gjespe [sitat…] AP lovet 12 000 nye heldags sykehjemsplasser innen 2015 men Støre nekter for at det er løftebrudd :) 12 000 plasser ble 2340 :) At AP folk i hele tatt tørr diskutere eldre...

AP lovet 12 000 nye heldags sykehjemsplasser innen 2015

Linken din er fra 2012.

Det ble jo korrigert i en pressemelding for årevis siden, tilsagn til stønad, og stønad som altså betales etter at byggene er ferdig.

Innen utgangen av 2015, så alt dette er bare hypotetisk siden regjeringen tapte valget to år før utgangen av 2015.

1
fazz >>> Det er ganske nitrist å flytte til ett land og ikke kunne ta skikkelig del i kulturen. Så for hans egen del så vil jeg anbefale han å lære seg språket. For før en vet ordet av...

Det er ganske nitrist å flytte til ett land og ikke kunne ta skikkelig del i kulturen.

Syns DU.

Hva andre legger i dette å flytte til et annet land for å nyte sitt otium kan du i grunnen bare forestille deg.

Og trøst deg for all del med det: De fleste lærer tilstrekkelig spansk så de klarer seg der nede. Og de som VIL sette seg inn i kulturen, samt gli inn i lokalsamfunnet der nede evner såvisst å tilegne seg såpass mye Spansk at språket slett ikke er noen hindring.

1
fargerik [sitat…] Bent er på bærtur. Hvorfor har han tatt fra kommunene investeringstilskuddet for å pusse opp eksisterende sykehjem? Makan til ansvarsfraskrivelse Ta fra kommunene penger,...

Bent er på bærtur. Hvorfor har han tatt fra kommunene investeringstilskuddet for å pusse opp eksisterende sykehjem? Makan til ansvarsfraskrivelse

Hvilke tunge investeringer var det denne AP-kommunen måtte få fra Høie for å la disse to få bo sammen i sitt livs høst?

1
puma1 [sitat…] Og 2012 var toppåret for antall sykehjemsplasser i Norge. https://ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar/2016-06-29?fane=tabell&sort=nummer&tabell=271503 Antall "sytehjemspla...

Ja. 2012 var toppåret, og siden det har vi fått ny regjering og alt har stått stille, og nå er det snart nytt stortingsvalg.

Når kommer den blåblå regjeringens politikk til å bære frukter?

Absolutt stillstand i fire år er lite å dra med seg inn i valgkampen.

1
RickiBK [sitat…] Selvfølgelig ble den "korrigert". Noen i AP oppdaget at Jens hadde tatt munnen alt for full, igjen.

Det kom nok til å bli feil i pressens omtaler, slikt kan skje.

Som sagt er det rette "tilsagn til støtte", og altså skulle støtte utbetales til prosjekter som var ferdigstilt senest i løpet av 2015.

Denne langtidsplanen opphørte å eksistere ved valget i 2013, for da overtok FrP og Høyre regjeringskontorene og stortingsflertallet sammen med de to støttepartiene som dere i FrP hater så intenst.

1
fargerik Det kom nok til å bli feil i pressens omtaler, slikt kan skje. Som sagt er det rette "tilsagn til støtte", og altså skulle støtte utbetales til prosjekter som var ferdigstilt senes...

dere i FrP hater så intenst.

Her har vi altså en av AP-bastionens tryggeste bomskudd.

Siden når var jeg en av de i FrP?

Alt du klarer å komme med er antagelser og unnaforklaringer. Noe jeg selv lærte i min spede ungdom under APs politiske paraply.

Jeg er slett ikke overrasket.

Men som helt vanlig så bommer du igjen.

1
fargerik Det kom nok til å bli feil i pressens omtaler, slikt kan skje. Som sagt er det rette "tilsagn til støtte", og altså skulle støtte utbetales til prosjekter som var ferdigstilt senes...

Som sagt er det rette "tilsagn til støtte", og altså skulle støtte utbetales til prosjekter som var ferdigstilt senest i løpet av 2015.

Og ved utgangen av 2015 var det gitt støtte til 12.000 nye plasser slik Stoltenberg lovet?

Forøvrig ble det gitt tilsagn til over 2.000 nye - merk NYE - sykehjemsplasser i 2016. Ikke oppussing eller rehabilitering, men NYE plasser.

1

Jeg mener at eldre ektepar som i sin tid lovte å holde sammen i gode og vonde dager, skal kunne bo sammen på alders- og sykehjem.

Det er det offentlige Norges soleklare ansvar - uansett. Dessuten har slike ektepar betalt skatt og avgifter til kommune og stat gjennom tiår.

