Samtidig vet vi at samme regjering leter med lys og lykter for å gi de rikeste mer skattelette. Det gjelder bare å finne et argument for skatteletten som folk kan tro på...

Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå.

Regjeringen er ikke en regjering for folk flest. Det er en regjering for de aller rikeste som lever på et nivå folk flest bare kan drømme om.

Det tillegget regjeringen nå vil frarøve de eldste er veldig lite uansett, så man bør la det være i fred.

Tidligere var Frp bilistene sitt parti og pensjonistene sitt parti. Siden Frp nå har pisset på alle bilentusiaster med sine ekstreme valgløftebrudd når det kommer til bil, så er det selvsagt ikke overraskende at pensjonistene står for tur. Nå skal Frp og regjeringen pisse på dem også. Frp har satt som mål å være det første partiet i historien som ikke greide å levere på et eneste valgløfte.

2
Kul_Djevel [sitat…] Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå. Regjer...

Tidligere var Frp bilistene sitt parti og pensjonistene sitt parti.

>>> Det er lettere å love alt til alle når en sitter i opposisjon, har aldri hatt makt eller kunnskap om hva det innebærer, og heller aldri trenger å tenke på hvor pengene kommer fra.

2

Dette er nok et eksempel på at dagens regjering mangler hjerte for de mest sårbare. Mange enker sitter godt i det selvsagt, men de finnes en rekke med lav pensjon fordi de prioriterte å være hjemme med barna mange år før kontantstøtten var et alternativ.... Disse har gjerne ikke fått opparbeidet seg en skikkelig pensjon.

Følger ikke regjeringens utvalg her bare opp pensjonsforliket fra 2012, altså det som AP står bak?

1

Regjeringens Anniken har nok aldri vært en slik jente. Her snakker vi om ei type dame som synes at enker rett og slett får mye i pensjon. Riktignok skal dette bare ut på høring først, men bare å tenke tanken........Bare å se å muligheten.....

Samtidig vet vi at samme regjering leter med lys og lykter for å gi de rikeste mer skattelette. Det gjelder bare å finne et argument for skatteletten som folk kan tro på...

Dette er nok et eksempel på at dagens regjering mangler hjerte for de mest sårbare. Mange enker sitter godt i det selvsagt, men de finnes en rekke med lav pensjon fordi de prioriterte å være hjemme med barna mange år før kontantstøtten var et alternativ.... Disse har gjerne ikke fått opparbeidet seg en skikkelig pensjon.

<a name="_MailOriginal"></a>Utvalgets innstilling er basert på pensjonsreformen og en tilpassing og fullførelse av denne, nå for etterlattepensjon. Det er smått ubegripelig at dette fortsatt er vanskelig å forstå for enkelte.

Ytelsen er også basert på regler som er i ferd med å fases ut - så endringer MÅ uansett foretaes. Ikke en gang det fikk du med deg...

Samfunnet, pensjoner og trygder har endret seg siden 1967, selv om noen fortsatt fornekter dette.

Nei, de under 67 skal ikke flåes, enkepensjon erstattes av annen begrenset ordning/ og trappes ned for de som allerede har enkepensjon.

Som en direkte følge av denne evtl endring - er det av utvalget også foreslått å øke etterlattepensjon til barna, utvide fra 18 til 20 år og inkludere også de som har mistet ""kun"" en av sine foreldre. (i dag, begge to)

Dette er tvert i mot, enda et eksempel på at venstresiden mangler hjerte for de mest sårbare, nemlig etterlatte barn. Rett og slett fordi de bare gauler "nei" i kor - uten å ha snev av peiling på hva utvalgets forslag faktisk går ut på..

7
Kul_Djevel [sitat…] Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå. Regjer...

ekstreme valgløftebrudd

Er det noen som greier å holde på valgløftene?

Er ikke norsk politikk stort sett basert på sentrumspolitikk som baserer seg på kjøpslåing og kompromiss med en liten vridning mot venstre eller høyre som resultat alt ettersom hvem som sitter i regjering?

2
Kul_Djevel [sitat…] Egentlig ikke. Alle bryter dem, men Frp og SV har vel vært i en særklasse i sin regjeringstid :)

Alle bryter dem, men Frp og SV har vel vært i en særklasse i sin regjeringstid :)

Understreker vel poenget mitt. Jo lengre mot venstre eller høyre, jo vanskeligere blir det å få gjennomslag for politikken sin, da man som oftest er i flertalsregjering med partier (eller støttepartier) som heller mot sentrum.

1

Nå er det vel egentlig et spørsmål om disse enkene har gjort seg fortjent til denne enkepensjonen i det hele tatt.

Jeg trodde vi forlot den oppfatningen at en kvinne skulle vurderes ut fra sin mann tidlig på 1970-tallet. Jeg trodde faktisk at enhver person skulle vurderes som et selvstendig menneske ut fra hva de selv hadde gjort her i livet og ikke ut fra hva deres ektefelle hadde gjort.

