trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov.

Det er ikke urettferdig at man blir straffet for å være så idiot som disse folka. De har satt seg selv i situasjonen de er i, og selv om det ikke er en ideell måte å straffe folk på er det det eneste alternativet.

Når det kommer til barn, så bør unger som er født her selvsagt få bli, da i barnevernets omsorg om de ikke er gamle nok til å klare seg selv.

1
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov.

Det er ikke urettferdig at man blir straffet for å være så idiot som disse folka. De har satt seg selv i situasjonen de er i, og selv om det ikke er en ideell måte å straffe folk på er det det eneste alternativet.

Når det kommer til barn, så bør unger som er født her selvsagt få bli, da i barnevernets omsorg om de ikke er gamle nok til å klare seg selv.

1
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

MDG var ikke oppfunnet den gangen et samlet storting vedtok den statsborgerloven vi har i dag, loven ble vedtatt uten noen unntaksbestemmelse. Tror du representantene som vedtok loven den gang var direkte dumme?

Norge har et tillitsbasert styre og kontrollsystem som fordrer at folk er i utgangspunktet ærlige. Når MDG har tenkt å gi vekk statsborgerskapet for evig og alltid til mottaker, så blir det helt andre beviskrav som må stilles til søkeren, vedkommende må ikke bare sannsynliggjøre hvem han er, det må bevises uten tvil.

Sekkebetegnelsen statsløse palestinere opphører, enten er de jordanere eller så er de noen andre nasjonaliteter, men statsløse palestinere faller bort. Det er en nordmann som er statsminister i Somalia for tiden, så han kan ta med seg resten av sine landsmenn å reise hjem, som et eksempel.

Poenget er at nåløyet skal ikke gjøres større, og enklere å få statsborgerskap, hvis det noe en aldri kan miste. Det må bli mye trangere.

2

trekkes tilbake, skulle det ha stått i overskriften. Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff.

Hvis MGD hadde hatt makten, så hadde de sluppet inn alle. Gitt alle oppholdstillatelse, og deretter toet sine hender når det viste seg at det ble gjort det på slett grunnlag.

Akkurat DET er vel ikke noen nyhet.

Tulleparti. De går inn for å drukne alle med avgifter, fjerne arbeidsplasser, ta inn hele verden. Det er liksom ikke ett eneste forslag som går på noe annet enn å ta rotta på meg. Liker jeg det? Nei. Jeg håper de blir kastet ut av alt som har med styre og stell å gjøre.

Jada, det er den dagen i dag for meg. Ellers; Det burde være en slags foreldelsesfrist. Akkurat som det er det med trygdesaker og annen kriminelt. Men at de som lyver seg til opphold og mange millioner skal få lov til det...- Nei. Det er jeg mot.

1
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømmes til bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Hvis du dømmes til dokumentforfalskning som medfører at du svindler til deg 50 millioner kroner, beholder du de 50 millioner kronene om du blir tatt og dømt da?

1
Nabo [sitat…] MDG var ikke oppfunnet den gangen et samlet storting vedtok den statsborgerloven vi har i dag, loven ble vedtatt uten noen unntaksbestemmelse. Tror du representantene som...

Sekkebetegnelsen statsløse palestinere opphører, enten er de jordanere eller så er de noen andre nasjonaliteter, men statsløse palestinere faller bort. Det er en nordmann som er statsminister i Somalia for tiden, så han kan ta med seg resten av sine landsmenn å reise hjem, som et eksempel.

Disse såkalte eksemplene dine er jo bare tøys, og ligner mest på et forsøk på å lage stråmenn.

1
Nabo [sitat…] MDG var ikke oppfunnet den gangen et samlet storting vedtok den statsborgerloven vi har i dag, loven ble vedtatt uten noen unntaksbestemmelse. Tror du representantene som...

Poenget er at nåløyet skal ikke gjøres større, og enklere å få statsborgerskap, hvis det noe en aldri kan miste. Det må bli mye trangere.

De fleste som har uttalt seg positivt om forslaget til MDG har vel også antydet at UNE først og fremst bør bruke ressursene på dagens "innvandrere", dvs nettopp gjøre nåløyet trangere.

1
Niffen [sitat…] Disse såkalte eksemplene dine er jo bare tøys, og ligner mest på et forsøk på å lage stråmenn.

Det er mange av dem allerede i Norge som kaller seg nettopp statsløse palestinere, men som i realiteten er jordanere, så det er ingen stråmann eller forsøk på avsporing, det er et fakta som må tas med i sike diskusjoner. Dessuten er det vertfall ikke Norges ansvar å gi folk fra midt-Østen statsborgerskap her.

https://www.rights.no/2015/02/400-statslose-palestinere-avslort-i-asyljuks-bare-en-begynnelse/

1
Niffen [sitat…] De fleste som har uttalt seg positivt om forslaget til MDG har vel også antydet at UNE først og fremst bør bruke ressursene på dagens "innvandrere", dvs nettopp gjøre nålø...

Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks.

Systemet er fremdeles tillitsbasert. Altså tillit til at søker oppgir riktige opplysninger.

Og se på navnet til Mahamud, f.eks. Navnet hans staves på ulike måter, har jeg sett. Mennesker som kommer fra land uten skikkelige folkeregister, er det vanskelig å sjekke opplysninger på.

1
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

Jeg har, for å være helt ærlig, problemer med å si meg enig i at det er en urimelig konsekvens at man tilbakekaller et statsborgerskap som er gitt på feil grunnlag.

Realitetene er jo ikke nevneverdig vanskelig å sette seg inn i, forfalskede dokumenter og nøye planlagte historier i håp om å få statsborgerskap. Desto mer hellig statsborgerskapet blir, desto mer lukrativt er det, desto bedre blir dokumentene og løgnene som fortelles.

Et av redskapene man har er muligheten til å trekke tilbake statsborgerskap, dette skal være avskrekkende. Ønsker man en endring som tilsier at når man først får statsborgerskap så kan det aldri bli fratatt, vel, det vil medføre at det må bli langt vanskeligere å få statsborgerskap.

En umiddelbar konsekvens ved en slik endring vil være at enda flere vil prøve seg.

For ikke å snakke om ressursene som må settes inn.

Vi kan, på ingen som helst måte belønne løgn. Vi kan ikke legge opp til at "åja, men siden du var såpass flink til å lyge at vi trengte 15 år på å avdekke det, så skal du få beholde statsborgerskapet ditt"

3
Nabo Du må da ha fått med deg at Somalia har fått en nordmann til statsminister. http://www.aftenposten.no/verden/Nordmann-ny-statsminister-i-Somalia-615810b.html Nordmann ny statsminis...

Du må da ha fått med deg at Somalia har fått en nordmann til statsminister.

http://www.aftenposten.no/verden/Nordmann-ny-statsminister-i-Somalia-615810b.html

Nordmann ny statsminister i Somalia

Norsk-somalieren Hassan Ali Khaire er ifølge flere utenlandske medier utnevnt til ny statsminister i landet.

Ja, naturligvis har jeg fått med meg det. Men når du antyder at han dermed kan ta med seg alle sine landsmenn (dvs somalierne) til Norge, så blir det selvsagt bare tøv.

1
kjempekanin Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks. Systemet er fremdeles tillitsbasert. Altså tillit til at søker oppgir riktige opplysn...

Og det der blir bare tull. Fordi det er ikke enklere idag enn for 10 år siden å oppdage juks.

Joda, metodene for å avsløre juks er betydelig forbedret i løpet av de seneste årene. Om du hadde sett politisk kvarter, som jeg linket til i trådstarten, så hadde du visst det.

1
Slikkepott [sitat…] Det er altså en urimelig konsekvens at statsborgerskap gitt på feil grunnlag blir tilbakekalt ? Hvorfor ?

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å rykke mennesker opp fra deres røtter i Norge og utvise de til en uviss skjebne for en forbrytelse du bare risikerer en bot for å gjøre.

Ei heller tror jeg du evner å se det prinsipielle i at loven skal være lik for alle og at ingen kan kollektivt ansvarliggjøres for lovbrudd begått av andre.

Begge disse grunnleggende rettsstatsprinsippene brytes når staten etterprøver tildelinger av statsborgerskap fra mange år tilbake i tid og om de finner en uregelmessighet, utviser/trekker tilbake statsborgerskapet til den som løy og til alle etterfølgende familiemedlemmer.

Det at folk kan spørre hvorfor dette er urimelig er i seg selv skremmende. Det viser at man skal definitivt ikke ta vår frihet og demokrati som en selvfølge.

2
trondhjem For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati. Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å ry...

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste.

Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke de som er flinkest til å lyge om at de har behov for hjelp. Det er svært få som synes det er en solskinnshistorie at noen mister statsborgerskapet etter x antall år i Norge hvor man har etablert seg og fått familie, samtidig er det rett og slett slik det må bli. Konsekvensene ved å åpne opp for at løgn skal lønne seg, vil være at langt flere prøver seg, sannsynligvis på bekostning av de som virkelig trenger hjelp. Det undergraver et system som i stor grad er basert på tillit.

Alternativet er å gjøre det såpass vanskelig å få statsborgerskap at man føler seg sikker på at dette vil ramme de som lyger. Til gjengjeld vil jo dette også ramme de som ikke lyger. Så jeg ser ikke helt hvorfor dette skal være en god løsning.

Beklager at jeg ikke deler din desperasjon etter å gi norsk statsborgerskap til hele verden.

2
Niffen [sitat…] Ja, naturligvis har jeg fått med meg det. Men når du antyder at han dermed kan ta med seg alle sine landsmenn (dvs somalierne) til Norge, så blir det selvsagt bare tøv.

