Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hvem betaler egentlig AP sine skatteøkninger?

Leser et innlegg i VG av Høyres Heidi Nordby Lunde som jeg synes har gode poenger om AP sin skatteideologi og effektene av den. I artikkelen skriver hun bla. følgende -

Det er store behov for nytenkning og omstilling av staten Norge. Økt skatt for å reversere endringer og beholde status quo, slik Arbeiderpartiet vil, kan umulig være svaret på dette.

Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom skattelette og velferd. Da Høyre satt i regjering fra 2001-2005 ble skattenivået senket og sykehuskøene redusert. Det har også skjedd under Solberg-regjeringen. Skatt- og avgiftsnivå er redusert med 21 milliarder. Samtidig står færre i sykehuskø, og det er kortere kø til rusbehandling.

Arbeiderpartiet hadde det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt, med rekordhøye oljepriser og en oljesmurt økonomi i vekst. Likevel betalte folk 21 milliarder mer i skatt, helsekøene økte og det ble 15 000 flere fattige barn.

Arbeiderpartiet vil reversere reformer som har til hensikt å øke velferdsstatens bærekraft og ruste Norge for fremtiden. Samtidig vil de sende en skatteregning på 15 milliarder til et næringsliv i omstilling, noe som i verste fall vil hindre nødvendige endringer og potensiell vekst, i beste fall bare forsinke den. Det er det siste arbeidsledige og norskeide arbeidsplasser trenger nå.

Det blir interessant å høre Støre argumentere mot dette - og om AP skulle komme i regjering hvordan vil da arbeidsledigheten og generelt status quo bli?

3
88 svar

88 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

bhil

Lunde kan umulig ha lest Arbeiderpartiets forslag. Hadde hun det ville hun ha lest at selskapskatten skal senkes, så at bedriftene blir ofret stemmer ikke. Hun hopper lett bukk over det faktum at staten pr i dag har mange støtteordninger for næringslivet og disse er det fornuftig å styrke. Det er vel ikke så lett å skaffe risikovillig kapital for gründere? Ap. Har jo tidliger gått ut og foreslått at bedrifter får en kontaktperson å forholde seg til for å gjøre det lettere å starte opp en bedrift. Er det nøringslivsfiendtlig?

Når det gjelder helsevesenet så er det ingen diskusjon om at grunnen til at det behandles flere pasienter nå (selv om det kan diskuteres) uten skatteøkning er den økte bruken av oljepenger. Og forrige dagen kunne vi høre at sykehusene gikk med dundrende underskudd. Er dette vellykket politikk?

Staten Norge går med underskudd og selv Høyre har uttalt at det må endringer til, men i kjent feig Høyrestil, så får vi ikke vite hvilke endringer de ser for seg. Men skattene må ned! Og de rikeste er de som er minst villige til å betale for seg! Dette betyr at det er kun kutt på tilbudssiden som står igjen.

Disse fire årene har ført Norge i en retning som betyr større forskjeller mellom folk og Tømming av sparekontoen av frykt for å føre en ansvarlig politikk.

3

faas

Staten Norge går med underskudd og selv Høyre har uttalt at det må endringer til, men i kjent feig Høyrestil, så får vi ikke vite hvilke endringer de ser for seg. Men skattene må ned! Og de rikeste er de som er minst villige til å betale for seg! Dette betyr at det er kun kutt på tilbudssiden som står igjen.

Disse fire årene har ført Norge i en retning som betyr større forskjeller mellom folk og Tømming av sparekontoen av frykt for å føre en ansvarlig politikk.

Her var det jaggu ikke mye riktig. Litt fakta i stedet for svada:

Staten Norge har OVERSKUDD hvert år. De siste årene viser resultatregnskapet flere hundre milliarder i årlig overskudd. For 2017 budsjetteres med overskudd på 84 milliarder. Vi har nemlig et Oljefond som i seg selv gir ca 200 milliarder i rene inntekter

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Satsinger/?pid=72986

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/10/De-viktigste-tallene-i-statsbudsjettet-2017

Skatteinntektene fra "de rikes" formue- og utbytteskatt økte med 10 milliarder fra 2014 til 2015, til tross for redusert skatteprosent. Uavhengig av dette er påstand om at de rikeste ikke er villige til å betale for seg, reinspikka løgn.

Sparekontoen/Oljefondet du påstår tømmes, har økt med 2.500 milliarder de siste 3 årene.

Så, sånn er det.

2

bhil

Faas

Du har ikke lest linkene dine eller forstod du ikke hva som stod der? Hva står det om fremtidige inntekter fra fondet? Om fremtidige utgifter?

Vi snakker vel om fremtiden her inne?

Hvis du leser artikkelen med Norby får du svar på hva de rikeste (de som stemmer Høyre) mener om skatt.

1

SIG100

Skatteinntektene fra "de rikes" formue- og utbytteskatt økte med 10 milliarder fra 2014 til 2015, til tross for redusert skatteprosent. Uavhengig av dette er påstand om at de rikeste ikke er villige til å betale for seg, reinspikka løgn.

Og du vet utmerket godt at dette i all hovedsak skyldes at utbytte tatt ut økte fra 40 til 80 milliarder - for å unngå den moderate skatteskjerpelsen på utbytte som ligger i skattereformen.

Dette er analogt til det som skjedde under Per Kristian Foss sitt "skatteamnesti" under innføringen av utbytteskatt ved forrige skattereform.

Dine fakta bekrefter altså stikk i strid med du hevder påstanden du svarte på om de rikeste sin vilje til å betale skatt.

