Regjeringens Anniken har nok aldri vært en slik jente. Her snakker vi om ei type dame som synes at enker rett og slett får mye i pensjon. Riktignok skal dette bare ut på høring først, men bare å tenke tanken........Bare å se å muligheten.....

Samtidig vet vi at samme regjering leter med lys og lykter for å gi de rikeste mer skattelette. Det gjelder bare å finne et argument for skatteletten som folk kan tro på...

Dette er nok et eksempel på at dagens regjering mangler hjerte for de mest sårbare. Mange enker sitter godt i det selvsagt, men de finnes en rekke med lav pensjon fordi de prioriterte å være hjemme med barna mange år før kontantstøtten var et alternativ.... Disse har gjerne ikke fått opparbeidet seg en skikkelig pensjon.

<a name="_MailOriginal"></a>Utvalgets innstilling er basert på pensjonsreformen og en tilpassing og fullførelse av denne, nå for etterlattepensjon. Det er smått ubegripelig at dette fortsatt er vanskelig å forstå for enkelte.

Ytelsen er også basert på regler som er i ferd med å fases ut - så endringer MÅ uansett foretaes. Ikke en gang det fikk du med deg...

Samfunnet, pensjoner og trygder har endret seg siden 1967, selv om noen fortsatt fornekter dette.

Nei, de under 67 skal ikke flåes, enkepensjon erstattes av annen begrenset ordning/ og trappes ned for de som allerede har enkepensjon.

Som en direkte følge av denne evtl endring - er det av utvalget også foreslått å øke etterlattepensjon til barna, utvide fra 18 til 20 år og inkludere også de som har mistet ""kun"" en av sine foreldre. (i dag, begge to)

Dette er tvert i mot, enda et eksempel på at venstresiden mangler hjerte for de mest sårbare, nemlig etterlatte barn. Rett og slett fordi de bare gauler "nei" i kor - uten å ha snev av peiling på hva utvalgets forslag faktisk går ut på..

7

Nå er det vel egentlig et spørsmål om disse enkene har gjort seg fortjent til denne enkepensjonen i det hele tatt.

Jeg trodde vi forlot den oppfatningen at en kvinne skulle vurderes ut fra sin mann tidlig på 1970-tallet. Jeg trodde faktisk at enhver person skulle vurderes som et selvstendig menneske ut fra hva de selv hadde gjort her i livet og ikke ut fra hva deres ektefelle hadde gjort.

Enkepensjonen skulle vært avsluttet for mange tiår siden da det ikke er noe rettferdighet i at to personer som har bidratt likt til samfunnet får forskjellig pensjon fordi en av dem tilfeldigvis har vært gift med en som har bidratt mer.

Kan du forklare hvorfor du ønsker at en kvinne skal vurderes ut fra hva hennes mann har gjort?

Kan du forklare hvorfor to kvinner som har bidratt like mye til samfunnet skal behandles forskjellig fra samfunnets side basert på hva ektefellene deres tilfeldigvis har bidratt med?

Har vi virkelig fortsatt den oppfatning at kvinner skal bedømmes ut fra hva deres ektemenn har holdt på med?

3
BornOnThe4thOfJuly Det er for det første ingen straff å få pensjon ut fra det man selv har bidratt med. Skal man sammenligne det med noe så er det heller at de som har hatt ektefeller med god inntekt...

Det er for det første ingen straff å få pensjon ut fra det man selv har bidratt med.

Det har jeg heller ikke sagt.

Straffen for den fattige kvinnen, er at hun vil få mindre i pensjon for likt arbeid gjennom livet.

I gjennomsnitt mottok de et tillegg på 38 000 kroner i året.

Dette er ganske mye mer penger enn det en enslig pensjonist får. De som har hatt en rik mann og mye penger gjennom livet, skal altså belønnes med mer penger etter at mannen har gått bort.

I mitt hode er det mer riktig at disse 4.4 milliardene ble fordelt på pensjonistene, basert på deres egne pensjonspoeng, ikke ut fra hva mannen tjente.

Rikmannsfruene vil få litt mindre, men det ville vært mer rettferdig.

Postskriptum. Jeg bruker rikmannsfruene bevisst for at venstresiden skal se hvem de forsvarer.

2
Kul_Djevel [sitat…] Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå. Regjer...

ekstreme valgløftebrudd

Er det noen som greier å holde på valgløftene?

Er ikke norsk politikk stort sett basert på sentrumspolitikk som baserer seg på kjøpslåing og kompromiss med en liten vridning mot venstre eller høyre som resultat alt ettersom hvem som sitter i regjering?

2
Kul_Djevel [sitat…] Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå. Regjer...

Tidligere var Frp bilistene sitt parti og pensjonistene sitt parti.

>>> Det er lettere å love alt til alle når en sitter i opposisjon, har aldri hatt makt eller kunnskap om hva det innebærer, og heller aldri trenger å tenke på hvor pengene kommer fra.

2

Samtidig vet vi at samme regjering leter med lys og lykter for å gi de rikeste mer skattelette. Det gjelder bare å finne et argument for skatteletten som folk kan tro på...

Regjeringen tar fra de fattige for å gi til de rike. Nesten som Robin Hood det. Bare at han gikk motsatt vei og jeg er enig med deg at det er en mye bedre vei å gå.

Regjeringen er ikke en regjering for folk flest. Det er en regjering for de aller rikeste som lever på et nivå folk flest bare kan drømme om.

Det tillegget regjeringen nå vil frarøve de eldste er veldig lite uansett, så man bør la det være i fred.

