trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger til myndighetene) - og hvis utvisning er vedtaket, at barna da får bli igjen i Norge uten foreldrene sine?

1
kjempekanin Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger ti...

Er det barna som er din bekymring?

Først og fremst ja.

Men jeg synes også det er prinsipielt feil at vi graderer statsborgerskapsstatusen etter hvilke etniske røtter du har.

Loven skal og bør være lik for alle statsborgere. Er du blitt norsk statsborger skal norsk lov gjelde likt for deg som for meg, uavhengig av om du er født i et annet land og har fått innvilget søknad om å bli norsk statsborger eller om du har norske røtter i generasjoner bakover å vise til.

Hensynet til lik rett for loven teller etter mitt syn mer enn hensynet til å kunne straffe snyltere som bløffer seg inn.

1
trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Dette er jo strengt tatt to forskjellige diskusjoner. Hvorvidt det er urimelig å tilbakekalle statsborgerskap og hvorvidt det føles urimelig for de det gjelder. At det føles urimelig, at det føles grusomt, det er det vel ingen som helst som stiller spørsmål ved. Til gjengjeld er det jo ikke det saken handler om.

Jeg har ingen problemer med å se situasjonen til de berørte, jeg har reist verden rundt og bortsett fra krigsherjede områder så vil jeg påstå at jeg har sett det meste. Taxi på kryss og tvers gjennom Mumbai, kontrastene mellom rik og fattig, slumområdene langs motorveien i Lagos. Jeg har ingen som helst form for problemer med å forstå noe som helst. Men for all del, gjør dette gjerne til en konkurranse om mest mulig empati. Min omgangskrets består av venner med fremmedkulturell bakgrunn, og arbeidsdagen min varierer stort i forhold til hvem jeg jobber med.

Et land kan ikke basere seg på hva som føles urimelig for enkeltmennesker. De som lyger seg til statsborgerskap kan ikke få beholde statsborgerskapet fordi det føles urimelig å miste det fordi det tok 10 år å oppdage det. Jeg er helt enig i at man må vurdere hvordan man kan endre på nåværende praksis for å unngå absurde situasjoner, men spørsmålet er hvordan man kan oppnå det uten å skape en presedens som igjen fører til at flere vil prøve å utnytte systemet ved å fortelle usannheter om opphavet. Jeg vet ikke hva som vil være den beste løsningen, jeg synes det er en vanskelig debatt, det eneste jeg er fullstendig enig i er at løgn om opphav for å få statsborgerskap ikke skal lønne seg.

Jeg synes det er meningsløst at diskusjoner som dette skal dreies inn på enkeltskjebner, fremfor å diskutere nettopp hvorfor dette er komplisert. Det er en grunn til at media trekker frem historier som Mahamud sin, men det betyr ikke at det burde styre debatten. For det er behov for en debatt rundt praksisen. Problemet er som nevnt tidligere, hvordan man skal ende opp med en praksis som er mer rettferdig overfor en uskyldig part, uten at det stiller Norge i en posisjon hvor det kan utnyttes.

Slik som familien på 12.

1

Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har uten tvil mye større konsekvenser for nasjonen enn noen nødløgner for å kunne skape seg et bedre liv. Men hvem blir straffet hardest om de blir avslørt, skrønemakeren eller hvitsnippforbryteren? Og hvordan går det an å forsvare ressursbruken initiert av Listhaug og hennes medarbeidere. Jeg har tidligere foreslått at de 300 ekstramannskapene som UDI plutselig rådde over kunne brukes til å identifisere dagens skrønemakere. Kanskje det var mye mer lønnsomt å bruke dem til å svsløre hvitsnippforbryterne? Men da regner jeg med at det vil komme indignerte protester fra høyresiden på grunn av det de trolig vil kalle forfølgelse av de "som skaper arbeidsplassene".

1
Niffen Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har...

Det er nå merkelig at du vil prøve å avspore din egen tråd, med å dra inn noe helt andre kriminelle forbrytelser.

Jeg har gitt deg linker om personer og grupper som av åpenbare grunner ikke skal være her i Norge, vertfall ikke gis statsborgerskap. Siden du først blander penger inn i regnestykket, så koster en sånn flyktning på stas et sted mellom 4-9 millioner av offentlige kroner for stykket, da ser du fort innsparingspotensialet ved avvisning av grunnløse asylsøkere.

1
Niffen [sitat…] Så lenge de kan bli fratatt sitt statsborgerskap, så har de ikke de samme rettighetene som oss andre.

Det er bare til å ikke gi noen statsborgerskap, hvis ikke det 100% kan bekreftes hvem de er. Ingen beviser på hvem de er, ingen statsborgerskap.

UDI kan sende folk til de forskjellige landene for å innhente informasjon og DNA fra familiemedlemmer som er igjen i landet.Vi kan ikke godta svindlere som vil koste oss titalls millioner.

Flyktninger bør aldri få statsborgerskap, men de kan få beskyttelse til det er fred i hjemlandet. Vi har til og med en norsk statsborger som statsminister i Somalia, så der er returer mulig.

MGP er kun noen tullete grønne kommunister, så de bør ignoreres så mye som mulig. Ellers kan alle få statsborgerskap i Norge, hvis vi fjerner velferdsstaten og inntektsskatten.

2
Laster...