Helt greit, ingen grunn til at samene skal særbehandles slik det er idag. Enten er de norske eller så er de det ikke.

1

Og merkelig nok, så er alle ikkesamer jeg kjenner som er fra Finnmark helt enige i det.

Som finnmarking kan jeg bare underskrive på dette. Og for ordens skyld, jeg er ikke tilhenger av FRP.

1

Det var mange som ristet frustrert på hode da Erna Solberg utnevnte Per Willy Amundsen til justisminister, i det hele tatt å velge en fra FrP er til den posten må vel være Solberg største tabbe.

Sikkert, men venstre-hoder er jo uvanlig frustrerte for tiden uansett. Amundsen erstattet en annen justisminister fra Frp , du fikk ikke med deg det ?

Det er 2 måneder siden Amundsen ble justisminister. Du bruker da usedvanlig lang tid på å registrere ting som skjer i politikken.

De uttalelsene du referer til er som vanlig 6-10 år gamle. Han har som Justisminister ikke uttalt noe av dette.

Anders Amundsen er vokst opp i Harstad - så han har nok uansett et helt annet og nært kunnskaps-grunnlag for det han sa - enn det de fleste her sør har. Alle nord for Sinsen-krysset er ikke nødvendigvis samer, skjønner'u ...

«»Amundsen mener den nordnorske befolkningen i århundrer har levd sammen og blandet seg, samer, kvener og nordmenn, og at man kan ikke lage skiller på etniske kriterier.– Vi har en god miks her på Nordkalotten. Og så sitter det politikere sørfra som knapt har vært nord for Trondheim og lager lover som skaper raseskiller i den nordnorske befolkningen, sier han «»

Denne uttalelsen kunne vel passet bra inn i Senterpartiets by-mot-land nå til dags :-)

1
faas [sitat…] Sikkert, men venstre-hoder er jo uvanlig frustrerte for tiden uansett. Amundsen erstattet en annen justisminister fra Frp , du fikk ikke med deg det ? Det er 2 måneder sid...

Om samene ikke får beholde Samtinget så må vi sørge for at de blir representert direkte inn i Stortinget slik som de er i Sverige. Vi må ha en form for demokratisk tilknytning til denne gruppen mennesker som hevder de er i en særstilling. Ellers så er det verdt å minne folk om at det ble forsøkt å sprenge ei bro under Alta aksjonen.

Så det er en skjør avtale vi har med de. Og de er god til å bruke kniv.

Ikke kødd med samene. Frp kan vi nok holde ut med. De er jo heller ikke noe særsyn i verden men skjemmes over å ikke kunne oppføre seg , se det kan de ikke.

1
faas [sitat…] Sikkert, men venstre-hoder er jo uvanlig frustrerte for tiden uansett. Amundsen erstattet en annen justisminister fra Frp , du fikk ikke med deg det ? Det er 2 måneder sid...

Det er 2 måneder siden Amundsen ble justisminister. Du bruker da usedvanlig lang tid på å registrere ting som skjer i politikken

Er det noe i det som jeg har skrevet som på en måte skal kunne gi inntrykk av at jeg ikke registrerte denne innsettelsen for 2 mnd siden? Dine merkelige observasjoner føyer seg riktig nok inn i FrPesk tradisjon, men likevel...

1

Jeg ser at de ute på høyreflanken sliter med å trekke ut essensen av tekst. Det virker som om mange av dem får oppheng på uvesentligheter og ellers ikke fatter poenget. Det er vel det som kalles funksjonell analfabetisme.

1
EinarSalbu Jeg ser at de ute på høyreflanken sliter med å trekke ut essensen av tekst. Det virker som om mange av dem får oppheng på uvesentligheter og ellers ikke fatter poenget. Det er vel...

Da har du alle muligheter som TS' forfatter å rettlede øse ut av kunnskapene fra din Mensa-hjerne. Det er utrolig at du med din intelligens og som er helt uten "funksjonell analfabetisme" eller er du egentlig ute etter sette karakteristikker på dine meningsmotstandere. Så vidt jeg vet så hevder du at fagforeningsfolk ikke mobber . . . . . . Men det er vanskelig å tro.

Om du ser på dette som et personangrep (mot deg), så er det ikke det. Dette er kun et innlegg for å få deg på noen tanker om at du trolig vil tjene på å holde dine diskusjoner på et noe mer saklig nivå. Eller kanskje det var dette diskusjonsnivå du lærte i fagforeningen din.

