Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Når norsk statsborgerskap først er gitt, så kan de

t ikke trekkes tilbake, skulle det ha stått i overskriften.

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det. Noe annet vil innebære at norske statsborgere vil bli inndelt i et A og B-lag, noe MDG og Bastholm mener er feil. Videre mener partiet at eventuelle straffbare handlinger begått av disse personene skal behandles som enhver annen straffesak, for eks. med fengsel eller bøter. En nordmann kan jo begå de verste forbrytelser uten at de blir straffet med tap av statsborgerskapet sitt.

Saken ble diskutert i politisk kvarter i dag tidlig

Personlig har jeg stor sans for argumentasjonen til Bastholm og synes dessuten at hun overlegent kom best ut av diskusjonen med Frp's Helge Njåstad og AP's Helga Pedersen. Sistnevnte snakker usammenhengende og stammende når hun skal i møtegå Bastholms forslag, mens Njåstad stort sett går rundt grøten eventuelt bruker de gamle velbrukte argumentene om signaleffekten.

2
51 svar

51 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

deleted3041664

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer.

Så vi kan være sikker på at de har tilpasset seg vestlig levesett.

4

Nabo

I tillegg må vi lage en norsk test som tilsvarer den engelske cricket-testen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cricket_test

En kan ikke gi vekk statsborgerskap til alle som ønsker det seg til Jul.

1

Niffen

En kan ikke gi vekk statsborgerskap til alle som ønsker det seg til Jul.

Er det noen som har hevdet det?

1

tinnyme

En kan ikke gi vekk statsborgerskap til alle som ønsker det seg til Jul.

Godt sagt!

Så får vi da også håpe at Støre, Lysbakken og Co., ikke får makt til å importere enda flere multikulturelle til Norge.

Det begynner å bli nok nå...

1

kjempekanin

Du kan så si. (Men er det mulig å ha to sett med regelverk/kriterier?, f.eks. når det gjelder antallet år med botid)

Når det gjelder innvilgelse av norsk statsborgerskap, er det forresten forskjell på krigsflyktninger/velstandsflyktninger fra lite utviklede land land og på vestlige som har bosatt seg i Norge pga. ekteskap med en nordmann og/eller jobb i Norge. Sistnevnte gruppe (de vestlige) har forøvrig 0 grunn til å skulle jukse seg til et norsk statsborgerskap.

Jeg sier et klart ja for fortsatt åpning for å tilbakekalle norsk statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag.

Og jeg sier et klart nei til dobbelt statsborgerskap. Min mening er at alle skal ha statsborgerskap i kun 1 land - av gangen.

Og jeg synes Helga Pedersen gjorde best figur på dagens "Politisk kvarter".

1

HOGGØRN

Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer.

Spørs om 2-3 generasjoner holder, når man ser hvordan tyrkiske "demonstranter" opptrer, sist i Nederland. Så lenge dem føler seg mer Tyrkiske enn (i dette tilfelle) Nederlendere så burde det ikke vært delt ut statsborgerskap. Eventuellt et dobbelt statsborgerskap med tilnærmet samme rettigheter (andre prioriet(?), men feks. uten stemmerett, og mulighet til å blitt fratatt ved dom på mer enn to år i fengsel.

1

Corvus

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger.

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet. Da skal de selvsagt miste det. Svindel og kriminalitet kan ikke oppmuntres i et sivilisert samfunn.

3

trondhjem

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet.

Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømmes til bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Om du og jeg bryter loven risikerer vi ikke å bli en pariakaste uten rett til jobb, helsehjelp, skolegang etc. fordi verken Norge eller vårt antatt hjemland erkjenner din rett til å være statsborger. Dette opplever noen barn i dagens Norge. Barn som er født og oppvokst blant oss, og som har alle sine røtter tilknyttet samfunnet vårt. Noen av dem kun fordi bestefar utøvde dokumentforfalskning da han kom hit mange år før barna så verdens lys for første gang.

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov. Jeg skjønner intensjonen bak den, ingen ønsker å belønne uærlighet. Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

2

Slikkepott

Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

Jeg har, for å være helt ærlig, problemer med å si meg enig i at det er en urimelig konsekvens at man tilbakekaller et statsborgerskap som er gitt på feil grunnlag.

Realitetene er jo ikke nevneverdig vanskelig å sette seg inn i, forfalskede dokumenter og nøye planlagte historier i håp om å få statsborgerskap. Desto mer hellig statsborgerskapet blir, desto mer lukrativt er det, desto bedre blir dokumentene og løgnene som fortelles.

