broren_til_noen Du får høre med Siv som har vært direkte inne i Oljefondet og tatt ut penger derfra. Det er jo en snedig måte å unngå og omgå det å ta mer av avkastningen, det må jeg innrømme.

Tror du dagens Regjering forholder seg annerledes til Oljefondet enn tidligere regjeringer - at de har skaffet seg egen nøkkel til safen eller noe sånt ?

Tror du dagens regjering driver og trikser med budsjetter og regnskaper, og lurer hele Norge, statsapparatet og Norges Bank ?

Det virker som du virkelig tror dette, ut i fra det du skriver. Vi bor faktisk ikke i en banan-republikk.

Det er tatt ut mer enn satt inn, grunnet halvering av oljeprisen. Det betyr hverken at Handlingsregelen er brutt eller at fondet tappes/minskes i verdi. Vi går fortsatt med overskudd totalt, 84 milliarder pr 2017-budsjettet, og da tappes/tømmes selvfølgelig ingen ting - tvert i mot.

1
ulefos [sitat…] ta på deg brillene

ta på deg brillene

Kongen av kreativ klipping slår til igjen, det ser ut til at du "glemte" slutten på den setningen du siterte, så jeg limer inn hele, og uthever det du "glemte":

Alle tabellene i den linken bekrefter jo det jeg sa. Bruken av oljepenger økte hvert eneste år under de rødgrønne's 8 år i regjering (untatt bittelite hvileskjær i 2012)

2

Nå har statsministeren og finansministeren nettopp hatt pressekonferanse og blandt nyhetene var en senkning i handlingregelen fra 4 til 3%, og det er flott.

Hva er da problemet?

Ingen ting er vel bedre enn at alle er enige.

1
DenSisteBohem [sitat…] Kongen av kreativ klipping slår til igjen, det ser ut til at du "glemte" slutten på den setningen du siterte, så jeg limer inn hele, og uthever det du "glemte": Alle tabel...

Alle tabellene i den linken bekrefter jo det jeg sa. Bruken av oljepenger økte hvert eneste år under de rødgrønne's 8 år i regjering

det er naturlig at bruken av oljepenger øker år for år, men det er ikke naturlig at bruken øker så voldsomt som under sittende regjering

enhver økonom med respekt for seg selv vet dette og sier det høyt, du kan ikke unngått å ha hørt det

regeringen satte til og med ned et ekspertutvalg som skulle vurdere uttaket av oljefondet, de kom med samme konklusjon

men ikke uventet ga Siv&Erna blaffen i ekspertenes råd

1
ulefos [sitat…] det er naturlig at bruken av oljepenger øker år for år, men det er ikke naturlig at bruken øker så voldsomt som under sittende regjering enhver økonom med respekt for seg...

regeringen satte til og med ned et ekspertutvalg som skulle vurdere uttaket av oljefondet, de kom med samme konklusjon

I 2012 var det oppe et forslag om å redusere prosentandelen til 3%. Stoltenberg & co stemte altså imot dette. Nå gjøres det av den blå regjeringen, dette må være pinlig for de rødgrønne. :)

1
DenSisteBohem [sitat…] I 2012 var det oppe et forslag om å redusere prosentandelen til 3%. Stoltenberg & co stemte altså imot dette. Nå gjøres det av den blå regjeringen, dette må være pinlig fo...

I 2012 var det oppe et forslag om å redusere prosentandelen til 3%. Stoltenberg & co stemte altså imot dette.

hvis det er korrekt at de rødgrønne stemte mot dette, så måtte forslaget ha blitt framsatt i Stortinget, hvem satte fram forslaget?

1
ulefos [sitat…] det er naturlig at bruken av oljepenger øker år for år, men det er ikke naturlig at bruken øker så voldsomt som under sittende regjering enhver økonom med respekt for seg...

