Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ap vil si opp Nederlandsk fengselsavtale

Skal man plukke frem viktige saker de ulike partiene nå fremmer i valgåret, så ser jeg veldig positivt på at Ap kommer med løfte om å si opp den horrible fengselsavtalen med Nederland og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.

Det verste som kan skje er en videreføring av denne fengselsavtalen, fordi det er et skritt nærmere privatisering av fengsel. Privatiserte fengsel er en av de store truslene mot rettssikkerheten. Det har man sett flere eksempel fra i USA.

Det er dessuten et godt poeng mener jeg at vi heller må bruke pengene som ødsles bort i Nederland på å eventuelt bygge flere fengsel her i Norge.

Et annet alternativ er avslutte bruken av fengselsstraff for offerløse kriminelle handlinger og folk som ikke kan anses som en trussel mot andre. Da kan man heller innføre større bruk av samfunnsstraff og fotlenkesoning.

http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-vil-si-opp-nederlandsk-fengselsavtale-614732b.html

4
40 svar

40 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Thk

Bruk og besittelse ift legemiddelloven bør i første omgang ikke avkriminaliseres, etter min mening. Det viktig at samfunnet setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Denne grensen skal både ha en individuell preventiv virkning og allmenn preventiv virkning. På en annen side gir bruk og besittelse gir relativ lave straffer/forelegg. Det er først når det er snakk om oppbevaring av betydelige mengde strl kommer inn, og det blir mer alvorlig. Da er det gjerne snakk om bakmenn.

Ettersom kun bruk og besittelse anses som relativt lite alvorlig, tviler jeg på at politiet bruker ressursene sine på. Det er derimot mer interessant å bruke ressurser på bakmennene.

De narkomane som sitter i fengsel er gjerne dømt for andre ting som kan være relatert til rus. For disse finnes det finnes det flere soningsalternativer som kan benyttes. Et eksempel her er overføring til behandlingsinstitusjoner.

På bakgrunn av dette vil avkriminalisering av bruk av narkotika ha en liten eller ingen effekt ift å frigjøre lukkede fengselsplasser. Dersom man velger å avkriminalisere bruk helt, vil dette etter min mening sende et farlig signal om at bruk er akseptert. Dette kan føre til flere ødelagte liv og videre føre til mer alvorlig narkotikarelatert kriminalitet. En videre konsekvens av dette kan medføre ytterligere trykk på lukkede plasser og dermed virke mot sin hensikt.

2

politikk

Thk : jeg tror du har rett i mye. Men samfunnet står overfor valget : si at bruk er akseptert...i visse former. Legalisering og regulering...eller ikke og få en helt uoversiktelig bruk, ett helt uoversiktelig marked uten regulering og ett helt håpløst system og håndtere.

legalisering og regulering av hvertfall lettere rusmidler er første bud. Så kommer til slutt spørsmålet om regulering av " tyngre " rusmidler som vi kansje må definere alkohol som hvis det bare forekom i ren 96 % variant. Da har vi faktisk " forbudt " og utvanne det og gjøre det mindre farlig og skadelig forøvrig hvis vi følger nåværende utgangspunkt i rusmiddelpolitikk.

hva skal til for at både du og politikere må være ærlig og innrømme dette ?

pose og sekk går ikke så dette blir ett valg !

samfunnet falt ned på regulering mht alkohol når forbud feilet ! Det samme tror jeg tvinger seg frem med først lettere rusmidler og så kansje " sterkere " hvor av lovlig konsentrasjon av rusvirkestoffet vil avgjøre definisjonen sterkere, svakere, ulovlig...

at samfunnet og individ ikke lenger er tjent med nåværende definisjoner er hevet over enhver tvil !

1

fargerik

Skal man plukke frem viktige saker de ulike partiene nå fremmer i valgåret, så ser jeg veldig positivt på at Ap kommer med løfte om å si opp den horrible fengselsavtalen med Nederland og samtidig lovfeste at straffedømte nordmenn skal sone i Norge.

Det verste som kan skje er en videreføring av denne fengselsavtalen, fordi det er et skritt nærmere privatisering av fengsel. Privatiserte fengsel er en av de store truslene mot rettssikkerheten. Det har man sett flere eksempel fra i USA.

Det er dessuten et godt poeng mener jeg at vi heller må bruke pengene som ødsles bort i Nederland på å eventuelt bygge flere fengsel her i Norge.

Et annet alternativ er avslutte bruken av fengselsstraff for offerløse kriminelle handlinger og folk som ikke kan anses som en trussel mot andre. Da kan man heller innføre større bruk av samfunnsstraff og fotlenkesoning.

Selvfølgelig må vi få en slutt på outsourching av fengselsplasser.

