Politikk - Norsk

Makro1

Bompenger og kø

Det er typisk norsk å være god, også innen samferdsel. Alle problemer løses enkelt med bompenger, enten det er forurensning eller køer, og i Oslo har vi mest av alt, på en gang! Vi er bare BEST!

Vi har også her på forumet utdannede sivilingeniører som mener at vi er svært dyktige i Norge innen samferdsel, men jeg som bruker av veiene mener at det burde bli nok for de fleste av oss snart:

Mest bompenger, mest kø og mest forurensning, hva mer ønsker vi oss? Er det snart på tide at hele vegvesenet og alle de godt utdannede fagfolkene som sikkert synes de er dyktige selv, snart får lov til å ta en evigvarende ferie? Skal vi fortsette som før, eller bør vi prøve noe som hjelper?

1
133 svar
Kul_Djevel Oslo har aldri vært gode på vei. Aldri. I Norge generelt er kompetansen på vei ekstrem lav. Tragisk lav. Til og med Albania er bedre på vei enn Norge.

Det har vært kjent i flere tiår at man ikke kan bygge seg vekk fra bilkøer, det lar seg ikke gjøre.

I følge denne artikkelen så er Oslo en "filleby"med små trafikkproblemer i forhold til byer som London og Paris. Der hevdes det også at vi ikke kan bygge oss ut av problemet. Det vi må gjøre er å få et godt samspille mellom kollektivtrafikk og bilbruk, det vil redusere tiden man sitter i kø.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bil-og-trafikk/umulig-aa-fjerne-koeene/a/205285/

Her er en artikkel fra DR.dk som hevder at bilkøer kan fjernes, men da med endrede transportvaner som mer bruk av kollektivtilbudet, sykling, "parker- og reisepolitikk" hvor ulike transportkombinasjoner blir brukt.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/bilkoeer-kan-nemt-fjernes

3

Mest bompenger, mest kø og mest forurensning, hva mer ønsker vi oss?

Og vi har i tillegg til alt dette et av verste og dyreste kollektivtilbudene i verden.

2
ulefos [sitat…] ja vi skal gjøre det som hjelper og det er å få færre biler på vei inn til oslo færre!

God samferdsel skal være billig, være rask, og gi omgivelsene minst mulig skadevrikninger.

Vi har med andre ord feilet totalt!

Og du er inne på noe vesentlig: Bilene skal absolutt ikke inn i sentrum! Bilene skal føres rundt! På en rask måte som ikke gir skadevirkninger for omgivelsene!

Nå skal jeg derfor legge godviljen til, og si at vi er helt enige...

2
ulefos [sitat…] ja vi skal gjøre det som hjelper og det er å få færre biler på vei inn til oslo færre!

ja vi skal gjøre det som hjelper

og det er å få færre biler på vei inn til oslo

Så hvem skal ofre seg, parkere bilen og bruke tre ganger så lang tid på jobb? Og hvem skal fortsatt få bruke bilen og komme tidsnok på jobb samt også rekke å kjøre ungene til skole og barnehage der det trengs?

Svaret er vel at dem som har nok av penger fortsetter som før. De merker det ikke på lommeboken likevel. Mens dem som ikke har det så fett men likevel er avhengig av bilen for å få tiden til å gå opp nok må ofre seg her.

Men slipper de unna likevel? Færre biler gjennom en bomring betyr færre bompenger. Færre bompenger betyr økte takster og flere bommer samt økning av kollektivprisene. Det så vi nettopp i Bergen der byrådet klaget på at biltrafikken hadde gått ned etter innføring av rushtidsavgift. Da ville de sette opp flere bommer og øke kollektivprisene for å kompensere slik at ikke kommunebudsjettet gikk bakk.

Såda er jo spørsmålet hva dette hjelper for i det hele tatt utenom utenom å dra inn på det private forbruket pga at man bruker så mye i bompenger for å komme tidsnok på jobb, og selvsagt også å fylle opp kommunekassen, noe vi så var viktig for byrådet i Bergen

2
SIG100 [sitat…] Problemet der er vel som andre steder - køen regulerer trafikkmengden. Når kapasiteten øker, så øker også trafikken. Og en ting er å øke kapasiteten på hovedveiene. Noe he...

En ting skal dog TS ha - Oslo har i liten grad klart å unngå at trafikk som ikke skal til, men gjennom Oslo har gode alternativer til å kjøre rundt. Drøbaktunnelen er en fleip (ikke minst tilførselveiene på Drammensiden), Moss-Horten er fortsatt fergeforbindelse og selv fra Østfold til E6 nordover så må man innom Oslo.

Ja, det er jo mulig å ikke kjøre gjennom Oslo, takk og pris. Selv om drøbaktunnellern er en ingeniørbragd som står til stryk.

Moss derimot, har nådd trafikk-kaos-bristepunktet forlengst, og det er jo noe vi advarte om for årevis, kanskje helst tiår siden.

