Politikk - Norsk

molishani

Senterpartiet

Hvorfor begynner Senterpartiet å få vind i seilene? Hvorfor fosser de frem på meningsmålingene?

Selv har jeg liten tro på politikken deres, det var kanskje riktig politikk den gang vi hadde Bondepartiet, men i dag blir politikken deres altfor bonderomantisk, og lite realistisk.

1
81 svar

Hvorfor begynner Senterpartiet å få vind i seilene? Hvorfor fosser de frem på meningsmålingene?

Det har ikke vært vanskelig å spå at SP vil gjøre et godt valg i 2017. På grunn av Høyres sentraliseringsiver. Stikkord: Kommunereform med mer.

1
puma1 [sitat…] Det har ikke vært vanskelig å spå at SP vil gjøre et godt valg i 2017. På grunn av Høyres sentraliseringsiver. Stikkord: Kommunereform med mer.

Stikkord: Kommunereform med mer.

Stjørdal alene har mer enn halvparten av veksten i Nord-Trøndelag. Kommunen er nå den fjerde største byen nord for Trondheim, og folk står i kø for å flytte dit.

Det er nylig investert 715 millioner i nytt kulturhus med ny kirke. og dessuten investert mye i ny infrastruktur, og i nye skoler og barnehager. Og dette helt uten eiendomsskatt!

Ved forrige aksjon for kommunesammenslutninger ble tre nabokommuner innlemmet i Stjørdal. Det har vært en ubetinget suksess. Selv skatvalingen Marit Arnstad (Sp) har ingen planer om å reversere dette, for å bli ordfører i Skatval på sine eldre dager.

Men dagens sammenslutninger derimot; de skal reverseres og desentraliseres, lover det konsevative ordførerpartiet. Jo flere kommuner, jo flere feite verv å fordele.

3
jeolno [sitat…] Stjørdal alene har mer enn halvparten av veksten i Nord-Trøndelag. Kommunen er nå den fjerde største byen nord for Trondheim, og folk står i kø for å flytte dit. Det er ny...

Men dagens sammenslutninger derimot; de skal reverseres og desentraliseres, lover det konsevative ordførerpartiet. Jo flere kommuner, jo flere feite verv å fordele.

Mye av reaksjonene på kommunereformen handler mye om dårlig håndtering av prosessene og uklare målsettinger og gevinster. Schei-komiteens arbeid på 50- og 60-tallet og prosessene i etterkant var av en helt annen kvalitet.

Så er det i det blå hva dette kommer til å koste. Bare i 2017 kommer omleggingene i staten til å koste 1,27 milliarder. Det som handler om omlegginger i Statens Kartverk, Skattedirektoratet, Det sentrale folkeregisteret og så videre.

https://www.nrk.no/mr/kommunereformen-kan-gi-ikt-trobbel-1.13467135

1

Lettvint å stemme Sp, tidligere bondepartiet. Ulvemotstanden er høy og nedlegging av sykehus og politienheter på bygda er vinnersaker for partiet å gå imot. Pluss motstand av EØS avtalen er jo en soleklar vinner. Selv byfolk ser nytte av å stemme på Sp, men hemskoen er jo samarbeidet med andre.

1
Tempus Lettvint å stemme Sp, tidligere bondepartiet. Ulvemotstanden er høy og nedlegging av sykehus og politienheter på bygda er vinnersaker for partiet å gå imot. Pluss motstand av EØS a...

Ulvemotstanden er høy og nedlegging av sykehus og politienheter på bygda er vinnersaker for partiet å gå imot. Pluss motstand av EØS avtalen er jo en soleklar vinner.

Pussig da de vil ha null nada innflytelse på disse sakene - de som tror det blir lurt.

1
Tempus Lettvint å stemme Sp, tidligere bondepartiet. Ulvemotstanden er høy og nedlegging av sykehus og politienheter på bygda er vinnersaker for partiet å gå imot. Pluss motstand av EØS a...

Pluss motstand av EØS avtalen er jo en soleklar vinner.