Det er jo helt meningsløst at Norge skal skape masse oppblomstring for næringslivet og masse arbeidsplasser i Norgerhagen i stedet for å skape de samme arbeidsplassene i vårt eget land.

En så massiv institusjon som et fengsel skaper ringvirkninger og arbeidsplasser, og de må vi ta tilbake.

Og ja, vi må slutte å fengsle folk for banale lovbrudd.

edit: Tommel er gitt.

2

Thk

Avtalen om å leie fengselsplasser i Nederland ble vedtatt i stortinget. Betingelsen var at det skulle bygges nye fengselsplasser samtidig. Dette er kun en kortsiktig løsning i påvente av at nye fengselsplasser blir ferdigstilllt.

Etter min mening er dette en relativt god løsning på kort sikt, ettersom det frigjør mer VT-plasser, samtidig som soningskøen er så og si borte.

Jeg mener politikernes satsing på Kriminalomsorgen i forhold til økt innvandring samt befolkningsvekst generelt, ikke er i balanse. I tillegg kan også en skjevfordeling av ressurser/midler mellom politi, rettsvesen og kriminalomsorgen, ha vært med å skapt denne situasjonen. Økonomiske nedgangstider i Europa er også en medvirkende årsak til at man opplever økt press på Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen har i løpet av flere år vært preget av nedskjæringer/omstillinger. Kriminalomsorgen har med andre ord vært tapere på statsbudsjettet over lang tid, også under den rødgrønne regjeringen. Mener derfor at samtlige partier er skyld i at vi har havnet i denne situasjonen.

Videre er det økt satsing på både samfunnsstraff og fotlenkesoning. Dette egner seg desverre ikke for all kriminalitet. Det kan heller ikke benyttes ift varetekt. Desverre er ikke samfunnsstraff og fotlenkesoning nok. Det er behovet lukkede fengselsplasser det er snakk om. Det er dette behovet Norgerhaven skal dekke.

Det er forøvrig en god del kriterier som skal oppfylles, dersom kriminalomsorgen skal sende en innsatt til Nederland. Blant annet skal ikke den innsatte være under et utdanningsforløp eller behandlingsopplegg. Den innsatte skal heller ikke ha barn under 18 år. I tillegg skal den innsatte sone nærmest mulig hjemstedet sitt, så langt dette er praktisk mulig. Dette for at den innsatte skal kunne opprettholde sitt sosiale og formelle nettverk. På bakgrunn av dette er det flest utenlandske innsatte som blir sendt til nederland. For denne innsattgruppen har det etter min mening liten betydning om de sitter i Norge eller Nederland.

Helt greit at AP vil si opp denne avtalen, men ser ikke at de kommer med noen gode alternative løsninger. Det bygges flere fengselsplasser flere steder, men dette er ikke gjort over natta. Og bygge flere plasser samt få disse i drift er en meget tidkrevende prosess.

2

politikk

Kuldjevel : klart avtalen kan sies opp. Men det er godt mulig kontrakten er slik at regningen likevel må betales i kontraktsperioden. Vanligvis er kontrakter utformet slik at det er betaling i avtalt tidsrom pluss betaling for produsert.

det er billigere og leie fengselsplass i Kongo eller Honduras helt sikkert. Men vi kan også få det like billig hjemme i Norge med andre vilkår.

at Norge velger fengsel for offerløs kriminalitet som rusmidler må skattebetalere bare svi for så lenge de stemmer på partier som vil ha nåværende rusmiddelpolitikk. Det er jo riktig at disse stort sett ikke er farlige for andre mennesker.

vil AP ha billigere soning i Norge eller endre lovgivning så vi ikke får så mange som må fengsles unødvendig ?

2

Kul_Djevel

klart avtalen kan sies opp. Men det er godt mulig kontrakten er slik at regningen likevel må betales i kontraktsperioden.

Det får så være: Norske statsborgere må få en lovfestet rett til å sone her hjemme. Hele denne avtalen med Nederland er etter min mening en skandaløs avtale og den viser i klartekst hvilken fiendtlig innstilling Frp og H har til rettssikkerhet. Nå synes jeg de fleste parti inkludert Ap i mange år har hatt en fiendtlig innstilling til rettssikkerheten, men H og Frp har vært i en særklasse.

Ellers så synes jeg det er underlig at offerløs kriminalitet blir straffet med fengsel. Mye av det som idag er offerløs kriminalitet burde i tillegg avkriminaliseres helt. Mange reformer må til. Det holder ikke bare med å lovfeste retten til å sone i Norge for norske statsborgere, men det er i det minste en begynnelse - uansett hvor lite musesteg det egentlig er.

Så du og jeg er nok enige her.

3

RickiBK

Det er jo ordentlig ille at soningskøene minker her ja.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...