Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Sanner flytter statlige arb.plasser ut av Oslo

http://e24.no/jobb/jan-tore-sanner/aftenposten-regjeringen-vil-flytte-hundrevis-av-arbeidsplasser-ut-av-oslo/23924927

Etter mitt syn et fornuftig trekk. En mer effektiv offentlig sektor som er tilstede lokalt samtidig som staten får lavere leiekostnader. Man demper også presset sentralt i boligmarkedet i Oslo da mange statsansatte kan flytte samtidig som man kan bygge boligere av kontorer som legges ned.

1. Statlige etater kan være mer til stede lokalt.

2. Man får frigjort tomter i Oslo sentralt der det kan bygges boliger noe som trengs for å balansere prisene i bologimarkedet.

3. Man kan tiføre arbeidsplasser til steder der det er stort behov for det.

4. Lønnspresset er lavere andre steder enn i Oslo, og folk får mer igjen for skattepengene som går til å drifte de statlige etatene.

5. Staten kan spare leieikostnader/skattepenger ved å etablere kontorer på rimeligere steder. Hva betaler ikke de i leie for et kontorbygg i sentrum eller på majorstua?

3
35 svar

35 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

PeterCroucdh

1. Så det er i nordre del av Nordland, Troms og Finnmark man forsker da?

Man forsker i polart område da er det riktig å ha instituttet i polart område.

2. igjen så velger du å ikke svare på det jeg skriver om. Grafen handler om statsansatte. jeg skriver om offentlige ansatte. Det er to forskjellige ting. Når skal du forholde deg til det jeg skriver om?

Har du lest overskriften vi diskuterer statsansatte ikke sant?

3. Det er ulovlig for staten å diskriminerende leverandører på bakgrunn av sted. Alle store innkjøp skal ut på anbud og enhver bedrift i Norge og EU kan få tilslaget.

At det fylket med størst andel privat ansatte også yter tjenester til staten er selvsagt.

Nå er leverandøren av tjenesten sin reisetid inkludert i anbudet. Da blir det vanskelig for ikke-lokale virksomheter å konkurrere på pris. De som er nære etatene har fordeler på en del områder som krever at man er nære etaten feks tjenester.

Synes du det er greit at politikere sørger for de fylkene de er valgt inn fra?

.

4. Hvor mange i resten av landet har kompetanse innen statlig forvaltning når denne statlige forvaltningen har foregått i Oslo fram til nå? hvordan fikk de denne kompetansen når det ikke finnes noe statlig forvaltningsorgan dersom de ikke bor i Osloområdet? For å få erfaring med statlig forvaltning må man nesten ha drevet med statlig forvaltning.

Synes du det virker som en smart ide å gjøre vedtak der man mister store deler av de ansatte med spesialkompetanse?

Tilgangen på kvalifisert kompetanse er i dag meget god innenfor de fleste områder innen statlig forvaltning.

5. Kan du nevne det stedet i Norge der NVE-ansatte må reise minst lavest reisekostnader) for å ivareta sine forvaltningsoppgaver? Er dette et annet sted enn Oslo?

Man trenger ikke reise langt dersom man har avdelinger nærme i de distriktene man behandler saker. Er det ikke mer riktig å drive skredvarsling der det faktisk er fjell? Eller flomvarsel der det er flom. Eller behandle konsesjon der det skal bygges?

1

BornOnThe4thOfJuly

1. Jeg tolker det som at det ikke er i områdene rundt Tromsø man forsker.

2. Det har jeg. Du må imidlertid lese de innleggene du velger å svare på og når det står offentlige ansatte der så må du faktisk svare i forhold til offentlige ansatte og ikke late som mitt innlegg handler kun om statsansatte.

3. Som sagt er det ikke lov til av staten å ta hensyn til det du mener de skal ta hensyn til når det gjelder valg av tjenesteleverandør.

4. Ja den er meget god i Oslo fordi man der har drevet med statlig forvaltning. Man blir ikke god i statlig forvaltning uten å ha drevet med statlig forvaltning.