Er vel ingen god grunn til å stemme SP, sist de satt i regjering tok de inn rekordmange eu-borgere og innlemmet rekordmange eu-direktiver for å få noen ekstra kroner til bøndene. SP kan være Norges mest eu-lydige parti bare de får kjøre sorte limousiner og får regjeringsmakt.

1

Hva er galt med kommunesammenslåinger? Det er altfor mange ulønnsomme kommuner som egentlig bare er en stor utgift for staten vår. Kommuner som får nye skoler, rådhus, sykehjem osv. uten å bidra noe til staten, bare for at som de sier "vi har bodd her i generasjoner". Disse kommunene, med sugerør i statskassen, det er dem man vil sentralisere, og det er bare bra. Se på Sverige, bygda er fraflyttet, og det er sånn det skal være.

1
puma1 [sitat…] Det har ikke vært vanskelig å spå at SP vil gjøre et godt valg i 2017. På grunn av Høyres sentraliseringsiver. Stikkord: Kommunereform med mer.

På grunn av Høyres sentraliseringsiver. Stikkord: Kommunereform med mer.

Som AP også i hovedsak er enige i og det er nødvendig for å sikre innbyggerne best mulig tjenester. Flesteparten av kommunene er frivillig gått sammen kun et par tre stykker som er i mot.

SP vil ikke kunne endre noe her - så hvorfor stemme SP og tro de vil endre kommunereformen?

Det blir jo like dumt som å tro Frp ville klare å fjerne alle bommer?

1
puma1 [sitat…] Mye av reaksjonene på kommunereformen handler mye om dårlig håndtering av prosessene og uklare målsettinger og gevinster. Schei-komiteens arbeid på 50- og 60-tallet og pro...

Så er det i det blå hva dette kommer til å koste. Bare i 2017 kommer omleggingene i staten til å koste 1,27 milliarder

15 helt overflødige toppstillinger?

Værnesregionen er et samarbeidsprosjekt mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal.

Samarbeidet er konsentrert om følgende saksområder: Barnevern, PPT, Helse, NAV, IKT, Innkjøp, Regnskap/lønn og Skatteinnkreving.

Dette samarbeidet burde selvsagt vært videreført ved en sammenslåing til en kommune. Den nye Værnes kommune ville greid seg med èn ordfører, èn varaorfører og èn rådmann.

Det ville gjort 15 topplønnede «byråkrater» overflødige; uten at tjenestetilbudet av den grunn ville blitt merkbart svekket for innbyggerne. De innsparte pengene kunne sikkert blitt vel anvendt i eldreomsorgen

1
jeolno [sitat…] 15 helt overflødige toppstillinger? Værnesregionen er et samarbeidsprosjekt mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Samarbeidet er kons...

Det ville gjort 15 topplønnede «byråkrater» overflødige; uten at tjenestetilbudet av den grunn ville blitt merkbart svekket for innbyggerne. De innsparte pengene kunne sikkert blitt vel anvendt i eldreomsorgen

De innsparte pengene...

Altså, hvis en slår sammen kommuner og reduserer administrasjonen, vil det jo fortsatt være like mange innbyggere, like mange byggesaker, like mye søppel, like mange eldre...

Ja, selvsagt er det brytningspunkt her, og administrative stillinger som kan spares inn hist og her - men de store utgiftene i kommunene er jo til saksbehandling opp mot kommunens innbyggere. Hvis en skal spare inn, vil det jo i siste instans bety at hver kommuneansatt/saksbehandler må serve en større innbyggergruppe, som igjen betyr et dårligere servicetilbud til innbyggerne.

Og det er vel egentlig her stridens kjerne ligger angående kommunesammenslåing. Hvor langt unna administrasjonen ønsker innbyggere å bo, og hvilket servicetilbud forventer de å få.

1
JonIB [sitat…] De innsparte pengene... Altså, hvis en slår sammen kommuner og reduserer administrasjonen, vil det jo fortsatt være like mange innbyggere, like mange byggesaker, like mye...

De innsparte pengene...

