Niffen [sitat…] Så lenge de kan bli fratatt sitt statsborgerskap, så har de ikke de samme rettighetene som oss andre.

Det er bare til å ikke gi noen statsborgerskap, hvis ikke det 100% kan bekreftes hvem de er. Ingen beviser på hvem de er, ingen statsborgerskap.

UDI kan sende folk til de forskjellige landene for å innhente informasjon og DNA fra familiemedlemmer som er igjen i landet.Vi kan ikke godta svindlere som vil koste oss titalls millioner.

Flyktninger bør aldri få statsborgerskap, men de kan få beskyttelse til det er fred i hjemlandet. Vi har til og med en norsk statsborger som statsminister i Somalia, så der er returer mulig.

MGP er kun noen tullete grønne kommunister, så de bør ignoreres så mye som mulig. Ellers kan alle få statsborgerskap i Norge, hvis vi fjerner velferdsstaten og inntektsskatten.

2
Niffen Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har...

Det er nå merkelig at du vil prøve å avspore din egen tråd, med å dra inn noe helt andre kriminelle forbrytelser.

Jeg har gitt deg linker om personer og grupper som av åpenbare grunner ikke skal være her i Norge, vertfall ikke gis statsborgerskap. Siden du først blander penger inn i regnestykket, så koster en sånn flyktning på stas et sted mellom 4-9 millioner av offentlige kroner for stykket, da ser du fort innsparingspotensialet ved avvisning av grunnløse asylsøkere.

1

Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har uten tvil mye større konsekvenser for nasjonen enn noen nødløgner for å kunne skape seg et bedre liv. Men hvem blir straffet hardest om de blir avslørt, skrønemakeren eller hvitsnippforbryteren? Og hvordan går det an å forsvare ressursbruken initiert av Listhaug og hennes medarbeidere. Jeg har tidligere foreslått at de 300 ekstramannskapene som UDI plutselig rådde over kunne brukes til å identifisere dagens skrønemakere. Kanskje det var mye mer lønnsomt å bruke dem til å svsløre hvitsnippforbryterne? Men da regner jeg med at det vil komme indignerte protester fra høyresiden på grunn av det de trolig vil kalle forfølgelse av de "som skaper arbeidsplassene".

1
trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Dette er jo strengt tatt to forskjellige diskusjoner. Hvorvidt det er urimelig å tilbakekalle statsborgerskap og hvorvidt det føles urimelig for de det gjelder. At det føles urimelig, at det føles grusomt, det er det vel ingen som helst som stiller spørsmål ved. Til gjengjeld er det jo ikke det saken handler om.

Jeg har ingen problemer med å se situasjonen til de berørte, jeg har reist verden rundt og bortsett fra krigsherjede områder så vil jeg påstå at jeg har sett det meste. Taxi på kryss og tvers gjennom Mumbai, kontrastene mellom rik og fattig, slumområdene langs motorveien i Lagos. Jeg har ingen som helst form for problemer med å forstå noe som helst. Men for all del, gjør dette gjerne til en konkurranse om mest mulig empati. Min omgangskrets består av venner med fremmedkulturell bakgrunn, og arbeidsdagen min varierer stort i forhold til hvem jeg jobber med.

Et land kan ikke basere seg på hva som føles urimelig for enkeltmennesker. De som lyger seg til statsborgerskap kan ikke få beholde statsborgerskapet fordi det føles urimelig å miste det fordi det tok 10 år å oppdage det. Jeg er helt enig i at man må vurdere hvordan man kan endre på nåværende praksis for å unngå absurde situasjoner, men spørsmålet er hvordan man kan oppnå det uten å skape en presedens som igjen fører til at flere vil prøve å utnytte systemet ved å fortelle usannheter om opphavet. Jeg vet ikke hva som vil være den beste løsningen, jeg synes det er en vanskelig debatt, det eneste jeg er fullstendig enig i er at løgn om opphav for å få statsborgerskap ikke skal lønne seg.

