Politikk - Norsk

erdetslik

Europa's største batterifabrikk i Sverige

http://e24.no/energi/svensk-tesla-topp-planlegger-europas-stoerste-batteri-fabrikk/23943494

Når jeg leser slike artikler / nyheter, tenker jeg alltid: hvorfor skjer ikke slike ting som dette i Norge ?

Spesielt nå som vi så sårt trenger nye arbeidsplasser.

Er det politiske årsaker eller er det mangel på visjoner ?

Norge er ofte høyt oppe på listene over de beste land å drive næringsvirksomhet i. Hvorfor strømmer ikke investorer til Norge for å investere i arbeidsplasser ? Er det fordi vi ikke har folk som er dyktige nok ? Er det fordi vi generelt har for lav utdanning ? Eller er det for høye lønninger, generelt for høyt kostnadsnivå, for høye kostnader for produksjonslokaler, generelt for dårlige vilkår for produksjonsbedrifter. Ikke vet jeg hvor mange arbeidsplasser og hvor store produksjonslokaler et slikt prosjekt krever. Er det rett og slett mangel på kapital ? En investering på 40 milliarder er vel kanskje en investering man ikke er i stand til i Norge - om en ikke får staten (Statoil) med på det.

Nå ble riktignok Sverige, ved siste kåring, kåret til det beste land å drive næringsvirksomhet i.

1
35 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Nå ble riktignok Sverige, ved siste kåring, kåret til det beste land å drive næringsvirksomhet i.

Hvordan ligger Norge an bak Sverige da?

1

Nå har de aller rikeste fått store skatteletter og det skal i følge Erna og Siv føre til den effekten du etterlyser, så da er det bare å vente og glede seg, ....not!

1

er det mangel på visjoner ?

Det kan det da ikke være.

Du har jo ved flere anledninger skrytt av å ligge i startgropa for å tilføre to nye arbeidsplasser her i landet.

1
broren_til_noen [sitat…] Det kan det da ikke være. Du har jo ved flere anledninger skrytt av å ligge i startgropa for å tilføre to nye arbeidsplasser her i landet.

Beklager å skrive det slik "broren_ . . ", men kan ikke du anstrenge deg for en gangs skyld å utvise en noe mer seriøs tilnærming til problematikken. Og ikke bare komme med flåsete kommentarer. Dette er for alvorlig til å flåse bort med dine kommentarer. Dessverre, så finnes det for mange i Norge med slike flåsete og useriøs tilnærming overfor folk med annen politisk syn - av og til så skjønner jeg faktisk at folk ikke gidder å ta noe initiativ for å skape noe - for om de lykkes blir de bare hetset og driti ut av såkalte sosialister.

Dette kan faktisk være en årsak til at så få gidder å skape noe.

Og det er helt riktig, vi avventer noe - fordi det vil kanskje være mer lønnsomt for oss å legge dette til Sverige. Det er lavere lønninger, billigere lokaler og faktisk billigere frakter til norske destinasjoner enn f.eks. fra Drammen. Det er mye vi må se på. Med våre midler må vi starte på bunn, og vokse med kapitaltilgangen. Vi har definitivt ikke tilgang til milliarder for å investere.

1
broren_til_noen [sitat…] Hvordan ligger Norge an bak Sverige da?

Like bak - liten forskjell . . . . . .

Og det er derfor jeg forundrer meg over at slike ting ikke skjer i Norge. Altså; hvorfor ikke investorer ikke lar sine milliarder flomme inn i Norge for å starte nye virksomheter.

Det burde ut i fra, manges meninger, ikke være noe i veien for at slike fabrikker - slik og tilsvarende produksjon kunne ligge Norge.

Kanskje du kan gi oss en god forklaring . . . . . .

2
broren_til_noen [sitat…] Det kan det da ikke være. Du har jo ved flere anledninger skrytt av å ligge i startgropa for å tilføre to nye arbeidsplasser her i landet.

Du har jo ved flere anledninger skrytt av å ligge i startgropa for å tilføre to nye arbeidsplasser her i landet.