Et av redskapene man har er muligheten til å trekke tilbake statsborgerskap, dette skal være avskrekkende. Ønsker man en endring som tilsier at når man først får statsborgerskap så kan det aldri bli fratatt, vel, det vil medføre at det må bli langt vanskeligere å få statsborgerskap.

En umiddelbar konsekvens ved en slik endring vil være at enda flere vil prøve seg.

For ikke å snakke om ressursene som må settes inn.

Vi kan, på ingen som helst måte belønne løgn. Vi kan ikke legge opp til at "åja, men siden du var såpass flink til å lyge at vi trengte 15 år på å avdekke det, så skal du få beholde statsborgerskapet ditt"

3

Nabo

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

MDG var ikke oppfunnet den gangen et samlet storting vedtok den statsborgerloven vi har i dag, loven ble vedtatt uten noen unntaksbestemmelse. Tror du representantene som vedtok loven den gang var direkte dumme?

Norge har et tillitsbasert styre og kontrollsystem som fordrer at folk er i utgangspunktet ærlige. Når MDG har tenkt å gi vekk statsborgerskapet for evig og alltid til mottaker, så blir det helt andre beviskrav som må stilles til søkeren, vedkommende må ikke bare sannsynliggjøre hvem han er, det må bevises uten tvil.

Sekkebetegnelsen statsløse palestinere opphører, enten er de jordanere eller så er de noen andre nasjonaliteter, men statsløse palestinere faller bort. Det er en nordmann som er statsminister i Somalia for tiden, så han kan ta med seg resten av sine landsmenn å reise hjem, som et eksempel.

Poenget er at nåløyet skal ikke gjøres større, og enklere å få statsborgerskap, hvis det noe en aldri kan miste. Det må bli mye trangere.

2

legalize_it

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov.

Det er ikke urettferdig at man blir straffet for å være så idiot som disse folka. De har satt seg selv i situasjonen de er i, og selv om det ikke er en ideell måte å straffe folk på er det det eneste alternativet.

Når det kommer til barn, så bør unger som er født her selvsagt få bli, da i barnevernets omsorg om de ikke er gamle nok til å klare seg selv.

1

Niffen

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger.

Så lenge de kan bli fratatt sitt statsborgerskap, så har de ikke de samme rettighetene som oss andre.

1

Videoseven

Det er bare til å ikke gi noen statsborgerskap, hvis ikke det 100% kan bekreftes hvem de er. Ingen beviser på hvem de er, ingen statsborgerskap.

UDI kan sende folk til de forskjellige landene for å innhente informasjon og DNA fra familiemedlemmer som er igjen i landet.Vi kan ikke godta svindlere som vil koste oss titalls millioner.

Flyktninger bør aldri få statsborgerskap, men de kan få beskyttelse til det er fred i hjemlandet. Vi har til og med en norsk statsborger som statsminister i Somalia, så der er returer mulig.

MGP er kun noen tullete grønne kommunister, så de bør ignoreres så mye som mulig. Ellers kan alle få statsborgerskap i Norge, hvis vi fjerner velferdsstaten og inntektsskatten.

2

deleted3041664

Der tar du feil. Vi kan også bli fratatt vårt statsborgerskap i mange land.

1

Corvus

Joda, de har de samme rettighetene som oss andre om ikke de har svindlet seg til statsborgerskapet.

1

andycap

Selvsagt skal statsborgerskap tilbakekalles ved juks og fanteri og selvsagt har den som søker plikt til å gi riktige opplysninger. Det er en altfor lav terskel i forhold til å gi statsborgerskap, hvorfor gis det i det hele tatt egentlig? Er du somalier så er du det og er du svensk så er du det. Om det likevel skal gis burde kravet vært minst 20 års botid, plettfritt rulleblad og dokumentert forsørgerevne.

2

kjempekanin

Må bli enden på visen, det ja.

Hvis det blir slik at norsk statsborgerskap gitt på usanne opplysninger fra søker, ikke lengre skal kunne trekkes tilbake.

1

3bf

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Helt enig med MDG her.

At det er mulig å bli fratatt statsborgerskapet er en uthuling av begrepet "statsborgerskap".

Man får heller etablere et sett med krav til å få statsborgerskap som så langt det er mulig minimerer risikoen for uberettiget tildeling av statsborgerskap. En skjenkebevilling bør være lett å få og lett å miste. Norsk statsborgerskap bør være vanskelig å få og umulig å miste.

2

DimitarBerbatov9

Neste forslag fra MDG blir at man ikke kan straffes for å stjele med mindre man blir tatt på stedet. Også skal man ikke kunne straffes for seksuelle overgrep mot mindreårige hvis de i ettertid har nådd seksuell lavalder. Siste forslag blir at man ikke skal kunne straffes for drap av personer som ved siktelse viser seg å være døde.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...