Jeg synes det er meningsløst at diskusjoner som dette skal dreies inn på enkeltskjebner, fremfor å diskutere nettopp hvorfor dette er komplisert. Det er en grunn til at media trekker frem historier som Mahamud sin, men det betyr ikke at det burde styre debatten. For det er behov for en debatt rundt praksisen. Problemet er som nevnt tidligere, hvordan man skal ende opp med en praksis som er mer rettferdig overfor en uskyldig part, uten at det stiller Norge i en posisjon hvor det kan utnyttes.

Slik som familien på 12.

1
kjempekanin Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger ti...

Er det barna som er din bekymring?

Først og fremst ja.

Men jeg synes også det er prinsipielt feil at vi graderer statsborgerskapsstatusen etter hvilke etniske røtter du har.

Loven skal og bør være lik for alle statsborgere. Er du blitt norsk statsborger skal norsk lov gjelde likt for deg som for meg, uavhengig av om du er født i et annet land og har fått innvilget søknad om å bli norsk statsborger eller om du har norske røtter i generasjoner bakover å vise til.

Hensynet til lik rett for loven teller etter mitt syn mer enn hensynet til å kunne straffe snyltere som bløffer seg inn.

1
trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger til myndighetene) - og hvis utvisning er vedtaket, at barna da får bli igjen i Norge uten foreldrene sine?

1
Slikkepott [sitat…] Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste. Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke...

Nei, det handler ikke om mangel på empati.

Jovisst gjør det det.

Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å bli utvist til et land de ikke kjenner og til en uviss skjebne på grunnlag av et lovbrudd deres foreldre/besteforeldre har begått, og påstått at dette er urimelig.

Det besvarer du konsekvent med at vi kan ikke belønne løgn. Du spør til og med hvordan kan Norges praksis være urimelig.

Ergo ser du ikke de berørte menneskenes situasjon og hvordan de rammes av Norges praksis - du ser kun det innvandringspolitiske aspektet. Du kan derfor bedyre at du har empati så mye du vil. Jeg tror deg ikke når det kommer til innvandrere med såkalt fremmedkulturell bakgrunn.

1

Neste forslag fra MDG blir at man ikke kan straffes for å stjele med mindre man blir tatt på stedet. Også skal man ikke kunne straffes for seksuelle overgrep mot mindreårige hvis de i ettertid har nådd seksuell lavalder. Siste forslag blir at man ikke skal kunne straffes for drap av personer som ved siktelse viser seg å være døde.

1
Niffen [sitat…] Ja, naturligvis har jeg fått med meg det. Men når du antyder at han dermed kan ta med seg alle sine landsmenn (dvs somalierne) til Norge, så blir det selvsagt bare tøv.

Det spørs hva som skjer fremover, det er mange av dem som risikerer pensjonen sin her i landet av dem.

https://www.nrk.no/norge/mistenker-over-100-somaliere-for-id-juks-_-kan-frata-norsk-statsborgerskap-1.12174120

Nylig fikk vi vite at flere somaliere med norsk statsborgerskap har fått brev i posten om at de kan miste statsborgerskapet. Nå bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) at en storstilt opprulling er på gang.

– De siste to årene har vi jobbet med en gruppe etniske somaliere som vi trodde var fra Somalia, men som det viser seg ikke er fra Somalia, men fra nabolandene, sier lederen for oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Det dreier seg om en gruppe på over hundre personer som har bodd mellom ti og femten år i Norge. Om lag halvparten er norske statsborgere. Resten har andre oppholdstillatelser. I tett samarbeid med politiet går UDI gjennom hver sak og vurderer om de skal trekke tillatelsene tilbake.

– Normalt anser vi dette som så grovt at det medfører varig utvisning fra Norge, sier Sjøholt.

– Gjorde dere en for dårlig jobb da de fikk opphold i utgangspunktet?

– På det tidspunktet hadde vi ikke noe mistanke om at det foregikk et omfattende misbruk, eller at man ga uriktige opplysninger, svarer Sjøholt.

