SIG100 [sitat…] På samme måte som Anita Lilleng kan takke H, Frp + V og Krf for en ekstraregning på 13,400 NOK (netto) i eiendomsskatt PÅ TOPPEN av all annen skatt hun allerede betaler. S...

Ser du likheten - eller er det bare når Ap er involvert du hisser deg opp?

Nei, skatt er en uting i for store doser. Om det er fra H eller AP.

Årsaken til at jeg slår ned på AP er flerdelt. For det første prediker de nå kraftige skatteøkninger, deretter har de vist liten forståelse for at spesielt eiendomsskatt kan ramme enkeltindivider svært hardt, for de tredje kjører de en brutal "kutt til de rikeste kampanje", og da er det bare rimelig at de får en "APs eiendom skatt ruinerer småbarnsmødre" replikk, videre påberoper de seg jevnlig å være "den lille manns forsvarer" og de som " utligner forskjeller, og sist er de rett og slett et ufordragelig parti.

MBK

2
MorganBlueKane Marianne Ilstad må fortsatt vurdere å flytte. Fordi hun bygde hus i en AP, MdG, SV og Rødt styrt kommune, hvor de øker skattetrykket i tråd med den politikken de står for. Bare på...

Venstresiden her inne? Ikke opptatt av individet. Ikke opptatt av det urimelige skattetrykket. Skylder på andre. Sier alt.

Venstresiden har aldri brydd seg om individet, det er staten og ideologien som teller.

Nå bryr jeg meg lite om denne kvinnen får mer skatt, for det er kvinner som stemmer på venstresiden. Det skulle bare mangle at ikke de tok sin del av utgiftene.

Det er dog et varsku for AP i denne saken. Når velgerkveget, som er vant til å leve på andre, begynner å klage, da kan en ha nådd grensen på skattetrykket.

2
Morra-DI-2 [sitat…] Hvorfor kommer disse store endringene nå? Hva er det som gjør at de går fullstendig bananas i enkelte kommuner? Bodø er vel dessuten en kommune som er i vekst, som har hat...

Ja, Bodø er kommune i vekst. Det krever betydelige investeringer - i følge økonomiplanen 3,3 milliarder de neste 4 årene. Det årlige samlede budsjettet er til sammenlikning 4,2 milliarder.

Retaksering kommer forøvrig som en følge av vedtak av forrige styre - med Høyre/frp ved roret.

For å dempe virkningen vedtok man samtidig å senke promillesatsen med en prosent.

TS ønsker å klistre økningen på Ap/Rødt. Faktum er imidlertid at opposisjonens budsjettforslag la opp til akkurat samme eiendomskatt i 2017 som det som er vedtatt!

Det er gjerne slik med høyresiden - man sier en ting og gjør det motsatte - og velgerne lar seg lure gang på gang. I forrige periode skulle de her - som i Målselv - redusere eiendomskatten. Resultatet ble at man økte eiendomskatten med 22 millioner årlig.

2
broren_til_noen [sitat…] Gidder du å orientere oss litt om kommuneøkonomien etter at Sanner og Siv så raust har strupa kraftig inn her og der? Ellers er denne økninga fullstendig horribel, og burd...

Gidder du å orientere oss litt om kommuneøkonomien etter at Sanner og Siv så raust har strupa kraftig inn her og der?

Gidder du å fortelle meg om denne kraftige innstrupingen? Jeg ser til stadighet denne påstanden, men ingen av venstresidens lakeier her inne klarer å komme med noen konkrete tall på dette.

Jeg har vel mine tvil om deg også, jeg tror ikke det kommer noen tall denne gangen heller.

2
SIG100 Du mener i likhet med Høyres flåeri i Målselv? http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1836676/tittel/de-roedgroenne-flaar-innbyggerene-igjen

Du mener i likhet med Høyres flåeri i Målselv?

Du fikk vel litt kritikk sist gang du brukte denne tråden? Og erkjenner kanskje, om jeg leser ditt innlegg da riktig, at AP og H styrer riktignok sammen i Målselv, men da med 11 AP representanter og 4 Høyrerepresentanter...

Dersom vi tar en prosentmessig betraktning, så er vel da dette 73 % Arbeiderpartiet sitt ansvar og 27 % Høyre sitt ansvar?

Synes du ikke da, at det tross alt er riktigere å snakke om Arbeiderpartiets flåeri av innbyggerne i Målselv, om du bare vil trekke frem ett parti?

