Kan det bli verre?? Får Oslo samme situasjon om 1-2 år??

Garantert. Skattesatsen vil øke og fradraget vil bli lavere slik at stadig flere får svi for griskheten til "kong" Raymond og hans hoff.

2

Problemet er at velgerne er å innihampen lettlurte: De trodde nok at det var bare "de (fæææle) rike" som skulle få eiendomsskatt i Oslo ved siste valg. Men om noen år sitter de der selv med en gul og hvit lapp og skjønner ingen ting...

1

Bohem,

Det er det jeg forventer. AP har ingen begrensinger, synes det som, når det gjelder å legge på økt skattetrykk. Både på individer og bedrifter. Og som Erna sier det, så er de samnen med SP en kombinasjon av usikre (vet ikke hva de vil), reverseringskåte, og mot moderniseringer, reformer og endring.

La oss jobbe for at velgerne treffer riktig valg i høst.

MBK

1

Tempus,

Det er iallefall interessant å se en AP ordfører og en Rødt Varaordfører drive en småbarnsmor ut av hjemmet med skatteøkninger. Men som fargerik pleier å si det, dette tåler det. Det er ikke noe å bli oppbragt over.

MBK

1

Stem på AP. Stem på store Skatteøkninger for alle, uavhengig av økonomisk evne.

Herlig, 21K i dette tilsvarer rentene for et lån på 1,4 Mill..

Kanskje det er en av de geniale planene for å få ned boligprisene?

1

Det er jo ganske vilt, hvordan eiendom skatt kan ramme enkelte. Det virker som om det er viktig for noen partier, at vi skal betale mest mulig i skatt, så de kan sole seg i glansen over hvor flinke de er. Vi bør jo betale så lite som mulig i skatt. Selvsagt må de ta inn nok til å ivareta statens oppgaver, men det er også på tide at de ser på utgiftene. Staten og resten av det offentlige burde jobbe knallhardt for å få ned utgiftene og skattetrykket

1

Ja, sånn går det når kommunene blir sulteforet. Da må man finne de inntektene man kan få, selv om det svir. Hva har du gjort, Jan tore Sanner?

1

AP liker å snakke om skattekutt fra Høyre. De liker ikke å snakke om det alt for tette båndet til de rike onklene i LO, og fordelene pampene der får for støtten til AP.

De jamrer over H/Frp sine skattekutt og avgifter - men vi ser jo her hvilke parti som ikke tar menneskelige hensyn med sine avgifter...

1

En mare/farsott rir mange kommuner, der kommuneledelsen har sett at de kan sitte på ryggen av sine innbyggere og suge dem tomme. Vi ser denne farsotten spre seg fra kommune til kommune.

1
EinarSalbu Ja, sånn går det når kommunene blir sulteforet. Da må man finne de inntektene man kan få, selv om det svir. Hva har du gjort, Jan tore Sanner?

Einar,

Du har naturligvis helt rett. Sanner er ansvarlig for dette. Du glemte å nevne at Siv Jensen er medskyldig?

Jeg skal ta kontakt med Siv Jensen og Jan Tore Sanner og påpeke dette. Og i beklagelsen til Marianne Ilstad skal jeg påpeke at dette har INTET å gjøre med AP sitt ønske om et høyere skattetrykk, og at AP ordfører Pinnerød og Rødt Varaordfører Bjørbæk naturligvis ikke har noe med dette å gjøre i det hele.

Og det faktum at samarbeidskonstellasjonen i Bodø er AP, SV, Rødt og MdG har naturligvis intet med saken å gjøre i det heeele tatt. Og du kan her lese om at kommunen går i pluss....mens innbyggerne blør....

Skyld på andre, og du skal gå et langt og lykkelig liv i møte.

MBK

1
EinarSalbu [sitat…] Veldig flott. Takk skal du ha. Nå er det jo høyresidens bumerke å skylde på andre for alt som går dårlig og ta æren for alt som går bra.

Nå er det jo høyresidens bumerke å skylde på andre for alt som går dårlig og ta æren for alt som går bra.

Javel??

