Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer.

Så vi kan være sikker på at de har tilpasset seg vestlig levesett.

4
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

Jeg har, for å være helt ærlig, problemer med å si meg enig i at det er en urimelig konsekvens at man tilbakekaller et statsborgerskap som er gitt på feil grunnlag.

Realitetene er jo ikke nevneverdig vanskelig å sette seg inn i, forfalskede dokumenter og nøye planlagte historier i håp om å få statsborgerskap. Desto mer hellig statsborgerskapet blir, desto mer lukrativt er det, desto bedre blir dokumentene og løgnene som fortelles.

Et av redskapene man har er muligheten til å trekke tilbake statsborgerskap, dette skal være avskrekkende. Ønsker man en endring som tilsier at når man først får statsborgerskap så kan det aldri bli fratatt, vel, det vil medføre at det må bli langt vanskeligere å få statsborgerskap.

En umiddelbar konsekvens ved en slik endring vil være at enda flere vil prøve seg.

For ikke å snakke om ressursene som må settes inn.

Vi kan, på ingen som helst måte belønne løgn. Vi kan ikke legge opp til at "åja, men siden du var såpass flink til å lyge at vi trengte 15 år på å avdekke det, så skal du få beholde statsborgerskapet ditt"

3

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger.

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet. Da skal de selvsagt miste det. Svindel og kriminalitet kan ikke oppmuntres i et sivilisert samfunn.

3
Niffen [sitat…] Så lenge de kan bli fratatt sitt statsborgerskap, så har de ikke de samme rettighetene som oss andre.

Det er bare til å ikke gi noen statsborgerskap, hvis ikke det 100% kan bekreftes hvem de er. Ingen beviser på hvem de er, ingen statsborgerskap.

UDI kan sende folk til de forskjellige landene for å innhente informasjon og DNA fra familiemedlemmer som er igjen i landet.Vi kan ikke godta svindlere som vil koste oss titalls millioner.

Flyktninger bør aldri få statsborgerskap, men de kan få beskyttelse til det er fred i hjemlandet. Vi har til og med en norsk statsborger som statsminister i Somalia, så der er returer mulig.

MGP er kun noen tullete grønne kommunister, så de bør ignoreres så mye som mulig. Ellers kan alle få statsborgerskap i Norge, hvis vi fjerner velferdsstaten og inntektsskatten.

2
trondhjem For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati. Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å ry...

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste.

Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke de som er flinkest til å lyge om at de har behov for hjelp. Det er svært få som synes det er en solskinnshistorie at noen mister statsborgerskapet etter x antall år i Norge hvor man har etablert seg og fått familie, samtidig er det rett og slett slik det må bli. Konsekvensene ved å åpne opp for at løgn skal lønne seg, vil være at langt flere prøver seg, sannsynligvis på bekostning av de som virkelig trenger hjelp. Det undergraver et system som i stor grad er basert på tillit.

Alternativet er å gjøre det såpass vanskelig å få statsborgerskap at man føler seg sikker på at dette vil ramme de som lyger. Til gjengjeld vil jo dette også ramme de som ikke lyger. Så jeg ser ikke helt hvorfor dette skal være en god løsning.

Beklager at jeg ikke deler din desperasjon etter å gi norsk statsborgerskap til hele verden.

2
Slikkepott [sitat…] Det er altså en urimelig konsekvens at statsborgerskap gitt på feil grunnlag blir tilbakekalt ? Hvorfor ?

For å kunne forstå det må man ha en egenskap som kalles empati.

Ut fra tidligere møter med deg tror jeg ikke du har det som skal til for å kunne forstå hvorfor det er urimelig å rykke mennesker opp fra deres røtter i Norge og utvise de til en uviss skjebne for en forbrytelse du bare risikerer en bot for å gjøre.

Ei heller tror jeg du evner å se det prinsipielle i at loven skal være lik for alle og at ingen kan kollektivt ansvarliggjøres for lovbrudd begått av andre.

Begge disse grunnleggende rettsstatsprinsippene brytes når staten etterprøver tildelinger av statsborgerskap fra mange år tilbake i tid og om de finner en uregelmessighet, utviser/trekker tilbake statsborgerskapet til den som løy og til alle etterfølgende familiemedlemmer.

Det at folk kan spørre hvorfor dette er urimelig er i seg selv skremmende. Det viser at man skal definitivt ikke ta vår frihet og demokrati som en selvfølge.

2
trondhjem [sitat…] Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømme...

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

MDG var ikke oppfunnet den gangen et samlet storting vedtok den statsborgerloven vi har i dag, loven ble vedtatt uten noen unntaksbestemmelse. Tror du representantene som vedtok loven den gang var direkte dumme?