MBK

2
Bevegelse [sitat…] Les hele vedtaket her: Rødt tar vår del av ansvaret for den sterke økinga i eiendomsskatten i Bodø, et ansvar vi deler med Ap, SV, Sp, MDG – og Høyre, KrF og Venstre. Alle...

Disse grepene vil langt fra gi full rettferdighet, men det vil kunne bety noen tusen i lette for noen som har blitt rammet mest urettferdig, og en merkbar lette for alle. Kommuneregnskapet for 2016 viser et langt bedre resultat enn budsjettert, og deler av merinntektene kan bystyret om nødvendig bruke til å dekke tapte inntekter som følge av ei mer rettferdig fordeling av skattebyrden.

Dette levner Rødt en del ære.

Men, høye skatter, spesielt på bolig - treffer de som har minst hardest. I stedet for å fokusere på å øke skattene, burde venstresiden heller være opptatt av å redusere skattene, og jobbe for å redusere antall oppgaver Stat, kommune og Flyke driver med, slik at vi som samfunn på sikt kan drive mer effektivt.

Jeg jobber selv i oljeindustrien, og ja . har relativt høy lønn, men om du ser på hvor mye oljeindustrien har vært nødt å redusere kostnadene sine med, så viser det potensialet også i andre sektorer. Gjøre mindre, bygge enklere, mindre byråkrati etc. Fokuset til AP synes å være økte skatter, ingen effektivisering.

MBK

2

Kan det bli verre?? Får Oslo samme situasjon om 1-2 år??

Garantert. Skattesatsen vil øke og fradraget vil bli lavere slik at stadig flere får svi for griskheten til "kong" Raymond og hans hoff.

2

Kan det bli verre?? Får Oslo samme situasjon om 1-2 år??

Selvfølgelig. Skattetaket til AP og de røde har ingen tak. De kan aldri få sugd nok penger ut av folk. "The problem with socialism is that you eventually run out of other peoples' money." Men de prøver så godt de kan.

1
MorganBlueKane [sitat…] Det som er problemstillingen fra OECD er vel imidlertid ikke at de anbefaler å ØKE beskatningen vesentlig, men heller å VRI den over til å beskatte bolig hardere. Det er m...

Det er mange forhold rundt dette. Det vi kan slå fast for Marianne Ilstad sin del, er at AP, SV, MdG og Rødt har lagt 21,000 NOK (netto) i eiendomsskatt PÅ TOPPEN av all annen skatt hun allerede betaler.

På samme måte som Anita Lilleng kan takke H, Frp + V og Krf for en ekstraregning på 13,400 NOK (netto) i eiendomsskatt PÅ TOPPEN av all annen skatt hun allerede betaler.

Ser du likheten - eller er det bare når Ap er involvert du hisser deg opp?

1

Har forsåvidt ikke noe i mot eiendomsskatt, men kommunene bør jo besinne seg når de setter takstene i de forskjellige sonene. 21000 høres jo helt vilt ut. Her er det enten fradrag i bunnen men full sats (11 promille) eller lav sats og null fradrag. Her burde man jo hatt begge deler. Er jo begrenset hvor mye kommunale tilbud man har så langt fra sentrum.

Landet er jo fullt av litt slitne hus som ligger i pressområder og som er sykt overtaksert.

5000,- burde vært maksimalt tilatt eiendomsskatt for privatboliger under 200 kvadrat BOA, uansett om det er på Montebello eller i Øvre Sulldal.

Kommunene plikter jo å drive vann, avløp og renovasjon til selvkost og justerer det med avgiftene. Eiendomsskatten burde jo være ment som en liten ekstrainntekt for å dekke parker, brøyting av offentlig vei og andre tiltak i kommunesentra og byer. Men hos de fleste brukes det jo aktivt for å dekke inn andre underskudd.

1
MorganBlueKane Venstresiden er for et mye høyere skattetrykk enn i dagens skattesystem. De vil redusere individets handlingsrom, og overføre ansavr og oppgaver fra individ og familie til Stat og...

Likeens om man leser feks SV sitt program, så er de konsekvent mot å stille krav, det være seg til arbeidsledige, sykemeldte, innvandrere eller kriminelle.

Har inntrykk av at SV er for alt som er/blir en ulempe for nasjonen Norge jeg... De har mye mer omsorg for utlendingers ve og vel, kan det virke som. Og f.eks. når det gjelder begrensninger av CO2, mye billigere for Norge å ordne med denslags i u-land f.eks. (og samme effekt for atmosfæren!), men SV ønsker å plage Norge med dyre innenlands-løsninger i stedet, (i likhet med Venstre og Krf forresten). Lurer på hvordan slike folk egentlig hadde stilt seg til okkupasjonen under krigen jeg.... (sannelig ikke sikker med tanke på deres "fiendtlige" holdning/lite patriotiske holdning overfor eget land gitt)..