Etter det NRK erfarer begynte de første alarmklokkene å ringe hos Politiets utlendingsenhet sommeren 2003. En asylsøker kom inn døra og fortalte at han var fra Somalia. Men mannen snakket ikke ett ord somalisk. Tolken forsto ikke noe av det han sa.

Mistanken begynte å bre seg hos norske utlendingsmyndigheter: Betydde dette at Norge har gitt opphold til mange etniske somaliere, som er født og vokst opp i andre afrikanske land? Og som dermed har servert en falsk historie om flukt fra krig i Somalia?

12 vedtak

Tre år senere innførte Norge systematiske språktester av alle asylsøkere som oppga at de var fra Somalia. Ifølge Sjøholt førte dette til at det ble langt vanskeligere for somaliere å få opphold på falske premisser.

– Etter 2006 ser vi ikke at dette har vært en aktuell problemstilling, selv om det kan ha vært enkelttilfeller.

Men dersom UDI har rett i sine mistanker, er fortiden i ferd med å innhente enkelte av somalierne som kom til Norge på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

----------------------------------------------------------------------

Det står en del mer i artikkelen som også kan leses. En av de viktige sakene å få på plass er slikt som: Hva gir rett til statsborgerskap og opphold i Norge til evig tid? Som vi ser, hvis vi bryr oss om å lete litt, så finnes det allerede mange mennesker som har statsborgerskap og opphold i Riget, som ikke har noe rett på det.

Husk det er fort gjort i disse dager å erstatte demokratiet med emokratiet, og stemningsbølgene i befolkningen. Derfor må nåløyet være trangt.

Den gangen statsborgerloven ble enstemmig vedtatt, så var det egentlig et hastevedtak, sett nå i etterkant, men der ligger det innebygd i loven at falsk forklaring kan gi tap av statsborgerskap, så forvaltningen tettet hullet i gjerdet som ellers politikerne hadde latt stått åpent. Det skal vi være glad for.

Dette vil nå politikerne begynne å tukle med igjen, spesielt partiet MDG, og representantene Holmås og Andersen som investerte så mye i saken til den nå så kjente bioingeniøren som tapte saken han anla mot staten.

Tidligere i år var plutselig alle partiene for å forandre loven, så langt som Frp og Høyre, men i den seinere tid har AP også begynt å få betenkeligheter med å forandre loven.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/02/28/195281476/ap-vil-utsette-sak-om-statsborgerskap-etter-listhaug-brev

1
trondhjem For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati. Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å ry...

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste.

Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke de som er flinkest til å lyge om at de har behov for hjelp. Det er svært få som synes det er en solskinnshistorie at noen mister statsborgerskapet etter x antall år i Norge hvor man har etablert seg og fått familie, samtidig er det rett og slett slik det må bli. Konsekvensene ved å åpne opp for at løgn skal lønne seg, vil være at langt flere prøver seg, sannsynligvis på bekostning av de som virkelig trenger hjelp. Det undergraver et system som i stor grad er basert på tillit.

Alternativet er å gjøre det såpass vanskelig å få statsborgerskap at man føler seg sikker på at dette vil ramme de som lyger. Til gjengjeld vil jo dette også ramme de som ikke lyger. Så jeg ser ikke helt hvorfor dette skal være en god løsning.

Beklager at jeg ikke deler din desperasjon etter å gi norsk statsborgerskap til hele verden.

2
Slikkepott [sitat…] Det er altså en urimelig konsekvens at statsborgerskap gitt på feil grunnlag blir tilbakekalt ? Hvorfor ?

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å rykke mennesker opp fra deres røtter i Norge og utvise de til en uviss skjebne for en forbrytelse du bare risikerer en bot for å gjøre.

Ei heller tror jeg du evner å se det prinsipielle i at loven skal være lik for alle og at ingen kan kollektivt ansvarliggjøres for lovbrudd begått av andre.