Enkepensjonen skulle vært avsluttet for mange tiår siden da det ikke er noe rettferdighet i at to personer som har bidratt likt til samfunnet får forskjellig pensjon fordi en av dem tilfeldigvis har vært gift med en som har bidratt mer.

Kan du forklare hvorfor du ønsker at en kvinne skal vurderes ut fra hva hennes mann har gjort?

Kan du forklare hvorfor to kvinner som har bidratt like mye til samfunnet skal behandles forskjellig fra samfunnets side basert på hva ektefellene deres tilfeldigvis har bidratt med?

Har vi virkelig fortsatt den oppfatning at kvinner skal bedømmes ut fra hva deres ektemenn har holdt på med?

3
BornOnThe4thOfJuly Nå er det vel egentlig et spørsmål om disse enkene har gjort seg fortjent til denne enkepensjonen i det hele tatt. Jeg trodde vi forlot den oppfatningen at en kvinne skulle vurdere...

Enkepensjonen skulle vært avsluttet for mange tiår siden da det ikke er noe rettferdighet i at to personer som har bidratt likt til samfunnet får forskjellig pensjon fordi en av dem tilfeldigvis har vært gift med en som har bidratt mer.

Helt enig.

En enslig kvinne, som ikke har vært så heldig å finne kjærligheten, skal også straffes i alderdommen ved at hun får mindre penger. Jeg skjønner ikke hvorfor venstresiden mener de som ikke har hatt det så lett i livet også skal straffes ved livets slutt.

Det mest rettferdige ville være at begge disse kvinnene fikk utbetalt den samme pensjonen hvis de har de har opptjent de samme pensjonspoengene.

1
Videoseven [sitat…] Helt enig. En enslig kvinne, som ikke har vært så heldig å finne kjærligheten, skal også straffes i alderdommen ved at hun får mindre penger. Jeg skjønner ikke hvorfor ven...

Det er for det første ingen straff å få pensjon ut fra det man selv har bidratt med. Skal man sammenligne det med noe så er det heller at de som har hatt ektefeller med god inntekt som får en ekstrabonus i tillegg til den fordelen de har hatt av å ha hatt en ektefelle med god inntekt. En ekstrabonus betalt av oss alle.

Ellers er den sykelige (ja jeg mener det har noe sykelige over seg) oppfatningen av at pensjonister fortjener noe mer bare fordi de er pensjonister noe som gjelder jevnt over hele linjen i dette landet. Et av regjeringspartiene har hatt det som en av kjernesakene sine i mange år nå, men de andre partiene er ikke langt bak.

Av en eller annen grunn så blir de ikke lenger vurdert som enkeltpersoner og vurdert ut fra de individuelle utfordringene de har, i det øyeblikket de går av med pensjon. Da vil de automatisk gå inn i en gruppe av folk man skal synes synd på, selv om de er blant den rikeste aldergruppen, og det er horribelt at skal bidra til resten av samfunnet selv om den andre delen av samfunnet har vesentlig større problemer enn pensjonistene.

Vi så det senest i dag da pensjonistforbundet synes det var helt for jævlig at pensjonisten skulle måtte leve på tilsvarende kjøpekraft som de hadde i 2012. Vi husker alle hvor trangt det var i 2012 og lider selvsagt med dem.

Her bør oljearbeiderne lære av pensjonistene og kreve et møte med statsråden for at de har fått dårligere kjøpekraft de siste årene. Lurer på om de får tilsvarende sympati?

1
Kul_Djevel [sitat…] Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå. Regjer...

Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike.

Seriøst?

Det er du som forsvarer at enkefru skipsreder Jebsen skal få mer i pensjon enn en fattig enslig kvinne.

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeidsinntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt.

Jeg tror dere på venstresiden skal trekke dere rolig ut av denne debatten, for her er de vi på høyresiden som forsvarer de fattige.

1

Nok et eksempel på at det er umulig å forbedre utdaterte og svært urettferdige ordninger som eksisterer - man vil alltid finne eksempel på at noen kommer dårligere ut. Men poenget må da være å gjøre ordningene mest mulig like.

I teksten kan man se at de eldste blir skjermet. Dette er jo helt logisk og i tråd med at det forventes i 2017 at kvinner forsørger seg like så mye som menn.

Eksempel på noe av den samme pipa i Dagsrevyen i dag - man legger om på systemet knyttet til lønn ved omsorg av syke barn, slik at man ikke lenger kan få 100 prosent mer enn det første året. Samtidig skal flere få.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er for det første ingen straff å få pensjon ut fra det man selv har bidratt med. Skal man sammenligne det med noe så er det heller at de som har hatt ektefeller med god inntekt...

Det er for det første ingen straff å få pensjon ut fra det man selv har bidratt med.

Det har jeg heller ikke sagt.

Straffen for den fattige kvinnen, er at hun vil få mindre i pensjon for likt arbeid gjennom livet.

I gjennomsnitt mottok de et tillegg på 38 000 kroner i året.

Dette er ganske mye mer penger enn det en enslig pensjonist får. De som har hatt en rik mann og mye penger gjennom livet, skal altså belønnes med mer penger etter at mannen har gått bort.