Når jeg har "skrytt" av dette, så er det ikke for annet enn å vise at det er fullt mulig å få det til for flere enn oss - om man vil - om man har ideer og evner til å få produktene ut i marked.

1

: hvorfor skjer ikke slike ting som dette i Norge ?

Hva du helt mener med "slike ting" er jo ganske upresist. Det som skjer er i alle fall at det er en trend å flytte hjem produksjon fra lavkostland. https://www.tu.no/artikler/ny-trend-norske-bedrifter-flytter-hjem-produksjonen-fra-lavkostland/348711

Billigere og bedre enn Kina: http://e24.no/naeringsliv/arbeidsliv/10-norske-bedrifter-flagger-hjem-billigere-og-bedre-enn-kina/23888671

Jeg tror vi bare vil se mer av nyetablering eller hjemflytting de neste årene. Ikke pga skatteletter, men av årsaker som står i linkene over. Jeg vet om vindusfabrikk som flyttet fra Os i Hordaland i 2015 til Sverige for året etter å flytte produksjonen til Manger i Norge. Jeg tror flere eksempler vil dukke opp.

1

Er det politiske årsaker eller er det mangel på visjoner ?

Man ble jo lovt at hvis Frp og Høyre fikk gi masse skattelette til de aller rikeste, så skulle de skape arbeidsplasser. Det skjedde ikke. Istedet har vi sett selskaper rømt landet. Som f.eks Elkjøp sin kundeservice osv.

Vi har dessverre alltid hatt inkompetente politikere i dette landet. Uansett parti. Det er nok derfor kanskje?

1
EinarSalbu [sitat…] Hva du helt mener med "slike ting" er jo ganske upresist. Det som skjer er i alle fall at det er en trend å flytte hjem produksjon fra lavkostland. https://www.tu.no/artik...

Hva du helt mener med "slike ting" er jo ganske upresist. Det som skjer er i alle fall at det er en trend å flytte hjem produksjon fra lavkostland. https://www.tu.no/artikler/ny-trend-norske-bedrifter-flytter-hjem-produksjonen-fra-lavkostland/348711 Billigere og bedre enn Kina: http://e24.no/naeringsliv/arbeidsliv/10-norske-bedrifter-flagger-hjem-billigere-og-bedre-enn-kina/23888671 Jeg tror vi bare vil se mer av nyetablering elle hjemflytting de neste årene. Ikke pga skatteletter, men av årsaker som står i linkene over. Jeg vet om vindusfabrikk som flyttet fra Os i Hordaland i 2015 til Sverige for året etter å flytte produksjonen til Manger i Norge.

[Slettet]

1

Når jeg leser slike artikler / nyheter, tenker jeg alltid: hvorfor skjer ikke slike ting som dette i Norge ?

Siv&Erna

1
Kul_Djevel [sitat…] Man ble jo lovt at hvis Frp og Høyre fikk gi masse skattelette til de aller rikeste, så skulle de skape arbeidsplasser. Det skjedde ikke. Istedet har vi sett selskaper røm...

Så du mener det er politikerne som har skylda ?

Hva burde politikerne endre ?

Markedet for el-biler i Europa og hele verden vil øke - det er vel noe vi alle er ganske sikre på - og derfor vil markedet / behovet for batteri øke kraftig. Tesla vil flytte produksjon til Europa - d.v.s. til Sverige. Hva kunne politikerne i Norge gjort for å få dette til Norge - hvorfor tenkte ikke Tesla på å legge produksjonen til Norge ? Er det ikke sønn til Miljøforkjemperen Hauge som er ansatt hos Tesla i Norge ?

1
EinarSalbu [sitat…] Hva du helt mener med "slike ting" er jo ganske upresist. Det som skjer er i alle fall at det er en trend å flytte hjem produksjon fra lavkostland. https://www.tu.no/artik...

Jeg vet om vindusfabrikk som flyttet fra Os i Hordaland i 2015 til Sverige for året etter å flytte produksjonen til Manger i Norge.