<a name="_MailOriginal"></a>Ja, selvfølgelig øker bruken av oljepenger hvert år. Hvorfor i all verden benektet du da at det også øket hvert år under de rødgrønne (7av8) ?

Det var like lite "naturlig" med en finanskrise som nær dobblet bruken av oljepenger på kun ett år (55 til 95) - som at oljeprisen nå ble halvert og krever ekstra tiltak samtid som inntektene stupte.

Det kan da ikke være så forbannet vanskelig for voksne folk å forholde seg til litt fakta - i stedet for bare politiske floskler.

At du påstår at Regjeringen ga blaffen i ekspertråd - understreker akkurat dette. Regjeringens uttalelser og forslag om reduksjon til 3%, tyder på det stikk motsatte. Utvalget tok for seg en normal-situasjon, og inkluderte ikke nødvendige tiltak pga raset innen oljeindustrien.

Forøvrig er ØKNING i bruk av oljepenger nå redusert fra 36 milliarder i fjor - til 20 milliarder i år.

Den forrige regjeringen økte bruken med 15 og 14 milliarder i hhv 2012 og 2013 - etter finanskrisen. Denne regjeringen med 23 milliarder i både '14 og 15 og 20 milliarder i år.

At en stusslige forskjell i økning på 5-9 milliarder skiller mellom forsvarlig og uforsvarlig politikk, er en latterlig påstand fra Arbeiderpartiets side. De har heller ingen intensjoner om eventuelt å redusere oljepengebruken , det bekreftet Støre denne uken.

1
faas <a name="_MailOriginal"></a>Ja, selvfølgelig øker bruken av oljepenger hvert år. Hvorfor i all verden benektet du da at det også øket hvert år under de rødgrønne (7av8) ? Det var l...

Ja, selvfølgelig øker bruken av oljepenger hvert år. Hvorfor i all verden benektet du da at det også øket hvert år under de rødgrønne (7av8) ?

med økning tenker jeg økning utover det som er naturlig, og det er naturlig at uttaket matcher foregående år med tillegg av inflasjon, de rødgrønne fikk ikke kritikk for oljepengebruken

de blåblå får kritikk fra alle hold

1
ulefos [sitat…] med økning tenker jeg økning utover det som er naturlig, og det er naturlig at uttaket matcher foregående år med tillegg av inflasjon, de rødgrønne fikk ikke kritikk for o...

Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger. Jeg påpeker at kritikken av dagens regjering er basert på løgn. Tallene du fikk, og ikke gadd å forholde deg til - beviser dette. Det er minimal forskjell i økning.

Her er mer:

<a name="_MailOriginal"></a>«» Den LO-støttede rapporten fra partene i næringslivet, Cappelen-utvalget, knuser Aps påstand om at regjeringen har handlet «for lite, for sent». Cappelen-utvalget skriver nemlig at «finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien». Den LO-støttede rapporten hevder videre at politikken har bidratt til å «holde oppe sysselsetting og aktivitet i en tid der etterspørselen fra petroleumsvirksomheten faller mye».

Cappelen-utvalget er ikke alene. Norges Bank, SSB og økonomer fra Nordea Markets, Danske Bank, SEB, Samfunnsøkonomisk Analyse og Swedbank er samstemte. Norsk økonomi virker å ha nådd bunnen, og den økonomiske politikken til regjeringen har bidratt til å dempe konsekvensene av oljeprisfallet. Ap står dermed mer og mer alene om sin virkelighetsbeskrivelse av norsk økonomi. Som Cappelen-utvalget skriver kan verken Ap eller Høyre noe for at oljeprisen ble halvert, med de utfordringene det har skapt for de som har mistet jobben «»

1
faas Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger. Jeg påpeker at kritikken av dagens regjering er basert på løgn. Tallene du fikk, og ikke gadd å forholde deg til - b...