Norge har et tillitsbasert styre og kontrollsystem som fordrer at folk er i utgangspunktet ærlige. Når MDG har tenkt å gi vekk statsborgerskapet for evig og alltid til mottaker, så blir det helt andre beviskrav som må stilles til søkeren, vedkommende må ikke bare sannsynliggjøre hvem han er, det må bevises uten tvil.

Sekkebetegnelsen statsløse palestinere opphører, enten er de jordanere eller så er de noen andre nasjonaliteter, men statsløse palestinere faller bort. Det er en nordmann som er statsminister i Somalia for tiden, så han kan ta med seg resten av sine landsmenn å reise hjem, som et eksempel.

Poenget er at nåløyet skal ikke gjøres større, og enklere å få statsborgerskap, hvis det noe en aldri kan miste. Det må bli mye trangere.

2
Corvus [sitat…] Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet. Da skal de selvsagt miste det. Sv...

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet.

Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømmes til bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Om du og jeg bryter loven risikerer vi ikke å bli en pariakaste uten rett til jobb, helsehjelp, skolegang etc. fordi verken Norge eller vårt antatt hjemland erkjenner din rett til å være statsborger. Dette opplever noen barn i dagens Norge. Barn som er født og oppvokst blant oss, og som har alle sine røtter tilknyttet samfunnet vårt. Noen av dem kun fordi bestefar utøvde dokumentforfalskning da han kom hit mange år før barna så verdens lys for første gang.

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov. Jeg skjønner intensjonen bak den, ingen ønsker å belønne uærlighet. Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

2
Niffen [sitat…] Det er sikkert MDG enige i, men når statsborgerskapet først er gitt, da kan det ikke trekkes tilbake etter deres mening. Det er et synspunkt jeg gir min tilslutning til.

Det er jo en annen ( den falske identiteten ) person som har fått statsborgerskapet.

Så det er et falskt statsborgerskap som slettes, dermed har den ekte identiteten til personen aldri hatt statsborgerskap.

Så om man har fått statsborgerskap med falsk identitet mener jeg det bør annulleres.

Har man fått statsborgerskap med sin reelle identitet, bør man nok kanskje være litt mer forsiktig med å trekke det tilbake.

2

Selvsagt skal statsborgerskap tilbakekalles ved juks og fanteri og selvsagt har den som søker plikt til å gi riktige opplysninger. Det er en altfor lav terskel i forhold til å gi statsborgerskap, hvorfor gis det i det hele tatt egentlig? Er du somalier så er du det og er du svensk så er du det. Om det likevel skal gis burde kravet vært minst 20 års botid, plettfritt rulleblad og dokumentert forsørgerevne.

2

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Helt enig med MDG her.

At det er mulig å bli fratatt statsborgerskapet er en uthuling av begrepet "statsborgerskap".

Man får heller etablere et sett med krav til å få statsborgerskap som så langt det er mulig minimerer risikoen for uberettiget tildeling av statsborgerskap. En skjenkebevilling bør være lett å få og lett å miste. Norsk statsborgerskap bør være vanskelig å få og umulig å miste.

2
Niffen Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har...

Det er nå merkelig at du vil prøve å avspore din egen tråd, med å dra inn noe helt andre kriminelle forbrytelser.

Jeg har gitt deg linker om personer og grupper som av åpenbare grunner ikke skal være her i Norge, vertfall ikke gis statsborgerskap. Siden du først blander penger inn i regnestykket, så koster en sånn flyktning på stas et sted mellom 4-9 millioner av offentlige kroner for stykket, da ser du fort innsparingspotensialet ved avvisning av grunnløse asylsøkere.

1

Som et apropos til denne diskusjonen må det også nevnes at den norske stat blir svindlet for omlag 12 milliarder kroner hvert år pga hvitsnippforbrytelser. Disse forbrytelsene har uten tvil mye større konsekvenser for nasjonen enn noen nødløgner for å kunne skape seg et bedre liv. Men hvem blir straffet hardest om de blir avslørt, skrønemakeren eller hvitsnippforbryteren? Og hvordan går det an å forsvare ressursbruken initiert av Listhaug og hennes medarbeidere. Jeg har tidligere foreslått at de 300 ekstramannskapene som UDI plutselig rådde over kunne brukes til å identifisere dagens skrønemakere. Kanskje det var mye mer lønnsomt å bruke dem til å svsløre hvitsnippforbryterne? Men da regner jeg med at det vil komme indignerte protester fra høyresiden på grunn av det de trolig vil kalle forfølgelse av de "som skaper arbeidsplassene".