Det kan være mange årsaker til det. Nå vet jeg ikke om du vet hvor Manger ligger, men det er en liten plass nær grensa til Sverige, hvor trolig kommunen har kunnet være behjelpelig med billige produksjonslokaler - uten at jeg vet noe om det.

Og det er i så fall et godt middel for å få arbeidsplasser til / i Norge.

1
erdetslik [sitat…] Det kan være mange årsaker til det. Nå vet jeg ikke om du vet hvor Manger ligger, men det er en liten plass nær grensa til Sverige, hvor trolig kommunen har kunnet være be...

Nå vet jeg ikke om du vet hvor Manger ligger, men det er en liten plass nær grensa til Sverige

...men det er også en plass i Radøy kommune utenfor Bergen og det er hit den har flyttet. https://no.wikipedia.org/wiki/Manger. Eventuelt til nabokommunen Meland. Jeg husker ikke helt, rett og slett fordi vindusfabrikken ble kjøpt opp av Frekhaugvinduer som ligger på Frekhaug i Meland kommune. Radøy og Meland er nabokommuner.

1
EinarSalbu [sitat…] ...men det er også en plass i Radøy kommune utenfor Bergen og det er hit den har flyttet. https://no.wikipedia.org/wiki/Manger. Eventuelt til nabokommunen Meland. Jeg husk...

Så det en plass som heter Manger, der også. OK. Slike oppkjøp er alltid interessante - spørsmålet er om oppkjøpet va motivert av å "kjøpe" kundemassen / legge ned en konkurrent.

Men det er for det meste ny industriutvikling jeg er opptatt av.

Hvorfor det tilsynelatende skje så lite av det Norge - og langt mer f.eks. i Sverige.

1

Er det politiske årsaker eller er det mangel på visjoner ?

I grunnen er det ganske mange faktorer som spiller inn når man tar et valg for hvor man skal legge high-tech produksjon.

"Norge er ofte høyt oppe på listene over de beste land å drive næringsvirksomhet i. Hvorfor strømmer ikke investorer til Norge for å investere i arbeidsplasser ?"

Norge har tradisjonelt hatt veldig lav arbeidsledighet, noe som tyder på at man har investert en del i arbeidsplasser her. Vårt nåværende problem med sysselsetting skyldes jo at lønnsomheten er blitt dårligere i arbeidsplassene det er investert mest i.

"Er det fordi vi ikke har folk som er dyktige nok ? Er det fordi vi generelt har for lav utdanning ?"

Neppe. Utdanningsnivået er generelt høyt her til lands. Jeg tror ikke man finner store forskjeller mellom Norge og Sverige på dette feltet, og er man ute etter de beste hodene er jo ikke landegrensene en hindring.

"Eller er det for høye lønninger, generelt for høyt kostnadsnivå,"

Det kan være en faktor i mange industrietableringer - og kommer også an på forholdene i behovet for folk med ulik utdannelse. Arbeidsintensiv produksjon kommer vel litt dårlig ut i forhold til andre land, mens high-tech-produksjon trolig kommer rimelig bra ut.

"for høye kostnader for produksjonslokaler,"

Kommer helt an på hvor det legges. Det er ganske mye "ødemark" i dette landet - men det kan være vanskelig å få tak i høyt kompetente folk dersom man etablerer seg i ødemarka. Det er enda mer "ødemark" i Sverige - og kanskje lettere å finne billige arealer i nærhet til byer?

"Ikke vet jeg hvor mange arbeidsplasser og hvor store produksjonslokaler et slikt prosjekt krever."

3000 arbeidsplasser og 50 hektar står det i artikkelen...

Tilrettelegging fra det offentlige kan nok være en faktor - det er nok enkelte prosjekter som har "glippet" grunnet dette...

En del andre faktorer: Logistikk: Tilgangen på råvarer og kraft, nærhet til markedet, transportinfrastruktur. Norge er "velsignet" med god tilgang til kraft, mens infrastrukturen (havner, jernbane og vei) kunne ha vært bedre. Sverige ligger noe nærmere "resten av Europa", noe som kan være en fordel.