Cappelen-utvalget er ikke alene. Norges Bank, SSB og økonomer fra Nordea Markets, Danske Bank, SEB, Samfunnsøkonomisk Analyse og Swedbank er samstemte. Norsk økonomi virker å ha nådd bunnen, og den økonomiske politikken til regjeringen har bidratt til å dempe konsekvensene av oljeprisfallet.

Ap står dermed mer og mer alene om sin virkelighetsbeskrivelse av norsk økonomi.

..... og dermed forsvant han Ulefos... til Høyre >>>>>>>>>

1
faas Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger. Jeg påpeker at kritikken av dagens regjering er basert på løgn. Tallene du fikk, og ikke gadd å forholde deg til - b...

Ap står dermed mer og mer alene om sin virkelighetsbeskrivelse av norsk økonomi.

Huff, nå blir det nok ikke skitur på Jonas i helgen. Koryfeene vil nok få et svare strev med å få preppet han nå.

Ser nå at rapporten er fra i høst.

1
DenSisteBohem [sitat…] I 2012 var det oppe et forslag om å redusere prosentandelen til 3%. Stoltenberg & co stemte altså imot dette. Nå gjøres det av den blå regjeringen, dette må være pinlig fo...

Nei, det er ikke spesielt pinlig for verken de rødgrønne eller andre - samtlige partier fra SV til Frp avviste å endre regelen i 2012.

Problemet er at mange fokuserer på denne prosentsatsen og ser bort i fra begrunnelsen bak den.

Motivasjonen bak oljefondet var å begrense politikernes kåthet for å bruke fondet til å finansiere alle gode formål, gjennom å sette en enkel regel for bruken. 4% tilsvarer det man forventet som realavkastning av fondet - slik at man ikke tappet selve fondet, men lot det beholde sin verdi (i det minste i forhold til prisstigning, dog ikke i forhold til realveksten i økonomien).

Det finnes mange eksempler på hvor galt det kan gå når man bruker høye inntekter fra en ikke fornybar naturressurs for å slippe å prioritere - gjerne omtalt som Hollandsk syke.

Samtidig ønsket man å åpne for en gradvis innfasing av oljeinntektene. Tross alt bruker samfunnet store ressurser på utvinningen, bl.a. et betydelig antall høyt kvalifisert arbeidere. Disse ville selvsagt ikke sittet og tvinnet tommeltotter om vi ikke hadde oljen, tvertimot ville de ha bidratt til annen produktiv virksomhet.

Så har pensjonsfondet grunnet høy oljepris vokst betydelig raskere enn man forventet i 2001. Det betyr at handlingsrommet har vært større og man har i begrenset grad vært begrenset av tallet på 4%.

Således har man siden 2006 med unntak av 2009/2010 brukt godt under de fire prosentene - i snitt rundt 3%. Så også i årene etter sentralbanksjefens innspill.

Det er imidlertid noe som har forandret seg vesentlig etter februar 2012 - det er tross alt 5 år siden nå.

For det første så er det befestet et lavt avkastningsnivå. I 2012 forventet man at finanskrisen ville rette seg fortere og politikernes avvisning var begrunnet i ønsket om en langsiktig stabil regel som ikke justeres grunnet kortvarige endringer. Handlingsregelen gir i seg selv mulig het til å bruke både mer eller mindre enn prosentsatsen avhengig av konjukturene.

Nå ser vi at man også over tid må forvente en lav avkastning i mange år, særdeles på obligasjoner.

For det andre har fondets verdi økt formidabelt siden den gang og er mer enn dobbelt så stort som på dette tidspunktet, selv justert for generell vekst. Det betyr at 4% i dag er over det dobbelte av hva det var i 2012 (i dagens pengeverdi) og således tilsvarer 4% i dag 2% i 2012. Det indikerer faktisk at man burde redusert satsen ytterligere.

10 av de siste 12 årene har man nå brukt +- tre prosent av fondets verdi.