1

Det er ganske morsomt med typer som erdetslik som ofte klager høylytt til andre debattanter om at de driver med personfokus på h*n, ja nærmest mobbing.

Og jeg registrerer at erdetslik overhode ikke eier selvrefleksjon.

2

Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt .....

For de uvitende, ulv eter rein, og et ulvepar tar like mange byttedyr som en flokk.

1
GARDSDATTRA Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt ..... For de uvitende, ulv eter rein, og et ulvepar tar like mange byttedyr som en flokk.

Spiller det noen rolle da, samer har vel i likhet med bønder oppdaget at det er noe som heter "erstatning" enten det nå er ei ku eller en en rein som har gått tapt.

At ulven som oftest ikke har vært i nærheten spiller ingen rolle, noen må de jo skylde på når de selv ikke passer på dyra sine.

1
tinnyme Spiller det noen rolle da, samer har vel i likhet med bønder oppdaget at det er noe som heter "erstatning" enten det nå er ei ku eller en en rein som har gått tapt. At ulven som of...

At ulven som oftest ikke har vært i nærheten spiller ingen rolle, noen må de jo skylde på når de selv ikke passer på dyra sine.

Gråbein har aldri vert helt til å stole på, men sjekk hva kongeørnen er i stand til.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/05/453886.html

(Dagbladet.no): Reineiere i Norge fikk i 2004 - 2005 utbetalt 26,4 millioner kroner i erstatning for 11 400 rein de hevdet ble tatt av rovdyr. 2000 skal ha blitt tatt av kongeørn, skriver VG.

Antallet drepte dyr har økt med 1000 siden forrige reindriftsår.

Tallene er hentet fra Direktoratet for Naturforvaltning, som har mer informasjon her.

Flest dyr skal ha blitt drept av jerv, dernest følger gaupe og kongeørn. Bjørn og ulv har i liten grad stått for tapene.

1
Nabo [sitat…] Gråbein har aldri vert helt til å stole på, men sjekk hva kongeørnen er i stand til. http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/05/453886.html (Dagbladet.no): Reineiere i Nor...

Gråbein har aldri vert helt til å stole på, men sjekk hva kongeørnen er i stand til.

Haha, de er noen gode kjeltringer disse samene.

For fem år siden ble det meldt om 25 000 rein som var tatt av 70-90 par kongeørn. Hver ørn måtte ha tatt 140 rein i året for å komme opp i dette tallet.

Legg ned Sametinget, eller la dem betale de 418 millionene det koster selv.

1
frode57 Om samene ikke får beholde Samtinget så må vi sørge for at de blir representert direkte inn i Stortinget slik som de er i Sverige. Vi må ha en form for demokratisk tilknytning til...

Om samene ikke får beholde Samtinget så må vi sørge for at de blir representert direkte inn i Stortinget slik som de er i Sverige. Vi må ha en form for demokratisk tilknytning til denne gruppen mennesker som hevder de er i en særstilling

Hvorfor det? De har da all mulighet til å få valgt inn representanter blant sine egne, enten gjennom personstemmer eller gjennom å danne et eget parti. Finnmark er vel også i en særstilling når det gjelder antall mandater til Stortinget i forhold til folketallet, så dette ville faktisk ha gitt samene uforholdsmessig mye makt. Og det er heller ikke bare i Finnmark det er samer.

1
GARDSDATTRA Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt ..... For de uvitende, ulv eter rein, og et ulvepar tar like mange byttedyr som en flokk.

Har lagt merke til at regjeringen vil at ulven skal få formere seg fritt .....

Og dette har hva å gjøre med at Erna har tilsatt Per Willy Amundsen, en kjent "samehater"/samemotstander som justisminister?

Har ulven og gråbeinen tatt full kontroll over det som surrer rundt oppi huet ditt for tida?

1
broren_til_noen [sitat…] Og dette har hva å gjøre med at Erna har tilsatt Per Willy Amundsen, en kjent "samehater"/samemotstander som justisminister? Har ulven og gråbeinen tatt full kontroll over...

Og dette har hva å gjøre med at Erna har tilsatt Per Willy Amundsen, en kjent "samehater"/samemotstander som justisminister?

Veldig mye, faktisk essensielt. Det ville du forstått dersom du visste at samisk kultur er basert på reindrift. Og at samer driver med reindrift.