Men nå skal jo Oslo visstnok bare bli en liten kommune omsluttet av digre Viken som skal strekke seg fra svenskegrensa til Halligdal, kanskje denne nye provinsen kan få fart i de førti år gamle planene om en bro over fjorden mellom Moss og Horten? For både Moss og Horten vil bli inkludert i Provins Viken!

Den som lever (det blir ikke meg) får se...

2
Kul_Djevel Eller bygger flere og bedre veier. Det er ikke bilene som er problemet. Det er veiene. Og bompengetrikset har ikke hjulpet.

Eller bygger flere og bedre veier. Det er ikke bilene som er problemet. Det er veiene.

Dett er det reneste tøv. Veier fylles opp, når tilgjengligheten øker og langs de nye veiene legges nye arbeidsplasser og boliger. Dette medfører over tid at veien fylles opp og problemet er ikke løst.

Hverken bilene eller vei er problemet. Problemet er sentralisering og manglende alternativer til bil. Derfor vil alle inn til byen i det samme tidsrommet og ut på samme måte. Kjøreadferd skaper dessuten forsterket kødannelse, gjennom hakket kjøring som ødelegger flyten.

Her vil det eventuelt hjelpe den dagen bilen kjører seg selv i nettverk med andre.

Kjørte strekningen Økern - Lambertseter i 1968 da brukte vi like lang tid som idag. Millioner er brukt og kjøretiden er den samme.

2
Kul_Djevel Ja, de har hatt kompetansen Norge mangler.

Og det er?

Få bilene ut, opprett gågater og sykkelveier, lag byrom (som Strøget) hvor bil ikke er tema. Lag busslinjer og trikkeskinner.

Biltrafikk må ut av sentrum, det er nøkkelen.

Til og med samferdselsminister KSO har jo ivret for at gjennomfartstrafikk må planlegges slik at det går utenom bysentra og tettbebygde strøk.

Jeg er så enig med KSO som det er mulig å få blitt.

I stedet for å rasere fredrikstad og sarp og bo-og handelsområdet mellom, er jeg av de som nå er trist.

Samferdselsdepartementet har nemlig i dag erklært at hundrevis av hus og næringsbygg i en siksakklinje tvers gjennom de to byene skal rives for å lage en toglinje der. Der folk flest bor.

hurra.

2

Mest bompenger, mest kø og mest forurensning, hva mer ønsker vi oss? Er det snart på tide at hele vegvesenet og alle de godt utdannede fagfolkene som sikkert synes de er dyktige selv, snart får lov til å ta en evigvarende ferie?

Jeg syntes det burde være et minimumskrav at veiingeniører i tillegg til sin utdannelse har førerkortet og har litt flere bokstaver på førerkortet enn bare en enkel B.

2
Makro1 Ja, det er svært mye å gå på mht veibygging rundt Oslo. Men det sitter dessverre såkalte fagfolk som fortsatt tror det blir MER kø om veiene bygges ut. Og nå må vi leve med resulta...

Men det sitter dessverre såkalte fagfolk som fortsatt tror det blir MER kø om veiene bygges ut.

Problemet er at vi har en haug med politikere som alltid har sett på vei som sosialpolitikk og en utgift, ikke som en investering. Det er klart at om en forsker kommer med utsagnet om at bedre og mer vei fører til mer kø, griper de det halmstrået begjærlig. Da er det bedre med bom slik at de kan tjene penger, samtidig som de slipper å bruke så mye.

2
DenSisteBohem Artikkelen det linkes til i trådstarten dreier seg i hovedsak om køer, så jeg regner med at det er det vi diskuterer her i tråden..

Vi diskuterer hvordan folk i norge kan få mindre køer, mindre forurensning og mindre bompenger. Og komme seg raskere, mer behagelig og tryggere fra A til B samtidig.

Saken er faktisk svært enkel å løse, men det må man helst være noe annet enn en norsk godt utdannet innen samferdsel for å kunne forstå...

2
Makro1 Den danske artikkelen forteller nettopp at man kan bygge seg vekk fra kø-problemer. Det er bare å sørge for at vei-kapasiteten er større enn behovet. Men de beskriver en løsning ve...

Den danske artikkelen forteller nettopp at man kan bygge seg vekk fra kø-problemer.

Nei, det står ikke det. Det som står er følgende:

Artikkelen begynner med en påstand om at trengselen til og fra hovedstaden(Kjøbenhavn) kan bli mindre, "Trængslen på motorvejene til og fra Hovedstaden kan blive mindre.", med tiltak som bedre kollektivtilbud etc.

"To tredjedele af os kører dagligt bil til og fra arbejde. Men en ny analyse fra Cowi viser, at knap en fjerdedel af os ville lade bilen stå, hvis forudsætningerne for at gøre det var bedre, skriver Ingeniøren.

