokumenterte påstander rundt det. Hvorfor har du et slikt behov?

Fordi det alltid er interessant å skjønne hvorfor politiske aktører agerer som de gjør, og her kom det en stillhet som man kan lure på hvorfor kom og hvorfor ikke AP og Stoltenberg spant videre på det Stoltenberg sa i 2006. Stillhet forteller ofte mer enn ord og her var det noen som ikke var fornøyd med hva Stoltenberg sa.

Jeg lurer på hva som hadde skjedd om Stoltenberg hadde gått videre med sine tanker her. Hadde samarbeidet med LO bestått siden de nok ville sett på noe slikt som et svik mot dem?

Slike tanker er det fullt lovlig å gjøre seg og jeg skjønner ikke helt hvorfor du har slik aversjon mot at disse tankene kommer frem. De burde ha kommet i 2006 men AP var veldig stille rundt temaet etter Vallas eksplosjon

1
Rainmaker [sitat…] En liten presisering. Arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften delfinansierer Folketrygden. Folketrygden er underfinansiert og får overføringer fra statsbudsjettet ut over d...

Ja. Og her snakker altså debattanten om å redusere finansieringen enda mer ved å fjerne bidraget fra arbeidsgiverne.

I god FrP-ånd skal vel dette finansieres ved å gi enda mer skattelettelse, vil jeg tro, dersom ikke fireman ser for seg å velte hele regninga over på lønnstakere og pensjonister, da...

1
fargerik Ja. Og her snakker altså debattanten om å redusere finansieringen enda mer ved å fjerne bidraget fra arbeidsgiverne. I god FrP-ånd skal vel dette finansieres ved å gi enda mer skat...

I god FrP-ånd skal vel dette finansieres ved å gi enda mer skattelettelse, vil jeg tro, dersom ikke fireman ser for seg å velte hele regninga over på lønnstakere og pensjonister, da...

Hva mener du og hvorfor drar du meg inn i den interne diskusjonen der? Har jeg sagt noe om dette emnet i det hele tatt eller følte du bare for å dra meg inn i det?

1
fargerik [sitat…] På grunn av at det er DU som avsporet tråden med å skrive om det FØRST. Du kalte det riktignok for en skatt, men det også bare viser at du vet svært, svært lite.

Merkelig hvor opptatt du er av å vise hva du kan da (er det egentlig så mye?)

Trygdeavgiften er faktisk en del av skatten du betaler. Den står oppført som skatt på din lønnsslipp. Skatteprosenten i dag skrives vel som 24% pluss 8,3% trygdeavgift, altså et skattetrekk på nivå med Sverige, som ikke har delt opp dette.

Du må så gjerne kalle det hva du vil for meg. Det er uansett innbakt i skattetrekket du får

Visste du det du som kan så mye og mener andre kan så lite?

1
fargerik [sitat…] Nei. En arbeidsgiver må betale sin skatt selv, derfor er det skatt. Arbeidsgiveravgiften betales av kundene, derfor er det ikke definert som skatt.

Arbeidsgiveravgiften betales av kundene, derfor er det ikke definert som skatt.

Men om du finner en lønsslipp å se på så kalles det skatt der. Og lønnsslippen din forteller at du har blitt trukket skatt, ikke trygdeavgift. Og samme hva du velger å kalle det så er det penger som blir trukket og også regnet inn i skatteoppgjøret. Derfor kan det utmerket godt kalles skatt. Svenskene kaller det skatt for de har ikke skilt det fra hverandre.

Hva velger du å kalle det da? Du kan godt kalle det avgift om du velger det. Betales skal det samme pokker.

1
fireman56 [sitat…] Men om du finner en lønsslipp å se på så kalles det skatt der. Og lønnsslippen din forteller at du har blitt trukket skatt, ikke trygdeavgift. Og samme hva du velger å kal...

Det er ikke noe skatt som arbeidsgiver betaler, kan det være så vanskelig å akseptere?

Forskjellen mellom en skatt og en avgift er vanligvis spørsmålet om man kan "viderefakturere" beløpet til noen andre. En skatt betales med "endelig" virkning av den som er ilagt skatten, mens en avgift kan eller skal betales til syvende og sist av noen andre.

Hva blir det neste? At arbeidsgiverne betaler fra egen lomme moms på det han selger som arbeiderne har produsert?

Det er sluttbruker, kunden, som betaler, ikke arbeidsgiveren.

Skatten på inntekten derimot, må arbeidsgiveren betale selv. Dersom hen ikke er nullskatteyter, da.

1
fargerik Det er ikke noe skatt som arbeidsgiver betaler, kan det være så vanskelig å akseptere? Forskjellen mellom en skatt og en avgift er vanligvis spørsmålet om man kan "viderefakturere"...

Det er ikke noe skatt som arbeidsgiver betaler, kan det være så vanskelig å akseptere?

Har jeg sagt det da?????? Arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift. Ansatt betaler trygdeavgift. Begge delerskal gå til åfinansiere folketrygden. Poenget mitt er at på lønnsslippen din står skatt og trygdeavgift markert som skatt. Normaltrekket er 24 pluss 8,3% og atdet er det du reellt betaler i skatt. At det kalles noe annet endrer ikke på det.Skal du sammenligne med hva som betales av skatt i andre land må du ta med begge i sammenligningen

1
Laster...