For det tredje så ser man også nå at man kan forvente en lav oljepris i lengre perioder (selv om den ikke er veldig lav historisk sett målt i norske kroner). Det betyr at fondet ikke vil vokse som tidligere og dersom man faktisk skal bruke det til sitt primærformål å bygge et buffer for fremtidige pensjonsforpliktelser så bør man sette et tak som er reelt.

For det fjerde så har de blåblå økt oljepengebruken med over 50% målt mot BNP for fastlands-Norge og rundt hver sjette krone i statsbudsjettet kommer nå fra fondet. Dette kommer i tillegg til at man har bygget opp andre fond som ikke inngår beregningen. Det bør tilsi at man slutter å øke andelen år for år snarest.

Det er forøvrig det sistnevnte (og budsjettimpulsen) som er det finansdepartementet fokuserer på og styrer etter - selve prosentsatsen er mer for populærframstillingen.

Således er det ikke flaut at man endrer standpunkt siden 2012 - verken for Frp, H eller andre parti.

1
faas Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger. Jeg påpeker at kritikken av dagens regjering er basert på løgn. Tallene du fikk, og ikke gadd å forholde deg til - b...

«» Den LO-støttede rapporten fra partene i næringslivet, Cappelen-utvalget, knuser Aps påstand om at regjeringen har handlet «for lite, for sent». Cappelen-utvalget skriver nemlig at «finanspolitikken har vært og er svært ekspansiv, og dette har dempet nedgangen i økonomien». Den LO-støttede rapporten hevder videre at politikken har bidratt til å «holde oppe sysselsetting og aktivitet i en tid der etterspørselen fra petroleumsvirksomheten faller mye».

Cappelen-utvalget er ikke alene. Norges Bank, SSB og økonomer fra Nordea Markets, Danske Bank, SEB, Samfunnsøkonomisk Analyse og Swedbank er samstemte. Norsk økonomi virker å ha nådd bunnen, og den økonomiske politikken til regjeringen har bidratt til å dempe konsekvensene av oljeprisfallet.

Ja, jeg ser du er flink til å klippe fra Høyres hjemmeside og Jan Tore Sanners meninger om dette.

Du er dog ikke like flink til å vise hvor dette kommer fra - var du redd det ville redusert troverdigheten til sitatet ditt?

Problemet er imidlertid at det er ingen som ikke mener at regjeringens ekspansive finanspolitikk ikke har dempet nedgangen i økonomien - tvertimot. Du og Sanner setter således opp en grov stråmann.

I tillegg plukker dere ut en løsrevet enkeltsetning fra en lengre rapport for å underbygge sine påstander. Cappelen-utvalgets rapport ga forøvrig ikke bakgrunn for Sanners optimisme, ei heller var det deres oppgave å vurdere regjeringens innsats.

Kritikken har derimot gått på i hvilken grad den økte oljepengebruken har vært brukt målrettet, om de tiltak som er satt inn er egnet og effektive, om de har kommet i tide++. Cherry-pickingen til Sanner møter ikke noe av denne kritikken - bare det i seg selv er en klar indikasjon på at han ikke ønsker en saklig faktabasert diskusjon om dette. Ei heller er det noen klar konklusjon fra hans andre referanser på noen stor forbedring i norsk økonomi, selv om de fleste mener at fallet er bremset.

1
faas Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger. Jeg påpeker at kritikken av dagens regjering er basert på løgn. Tallene du fikk, og ikke gadd å forholde deg til - b...

Jeg har heller ikke kritisert de rødgrønnes bruk av oljepenger.

det ble da heller ikke kritisert av andre under sin regjeringsperiode

ulikt den kritikken som har blitt de blåblå til del

og det var da heller ikke tilfeldig at nyheten om at regjeringen ville skru handlingsregelen ned til 3% kom noen timer før sentralbanksjefens årlige tale

på Politisk Kvarter i morges ville ikke Siv Jensen bekrefte at hun ville gå til valg på en handlingsregel på 3%

1
Laster...