Begge disse grunnleggende rettsstatsprinsippene brytes når staten etterprøver tildelinger av statsborgerskap fra mange år tilbake i tid og om de finner en uregelmessighet, utviser/trekker tilbake statsborgerskapet til den som løy og til alle etterfølgende familiemedlemmer.

Det at folk kan spørre hvorfor dette er urimelig er i seg selv skremmende. Det viser at man skal definitivt ikke ta vår frihet og demokrati som en selvfølge.

2
kjempekanin Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks. Systemet er fremdeles tillitsbasert. Altså tillit til at søker oppgir riktige opplysn...

Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks.

Joda, metodene for å avsløre juks er betydelig forbedret i løpet av de seneste årene. Om du hadde sett politisk kvarter, som jeg linket til i trådstarten, så hadde du visst det.

1
Nabo Du må da ha fått med deg at Somalia har fått en nordmann til statsminister. http://www.aftenposten.no/verden/Nordmann-ny-statsminister-i-Somalia-615810b.html Nordmann ny statsminis...

Du må da ha fått med deg at Somalia har fått en nordmann til statsminister.

http://www.aftenposten.no/verden/Nordmann-ny-statsminister-i-Somalia-615810b.html

Nordmann ny statsminister i Somalia

Norsk-somalieren Hassan Ali Khaire er ifølge flere utenlandske medier utnevnt til ny statsminister i landet.

Ja, naturligvis har jeg fått med meg det. Men når du antyder at han dermed kan ta med seg alle sine landsmenn (dvs somalierne) til Norge, så blir det selvsagt bare tøv.

1
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

Jeg har, for å være helt ærlig, problemer med å si meg enig i at det er en urimelig konsekvens at man tilbakekaller et statsborgerskap som er gitt på feil grunnlag.

Realitetene er jo ikke nevneverdig vanskelig å sette seg inn i, forfalskede dokumenter og nøye planlagte historier i håp om å få statsborgerskap. Desto mer hellig statsborgerskapet blir, desto mer lukrativt er det, desto bedre blir dokumentene og løgnene som fortelles.

Et av redskapene man har er muligheten til å trekke tilbake statsborgerskap, dette skal være avskrekkende. Ønsker man en endring som tilsier at når man først får statsborgerskap så kan det aldri bli fratatt, vel, det vil medføre at det må bli langt vanskeligere å få statsborgerskap.

En umiddelbar konsekvens ved en slik endring vil være at enda flere vil prøve seg.

For ikke å snakke om ressursene som må settes inn.

Vi kan, på ingen som helst måte belønne løgn. Vi kan ikke legge opp til at "åja, men siden du var såpass flink til å lyge at vi trengte 15 år på å avdekke det, så skal du få beholde statsborgerskapet ditt"

3
Niffen [sitat…] De fleste som har uttalt seg positivt om forslaget til MDG har vel også antydet at UNE først og fremst bør bruke ressursene på dagens "innvandrere", dvs nettopp gjøre nålø...

Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks.

Systemet er fremdeles tillitsbasert. Altså tillit til at søker oppgir riktige opplysninger.

Og se på navnet til Mahamud, f.eks. Navnet hans staves på ulike måter, har jeg sett. Mennesker som kommer fra land uten skikkelige folkeregister, er det vanskelig å sjekke opplysninger på.

1
Niffen [sitat…] Disse såkalte eksemplene dine er jo bare tøys, og ligner mest på et forsøk på å lage stråmenn.

Det er mange av dem allerede i Norge som kaller seg nettopp statsløse palestinere, men som i realiteten er jordanere, så det er ingen stråmann eller forsøk på avsporing, det er et fakta som må tas med i sike diskusjoner. Dessuten er det vertfall ikke Norges ansvar å gi folk fra midt-Østen statsborgerskap her.

https://www.rights.no/2015/02/400-statslose-palestinere-avslort-i-asyljuks-bare-en-begynnelse/

1
Laster...