Det spørs hva som skjer fremover, det er mange av dem som risikerer pensjonen sin her i landet av dem.

https://www.nrk.no/norge/mistenker-over-100-somaliere-for-id-juks-_-kan-frata-norsk-statsborgerskap-1.12174120

Nylig fikk vi vite at flere somaliere med norsk statsborgerskap har fått brev i posten om at de kan miste statsborgerskapet. Nå bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) at en storstilt opprulling er på gang.

– De siste to årene har vi jobbet med en gruppe etniske somaliere som vi trodde var fra Somalia, men som det viser seg ikke er fra Somalia, men fra nabolandene, sier lederen for oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Det dreier seg om en gruppe på over hundre personer som har bodd mellom ti og femten år i Norge. Om lag halvparten er norske statsborgere. Resten har andre oppholdstillatelser. I tett samarbeid med politiet går UDI gjennom hver sak og vurderer om de skal trekke tillatelsene tilbake.

– Normalt anser vi dette som så grovt at det medfører varig utvisning fra Norge, sier Sjøholt.

– Gjorde dere en for dårlig jobb da de fikk opphold i utgangspunktet?

– På det tidspunktet hadde vi ikke noe mistanke om at det foregikk et omfattende misbruk, eller at man ga uriktige opplysninger, svarer Sjøholt.

Etter det NRK erfarer begynte de første alarmklokkene å ringe hos Politiets utlendingsenhet sommeren 2003. En asylsøker kom inn døra og fortalte at han var fra Somalia. Men mannen snakket ikke ett ord somalisk. Tolken forsto ikke noe av det han sa.

Mistanken begynte å bre seg hos norske utlendingsmyndigheter: Betydde dette at Norge har gitt opphold til mange etniske somaliere, som er født og vokst opp i andre afrikanske land? Og som dermed har servert en falsk historie om flukt fra krig i Somalia?

12 vedtak

Tre år senere innførte Norge systematiske språktester av alle asylsøkere som oppga at de var fra Somalia. Ifølge Sjøholt førte dette til at det ble langt vanskeligere for somaliere å få opphold på falske premisser.

– Etter 2006 ser vi ikke at dette har vært en aktuell problemstilling, selv om det kan ha vært enkelttilfeller.

Men dersom UDI har rett i sine mistanker, er fortiden i ferd med å innhente enkelte av somalierne som kom til Norge på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

----------------------------------------------------------------------

Det står en del mer i artikkelen som også kan leses. En av de viktige sakene å få på plass er slikt som: Hva gir rett til statsborgerskap og opphold i Norge til evig tid? Som vi ser, hvis vi bryr oss om å lete litt, så finnes det allerede mange mennesker som har statsborgerskap og opphold i Riget, som ikke har noe rett på det.

Husk det er fort gjort i disse dager å erstatte demokratiet med emokratiet, og stemningsbølgene i befolkningen. Derfor må nåløyet være trangt.

Den gangen statsborgerloven ble enstemmig vedtatt, så var det egentlig et hastevedtak, sett nå i etterkant, men der ligger det innebygd i loven at falsk forklaring kan gi tap av statsborgerskap, så forvaltningen tettet hullet i gjerdet som ellers politikerne hadde latt stått åpent. Det skal vi være glad for.

Dette vil nå politikerne begynne å tukle med igjen, spesielt partiet MDG, og representantene Holmås og Andersen som investerte så mye i saken til den nå så kjente bioingeniøren som tapte saken han anla mot staten.

Tidligere i år var plutselig alle partiene for å forandre loven, så langt som Frp og Høyre, men i den seinere tid har AP også begynt å få betenkeligheter med å forandre loven.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/02/28/195281476/ap-vil-utsette-sak-om-statsborgerskap-etter-listhaug-brev

1

Neste forslag fra MDG blir at man ikke kan straffes for å stjele med mindre man blir tatt på stedet. Også skal man ikke kunne straffes for seksuelle overgrep mot mindreårige hvis de i ettertid har nådd seksuell lavalder. Siste forslag blir at man ikke skal kunne straffes for drap av personer som ved siktelse viser seg å være døde.

1
Slikkepott [sitat…] Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste. Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke...

Nei, det handler ikke om mangel på empati.

Jovisst gjør det det.

Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å bli utvist til et land de ikke kjenner og til en uviss skjebne på grunnlag av et lovbrudd deres foreldre/besteforeldre har begått, og påstått at dette er urimelig.

Det besvarer du konsekvent med at vi kan ikke belønne løgn. Du spør til og med hvordan kan Norges praksis være urimelig.

Ergo ser du ikke de berørte menneskenes situasjon og hvordan de rammes av Norges praksis - du ser kun det innvandringspolitiske aspektet. Du kan derfor bedyre at du har empati så mye du vil. Jeg tror deg ikke når det kommer til innvandrere med såkalt fremmedkulturell bakgrunn.

1
Laster...