Kul_Djevel [sitat…] Egentlig ikke. Alle bryter dem, men Frp og SV har vel vært i en særklasse i sin regjeringstid :)

Forklaringer er vel såpass banal og enkel som at det er lettere å holde valgløfter om hardere beskatning og innføring av nye avgifter, enn det er å komme med valgløfter om reduksjon/fjerning av skatter og avgifter.

Alle kan drive butikk hvis man kan sette prisene så høyt man bare vil uten at salget stuper.

1
broren_til_noen Bay-uvalget blei oppnevnt fredag 2. oktober 2015. Arbeids- og sosialdepartementet sendte da ut en pressemelding om et nytt offentlig utvalg som skal kartlegge og utrede ordninga me...

Bay-uvalget blei oppnevnt fredag 2. oktober 2015. Arbeids- og sosialdepartementet sendte da ut en pressemelding om et nytt offentlig utvalg som skal kartlegge og utrede ordninga med etterlatteytelser i folketrygden.

Jeg kan ikke finne noen steder at dette utvalget og deres oppgave hadde det aller minste med pensjonsforliket 2012 å gjøre.

<a name="_MailOriginal"></a>Jammen, bruttern da ... Det står jo svart-på-hvitt henvist til pensjonsreformen, i den pressemeldingen du selv referer til.

Quote: Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen. Utvalget skal kartlegge og utrede etterlatteytelsene og komme med tilrådninger om hvilke etterlatteytelser folketrygden skal ha i fremtiden, og om hvordan ytelsene i så fall bør utformes. Utvalget består av fem eksperter innenfor trygde-, familie-, og velferdsforskning, og skal ledes av direktør Ann-Helén Bay fra Institutt for samfunnsforskning. Formålet med folketrygdens ytelser til etterlatte er å sikre inntekt for etterlatte ektefeller og mindreårige barn. Etterlatteytelsene omfatter i første rekke etterlattepensjon til personer i yrkesaktiv alder, gjenlevendefordeler i egen pensjon og barnepensjon. Dagens etterlatteytelser bygger på regler for beregning av pensjon som er i ferd med å fases ut, og må som tidligere varslet gjennomgås som en del av pensjonsreformen. Unquote

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utreder-etterlatteytelsene-i-folketrygden/id2455201/

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg synes du får stå på det du skriver selv uten å late som det er andres meninger du forfekter. Slikt er jo det man kaller stråmannsargumentasjon. Du har helt uten hjelp foreslått...

Du har helt uten hjelp foreslått å gi penger fra noen som ikke fortjener dem til andre som heller ikke fortjener dem.

Og den eneste forklaringen på det jeg kan finne er at de er pensjonister.

Ingen i dagens Norge betaler inn penger til sin egen pensjon gjennom staten, og ingen av dagens pensjonister har betalt til seg selv.

Det du, jeg og alle andre betaler inn i pensjon, går til å dekke utgiftene til dagens pensjonister. Det eneste vi får, er et løfte om at neste generasjon skal betale våre pensjoner ut fra hva vi har betalt inn til forrige generasjon.

Ingen av oss har de pensjonspengene vi har betalt inn på noen egen konto, for disse pengene blir fortløpende bruk på statsbudsjettet.

Du har ingen rett på noen pensjon hvis ikke staten har penger å betale ut. Dette så vi veldig klart da Hellas kollapset for noen år siden.

Når eldrebølgen kommer om 20 år, vil vi ha 1,2 millioner pensjonister, mot dagens 600000. Disse 1,2 millionene har hatt gode jobber og forlanger en høy pensjon. Vi vil brenne gjennom pensjonsfond utland hvis vi skal få det vi har krav på.

Det eneste vi kan håpe på, er at generasjonen etter oss vil opprettholde løftet om våre pensjoner. Jeg personlig skal være glad hvis jeg får nok pensjon til å leve av, selv om jeg vil ha full opptjening.

Det vi krever å få i pensjon er ikke verd papiret det er skrevet på.

1
faas [sitat…] <a name="_MailOriginal"></a>Jammen, bruttern da ... Det står jo svart-på-hvitt henvist til pensjonsreformen, i den pressemeldingen du selv referer til. Quote: Regjeringen...

pensjonsreformen

Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen.

Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til behandlingen i Stortinget - altså stortingsmeldingen fra 2007.

https://www.regjeringen.no/contentassets/09364a128e2a4bf6a273ead21ece9480/no/pdfs/stm200620070005000dddpdfs.pdf (s.21)

Men vi snakker bare om en vurdering.

Her er selve pensjonsforliket

1
Rhabagatz [sitat…] Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen. Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til...

Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen.

Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til behandlingen i Stortinget - altså stortingsmeldingen fra 2007.

<a name="_MailOriginal"></a>Pensjonsforliket er det politiske flertallets tilslutning til Pensjonsreformen. Det ene eksisterer da ikke uten det andre.

Forliket har jo direkte føring til den av deg nevnte Stortingsmeldingen, både i innledningen og punkt 8)

Når de grunnleggende pensjonsreglene for alderspensjon er endret, må jo alle former for pensjon endres og tilpasses disse reglene. Det sier seg selv. Derav forslaget til endring av etterlattepensjon, og tidligere endring av uførepensjonen (nå uføretrygd)

1
faas [sitat…] <a name="_MailOriginal"></a>Pensjonsforliket er det politiske flertallets tilslutning til Pensjonsreformen. Det ene eksisterer da ikke uten det andre. Forliket har jo dire...

Men det fremgår da klart av stortingsmeldingen at etterlatepensjonen skal "vurderes" og at det avhenger av hvorvidt fremtidig pensjoner samrodnes.

Denne saken er omtrent den samme som det med forsørgertillegg for uføre - en sak der man påstår at det ligger i pensjonsreformen, som som i virkeligheten er en selvstendig vurdering gjort i etterkant.

1

Anniken høres ut til å være fornavnet til ei snill lita jente som hoppet strikk på fortauget og hjalp gamle damer over veien.

Kanskje det, men jeg kjente en Anniken som var ganske lite imøtekommende, segregerende og hadde en bitchy utstråling.

1
Rhabagatz Men det fremgår da klart av stortingsmeldingen at etterlatepensjonen skal "vurderes" og at det avhenger av hvorvidt fremtidig pensjoner samrodnes. Denne saken er omtrent den samme...

<a name="_MailOriginal"></a>Ja, og det er altså den vurderingen som kom nå, via utvalgets forslag

Jeg har aldri hevdet at endring her allerede er fastlagt i detalj i pensjonsreformen, men at endringer er basert på denne og fremtvinges som følge av reformen. Ettersom ny alderspensjon nå fases inn, må øvrige pensjoner følgelig endres steg for steg.

Endring i forsørgertillegget/barnetillegget lå inne i Brochman-utvalget, og AP's forslag i 2011, men ble lagt på is. Så, jo det var dette gamle forslaget dagens regjering bare hentet frem igjen.

1
Videoseven [sitat…] Ingen i dagens Norge betaler inn penger til sin egen pensjon gjennom staten, og ingen av dagens pensjonister har betalt til seg selv. Det du, jeg og alle andre betaler inn...

Nå har vel jeg heller aldri nevnt det så hvorfor du drar fram at ingen har betalt inn penger til egen pensjon må kun være for å avspore.

Hva med å argumentere imot det jeg faktisk skriver istedenfor å skrive om noe helt annet enn det jeg skriver. Kunne det være et nytt konsept du kunne begynne med i debatter?

1
Laster...