1
SIG100 Ja, Ap er større enn H. Beslutningen om retaksering og satser ble forøvrig enstemmig vedtatt i kommunestyret i Målselv - så dette bør nok ikke henges på et enkelt parti. Nå har du...

Det som dog er et paradoks er at så godt som samtlige økonomer - inkludert OECD - mener at vi bør øke beskatningen av bolig vesentlig. Dette både for å dempe prisveksten, redusere faren for et boligkrakk og fordi det er en skatteform som vanlig i de fleste land (gjerne på et betydelig høyere nivå), som har små vridningseffekter, som er vanskelig å trikse vekk og som rent faktisk har en god sosial profil (spesielt om man kombinerer det med et stort bunnfradrag som i Oslo). Det er også stort sett det neste svaret Høyre og deres hovedsponsorer har klart å frambringe når de blir spurt om hvordan de rikeste skal beskattes om man fjerne formuesskatt og arveavgift. Det har de imidlertid glemt tre minutter senere når man diskuterer eiendomsskatt - da er den blitt en uting av en annen verden.

Det som er problemstillingen fra OECD er vel imidlertid ikke at de anbefaler å ØKE beskatningen vesentlig, men heller å VRI den over til å beskatte bolig hardere.

Det er mange forhold rundt dette. Det vi kan slå fast for Marianne Ilstad sin del, er at AP, SV, MdG og Rødt har lagt 21,000 NOK (netto) i eiendomsskatt PÅ TOPPEN av all annen skatt hun allerede betaler.

Og det er her faregrik sier "Betal din skatt med glede", og jeg sier "det er betryggende å se den manglende omtanke AP utviser for innbyggerne sine".

MBK

1
DenSisteBohem [sitat…] Så du følte at du måtte spore av litt? Fant ikke propagandaavdelingen på Youngstorget noen annen måte å få oppmerksomheten bort fra det tråden handler om?

Jeg venter i grunnen på at du skal bestemme deg om Høyre står for det rød eller grønne i det rødgrønne styret i Målselv.

Alternativt kan du jo beklage at du dreit deg loddrett ut - selv etter at du ble fortalt fakta.

Det forundrer dog ikke at i stedet fortsetter med å leke forumpoliti.

1
MorganBlueKane [sitat…] Du fikk vel litt kritikk sist gang du brukte denne tråden? Og erkjenner kanskje, om jeg leser ditt innlegg da riktig, at AP og H styrer riktignok sammen i Målselv, men da...

Ja, Ap er større enn H. Beslutningen om retaksering og satser ble forøvrig enstemmig vedtatt i kommunestyret i Målselv - så dette bør nok ikke henges på et enkelt parti.

Nå har du kanskje - til tross for at TS kalte Ap/H rødgrønne - at H også styrte i forrige periode - da i samarbeid med SP, V og Frp. Også da brukte de maksimale satser på eiendomsskatten. De lovte riktignok at den skulle reduseres/fjernes - det eneste de gjorde var å fjerne bunnfradraget.

Eiendomssprisene har økt kraftig de siste årene. Eiendomsskatten er basert på markedsverdi, men man kan retaksere kun hvert tiende år. Sammen gjør dette at endringene blir voldsomme - som vi har sett i disse to sakene. Dette gjelder spesielt der hvor reell verdi tidligere har vært lav.

Så bør nok politikerne i alle kommuner vurdere satsene i forbindelse med retakseringer og disse sakene bidrar kanskje til det.

Det som dog er et paradoks er at så godt som samtlige økonomer - inkludert OECD - mener at vi bør øke beskatningen av bolig vesentlig. Dette både for å dempe prisveksten, redusere faren for et boligkrakk og fordi det er en skatteform som vanlig i de fleste land (gjerne på et betydelig høyere nivå), som har små vridningseffekter, som er vanskelig å trikse vekk og som rent faktisk har en god sosial profil (spesielt om man kombinerer det med et stort bunnfradrag som i Oslo).

Det er også stort sett det neste svaret Høyre og deres hovedsponsorer har klart å frambringe når de blir spurt om hvordan de rikeste skal beskattes om man fjerne formuesskatt og arveavgift. Det har de imidlertid glemt tre minutter senere når man diskuterer eiendomsskatt - da er den blitt en uting av en annen verden.

1
Laster...