men hvordan skal vi kunne fortsette og være det med usle 2.5 % forsvarsbudsjett ?

Norge og Russland har faktisk aldri kriget.

Når det skal være sagt, USA forventer at europeerne bruker mer penger på forsvar, og Norge bør ha de aller beste forutsetningene for akkurat det.

1
protus [sitat…] Norge og Russland har faktisk aldri kriget. Når det skal være sagt, USA forventer at europeerne bruker mer penger på forsvar, og Norge bør ha de aller beste forutsetningen...

Protus : vi får stadig høre at vi er verdens rikeste land, men jeg er ikke sikker på det.

russland sitt incentiv til og ta Norge består i kystgrense mot USA som invaderende makt. Det vil kansje USA kunne oppnå millitært fratrukket atomvåpen. Men aldri med økonomisk fortjeneste son okkupasjonsmakt. Russland banket Taliban millitært akkurat som NATO. Men kunne ikke skape ett etterfølgende politisk og økonomisk samfunn.

det skal noe til at islamistiske militære når til Norge og Europa / NATO / russlansds utkant om vi var okkupert. Men hovedspørsmål...skal vi være med og forsvare sørligere grenser ? Enten det måtte være i samarbeid med NATO / Europa / USA. Euprpa alene eller Russland alene ?

derav kommer spørsmålet om forsvarsbudsjett på bordet uavhengig av allianse. Eller vi kan prøve som Israel...alle vernepliktige slåss med gevær. Lokal motstand men lett nedkjempet av moderne artilleri.

1
protus [sitat…] Norge og Russland har faktisk aldri kriget. Når det skal være sagt, USA forventer at europeerne bruker mer penger på forsvar, og Norge bør ha de aller beste forutsetningen...

Protus : kansje Norge har de beste forutsetningene med sivil produksjon. Enda så galt det er så leverer nammo raketter.

nytter ikke og ha verdens best trente soldater og infrastruktur når alt eksploderer rundt ørene. Hilters hær og i moderne Iraks hær var beviset på det.

ultimatumet atomvåpen besitter både USA og Russland i store mengder. Så millitært spørsmål er ikke hvordan invadere hverandre men hvordan forsvare seg sammen mot islamisme uten og bruke atomvåpen som til slutt forurenser oss alle.

1
politikk Protus : kansje Norge har de beste forutsetningene med sivil produksjon. Enda så galt det er så leverer nammo raketter. nytter ikke og ha verdens best trente soldater og infrastruk...

ultimatumet atomvåpen besitter både USA og Russland i store mengder. Så millitært spørsmål er ikke hvordan invadere hverandre men hvordan forsvare seg sammen mot islamisme uten og bruke atomvåpen som til slutt forurenser oss alle.

En russisk invasjon på NATOs nordflanke og/eller Sverige/finland vil kunne skje med konvensjonelle våpen.

1

vi må velge og prioritere og elendigheten med at vesten og NATO samt Russland er utsatt for trusler fra islamister vet jeg ikke hvordan unngå selv om alle kuttet forsvar til null.

skal vi ruste opp eller ruste ned ?

>>> Hadde det ikke vært for Natos, USAs og også Norges innvolveringer i ymse ulovlige kriger i Nord-Afrika og Midtøsten de siste 20+ årene så hadde det ikke vært noe trusler fra islamister. Men hvorfor ikke ruste opp og fortsette i samme sport.

"Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results". - Albert Einstein -

1
fazz [sitat…] >>> Hadde det ikke vært for Natos, USAs og også Norges innvolveringer i ymse ulovlige kriger i Nord-Afrika og Midtøsten de siste 20+ årene så hadde det ikke vært noe trusl...

Fazz : som nøytralt utgangspunkt må jeg ta hensyn til : hvorfor skulle ikke da disse søke hevn eller som selvstendige stater da basere seg på treningsleire for terrorister ? Det er lite trolig at de klarer og danne invasjonshær som ikke blir stoppet med atomvåpen

1
fazz >>> Det var vel svært lite islamistisk terror i Europa for 20-30 år siden. Men selvsagt, ikke noe skaper bedre venner enn å bombe venner, familie og landet til dundas. Skjønner ikk...

Javel?

Du er tydeligvis så ung at du ikke husker de "ukentlige" flykapringene som fant sted i Europa i perioden 1970 til langt ut på 90 tallet.

En tid der Europa og USA ikke kriget i midtøsten!

Majoriteten av disse var begått av pal arabere med støtte fra RAF og andre terror nettverk.

Med støtte fra bla. Libya kapret man fly, passasjerskip, sprengte ambasader, nattklubber, fly og olympiske idrettsfolk. tok, og drepte gissler osv.

Itillegg til muslimsk terror hadde vi jo IRA, ETA osv

Knapt vært mindre terror i Europa enn i dag, men terroren har endret seg, og media følger det tettere enn for 50 år siden

1
granateple Javel? Du er tydeligvis så ung at du ikke husker de "ukentlige" flykapringene som fant sted i Europa i perioden 1970 til langt ut på 90 tallet. En tid der Europa og USA ikke kriget...