1
liber_baron Jeg mener at eldre ektepar som i sin tid lovte å holde sammen i gode og vonde dager, skal kunne bo sammen på alders- og sykehjem. Det er det offentlige Norges soleklare ansvar - ua...

Jeg mener at eldre ektepar som i sin tid lovte å holde sammen i gode og vonde dager, skal kunne bo sammen på alders- og sykehjem.

Men vi er jo enige om det.

Men i virkelighetens verden er det altså ikke nok plass på sykehjemmene til det.

Skal ektefellene få plass på sykehjem, blir det ikke plass til de som sykehjemmene er laget for.

1
DenSisteBohem [sitat…] Og ved utgangen av 2015 var det gitt støtte til 12.000 nye plasser slik Stoltenberg lovet? Forøvrig ble det gitt tilsagn til over 2.000 nye - merk NYE - sykehjemsplasser i...

Jadda jadda.

Som sagt syns jeg selv at alle ektefeller skal få sykehjemsplass sammen med sine kjære som blir lagt inn for å dø, selv om de selv ikke er pleietrengende, men jeg har ingen forslag til å finansiere det.

Har du?

1
fargerik [sitat…] Men vi er jo enige om det. Men i virkelighetens verden er det altså ikke nok plass på sykehjemmene til det. Skal ektefellene få plass på sykehjem, blir det ikke plass til...

Men i virkelighetens verden er det altså ikke nok plass på sykehjemmene til det.

Da er det på tide å forandre virkeligheten.

Det minste som eldre eller alderstilkomne ektepar kan forvente er at de kan bo sammen på eldreinstitusjoner.

Det bør holdes en øvelse snart i alle kommuner om de de har felles boenhet for eldre ektepar eller skaffe slike.

1

Det som blir en stor utfordring i årene som kommer er å ha nok sykehjemsplasser for eldre.

Bygningsmassen som utgjør norske sykehjem må utvides og pusses opp. Det er et klart politisk krav fra oss velgere.

1
liber_baron Det som blir en stor utfordring i årene som kommer er å ha nok sykehjemsplasser for eldre. Bygningsmassen som utgjør norske sykehjem må utvides og pusses opp. Det er et klart polit...

Bygningsmassen som utgjør norske sykehjem må utvides og pusses opp. Det er et klart politisk krav fra oss velgere.

Den blåblå regjeringen har gjort den genistreken å føre en politikk som har fått kommunene til å slutte å vedlikeholde og pusse opp.

Det gjelder å bruke pengene klokt, og derfor venter nå kommunene med å gjøre noe som helst frem til de nye investeringstilskuddene trer i kraft.

I mellomtiden prioriterer de andre nødvendige formål, mens sykehjemmene går i oppløsning.

Regjeringen har stimulert kommunene til å ikke sløse bort penger på å pusse opp.

1
fargerik [sitat…] Den blåblå regjeringen har gjort den genistreken å føre en politikk som har fått kommunene til å slutte å vedlikeholde og pusse opp. Det gjelder å bruke pengene klokt, og...

Den blåblå regjeringen har gjort den genistreken å føre en politikk som har fått kommunene til å slutte å vedlikeholde og pusse opp. Det gjelder å bruke pengene klokt, og derfor venter nå kommunene med å gjøre noe som helst frem til de nye investeringstilskuddene trer i kraft. I mellomtiden asfalterer de veiene, mens sykehjemmene går i oppløsning.

Å renovere og oppgradere norske sykehjem er ikke bare blåbær.

Det er den forventete eldrebølgen som gjør det vitalt for kommunene å holde vedlike eksisterende sykehjem og å skaffe nye sykehjem

1
Human [sitat…] Har de gamle partiene sviktet grovt?

Det er visst muligheter enda.

For en stund siden sa en professor ved NHH og tidl. statsråd at Norge kunne ta imot 100.000 flyktninger el. migranter.

Det må da bety at det finnes penger til å møte eldrebølgen ved å bygge eller vedlikeholde alders- og sykehjem.

Det er et solid minus at oljekranen skal stenges av Erna og Siv. Jeg visste ikke at et trengs kun to for å stenge oljekranen.

Men det vil vel fortsatt pumpes opp olje fra oljefelt til havs.

1
liber_baron Det som blir en stor utfordring i årene som kommer er å ha nok sykehjemsplasser for eldre. Bygningsmassen som utgjør norske sykehjem må utvides og pusses opp. Det er et klart polit...

Det som blir en stor utfordring i årene som kommer er å ha nok sykehjemsplasser for eldre.

Med de små fødselskullene som Norge hadde i mellomkrigstiden, er det ingen akutt mangel på sykehjemsplasser. Det er i alle fall mitt inntrykk.

Men ca 10 år fram i tid vil behovet begynne å øke på.

1
Laster...