Tidligere var Frp bilistene sitt parti og pensjonistene sitt parti. Siden Frp nå har pisset på alle bilentusiaster med sine ekstreme valgløftebrudd når det kommer til bil, så er det selvsagt ikke overraskende at pensjonistene står for tur. Nå skal Frp og regjeringen pisse på dem også. Frp har satt som mål å være det første partiet i historien som ikke greide å levere på et eneste valgløfte.

2
Videoseven [sitat…] Ingen i dagens Norge betaler inn penger til sin egen pensjon gjennom staten, og ingen av dagens pensjonister har betalt til seg selv. Det du, jeg og alle andre betaler inn...

Nå har vel jeg heller aldri nevnt det så hvorfor du drar fram at ingen har betalt inn penger til egen pensjon må kun være for å avspore.

Hva med å argumentere imot det jeg faktisk skriver istedenfor å skrive om noe helt annet enn det jeg skriver. Kunne det være et nytt konsept du kunne begynne med i debatter?

1
Rhabagatz Men det fremgår da klart av stortingsmeldingen at etterlatepensjonen skal "vurderes" og at det avhenger av hvorvidt fremtidig pensjoner samrodnes. Denne saken er omtrent den samme...

<a name="_MailOriginal"></a>Ja, og det er altså den vurderingen som kom nå, via utvalgets forslag

Jeg har aldri hevdet at endring her allerede er fastlagt i detalj i pensjonsreformen, men at endringer er basert på denne og fremtvinges som følge av reformen. Ettersom ny alderspensjon nå fases inn, må øvrige pensjoner følgelig endres steg for steg.

Endring i forsørgertillegget/barnetillegget lå inne i Brochman-utvalget, og AP's forslag i 2011, men ble lagt på is. Så, jo det var dette gamle forslaget dagens regjering bare hentet frem igjen.

1

Anniken høres ut til å være fornavnet til ei snill lita jente som hoppet strikk på fortauget og hjalp gamle damer over veien.

Kanskje det, men jeg kjente en Anniken som var ganske lite imøtekommende, segregerende og hadde en bitchy utstråling.

1
faas [sitat…] <a name="_MailOriginal"></a>Pensjonsforliket er det politiske flertallets tilslutning til Pensjonsreformen. Det ene eksisterer da ikke uten det andre. Forliket har jo dire...

Men det fremgår da klart av stortingsmeldingen at etterlatepensjonen skal "vurderes" og at det avhenger av hvorvidt fremtidig pensjoner samrodnes.

Denne saken er omtrent den samme som det med forsørgertillegg for uføre - en sak der man påstår at det ligger i pensjonsreformen, som som i virkeligheten er en selvstendig vurdering gjort i etterkant.

1
Rhabagatz [sitat…] Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen. Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til...

Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen.

Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til behandlingen i Stortinget - altså stortingsmeldingen fra 2007.

<a name="_MailOriginal"></a>Pensjonsforliket er det politiske flertallets tilslutning til Pensjonsreformen. Det ene eksisterer da ikke uten det andre.

Forliket har jo direkte føring til den av deg nevnte Stortingsmeldingen, både i innledningen og punkt 8)

Når de grunnleggende pensjonsreglene for alderspensjon er endret, må jo alle former for pensjon endres og tilpasses disse reglene. Det sier seg selv. Derav forslaget til endring av etterlattepensjon, og tidligere endring av uførepensjonen (nå uføretrygd)

1
faas [sitat…] <a name="_MailOriginal"></a>Jammen, bruttern da ... Det står jo svart-på-hvitt henvist til pensjonsreformen, i den pressemeldingen du selv referer til. Quote: Regjeringen...

pensjonsreformen

Pensjonsforliket er ikke det samme som pensjonsreformen.

Pensjonsforliket har ingen føringer om at etterlatepensjonen skal "vurderes", men det har derimot forarbeidene til behandlingen i Stortinget - altså stortingsmeldingen fra 2007.

https://www.regjeringen.no/contentassets/09364a128e2a4bf6a273ead21ece9480/no/pdfs/stm200620070005000dddpdfs.pdf (s.21)

Men vi snakker bare om en vurdering.

Her er selve pensjonsforliket

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg synes du får stå på det du skriver selv uten å late som det er andres meninger du forfekter. Slikt er jo det man kaller stråmannsargumentasjon. Du har helt uten hjelp foreslått...

Du har helt uten hjelp foreslått å gi penger fra noen som ikke fortjener dem til andre som heller ikke fortjener dem.

Og den eneste forklaringen på det jeg kan finne er at de er pensjonister.

Ingen i dagens Norge betaler inn penger til sin egen pensjon gjennom staten, og ingen av dagens pensjonister har betalt til seg selv.

Det du, jeg og alle andre betaler inn i pensjon, går til å dekke utgiftene til dagens pensjonister. Det eneste vi får, er et løfte om at neste generasjon skal betale våre pensjoner ut fra hva vi har betalt inn til forrige generasjon.

Ingen av oss har de pensjonspengene vi har betalt inn på noen egen konto, for disse pengene blir fortløpende bruk på statsbudsjettet.

Du har ingen rett på noen pensjon hvis ikke staten har penger å betale ut. Dette så vi veldig klart da Hellas kollapset for noen år siden.

Når eldrebølgen kommer om 20 år, vil vi ha 1,2 millioner pensjonister, mot dagens 600000. Disse 1,2 millionene har hatt gode jobber og forlanger en høy pensjon. Vi vil brenne gjennom pensjonsfond utland hvis vi skal få det vi har krav på.

Det eneste vi kan håpe på, er at generasjonen etter oss vil opprettholde løftet om våre pensjoner. Jeg personlig skal være glad hvis jeg får nok pensjon til å leve av, selv om jeg vil ha full opptjening.

Det vi krever å få i pensjon er ikke verd papiret det er skrevet på.

1
Laster...