Du er tydeligvis så ung at du ikke husker de "ukentlige" flykapringene som fant sted i Europa i perioden 1970 til langt ut på 90 tallet. En tid der Europa og USA ikke kriget i midtøsten! Majoriteten av disse var begått av pal arabere med støtte fra RAF og andre terror nettverk. Med støtte fra bla. Libya kapret man fly, passasjerskip, sprengte ambasader, nattklubber, fly og olympiske idrettsfolk. tok, og drepte gissler osv. Itillegg til muslimsk terror hadde vi jo IRA, ETA osv

"fazz" skrev islamistisk terror - du ramser opp flykapringer osv utført av "pal arabere". De mest kjente av slike aksjoner var utført av organisasjoner tilknyttet PLO, som f.eks PFLP. Disse var ikke islamister - de var knapt nok muslimer. Fazz har rett...

Når det gjelder vestlig engasjement er det noe fundamentalt galt med tidslinjen din. Vi snakker om landområder under ymse europeisk styre fra lenge før 1. verdenskrig! Vi snakker om kupp gjennomført av amerikanske og britiske hemmelige organisasjoner som f.eks Iran tidlig på 1950-tallet. Vi snakker om opprettelsen av Israel og understøttelsen av Israel. Vi har vestlig innblanding i Iran-Irak krigen 80-88 osv osv.

Nå er det selvsagt forskjellige meninger om berettigelsen av all denne innblanding - men innblanding blir det like forbannet!

Cochise-

1
protus [sitat…] En russisk invasjon på NATOs nordflanke og/eller Sverige/finland vil kunne skje med konvensjonelle våpen.

Til protus.

En russisk invasjon på NATOs nordflanke og/eller Sverige/finland vil kunne skje med konvensjonelle våpen.

Russland har ingen interesse av å invadere Norge. Ett angrep vil være med utbombing av anlegg, som kan true Russlands mobilitet i nord.

I en storkonflikt vil all militær styrke bli satt inn i sentral Europa. Norge er og blir i en slik situasjon helt ubetydelig del av fronten.

På 1950 og 60 tallet drev man øvelser med bruk av amerikanske atomvåpen i nord.

1
Torotto Til protus. En russisk invasjon på NATOs nordflanke og/eller Sverige/finland vil kunne skje med konvensjonelle våpen. Russland har ingen interesse av å invadere Norge. Ett angrep v...

En russisk invasjon på NATOs nordflanke og/eller Sverige/finland vil kunne skje med konvensjonelle våpen. Russland har ingen interesse av å invadere Norge. Ett angrep vil være med utbombing av anlegg, som kan true Russlands mobilitet i nord. I en storkonflikt vil all militær styrke bli satt inn i sentral Europa. Norge er og blir i en slik situasjon helt ubetydelig del av fronten.

Vi har store oljeinteresser i nord. Vi er et rikt land med en viktig plassering i forhold til den nye veien mot Kina, Svalbard og Arktis- som blir kalt det nye Midtøsten av noen. Det er kanskje å undervurdere oss selv, når du sier slikt. Det er mange som ikke er enige med deg -for å si det slik.

"80 prosent av russisk gass og 90 prosent av landets oljereserver finnes på den arktiske sokkelen"

Jeg leste en interessant artikkel fra en professor om Russland og forholdet til Norge. Til forskjell fra andre demoniserte han ikke Putin, men framhevet muligheten for at "verre krefter" kom til makten. Det er faktisk langt mer krigerske folk enn Putin i Russland. Vi vet ikke hva framtiden kan bringe. Vi ser jo at presidenter kan komme som har meninger vi ikke er helt forberedt på. Det kan også skje i vårt naboland.

1
cochisedied [sitat…] "fazz" skrev islamistisk terror - du ramser opp flykapringer osv utført av "pal arabere". De mest kjente av slike aksjoner var utført av organisasjoner tilknyttet PLO, som...

"fazz" skrev islamistisk terror - du ramser opp flykapringer osv utført av "pal arabere". De mest kjente av slike aksjoner var utført av organisasjoner tilknyttet PLO, som f.eks PFLP. Disse var ikke islamister - de var knapt nok muslimer. Fazz har rett...

Da kan man kanskje si at spørsmålet er feil!, at utrykket Islamistisk terror ikke var oppfunnet for 25-30 år siden.

Grunnen til terror da som nå er i all hovedsak basert på religion og etnisitet.

En flykapring av PLO i dag ville blitt regnet som Islamsk terror!

Disse terrorhandlingene var/er også religøst betinget siden de er vevd inn i Israel palestina konflikten.

Det er en vi og dem konflikt basert både på religion og etnisitet, der terror fra sekulære og religiøse grupper er tett sammenvevd.

Slike grupper vil like ofte støtte hverandre som drepe hverandre, som man har sett eksempler på i Syria.

1
Laster...