5. Jeg så ikke at du nevnte et eneste stedsnavn som skulle gi lavere reisekostnader enn Oslo. fant du ingen?

Skredvarsler gjøres av en person med kompetanse på skredvarsling. Vedkommende kan sitte hvor som helst bare han har tilgang til de data han trenger for å vurdere risikoen for skred. Bedriver man skredvarsling der det er fjell så risikerer man bare å bli tatt av skredet selv. Problemet består i å finne noen som er virkelig gode på vurdere risikoen for skred. Som i ethvert annet fagmiljø så vil det å samle slike folk gjøre hver enkelt og fagmiljøet bedre og sterkere. Er det så mer sannsynlig at man kan få til slike sterke fagmiljøer i Oslo eller er det et annet sted du kunne tenke deg å nevne som et bedre sted for et slikt sterkt fagmiljø? Altså at du denne gangen nevner et konkret stedsnavn. gjør du ikke det denne gangen heller så må jeg tro at du ikke vet om noe bedre sted enn Oslo.

1

gjespe

AP blir latterliggjort for sin vingling - er både for og imot :)

1

nordfrost

Hvorfor blir forsvaret vårt flyttet sørover i Norge, når nordområdene ligger på grensen mot Russland ?

Jeg mistenker at næringsinteresser sør i Norge presser på for å få de arbeidsplassene nordpå som forsvaret representerer,.

Hvorfor skulle ellers forsvaret flyttes til sør i Norge ?

Ligger Russland på grensen mot Finnamark,eller ligger Russland i nærheten av østlandet ?

Man skulle tro at det var Danmark og Island Norge skulle forsvare seg mot, og ikke Russland !

Kampflybasen i Bødø skal flyttes sørover,det samme skal flybasen på Andøya,helikopterbasen på Bardufoss skal til østlandet,hæren nordpå raseres,natos eneste u båtbase i nordområdene Olavsvern"er leid ut til Russere ?

Hva heter den u båtbasen nå,Putinvern kanskje ?

Hva er det egentlig regjeringen holder på med ?

1

DrSchwei

1. Statlige etater kan være mer til stede lokalt.

2. Man får frigjort tomter i Oslo sentralt der det kan bygges boliger noe som trengs for å balansere prisene i bologimarkedet.

3. Man kan tiføre arbeidsplasser til steder der det er stort behov for det.

4. Lønnspresset er lavere andre steder enn i Oslo, og folk får mer igjen for skattepengene som går til å drifte de statlige etatene.

5. Staten kan spare leieikostnader/skattepenger ved å etablere kontorer på rimeligere steder. Hva betaler ikke de i leie for et kontorbygg i sentrum eller på majorstua?

1. Statlige etater skal være tilgjengelig for hele landet, og som hovedstad har Oslo bedre kommunikasjoner inn enn f.eks. Bodø.

2. Det er ikke stor mangel på kontorlokaler i Oslo. Dette varierer selvsagt, men å flytte ut noen hundre kontorplasser betyr ingenting for boligmarkedet.

3. Det er jo greit nok.

4. Statlige jobber er likt lønnet, uansett bosted. Og de som vil flytte må staten betaler flyttekostnader for.

5. Det viser seg jo at det blir like dyrt eller minst like dyrt, fordi man må påregne veldig mye mer reiseaktivitet. Det vil stadig være møter der man vil være nødt til å reise til Oslo. Hvor miljøvennlig er dette tiltaket?

Personlig synes jeg det er fint at man legger NYE statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Det å flytte folk fra Oslo til Bodø bare for å tilfredsstille velgere i distriktene synes jeg er tåpelig.

Spesielt underlig i disse miljøtider - det er både dyrt og miljøfiendtlig at folk flytter f.eks. til Bodø fra Oslo.

Dessuten kommer hensynet til de ansatte. Det snakkes hele tiden om "familier", men jaggu er det ikke lettere for folk uten familie heller - snarere tvert imot - en småbarnsfamilie kan lett etablere seg et nytt sted, en 45 år gammel singel dame med alle vennene sine og nettverket sitt i Oslo ville være temmelig forkommen i Bodø..

1

kansas00

Apropos utflytting av arbeidsplasser så synes jeg det var litt artig at NRK (Statlig bedrift) sendte folk fra Oslo når de skulle lage reportasje om nordlyset, selv om de har et distriktskontor i Tromsø med 32 årsverk. Kan på sett å vise forstå naget mot østlandet ute i distriktet.

https://www.medier24.no/artikler/nrk-har-31-redaksjonelt-ansatte-i-troms-dagsrevyen-sendte-likevel-eget-team-for-a-lage-nordlys-reportasje/376501

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...