Slik jeg leste artikkelen fra den fortvilte småbarnsmoren i Bodø, så bor hun i en AP, SV, MdG og Rødt styrt kommune.

Jeg kan ikke erindre et eneste ord i ditt innlegg om at de er ansvarlige for den situasjonen hun står i, men synes tydelig å erindre at du mente dette var Regjeringen sin skyld alene?

MBK

1
broren_til_noen [sitat…] Slik FrP har gjort med stort hell siden de kom i regjering? Jo, du har nok rett.

Marianne Ilstad må fortsatt vurdere å flytte. Fordi hun bygde hus i en AP, MdG, SV og Rødt styrt kommune, hvor de øker skattetrykket i tråd med den politikken de står for. Bare på eiendomsskatt alene, for en selvbygd enebolig utgjør dette 21,000 NOK.

Venstresiden her inne? Ikke opptatt av individet. Ikke opptatt av det urimelige skattetrykket. Skylder på andre. Sier alt.

MBK

1
MorganBlueKane [sitat…] Javel?? Slik jeg leste artikkelen fra den fortvilte småbarnsmoren i Bodø, så bor hun i en AP, SV, MdG og Rødt styrt kommune. Jeg kan ikke erindre et eneste ord i ditt innl...

Rødt

Les hele vedtaket her:

Rødt tar vår del av ansvaret for den sterke økinga i eiendomsskatten i Bodø, et ansvar vi deler med Ap, SV, Sp, MDG – og Høyre, KrF og Venstre. Alle stemte vi for et budsjett som sikret viktige velferdsgoder for barn, unge og gamle i kommunen vår, og derfor også for økinga i eiendomsskatten som lå i rådmannens forslag. For å unngå for sterke utslag, vedtok bystyret også å redusere promillesatsen for utregning av skatten. Men resultatet etter nytaksering viser at dette ikke var tilstrekkelig. Rødt beklager at vi ikke stod på for å heve bunnfradraget, som alltid har vært Rødts forslag for å sikre en mer sosial profil på eiendomsskatten.

Den offentlige debatten har vist noen åpenbare brudd på likhetsprinsippet. En gruppe boliger har for eksempel fått dobbel, ja opp til tre ganger så stor skatt som boliger med samme markedsverdi. Dette ser delvis ut til å være systematisk, og er en følge av at byggeår har stor vekt i takseringa. Paradoksalt nok er ”innvendig faktor”, og dermed standarden på boligen, bestemt av byggeår – i noen tilfelle justert etter utvendig befaring!

Soneinndelinga av kommunen er et riktig grep, men det er vanskelig å forstå at området fra Bremnes til Festvåg har samme vekting som Bodøsjøen, Alstad og Skivika. Området er definert utafor byutviklingsområdet og har til nå ikke hatt eiendomsskatt fordi denne har vært forbeholdt de urbane delene av kommunen. Boligene i området bør ikke ha høyere vekting enn boliger ved Soløyvatnet og den sentrale delen av Tverlandet.

Eiendomsskatten er lagt ut og vi er seint i prosessen, men likevel må bystyret og den sakkyndige nemnda, etter Rødts syn, gjøre noen grep for å dempe noen utslag av skattesmellen. Vi foreslår tre enkle grep. For det første å doble bunnfradraget fra 300 000 til 600 000 per bolig. For det andre å fjerne faktoren for nybygg etter 2010, slik at alle boliger bygd etter 1990 har samme vekting. Og for det tredje å korrigere sonefaktoren for boliger i området Bremnes-Festvåg.

Disse grepene vil langt fra gi full rettferdighet, men det vil kunne bety noen tusen i lette for noen som har blitt rammet mest urettferdig, og en merkbar lette for alle. Kommuneregnskapet for 2016 viser et langt bedre resultat enn budsjettert, og deler av merinntektene kan bystyret om nødvendig bruke til å dekke tapte inntekter som følge av ei mer rettferdig fordeling av skattebyrden.

For å få dette til, bør også justering av faktorene i nytakseringa bli tema i bystyremøtet i mai, og reduksjon i skatten må gjelde for samlet innbetaling i 2017.