Tilfeldigheter: Hvem som er i nettverket til initiativtakerne, hvem som har snakket med hvem i kaffepausen på en konferanse, hvor dartpila havnet på europakartet...

3
Kul_Djevel [sitat…] Man ble jo lovt at hvis Frp og Høyre fikk gi masse skattelette til de aller rikeste, så skulle de skape arbeidsplasser. Det skjedde ikke. Istedet har vi sett selskaper røm...

Man ble jo lovt at hvis Frp og Høyre fikk gi masse skattelette til de aller rikeste, så skulle de skape arbeidsplasser.

Istedenfor er det altså sosialdemokratiske Sverige som skaper arbeidsplasser. På samme måte som det sosialdemokratiske styrte Norge gjorde det;-) Kan det være en sammenheng?

1

Er det politiske årsaker eller er det mangel på visjoner ?

Mangel på visjoner, mangel på kapital. Lettest å bare pumpe opp noe olje.

1

Hvis man ser på varehandelen er det ikke akkurat noe mangel på Svenske kjeder i Norge. For å nevne noen Mekonomen, Ikea, Henne & Mauritz, Lindex,kappahl, Din Sko, Clas Ohlson, Jula, Biltema,Rusta. Så ja utlendingene invisterer i arbeidsplasser i Norge

1

Er enda ikke røpet hvor fabrikken eventuelt skal lokaliseres.. men man kan jo bare tenke seg helt syd i sverige.. F.eks rundt Karlskrona eller lignende. 4-5 timers båttur over for polakkene fra Gdynia/Gdansk. Med den frie flyten av arbeidskraft man har innenfor EU/Schengen så kan jo dette fort være gode nyheter for Polen/Litauen. Tror ikke svenskene skal ta for gitt at dette generer sysselsetting av 3000 svensker.

1
sl500 Hvis man ser på varehandelen er det ikke akkurat noe mangel på Svenske kjeder i Norge. For å nevne noen Mekonomen, Ikea, Henne & Mauritz, Lindex,kappahl, Din Sko, Clas Ohlson, Jula...

Hvis man ser på varehandelen er det ikke akkurat noe mangel på Svenske kjeder i Norge.

Riktig! I Sverige er de rett og slett bedre på salg og markedsføring av produkter til forbrukere enn vi er her. Kunnskapen om hvordan produkter best kan markedsføres til kunder, å best mulig tilpasse produktene, å finne produktene som vil selge bra og som kundene vil ha, det å finne butikkonsepter som fungerer godt på logistikk, utvalg, nettsider, osv. osv. Dette er uavhengig av om produkter, halvfabrikata eller råvarer produseres i landet eller ikke. Mye av det som selges i de nevnte svenske butikkene kommer jo f.eks. fra "lav-kost-land".

1
KapteinKaos [sitat…] Riktig! I Sverige er de rett og slett bedre på salg og markedsføring av produkter til forbrukere enn vi er her. Kunnskapen om hvordan produkter best kan markedsføres til k...

Riktig! I Sverige er de rett og slett bedre på salg og markedsføring av produkter til forbrukere enn vi er her.

Hadde det nå enda ligget der.

MEN, Sverige har myndigheter som legger til rette for industrietablering.

Norge har en "tilrettelegging" som tar pusten av enhver som forsøker på noe nytt.

Det er forøvrig batterifabrikker på gang i Norge også. For en her i byen så er det meste på plass, PBES , som startet i en gammel båtfabrikk.

Dessverre uten all verdens mulighet for utvidelser i nåværende lokaler.

1
ulefos [sitat…] Siv&Erna

La oss se merittlista til Jens.

Månelandinga på Mongstad?

Går vi litt tilbake i tid: Nedleggingen av Norges største elektronikkprodusent. (Utført at AP-statsråd som satt der som styreleder)

Hipp hurra for Sosialistene.

1

Lignende innlegg

Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
9 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
1
10 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
3 svar
Laster...