Videoseven [sitat…] Jeg jobber sammen med mange kvinner, og jeg vet hvorfor det er så mange deltidsjobber. Deltidsjobber gjelder som regel bare i det offentlige. Det er ikke fordi arbeidsgive...

Da kommer vi til en annen kampsak, menn tjener mer enn kvinner. Det er heller aldri spørsmål om hvorfor, for menn i det offentlige tjener sikker mer enn kvinner der også.

Gjør de?

Det er da merkelig at man aldri i nyere tid har kommet med konkrete eksempler på like stillinger hvor menn tjener mer mer enn kvinner med samme bakgrunn og kvalifikasjon.

Det eneste man kommer med er typen "ingeniører tjener mer enn sykepleiere". Hvilket har null -0- med likelønn å gjøre.

1
Rainmaker [sitat…] Gjør de? Det er da merkelig at man aldri i nyere tid har kommet med konkrete eksempler på like stillinger hvor menn tjener mer mer enn kvinner med samme bakgrunn og kvalif...

Slik er det at enkelte jobber rimeligvis må være bedre betalt enn andre.

Bare antall år utdannelse er kun en ting å ta hensyn til. Så mange andre kriterier bør tas hensyn til om lønnsfordelingen skal være rettferdig. Mange jobber er rett og slett ubehagelige og farlige, og der finnes menn i flertall.

Men det sies nå at også like jobber er forskjellig betalt for kvinner og menn. La oss få se eksemplene, så er det en klar sak å kjempe for!

1
DavidSkruiz [sitat…] Det merker man veldig bare man ser på hvem som følger med på hvilke programmer på TV. Forskjellige interesser. Vi er to forskjellige kjønn. Kvinner er bedre til å ta vare...

Kvinner er bedre til å ta vare på seg selv samt tilrettelegge for privatliv, mens menn er mer opptatt av andre interesser og mer opptatt med å følge nyheter og dokumentarer.

Da jeg var ung, het det seg at kvinner ikke egnet seg til tekniske 'ting' og at de forsto ikke matematikk&fysikk&sånt. Ja noen mente sågar at 'kvinner hadde mindre hjerne enn menn og derfor ikke var like smarte' og en jeg preiket med, professor&alt&det - hevdet at han kunne bevise dette og begynte og bable om vekt og gram&blablablabla;

71 prosent kvinnelige medisinstudenter ved siste opptak

– Negativt med så skjev kjønnsbalanse, sier lederen i Norsk medisinstudentforening.

Kvinneandel blant de nye studentene

Universitetet i Oslo: Av totalt 106 studenter er 75 kvinner (71 prosent) i opptaket høsten 2015.

Av totalt 119 studenter er 91 kvinner (76 prosent) i opptaket våren 2016.

Universitetet i Bergen: Av totalt 166 studenter er 126 kvinner (76 prosent) i opptaket høsten 2015.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 studenter er 79 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015.

Universitetet i Tromsø: Av totalt 131 studenter er 87 kvinner (66 prosent) i opptaket høsten 2015.

Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, hvorav 458 er kvinner (71 prosent). Det er bare Universitetet i Oslo som har opptak både på høsten og våren.

P.S.Til Ulefos om du ser dette;Takk for tipset om å lime den kopierte teksten inn i et tekstbehandlingsprogram og så kopiere det derfra - for så og lime det inn her på vgd.

1
Laster...