Finnes det noen grunn til at kvinner ikke kan kjempe på likefot med menn

Fordi de blir sydd puter under armene ved å likevel bli kvotert inn i alt mulig bare pg.a kjønn??

1

Hvis kvinner holder seg unna politisk samfunnsdebatt fordi de møter så mye påstått hat, er ikke det ett tegn på svakhet fremfor styrke? sticks and stones may break my bones but words will never hurt me

Det kan ikke ha noe som helst å gjøre med at kvinner er mindre interessert i politikk og at de derfor har mindre kunnskap om det?

1

Finnes det noen grunn til at kvinner ikke kan kjempe på likefot med menn, og hvorfor er den politiske interessen så laber blant kvinner flest? ?

Kampen så langt har vel stort sett hvert å innta mannsbastioner?

Men stort sett så har jo de ytre forutsetninger ikke endret seg.

Selve klassestrukturen er den samme og dette medfører en rekruttering av kvinner inn i ledelse, men de styrer etter de samme prinsipper. Leie inn billig kvinner til å utføre arbeid for seg og til lavest mulig pris.

Selv vår LO formann Gerd Kristiansen har rykket opp noen divisjoner og er nå knyttet opp mot andre kvinner i lederroller. Det første hun gjorde var å svikte de lavtlønnede kvinnene og deres muligheter for å få AFP.

I dagens samfunn sitter vi og forsøker bite oss fast i den nedre delen av middelklassen og vil for all del ikke solidarisere oss med de kvinner som fortsatt er slaver av tidsfrister og lav lønn.

Kvinner som får deltidsjobber og som må ha flere og derfor ligger langt utover normale timetall.

Ny ledere som er med på å knuse andre kvinner og deres opparbeide rettigheter gjennom 100 år lønnskamp.

I sommer gikk leger ut i streik, mange er nå kvinner og nå har vel kvinnen i Spekter, fått skrudd klokka tilbake og ser seg fornøyd med jobben hun har gjort iforhold til sine oppdragsgivere som kjemper mot en videre utvikling av demokrati og medbestemmelse.

Når de kan skvise en lege, så hva er de ikke i stand til med andre kvinner?

Så det jeg ønsker meg er at kvinner og menn i LO, kan bryte med dagens tradisjon med å skape en "Lottomillionær" som glemmer sine medlemmer.

Vi trenger flere aktive kvinner og menn til å forme morgendagens arbeidsplasser og demokrati. og

3

Likevel er det mange som kjemper for 40% og også 50% kvinner i styre og stell. Hvilket utslag vil det gjøre, ved at de som er mest interessert blir forbigått ved kjønnskvotering.

Min mening er at det må være opp til kvinner selv å ta en utfordring, og ikke forvente ekstrapoeng bare på grunn av kjønn.

Enig i det. En ting vi har sett i det siste er at feminister som har kjempet for å kvotere inn kvinner er motstandere av at menn blir kvotert inn der menn er ekstremt mindretall.

1
GARDSDATTRA Jeg mener at før man kan mene noe, så må man kunne noe eller ha noe relevant å vise til. Egne erfaringer i egen heim blir litt for snevert, for å si det mildt.

Menn og kvinner er da ulike på mange områder. Hva er galt i det?

Menn er da de som er elendige på de fleste områder, men menn er da fortsatt menn på sin måte.

Vi har mindre interesser for blogger, skjønnhet, privatliv, sladder, perfekthet, hjem, klær, sminke, og andre slike ting.

Vi ser dessuten på mer helt andre programmer enn kvinner. Totalt ulike interesser på noen områder, ikke alle.

Vi er ikke helt like. Det er poenget mitt.

Vi er mye enklere og vi tåler den statusen ;)

1
vif_support Som jeg skrev i annen tråd.... Snublet over en sak i aftenposten "«Alle» kvinner i Forsvaret tror de er kvotert inn(Betal sak)" fra 2015 Vel, jeg unner selvfølgelig kvinner alt god...

Vel, jeg unner selvfølgelig kvinner alt godt, og at de skal kvoteres inn i lederverv og styrer, greit nok. Men hadde jeg fulgt et kvinnelig befal/offiser i en krigssituasjon..... njet....

Du mener at kvinner som er like kvalifisert som menn ikke skal få sjansen?

Kvotering handler om at kvalifiserte kvinner også skal få sjansen, det hadde de ikke fått uten.

Menn velger menn - fortsatt.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Du mener at kvinner som er like kvalifisert som menn ikke skal få sjansen? Kvotering handler om at kvalifiserte kvinner også skal få sjansen, det hadde de ikke fått uten....

Du mener at kvinner som er like kvalifisert som menn ikke skal få sjansen?

