Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Solberg trosser to konger og tre statsministre

Det var mange som ristet frustrert på hode da Erna Solberg utnevnte Per Willy Amundsen til justisminister, i det hele tatt å velge en fra FrP er til den posten må vel være Solberg største tabbe.

Kan hende er det bare disse FrPerne som liker å fremstille seg selv som bråkjekke karer med sleivete kjeft, slik som Per Sandberg, men jeg tviler på det er så enkelt.

Den norske stats fornorskingspolitikk ovenfor samene har Solberg selv kalt en svart kapittel. Som følge av denne politikken har to konger og tre statsministre bedt det samiske folk om unnskyldning. Lanngsomt har samenes identitet kommet tilbake, den norske stat har anerkjent dem som urfolk, samisk er førstespråk i skolen, eget sameting og Finnmarksloven. Langsomt får samene sin identitet tilbake, steg for steg.

Det er bare et problem. Erna Solberg utnevner Per Willy Amundsen til justisminister, representant for et parti vil legge ned sametinget, som nekter for at samene er urbefolkning, vil melde Norge ut avILO- konvensjonen om urfolks rettigheter. FrP vil nedleggeFinnmarkseiendom som sikrer samene et minstemål av råderett over land, vil avvikle forvaltningsområde for samisk språk og gjen innføre norsk som hovedspråk i skolen i samiske områder.

Hva med vår nye justisminister selv? " Starter valgkampen medkorstog mot samene. Amundsen vil avvikle alt av samiske institusjoner og lover om samiske spørsmål som er innført de siste 30 årene."

"Fremskrittspartiets samepolitiske talsmann, P. W. Amundsen, sier at bruken av det samiske flagget på samefolkets nasjonaldag, skaper frykt."

"Sametinget og Sameloven er resultatet av en allianse mellom slue samepolitikere og uvitende politikere fra Sør-Norge."

Nå har altså Solberg utnevnt en justisminister fra et parti som representerer det hun selv kaller et svart kapitell. Hvordan kunne du, Erna Solberg?

2
75 svar

75 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

EinarSalbu

Det er ganske morsomt med typer som erdetslik som ofte klager høylytt til andre debattanter om at de driver med personfokus på h*n, ja nærmest mobbing.

Og jeg registrerer at erdetslik overhode ikke eier selvrefleksjon.

2

Nabo

Det er en god indikasjon på hvordan ståa er, når en skriver tvangssl..... på Google så fyller feltet seg ut automatisk med tvangsslakting av rein.

Ikke er det av ny dato heller, på forsiden av Google er det Sponheim som truer med å slakte 80000 rein i Desember 2004.

1

GiPazzini_85

Ikke er det av ny dato heller, på forsiden av Google er det Sponheim som truer med å slakte 80000 rein i Desember 2004.

Nei, det har vært relativt vanlig de siste årene at man har måttet true med tvangsslaktning grunnet vanskjøtsel fra samiske reineiere.

1

Nabo

Hver og en reineier forsøker å øke flokken maksimalt , for de vet at staten forlanger nedslakting av dyr, og siden slaktingen foregår etter prosenter av besetningen, så posisjonerer hver reineier seg før slaktingen. Når det opplagt på den måten det er, så er det de lovlydige som taper mest på dette økonomisk. Så langt er det ingen myndighet som har klart å skjære gjennom denne praksisen med hård hånd.

Resultatet har vert vist frem så mange ganger, med dyr som knapt henger sammen når de er i livet, og verdiløse som slakt, det er rett og slett ikke beite til alle dyrene.

1

politikk

Einarsalbu : tja...jeg trosser politikere når det er nødvendig.

1

GARDSDATTRA

Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt .....

For de uvitende, ulv eter rein, og et ulvepar tar like mange byttedyr som en flokk.

1

tinnyme

Spiller det noen rolle da, samer har vel i likhet med bønder oppdaget at det er noe som heter "erstatning" enten det nå er ei ku eller en en rein som har gått tapt.

At ulven som oftest ikke har vært i nærheten spiller ingen rolle, noen må de jo skylde på når de selv ikke passer på dyra sine.

1

GARDSDATTRA

Hvorfor sprer du løgner?

1

Nabo

At ulven som oftest ikke har vært i nærheten spiller ingen rolle, noen må de jo skylde på når de selv ikke passer på dyra sine.

Gråbein har aldri vert helt til å stole på, men sjekk hva kongeørnen er i stand til.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/05/453886.html

(Dagbladet.no): Reineiere i Norge fikk i 2004 - 2005 utbetalt 26,4 millioner kroner i erstatning for 11 400 rein de hevdet ble tatt av rovdyr. 2000 skal ha blitt tatt av kongeørn, skriver VG.

Antallet drepte dyr har økt med 1000 siden forrige reindriftsår.

Tallene er hentet fra Direktoratet for Naturforvaltning, som har mer informasjon her.

Flest dyr skal ha blitt drept av jerv, dernest følger gaupe og kongeørn. Bjørn og ulv har i liten grad stått for tapene.

1

broren_til_noen

Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt .....

Og dette har hva å gjøre med at Erna har tilsatt Per Willy Amundsen, en kjent "samehater"/samemotstander som justisminister?

Har ulven og gråbeinen tatt full kontroll over det som surrer rundt oppi huet ditt for tida?

1

GARDSDATTRA

Og dette har hva å gjøre med at Erna har tilsatt Per Willy Amundsen, en kjent "samehater"/samemotstander som justisminister?

Veldig mye, faktisk essensielt. Det ville du forstått dersom du visste at samisk kultur er basert på reindrift. Og at samer driver med reindrift.

Rovdyra tar rein, veldig mye rein.

Så vidt jeg husker så var det lovavdelingen i justis som etter diktat fra Helgesen som mente det var ulovlig å felle ulv innenfor sonen.

Det vil føre til at overskuddet av ulv i sonen vandrer ut i langt større antall enn tidligere og problemene for sørsamisk reindrift vil bli mer enn problematisk. Særlig i vinterbeitene i Femundsmarka.

Reindrifta er under press fra alle kanter, er det ikke bygging av vindmøller på Fosen, så er det planlegging av veibygging i viktige beiteområder, så kommer rovdyrplagen i større og større grad.

I Nordland planlegges det å ha yngleområde for bjørn i kalvingsområder for reinen.

Erna syntes det var flott å se samer fra fire land, og uttalte i sin festtale at det hadde blitt begått overgrep mot samene fra storsamfunnet, da Tråante gikk av stabelen, men i praktisk politikk fortsetter overgrepene.

1

EinarSalbu

Jeg ser at de ute på høyreflanken sliter med å trekke ut essensen av tekst. Det virker som om mange av dem får oppheng på uvesentligheter og ellers ikke fatter poenget. Det er vel det som kalles funksjonell analfabetisme.

1

erdetslik

Da har du alle muligheter som TS' forfatter å rettlede øse ut av kunnskapene fra din Mensa-hjerne. Det er utrolig at du med din intelligens og som er helt uten "funksjonell analfabetisme" eller er du egentlig ute etter sette karakteristikker på dine meningsmotstandere. Så vidt jeg vet så hevder du at fagforeningsfolk ikke mobber . . . . . . Men det er vanskelig å tro.

Om du ser på dette som et personangrep (mot deg), så er det ikke det. Dette er kun et innlegg for å få deg på noen tanker om at du trolig vil tjene på å holde dine diskusjoner på et noe mer saklig nivå. Eller kanskje det var dette diskusjonsnivå du lærte i fagforeningen din.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...