Det kan komme ny informasjon før bystyret i mai. Men med det vi vet i dag, legger vi disse forslagene fram til åpen debatt. Vi inviterer våre samarbeidspartier, som er orientert om vårt syn, til å diskutere våre forslag, og håper vårt innspill kan bidra til å samle bystyret om en løsning.

For Rødt

Astri Dankertsen, leder

Linda Forsvik, gruppeleder

1
MorganBlueKane Einar, Du har naturligvis helt rett. Sanner er ansvarlig for dette. Du glemte å nevne at Siv Jensen er medskyldig? Jeg skal ta kontakt med Siv Jensen og Jan Tore Sanner og påpeke d...

Du har naturligvis helt rett. Sanner er ansvarlig for dette. Du glemte å nevne at Siv Jensen er medskyldig?

Gidder du å orientere oss litt om kommuneøkonomien etter at Sanner og Siv så raust har strupa kraftig inn her og der?

Ellers er denne økninga fullstendig horribel, og burde selvsagt aldri vært gjennomført. Usedvanlig korttenkte politikere som fortjener all den kritikk de måtte få for å i det hele tatt klare å få gjennom et slikt vedtak.

1
Bevegelse [sitat…] Les hele vedtaket her: Rødt tar vår del av ansvaret for den sterke økinga i eiendomsskatten i Bodø, et ansvar vi deler med Ap, SV, Sp, MDG – og Høyre, KrF og Venstre. Alle...

Disse grepene vil langt fra gi full rettferdighet, men det vil kunne bety noen tusen i lette for noen som har blitt rammet mest urettferdig, og en merkbar lette for alle. Kommuneregnskapet for 2016 viser et langt bedre resultat enn budsjettert, og deler av merinntektene kan bystyret om nødvendig bruke til å dekke tapte inntekter som følge av ei mer rettferdig fordeling av skattebyrden.

Dette levner Rødt en del ære.

Men, høye skatter, spesielt på bolig - treffer de som har minst hardest. I stedet for å fokusere på å øke skattene, burde venstresiden heller være opptatt av å redusere skattene, og jobbe for å redusere antall oppgaver Stat, kommune og Flyke driver med, slik at vi som samfunn på sikt kan drive mer effektivt.

Jeg jobber selv i oljeindustrien, og ja . har relativt høy lønn, men om du ser på hvor mye oljeindustrien har vært nødt å redusere kostnadene sine med, så viser det potensialet også i andre sektorer. Gjøre mindre, bygge enklere, mindre byråkrati etc. Fokuset til AP synes å være økte skatter, ingen effektivisering.

MBK

2

De harde realitetene av å ha AP og Rødt ved roret treffer nå Bodøfolk med full kraft. Marianne Ilstad, småbarnsmor, beskriver I denne artikkelen på Nrk.no hvordan hun må ta datteren ut av barnehagen etter å ha fått eiendomskatt på 21,000 NOK. De vurderer også om de må se seg om etter et annet sted i landet hvor de har råd til å bo.

Hvorfor kommer disse store endringene nå? Hva er det som gjør at de går fullstendig bananas i enkelte kommuner? Bodø er vel dessuten en kommune som er i vekst, som har hatt økte inntekter- Hvorfor trenger de sjokkøkning av kommuneskatten?

1
broren_til_noen [sitat…] Gidder du å orientere oss litt om kommuneøkonomien etter at Sanner og Siv så raust har strupa kraftig inn her og der? Ellers er denne økninga fullstendig horribel, og burd...

Jeg er ingen mester i kommuneøkonomi.

Det jeg observerer, som jeg nettopp skrev i forrige innlegg, er at det er bortimot "umulig" å effektivisere i offentlig sektor, og at iveren etter økte utgifter er stor.

I fremtiden må vi jobbe for at Staten skal tilby det nødvendige minimum av tjenester for at Norge skal være et godt land å bo i, uten at vi driver med ting som ikke bidrar positivt til samfunnsregnskapet. Med SP som partner, blir det ikke bare reversering, men først Full Stopp, deretter Full Revers med Full Fart.

MBK

1
Laster...