I mitt hode er det mer riktig at disse 4.4 milliardene ble fordelt på pensjonistene, basert på deres egne pensjonspoeng, ikke ut fra hva mannen tjente.

Rikmannsfruene vil få litt mindre, men det ville vært mer rettferdig.

Postskriptum. Jeg bruker rikmannsfruene bevisst for at venstresiden skal se hvem de forsvarer.

2
Videoseven [sitat…] Det har jeg heller ikke sagt. Straffen for den fattige kvinnen, er at hun vil få mindre i pensjon for likt arbeid gjennom livet. I gjennomsnitt mottok de et tillegg på 38...

Dette er hva du skrev:

" skal også straffes i alderdommen ved at hun får mindre penger"

Det er ikke de som får pensjon etter hva de har betalt inn som får mindre men de som har hatt ektefeller med høy inntekt som får mer.

Den "fattige" kvinnen får pensjon etter det hun har betalt inn og det er ingen straff. Fattige i anførselstegn fordi det er ingen selvsagthet at hun er fattig.

De 38000 kr kunne selvsagt vært brukt til de som faktisk trengte det mer her i samfunnet.

En enslig pensjonist får ikke en bestemt sum penger du kan sammenligne med disse 38000 kr. Enhver pensjonist får forskjellig pensjon avhengig av de har betalt inn. Således kan pensjonister uten enkepensjon få vesentlig mer i pensjon enn pensjonister med enkepensjon.

Det er prinsippet som er viktig her, ikke hvorvidt noe får mer eller mindre enn en annen. Prinsippet som jeg holder med til er at man skal få mer i pensjon dersom man har betalt inn mer i løpet av livet og at pensjonen vurderes ut fra den enkelte og ikke ut fra andre personer de har hatt et forhold til i løpet av livet.

Det riktige er selvsagt at disse 4,4 mrd brukes på helt andre aldersgrupper enn en av de rikeste aldersgruppene i landet. Hvorfor i huleste skal pensjonistene får mer i pensjon når det allerede er klart at dagens pensjonsordning ikke er bærekraftig?

Som jeg nevnte så er et av regjeringspartiene innom de samme tankene der pensjonistene skal ha mer fordi de er pensjonister. Og de andre partiene er innom den samme tankegangen de også. Jeg ser at du automatisk gikk for det samme selv ved å slenge på disse pengene som enkepensjonistene ikke har fortjent ut fra egne bedrifter, over på alle pensjonister som heller ikke har fortjent en slik ekstrapensjon ut fra egne bedrifter.

1
BornOnThe4thOfJuly Dette er hva du skrev: " skal også straffes i alderdommen ved at hun får mindre penger" Det er ikke de som får pensjon etter hva de har betalt inn som får mindre men de som har hat...

Prinsippet som jeg holder med til er at man skal få mer i pensjon dersom man har betalt inn mer i løpet av livet og at pensjonen vurderes ut fra den enkelte og ikke ut fra andre personer de har hatt et forhold til i løpet av livet.

Vi er enig, pensjon bør være ut fra hva en har betalt inn.

Dette holder dessverre ikke alltid i en debatt her inne, derfor må en vise hvorfor en mener akkurat det, helst ved å bruke motpartens måte å argumentere på.

Når folka på venstresiden mener dette er et angrep på pensjonister, er det greit å vise at de egentlig forsvarer enkene til de som kanskje allerede har hatt mest gjennom livet. Derfor bruker jeg bevisst ordene rikmannsfruene og enkefru skipsreder Jebsen som eksempel.

1
DenSisteBohem [sitat…] Følger ikke regjeringens utvalg her bare opp pensjonsforliket fra 2012, altså det som AP står bak?

Bay-uvalget blei oppnevnt fredag 2. oktober 2015. Arbeids- og sosialdepartementet sendte da ut en pressemelding om et nytt offentlig utvalg som skal kartlegge og utrede ordninga med etterlatteytelser i folketrygden.

Jeg kan ikke finne noen steder at dette utvalget og deres oppgave hadde det aller minste med pensjonsforliket 2012 å gjøre.

Var det bare Ap som sto bak dette forliket? Var det bare de som fikk det gjennom?

Du skjønner, underlig nok står det at det var enighet i Stortinget, altså at Stortinget står samla om dette forliket.

Kan du forklare oss uvitende litt om hva begrepet 'forlik' betyr?

1
Videoseven [sitat…] Vi er enig, pensjon bør være ut fra hva en har betalt inn. Dette holder dessverre ikke alltid i en debatt her inne, derfor må en vise hvorfor en mener akkurat det, helst v...

Jeg synes du får stå på det du skriver selv uten å late som det er andres meninger du forfekter. Slikt er jo det man kaller stråmannsargumentasjon.

Du har helt uten hjelp foreslått å gi penger fra noen som ikke fortjener dem til andre som heller ikke fortjener dem.

Og den eneste forklaringen på det jeg kan finne er at de er pensjonister.

Så klarer du å argumentere uten å dra inn andre i din argumentasjon?

1
Laster...