Og forudsætningerne er et bedre alternativ til privatbilismen, siger trafikekspert, Michael Knørr Skov fra Cowi:

- Analysen viser, at danskernes transportvaner kan flyttes. Det handler primært om at understøtte kollektiv transport, cyklisme og en "parkér og rejs"-politik, der kombinerer forskellige transportformer, siger han."

I begge artiklene jeg linker til, så vises det til at man må ha et godt kollektivtilbud som alternativ til privatbilismen for å kunne redusere kø.

Jeg forutsetter at vi har lest samme artikkel.

Her er link til den danske artikkelen:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/bilkoeer-kan-nemt-fjernes

I denne artikkelen så hevdes det at selv ikke et bedre kollektivtilbud vil kunne forhindre mer kø, for uansett om man bygger mer vei, så vil flere bruke bil og det vil bli kø.

" Now a study from the University of Toronto confirms it: Expanding highways and roads increases congestion by creating more demand. And building out public transportation systems doesn't help either; there will always be more drivers to fill up any new road we build."

https://www.fastcompany.com/1756746/building-more-roads-only-causes-more-traffic

2

Mest bompenger, mest kø og mest forurensning, hva mer ønsker vi oss?

Vi kan samtidig ta med at Norge ikke har noen spesielt høy biltetthet, faktisk under gjennomsnittet i hele Europa. Dette til tross for at en stor del av befolkningen finnes i distrikter med svak offentlig kommunikasjon og Norge skal ha så høy inntekt pr. innbygger sammenlignet med de fleste andre land. Tidligere østblokkland, der privatbilismen var så og si fraværende for for drøyt 20 år siden, har nå større biltetthet, flere biler pr innbygger, enn det Norge har i dag.

2

Det mangler en skikkelig omkjøringsvei rundt Oslo.Hadde man hatt en ring 4. Istedenfor å bruke 40 milliarder på e18 i bærum kunna man bygd ring4.

2

Skal vi fortsette som før, eller bør vi prøve noe som hjelper?

ja vi skal gjøre det som hjelper

og det er å få færre biler på vei inn til oslo

færre!

1
ulefos [sitat…] hva var problemet sa du?

Veiene. Som vi leste idag så er Oslo den verste byen i hele Europa når det kommer til køer. Det er pga alt for dårlige og for få veier + at vi har et av verdens dårligste og dyreste kollektivtilbud. Skandaløst dårlig. Skjønner ikke at du forsvarer så elendig samferdselspolitikk som har gjennomsyret Norge de siste 40-50 årene. Alt for mange inkompetente mennesker som jobber med vei.

1
Kul_Djevel Veiene. Som vi leste idag så er Oslo den verste byen i hele Europa når det kommer til køer. Det er pga alt for dårlige og for få veier + at vi har et av verdens dårligste og dyrest...

Skjønner ikke at du forsvarer så elendig samferdselspolitikk som har gjennomsyret Norge de siste 40-50 årene. Alt for mange inkompetente mennesker som jobber med vei.

Egentlig er vel problemet at politikerne har sett på vei og jernbane som en salderingspost i 35-40 år fra rundt 1970 til en eller annen gang rundt 2005-10. Og da trenger det mer enn 5-10 år for å ta igjen alt etterslepet.

1

Skal vi fortsette som før, eller bør vi prøve noe som hjelper?

Som et eksempel på bedring planlegges det en 4-felts motorvei fra Drammen via Hokksund - Hønefoss - Roa (Hadeland) til Gardermoen. Når denne skal stå ferdig vet jeg ikke, men boligeierne i områdene har fått en foreløpig informasjon. Jeg bruker allerede denne traseen selv om det er mye 60-soner - det tar vel vanligvis 20 minutter lengre utenom rushtid i Oslo og ca 20 - 40 minutter kortere tid i Oslo-rushen.

1
ulefos [sitat…] ja, problemet kan fort bli veiene som kveler byene, men det var kanskje ikke slik du tenkte

Det er bare vi, som Gro mente at var så typisk gode, som legger hovedveiene tvers igjennom vår hovedstad. MED piggdekk, MED alle de eldste og mest forurensende bilene, MED en veistandard fra 60-tallet, MED de høyeste avgiftene omtrent noe sted! (Den dama Gro var nok ikke helt med...)

Jeg vet ikke om jeg trenger å fortelle deg løsningen, for hele greiene er jo såre enkelt!

1
ulefos det kan da ikke bli flottere enn dette

Mulig dette også var i LA, men favoritten min der borte er der hvor Freeway 110 krysser 105. Verdt en titt!

Men nei; hos oss er det ikke behov for slikt. Oslo er en bitte liten by hvor vi bare trenger å lede gjennomfartstrafikken rundt, og få bygget ut veikapasiteten på hovedveiene. Inne i byen skal det selvfølgelig kun være lokaltrafikk, uten hverken piggdekk eller sterkt forurensende motorer, og i den aller mest sentrale bykjernen skal det gå saaaakte for biler.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
12 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
3 svar
Laster...