Politikk - Norsk

Human

Tvangssammenslåing gir sinte innbyggere

Flere partier med Venstre i spissen snakker varmt om lokalt demokrati. Nå sier de at tvangsammenslåing er best for kommunene. Nå må de slutte å preike om frivillighet og lokalt demokrati.

Politikerforakt øker. Er det merkelig når politikere snakker med to tunger. Sier en ting og gjør stikk motsatt?

Hva mener du?

2
107 svar

Tvang svekker demokrati og respekt. Lokaldemokrati er noe av det viktigste man har i et samfunn.

Nærhet, egen styremulighet og kontroll over sitt nærmiljø er alfa omega. Noe av det beste man har hatt i vårt samfunn.

¨Tvang er dessuten et RÆVA utgangspunkt, i alle sammenhenger!

4
DavidSkruiz Tvang svekker demokrati og respekt. Lokaldemokrati er noe av det viktigste man har i et samfunn. Nærhet, egen styremulighet og kontroll over sitt nærmiljø er alfa omega. Noe av det...

Tvang svekker demokrati og respekt. Lokaldemokrati er noe av det viktigste man har i et samfunn. Nærhet, egen styremulighet og kontroll over sitt nærmiljø er alfa omega. Noe av det beste man har hatt i vårt samfunn

Hva er begrunnelsen for at Sørum, Skedsmo og Fet skal slå seg sammen til en kommune, når alle tre sa NEI?

2

Mener tydeligvis det samme som deg. Frp, H og V viser sin enorme forakt for lokaldemokratiet og de pisser på folket. De har null respekt for hva folk vil. Men nå har jeg alltid påstått at demokratiet er en illusjon og det at disse partiene nå velger å gå imot folkets røst og ønsker illustrerer ganske godt mitt poeng og min påstand.

Frp hater demokrati. Alltid gjort. Det samme har høyre. At venstre valgte å gå denne veien overrasker noe.

1
Human [sitat…] Hva er begrunnelsen for at Sørum, Skedsmo og Fet skal slå seg sammen til en kommune, når alle tre sa NEI?

Sa alle tre kommunene nei?

I Skedsmo var valgdeltakelsen 14,4 prosent (uten brevstemmer). I Fet var den 44,1%, men der var det også mindre gap mellom nei og ja.

I Sørum har kommunestyret gått inn for sammenslåing med Fet og Skedsmo.

Så totalt sett så synes det ikke å være en sterk folkemening i de tre kommunene mot sammenslåing.

1

Jeg ville gjort som man gjorde i 1963. Bestemt sammenslåingene ovenfra for å få "fornuftige" konsteallasjoner med nye kommuner. Det er temmelig mange helt åpenbare sammenslåinger som ikke blir gjennomført pga forandringsfrykt i deler av befolkningen.

1
Nymme Fordi Stortinget har et ansvar for å se ut over den enkelte kommune og vurdere hva som er best for regioner og landet. Det kan ikke være sånn at i et område hvor det f.eks. bor 30....

Det kan ikke være sånn at i et område hvor det f.eks. bor 30.000, så skal en liten gruppe på kanskje 800 stoppe ha som er best for 30.000.

Skulle tro at de 800 har mye bedre egnethet enn de 30.000 hva lokal nærhet, interesse, kjennskap, har mye bedre forutsetninger for å vite hva som er best for de.

Risikoen for overstyring er dessuten betydelig mindre. Egen råderett over egen teig er alfa omega.

1
Nymme Stortinget har mandat til å se ut over de enkelte kommuner og ta helhetlige hensyn. Akkurat som man må gjøre i den enkelte kommune når man må se ut over den enkelte valgkrets.

Stortinget har mandat til å se ut over de enkelte kommuner og ta helhetlige hensyn.

Tvang lokalisert basert på en annen verden har liten respekt.

Sentralisering er dessuten helt feil vei å gå. Bare se på Europa.

Små demokratiske samfunn er alltid bedre enn storsamfunnet.

Sentralisering er et resultat av denne generasjonens skolegang, men i framtiden vil man jobbe for det motsatte.

1
Nymme Det var folket som stemte fram Hitler, ikke eliten. Det var folket som støttet at Lenin og Stalin kunne ta makta i Russland, ikke eliten. Det samme gjaldt Mao i Kina. Så noen gange...

Det var folket som stemte fram Hitler, ikke eliten. Det var folket som støttet at Lenin og Stalin kunne ta makta i Russland, ikke eliten

Samtidig er det eliten som alltid har lagt premissene til rette for udemokratiske muligheter, og det var folket som demokratiserte Europa, og som blant annet knuste kristendommen slik at vi kunne utvikle oss til et sivilisert samfunn.

1
DavidSkruiz [sitat…] Tvang lokalisert basert på en annen verden har liten respekt. Sentralisering er dessuten helt feil vei å gå. Bare se på Europa. Små demokratiske samfunn er alltid bedre en...

Små demokratiske samfunn er alltid bedre enn storsamfunnet.

Ikke når de ødelegger for hverandre som de har gjort her jeg bor. Her har heldigvis kommunene sett forstanden i å slå seg sammen, men ødeleggelsene er store med et drept bysenter, en rotete bolig- og næringsutvikling og katastrofal infrastruktur.

1
Nymme [sitat…] Ikke når de ødelegger for hverandre som de har gjort her jeg bor. Her har heldigvis kommunene sett forstanden i å slå seg sammen, men ødeleggelsene er store med et drept b...

men ødeleggelsene er store med et drept bysenter, en rotete bolig- og næringsutvikling og katastrofal infrastruktur

Mulig det, men det er en demokratisk viktig følelse det å ha kontroll over det man verdsetter mest.

Ingenting er perfekt, men egen styring og innflytelse er viktig for å ikke svekke folks tiltro til demokrati og egenverd, selv om det går til helvete. Har man seg selv å skylde på, så kan man leve med det. Det er et viktig poeng.

2
Laster...