1
trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Dette er jo strengt tatt to forskjellige diskusjoner. Hvorvidt det er urimelig å tilbakekalle statsborgerskap og hvorvidt det føles urimelig for de det gjelder. At det føles urimelig, at det føles grusomt, det er det vel ingen som helst som stiller spørsmål ved. Til gjengjeld er det jo ikke det saken handler om.

Jeg har ingen problemer med å se situasjonen til de berørte, jeg har reist verden rundt og bortsett fra krigsherjede områder så vil jeg påstå at jeg har sett det meste. Taxi på kryss og tvers gjennom Mumbai, kontrastene mellom rik og fattig, slumområdene langs motorveien i Lagos. Jeg har ingen som helst form for problemer med å forstå noe som helst. Men for all del, gjør dette gjerne til en konkurranse om mest mulig empati. Min omgangskrets består av venner med fremmedkulturell bakgrunn, og arbeidsdagen min varierer stort i forhold til hvem jeg jobber med.

Et land kan ikke basere seg på hva som føles urimelig for enkeltmennesker. De som lyger seg til statsborgerskap kan ikke få beholde statsborgerskapet fordi det føles urimelig å miste det fordi det tok 10 år å oppdage det. Jeg er helt enig i at man må vurdere hvordan man kan endre på nåværende praksis for å unngå absurde situasjoner, men spørsmålet er hvordan man kan oppnå det uten å skape en presedens som igjen fører til at flere vil prøve å utnytte systemet ved å fortelle usannheter om opphavet. Jeg vet ikke hva som vil være den beste løsningen, jeg synes det er en vanskelig debatt, det eneste jeg er fullstendig enig i er at løgn om opphav for å få statsborgerskap ikke skal lønne seg.

Jeg synes det er meningsløst at diskusjoner som dette skal dreies inn på enkeltskjebner, fremfor å diskutere nettopp hvorfor dette er komplisert. Det er en grunn til at media trekker frem historier som Mahamud sin, men det betyr ikke at det burde styre debatten. For det er behov for en debatt rundt praksisen. Problemet er som nevnt tidligere, hvordan man skal ende opp med en praksis som er mer rettferdig overfor en uskyldig part, uten at det stiller Norge i en posisjon hvor det kan utnyttes.

Slik som familien på 12.

1
kjempekanin Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger ti...

Er det barna som er din bekymring?

Først og fremst ja.

Men jeg synes også det er prinsipielt feil at vi graderer statsborgerskapsstatusen etter hvilke etniske røtter du har.

Loven skal og bør være lik for alle statsborgere. Er du blitt norsk statsborger skal norsk lov gjelde likt for deg som for meg, uavhengig av om du er født i et annet land og har fått innvilget søknad om å bli norsk statsborger eller om du har norske røtter i generasjoner bakover å vise til.

Hensynet til lik rett for loven teller etter mitt syn mer enn hensynet til å kunne straffe snyltere som bløffer seg inn.

1
trondhjem [sitat…] Jovisst gjør det det. Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å b...

Er det barna som er din bekymring? Betyr dette at du synes det er greit at foreldrene mister sitt statsborgerskap (som de altså har fått fordi de har oppgitt usanne opplysninger til myndighetene) - og hvis utvisning er vedtaket, at barna da får bli igjen i Norge uten foreldrene sine?

1
Slikkepott [sitat…] Morsomt forsøk på hersketeknikk, i det minste. Nei, det handler ikke om mangel på empati. Det handler om at vi først og fremst må hjelpe de som virkelig trenger det, ikke...

Nei, det handler ikke om mangel på empati.

Jovisst gjør det det.

Jeg har gjentatte ganger argumentert overfor deg med å vise til hvordan det må føles for barn/mennesker som er født og oppvokst i trygge Norge og å bli utvist til et land de ikke kjenner og til en uviss skjebne på grunnlag av et lovbrudd deres foreldre/besteforeldre har begått, og påstått at dette er urimelig.

Det besvarer du konsekvent med at vi kan ikke belønne løgn. Du spør til og med hvordan kan Norges praksis være urimelig.

Ergo ser du ikke de berørte menneskenes situasjon og hvordan de rammes av Norges praksis - du ser kun det innvandringspolitiske aspektet. Du kan derfor bedyre at du har empati så mye du vil. Jeg tror deg ikke når det kommer til innvandrere med såkalt fremmedkulturell bakgrunn.

1

Neste forslag fra MDG blir at man ikke kan straffes for å stjele med mindre man blir tatt på stedet. Også skal man ikke kunne straffes for seksuelle overgrep mot mindreårige hvis de i ettertid har nådd seksuell lavalder. Siste forslag blir at man ikke skal kunne straffes for drap av personer som ved siktelse viser seg å være døde.

1
Laster...