For såkalla seksualbrotsverk er straffene vortne langt strengare,

Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser. Problemet med slike forbrytelser er vel heller i de tilellene det finnes lite tekniske bevis og det blir kun ord mot ord.

1
KongOlav2 [sitat…] Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser. Problemet med slike forbrytels...

Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser.

Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned. Vil du at straffer for moralsk definerte brotsverk skal auka endå meir? No får du eit par veker for tjuveri - maksimalt - og minimum to år dersom du vert skulda for angre"valdtekt" fleire år etterpå og "retten trur på offeret" utan fnugg av klare prov.

1
Langveg [sitat…] Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned. Vil du at straffer for moralsk definerte brotsverk skal auka endå meir? No får du eit par veker for tjuveri - maksima...

Tidligere kunne man jo få flere år for litt grovere underslag, men selv de aller verste eksmplene på voldtekt ville ikke gitt mer enn 1-2 år. Her er det heldigvis skjedd en kraftig innstraming. Spesielt i de tilfeller voldtekt gjennomføres med grove trusler og vold.

1
KongOlav2 [sitat…] Dette er bare positivt. Var jo helt latterlig at man kunne få strengere straff for å underslå litt penger enn for grove seksualforbrytelser. Problemet med slike forbrytels...

Så det er positivt med langt strengere straffer i saker der det ikke finnes bevis? Det må jeg si er en underlig argumentasjon.

Høyere straffe her vil jo øke konsekvensen av justismord betydelig. Samtidig vil det kunne være vanskelig å få skyldige dømt, fordi retten føler at straffen blir for høy ettersom bevisene ikke er tydelige.

For en forbrytelse som voldtekt har høyere straff antakelig temmelig liten preventiv effekt. En voldtekt skjer uavhengig om gjerningsmann kan få 1 eller 3 år i fengsel.

For økonomisk kriminalitet gjelder det motsatte - her har strenge straffer en åpenbart preventiv effekt. Man prøver seg ikke på underslag hvis straffen man kan få er 10 år, er den derimot 1-2 år, vil langt flere prøve seg.

Det følelesmessige er lett å forstå - en kvinne vs papirer - men her må man klare å tenke klart og ha se mer overordnet på samfunnet.

1
KongOlav2 Tidligere kunne man jo få flere år for litt grovere underslag, men selv de aller verste eksmplene på voldtekt ville ikke gitt mer enn 1-2 år. Her er det heldigvis skjedd en kraftig...

Her er det heldigvis skjedd en kraftig innstraming

Om dette skriv Dagbladet: Høye (minimums-) straffer kan også føre til unødvendige frifinnelser. Det er grunn til å tro at de strenge straffene for voldtekt, som lovgiverne har økt de seineste åra, forhindrer en del fra å bli straffet, fordi dommerne anser straffen for å være urimelig streng.

1
DrSchwei Så det er positivt med langt strengere straffer i saker der det ikke finnes bevis? Det må jeg si er en underlig argumentasjon. Høyere straffe her vil jo øke konsekvensen av justism...

Så det er positivt med langt strengere straffer i saker der det ikke finnes bevis? Det må jeg si er en underlig argumentasjon.

Høyere straffe her vil jo øke konsekvensen av justismord betydelig. Samtidig vil det kunne være vanskelig å få skyldige dømt, fordi retten føler at straffen blir for høy ettersom bevisene ikke er tydelige.

Jeg skrev "grove" seksualforbrytelser. I slike saker bør det så absolutt finnes fysiske og tekniske bevis. Jeg snakker om saker hvor voldtektsmannen i tillegg til voldtekt har bedrevet grov vold og/eller utøvet drapstrusler.

1
Langveg [sitat…] Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned. Vil du at straffer for moralsk definerte brotsverk skal auka endå meir? No får du eit par veker for tjuveri - maksima...

Slik jeg ser det er det to hensyn som bør avveies ved utmåling av straff.

Det ene er at det bør være et samsvar mellom samfunnets reaksjon på et lovbrudd og den skade som lovbruddet påfører samfunnet/enkeltofre. Seksuelle overgrep gir ofte alvorlige og langvarige traumer hos offeret, slik at her mener jeg det er berettiget med relativt lang straff. Dette er ikke noe samfunnet skal og bør ta lett på.

Det andre hensynet er at lovbrytere bør gis en mulighet til å gjøre opp for seg og komme tilbake til samfunnet. Det er i alles interesse.

Jeg er derfor imot FrPs evige jag mot å øke fengselsstraffer fordi jeg tror det vil motvirke behovet for rehabilitere lovbrytere og få de tilbake i samfunnet.

2
Langveg [sitat…] Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned. Vil du at straffer for moralsk definerte brotsverk skal auka endå meir? No får du eit par veker for tjuveri - maksima...

Straff for brot gjort i vinnings hensikt er gått ned.

Jeg vil tro at dette også skyldes at folk ikke anmelder lenger, samtidig som politiet henlegger vinningskriminalitet over en lav sko. Det er jo ikke vits i å anmelde et tyveri f.eks., men du kan være sikker på at skyld og straff kjapt kommer opp om du skulle være så frekk at du forsvarte dine egne eiendeler. Da har du plutselig brutt statens maktmonopol og må tas.

2
totem [sitat…] Jeg vil tro at dette også skyldes at folk ikke anmelder lenger, samtidig som politiet henlegger vinningskriminalitet over en lav sko. Det er jo ikke vits i å anmelde et ty...

Jeg vil tro at dette også skyldes at folk ikke anmelder lenger, samtidig som politiet henlegger vinningskriminalitet over en lav sko.

Trur heller at talet er gått reelt ned. Det er svært sjeldan at narkomane no gjer innbrot for å skaffa seg pengar til dop. For ein del år sidan var det ein rein farsott med slike innbrot i betre heimar i Oslo-området.

Elles ser ein at ein drapsmann har drepi ein som var dømd for seksualovergrep. Drapet gjekk føre seg i eit norsk fengsel. Drapsmannen sat med kortare straff enn den mannen han drap og som aldri har vori i nærleiken av å drepa nokon. Drapsmenn skal også ha høgre prestisje i fengsla enn pedofile, og i mange innlegg kan ein lesa at det er bra ein vart kvitt avskummet. Jaja.

1
Laster...