Nye VGD er lansert! Mer informasjon

I ein vetug leiarartikkel i Dagbladet i dag går avisa til felts mot justisministeren som vil auka strafferammene i landet:

Hovedleder:Økt maksimumsstraff - Økte straffer er ingen ... - DagbladetStraff skal hjelpa til å få den kriminelle på betre tankar og letta integrernga i samfunnet som lovlydig borgar. Det oppnår ein ikkje ved altfor lange straffer. . Straff skal ikkje vera samfunnet eller einskildindivids form for hemn mot ein brotsmann.

Vanleg kriminalitet er gått ned i takt med at ein i generasjonar har sett ned straffene, skriv Dagbladet. At sume vil innføra det amerikanske systemet der straff vert lagt på straff uavhengig av talet på brotsverk, strider mot all human tankegang;. Ein som har gjort fleire innbrot med berre materiell (og ofte minimal) skade , kan risikera å verta livstidsfange.

På eitt punkt høver ikkje påstanden til Dagbladet om at straffenivået hittil er gått ned: For såkalla seksualbrotsverk er straffene vortne langt strengare, og ein har utvida definisjonsområdet for den typen "brotsverk". På det feltet har tydeleg nok ikkje talet på straffesaker minka - heller tvert imot, og det når ein kan vera nokså overtydd om at folk flest har eit langt mindre brutalt seksualliv enn tidlegare. Held utviklinga fram, vil snart helvta av dei i norske fengsel sitja dert for "valdtekt" og "overgrep" (jamvel på internett).

Det kan sjå ut som auka straffer på dette feltet har ført til meir "kriminalitet". Er det ikkje på tide å ropa eit kraftig varsko når det gjeld meir og meir hysterisk seksuallovgjeving?.

2
11 svar

11 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

KongOlav2

For såkalla seksualbrotsverk er straffene vortne langt strengare,

Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser. Problemet med slike forbrytelser er vel heller i de tilellene det finnes lite tekniske bevis og det blir kun ord mot ord.

1

Langveg

Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser.

Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned. Vil du at straffer for moralsk definerte brotsverk skal auka endå meir? No får du eit par veker for tjuveri - maksimalt - og minimum to år dersom du vert skulda for angre"valdtekt" fleire år etterpå og "retten trur på offeret" utan fnugg av klare prov.

1

trondhjem

Slik jeg ser det er det to hensyn som bør avveies ved utmåling av straff.

Det ene er at det bør være et samsvar mellom samfunnets reaksjon på et lovbrudd og den skade som lovbruddet påfører samfunnet/enkeltofre. Seksuelle overgrep gir ofte alvorlige og langvarige traumer hos offeret, slik at her mener jeg det er berettiget med relativt lang straff. Dette er ikke noe samfunnet skal og bør ta lett på.

Det andre hensynet er at lovbrytere bør gis en mulighet til å gjøre opp for seg og komme tilbake til samfunnet. Det er i alles interesse.

Jeg er derfor imot FrPs evige jag mot å øke fengselsstraffer fordi jeg tror det vil motvirke behovet for rehabilitere lovbrytere og få de tilbake i samfunnet.

2

totem

Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned.

Jeg vil tro at dette også skyldes at folk ikke anmelder lenger, samtidig som politiet henlegger vinningskriminalitet over en lav sko. Det er jo ikke vits i å anmelde et tyveri f.eks., men du kan være sikker på at skyld og straff kjapt kommer opp om du skulle være så frekk at du forsvarte dine egne eiendeler. Da har du plutselig brutt statens maktmonopol og må tas.

2

KongOlav2

Tidligere kunne man jo få flere år for litt grovere underslag, men selv de aller verste eksmplene på voldtekt ville ikke gitt mer enn 1-2 år. Her er det heldigvis skjedd en kraftig innstraming. Spesielt i de tilfeller voldtekt gjennomføres med grove trusler og vold.

1

DrSchwei

Så det er positivt med langt strengere straffer i saker der det ikke finnes bevis? Det må jeg si er en underlig argumentasjon.

Høyere straffe her vil jo øke konsekvensen av justismord betydelig. Samtidig vil det kunne være vanskelig å få skyldige dømt, fordi retten føler at straffen blir for høy ettersom bevisene ikke er tydelige.

For en forbrytelse som voldtekt har høyere straff antakelig temmelig liten preventiv effekt. En voldtekt skjer uavhengig om gjerningsmann kan få 1 eller 3 år i fengsel.

For økonomisk kriminalitet gjelder det motsatte - her har strenge straffer en åpenbart preventiv effekt. Man prøver seg ikke på underslag hvis straffen man kan få er 10 år, er den derimot 1-2 år, vil langt flere prøve seg.

Det følelesmessige er lett å forstå - en kvinne vs papirer - men her må man klare å tenke klart og ha se mer overordnet på samfunnet.

1

KongOlav2

Så det er positivt med langt strengere straffer i saker der det ikke finnes bevis? Det må jeg si er en underlig argumentasjon.

Høyere straffe her vil jo øke konsekvensen av justismord betydelig. Samtidig vil det kunne være vanskelig å få skyldige dømt, fordi retten føler at straffen blir for høy ettersom bevisene ikke er tydelige.

Jeg skrev "grove" seksualforbrytelser. I slike saker bør det så absolutt finnes fysiske og tekniske bevis. Jeg snakker om saker hvor voldtektsmannen i tillegg til voldtekt har bedrevet grov vold og/eller utøvet drapstrusler.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...