Så lenge en person er kvalifisert og fysisk sterk nok til å utføre en jobb så stå på.... bortsett fra operative stillinger i forsvaret.

Uansett hvor sterk, sprek og smart en kvinne måtte være tror jeg ikke menn ville ha fulgt en dame i en gitt situasjon rett og slett....

1
vif_support [sitat…] Så lenge en person er kvalifisert og fysisk sterk nok til å utføre en jobb så stå på.... bortsett fra operative stillinger i forsvaret. Uansett hvor sterk, sprek og smart...

Uansett hvor sterk, sprek og smart en kvinne måtte være tror jeg ikke menn ville ha fulgt en dame i en gitt situasjon rett og slett....

>>> Visste du at verdens mest suksessfulle pirat var en kvinne med en flåte på over 300 skip og mange 10-tusen talls menn.

1
vif_support Finnes helt sikkert damer som har gjort det bra på slagmarken men undertegnede, og sikkert de fleste menn, ville ikke finne seg i å bli kommandert av ei dame i en krigssituasjon......

Finnes helt sikkert damer som har gjort det bra på slagmarken men undertegnede, og sikkert de fleste menn, ville ikke finne seg i å bli kommandert av ei dame i en krigssituasjon....

>>> Tipper du må sitte gremmes dersom du følger med på Game of Thrones ;)

1
DavidSkruiz Slutt med tøvet ditt. Menn og kvinner basert på sitt kjønn er forskjellige på noen måter. Heldigvis :) Ingen bedre enn det andre. Gode og dårlige på hver sin måte.

Menn og kvinner basert på sitt kjønn er forskjellige på noen måter. Heldigvis :)

Dessuten er variasjonen innen hver gruppe stor.

Historisk hadde mannen kontroll og nektet kvinner adgang til manns ulike arenaer. Slik ble kvinner sett på som svake og ute av stand til å klare seg på egenhånd.

Eksempelvis Liv** Arnesen.** som overgår svært mange menn både i fysisk og psykisk styrke.

Anja Sagen som viste at kvinner turde hoppe i store bakker. ( Nyere tid) J. Kolstad var jo en tidlig pioneer, men måtte ut!

Jenter som kjempet frem kvinner i Holmenkollstafetten.

Så det er jo ikke kvinnen som har problemet, men enkelte menn, som ikke kan se at kvinner som kvinner kan prestere like godt eller bedre en menn. Her

1
Torotto [sitat…] Kampen så langt har vel stort sett hvert å innta mannsbastioner? Men stort sett så har jo de ytre forutsetninger ikke endret seg. Selve klassestrukturen er den samme og de...

Kvinner som får deltidsjobber og som må ha flere og derfor ligger langt utover normale timetall.

Jeg jobber sammen med mange kvinner, og jeg vet hvorfor det er så mange deltidsjobber. Deltidsjobber gjelder som regel bare i det offentlige.

Det er ikke fordi arbeidsgivere ikke vil gi kvinner hele stillinger (som var en av kampsakene i dagen 8 mars), det er fordi mange kvinner vil ha deltidsstillinger.

En arbeidsgiver har lønnsmidler til 3 stillinger. Når 3 av disse stillingene er kvinner som vil jobbe 80%, har arbeidsgiver kun penger igjen til å lønne neste i en 60% stilling.

Det er ikke arbeidsgivers ønske om at at folk kun jobber i 80% stillinger, for det mest praktiske er 100% stillinger. Det er også kun kvinner som vil jobbe redusert, aldri, ikke en eneste gang, menn.

Fra mitt ståsted blir den delen av kvinnekampen ganske absurd, for vi har alle de samme mulighetene og den samme lønnen.

Da kommer vi til en annen kampsak, menn tjener mer enn kvinner. Det er heller aldri spørsmål om hvorfor, for menn i det offentlige tjener sikker mer enn kvinner der også.

Når det trengs noen som kan stå over for å gjøre ferdig et prosjekt, er det på min arbeidsplass nesten alltid menn som velger dette. Kvinner som står over, velger å ta disse ekstratimene ut i avspasering, mens vi menn velger lønn. I løpet av et år utgjør disse ekstratimene titusenvis av kroner. Det er samme jobb, samme lønn, men forskjellig prioritering.

Mange av mine overordnede er en kvinner, og de er dyktige. Forskjellen er at disse kvinnene tar det ansvaret det er å lede, jobbe 100% og den ekstrabelastningen en lederstilling gir. Disse kvinnene får også dette igjen når lønningen kommer hver måned.

Ja, det gjør meg ganske frustrert når kvinner klager over lønnsforskjeller på min arbeidsplass, og hvor fæle vi menn er.

1
Laster...