Rovdyra tar rein, veldig mye rein.

Så vidt jeg husker så var det lovavdelingen i justis som etter diktat fra Helgesen som mente det var ulovlig å felle ulv innenfor sonen.

Det vil føre til at overskuddet av ulv i sonen vandrer ut i langt større antall enn tidligere og problemene for sørsamisk reindrift vil bli mer enn problematisk. Særlig i vinterbeitene i Femundsmarka.

Reindrifta er under press fra alle kanter, er det ikke bygging av vindmøller på Fosen, så er det planlegging av veibygging i viktige beiteområder, så kommer rovdyrplagen i større og større grad.

I Nordland planlegges det å ha yngleområde for bjørn i kalvingsområder for reinen.

Erna syntes det var flott å se samer fra fire land, og uttalte i sin festtale at det hadde blitt begått overgrep mot samene fra storsamfunnet, da Tråante gikk av stabelen, men i praktisk politikk fortsetter overgrepene.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Veldig mye, faktisk essensielt. Det ville du forstått dersom du visste at samisk kultur er basert på reindrift. Og at samer driver med reindrift. Rovdyra tar rein, veldig...

Veldig mye, faktisk essensielt. Det ville du forstått dersom du visste at samisk kultur er basert på reindrift. Og at samer driver med reindrift.

Og dette har hva å gjøre med at PW Amundsen uttaler seg svært fiendtlig mot samer?

Riktgnok stamma min morfar av samisk slekt, men ellers veit jeg ikke mer om samene enn at de er helt fanatisk opptatt av å årlig forlange ææææærstatning for noe sånt som 20 000 rein som er drept av ørn, ikke ulv.

Amundsen har såvidt jeg veit ikke nevnt et komma om gråbeinen i denne sammenhengen.

La ulveredselen din foregå i ulvetrådene nå.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Veldig mye, faktisk essensielt. Det ville du forstått dersom du visste at samisk kultur er basert på reindrift. Og at samer driver med reindrift. Rovdyra tar rein, veldig...

Reindrifta er under press fra alle kanter

Den burde vært under mer press. Ikke bare er den et hodebry for bønder i nord med tanke på beiterettigheter, men de siste årene har det også blitt klart at dyreplageri er utbredt blant samiske reineiere ved å holde for mange rein i forhold til tilgjengelig fôr. Dersom norske reineiere i Jotunheimen klarer å drive reindrift uten sultefôring, så bør samene kunne klare det også.

1
GiPazzini_85 [sitat…] Den burde vært under mer press. Ikke bare er den et hodebry for bønder i nord med tanke på beiterettigheter, men de siste årene har det også blitt klart at dyreplageri er...

Jovsset Ánte I. Sara gikk til sak mot staten for å kunne leve av reindrifta, men også for å få videreføre samisk kultur.

[Han vant første runde](</samfunn/politikk-norsk/tema/1836223/tittel/solberg-trosser-to-konger-og-tre-statsministre/innlegg/45808789/Jovsset%20Ánte I. Sara>), men staten anket og saken går nå for lagmannsretten.

Det er helt forferdelig at staten skal tvinge samene til å slutte med rein, det går nemlig ikke an å leve av så få rein som staten mener de skal klare seg med.

Uten reindrift blir den samiske kultur borte.

2
GARDSDATTRA Jovsset Ánte I. Sara gikk til sak mot staten for å kunne leve av reindrifta, men også for å få videreføre samisk kultur. [Han vant første runde](</samfunn/politikk-norsk/tema/18362...

Det er helt forferdelig at staten skal tvinge samene til å slutte med rein, det går nemlig ikke an å leve av så få rein som staten mener de skal klare seg med.

Uten reindrift blir den samiske kultur borte.

Hvis noen av reineierne gikk ørlittelittegranne ned på størrelsen på flokken så kunne de kanskje levere slakt av litt bedre kvalitet til ublu pris, i stedet for disse skinn-og-bein-ranglene som har levd hele sommeren med å tygge jord og småstein? Og hvis flere - eller alle - reineierne hadde gjort dette hadde kvaliteten blitt enda høyere.

Jeg spise mye reinkjøtt, men kjøper det i Sverige der kvaliteten ligger flere hakk over det norske reinkjøttet. Og til nesten halve prisen.

1
Laster...