1

erdetslik

Lunde kan umulig ha lest Arbeiderpartiets forslag. Hadde hun det ville hun ha lest at selskapskatten skal senkes, så at bedriftene blir ofret stemmer ikke. Hun hopper lett bukk over det faktum at staten pr i dag har mange støtteordninger for næringslivet og disse er det fornuftig å styrke. Det er vel ikke så lett å skaffe risikovillig kapital for gründere? Ap. Har jo tidliger gått ut og foreslått at bedrifter får en kontaktperson å forholde seg til for å gjøre det lettere å starte opp en bedrift. Er det nøringslivsfiendtlig?

Nå er det stor forskjell på (AP's) forslag og anvendt politikk. De kan ha så gode forslag og ambisjoner som de vil, men resultat vil vi ikke se før om 4 år - dersom AP kommer i regjeringsposisjon etter valget i år.

1

ulefos

Nå er det stor forskjell på (AP's) forslag og anvendt politikk.

nå snakker du vel strengt tatt om FRP

bompenger

lisens

drivstoffavgift

politi

sykehus

sov osv

1

Referee799

De kan ha så gode forslag og ambisjoner som de vil, men resultat vil vi ikke se før om 4 år - dersom AP kommer i regjeringsposisjon etter valget i år.

Så du mener at hvis AP kommer i Regjering fra høsten 2017 så ser man effekten først om fire år? Det betyr jo i såfall at den positive effekten noen påstår de ser på f.eks helsevesenet og vegutbygging de 2-3 siste årene i virkeligheten er effekt av den forrige regjeringas tiltak da?

1

haraldjan

Lunde kan umulig ha lest Arbeiderpartiets forslag. Hadde hun det ville hun ha lest at selskapskatten skal senkes, så at bedriftene blir ofret stemmer ikke.

AP vil skattlegge arbeidende kapital med 5 milliarder kroner. Det betyr at norske bedrifter blir skattlagt for traverskraner, sveiseutstyr, brennemaskiner og maskinsakser som brukes i produksjonen. Dette er å kvele og ta ut siste blodsdråpe av bedrifter som så vidt overlever i dag. Resultat økt arbeidsledighet. For en idiotisk politikk.

1

jeolno

AP vil skattlegge arbeidende kapital

Alle som bygger egen bolig innhenter anbud på arbeidene, fordi det er mye mer lønnsomt enn å engasjere folk, og betale etter medgåtte timeverk.

Også Ap-folk og sosialister velger anbud, når de handler på egne vegne. Men når de representerer kommunen; da er anbud fy fy.

Hvorfor? Er det røttene fra sosialismen som tyter fram?

2

broren_til_noen

Det blir interessant å høre Støre argumentere mot dette

Forventer du at han skal svare her på VGD?

Ellers er det vel bare å fastslå at Heidi Nordby Lunde ikke anstrenger seg nevneverdig for å holde seg til sannheten.

2

gjespe

for å holde seg til sannheten.

Siden din påstand er det - hva er usant?

1

broren_til_noen

Slutt og fjas som en 12 åring - det har du blitt fortalt allerede.

1

fireman56

Ellers er det vel bare å fastslå at Heidi Nordby Lunde ikke anstrenger seg nevneverdig for å holde seg til sannheten.

Siden du vet at Lunde ikke forteller sannheten så kan vel du fortelle oss den sannheten da.

1

haraldjan

Ellers er det vel bare å fastslå at Heidi Nordby Lunde ikke anstrenger seg nevneverdig for å holde seg til sannheten.

Mener du Heidi JUGER!!!. Forklar.

1

Perspektiver

At å senke skatter for å skape flere arbeidsplasser er noe som ikke fungerer er dokumentert opp i mente.

Forklaringen er enkel ; Når bedriftseiere , selskaper som ansetter for skaping av verdi , tjener penger så lett gjennom børsspekulasjoner og ikke trenger å skatte av det blir de rett og slett late og gidder ikke gjøre jobben sin lenger.

Desto større bedriftene er desto latere blir de. Det skal lønne seg å arbeide er deres største utbasunering når de definere folk som late "NAVERE" nå de selv blir late "SKATT-ETATERE" og ikke trenger å jobbe så mye for å hove inn penger,

1

jeolno

rett og slett late og gidder ikke gjøre jobben sin lenger.

Desto større bedriftene er desto latere blir de.

Rødmer rødsiden når en av deres talsmenn dummer seg ut med å prestere slikt vås i et debattforum?

1

erdetslik

Nå lurer jeg virkelig hvilken verden du lever i. Tror du virkelig den store sammenhengen er slik ?

Vel, nå har vel mange regjeringer i mange år gjort det mer lønnsomt å investere i eiendom enn arbeidsplasser.

Men allikevel finnes det mange bedrifter som har ideer og ønsker å skape produkt og arbeidsplasser.

Men vi har et vesentlig problem i Norge - og det er vårt høye kostnadsnivå som gjør dette vanskelig blant annet pga for høyt lønnsnivå . . . . . .

1

erdetslik

Nå er det vel alltid slik - at noen saker kan man se en umiddelbar endring, og andre vedtak kommer resultatene noe senere. F.eks. har lønnsøkninger ofte gitt en umiddelbar prisvekst og kostnadsøkning for næringslivet - derimot vil ikke reduksjonen i Formueskatten ha noen stor virkning før man har et marked som vil absorbere nye produkt. For å vise litt forskjellene.

1

arveka

Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom skattelette og velferd

Nei. Som kjent er velferd gratis.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...