Altså, hvis en slår sammen kommuner og reduserer administrasjonen, vil det jo fortsatt være like mange innbyggere, like mange byggesaker, like mye søppel, like mange eldre...

Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha en ordfører, en varaordfører og en rådmann å henvende seg til, når det en sjelden gang skulle være nødvendig.

Dagens kostnader i tilknytning til disse 15 stillingene overskrider sikkert ti millioner kroner.

På landsbasis vil en reduksjon i antall kommuner til svensk og dansk nivå, bety innsparinger i milliardklassen; bare ved fjerning av overflødige ordførere og rådmenn.

Behovet for mellomledere vil selvsagt også reduseres.

Og her snakker vi altså om årlige innsparinger!

1
jeolno [sitat…] Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha...

Folk vil fremdeles ha en ordfører, en varaordfører og en rådmann å henvende seg til, når det en sjelden gang skulle være nødvendig.

Hvis behovet for å henvende seg til ordfører, varaordfører og rådmann blir så lite med store kommuner, kan man muligens kutte ut disse stillingene i de store kommunene og spare enda mere penger?

1
jeolno [sitat…] Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha...

Det er jo også hovedgrunnen til at Senterpartiet er så i mot kommunesammenslåinger, for det forringer maktbasen deres på landet. Ved en kommunesammenslåing av to kommuner så mister SP minst en ordfører, og uten ordførere så dør Senterpartiet.

Når en ser på hvem som er ordførere rundt om i landet, så merker en fort at, enten er det bønder (SP) eller offentlige ansatte som er ordførere (fordelt å resten av partiene), det finnes knapt en ordfører som kommer fra det private næringslivet lengre.

Så når SP stritter i mot utviklingen så er det sin egen eksistens de kjemper for, de bryr seg ikke mer om innbyggerne i kommunen enn noe annet parti, men de bryr seg hardt om Senterpartiet.

1
jeolno [sitat…] Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha...

Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha en ordfører, en varaordfører og en rådmann å henvende seg til, når det en sjelden gang skulle være nødvendig.

Men vi må jo nesten forutsette at disse 15 høyt lønnede personene klarer å fylle dagene med litt mer enn kaffedrikking og å stille opp i intervjuer i avisene. De har jo en rolle i de kommunene de er ansatt i, og om en slår sammen 6 kommuner vil jo behovet for saksbehandlere og andre kommunale ansatte i praksis være det samme (minus en del som selvsagt kan effektiviseres).

Men hvem skal da gjøre den jobben som de 15 sparkede lederne gjorde? De tre som sitter igjen vil jo nødvendigvis måtte gjøre jobben til de opprinnelig 18, og følgelig må man enten klare å effektivisere organisasjonen med en faktor på 6 eller man må ansette flere mellomledere for å ta unna jobben.

Og ja, jeg er helt med på at det vil være en effektiviseringsgevinst, men med såpass store endringer er det jo nødt til å gå ut over kvaliteten på en del arbeidsoppgaver.

1
gjespe De vil bli lurt - det er fakta så enkelt er det.

Nei, det er jeg ikke enig i. Da er de i tilfelle veldig naive, ettersom hele den demokratiske prosessen handler om å ha flertall for sakene som fremmes. Hvis folk tror at et parti med mindretall skal kunne få gjennom alle sakene de går på valg for, har de jo misforstått hele demokratiet. Da kan de like godt stemme i sofaen...

1
axce [sitat…] Hvis behovet for å henvende seg til ordfører, varaordfører og rådmann blir så lite med store kommuner, kan man muligens kutte ut disse stillingene i de store kommunene og...

Den enkelte innbygger har lite behov for personlig kontakt med ordfører og rådmann. Dette er jo rene lederjobber.

Nå går jo forøvrig det meste av komunikasjon over data og mobil.

Men det er mange andre mellomlederstillinger som også blir overflødige ved kommunesammenslutninger, som skolesjef, helsesjef, kultursjef, teknisk sjef osv. Her er det masse penger å spare på sikt.

1

Dette innlegget skal ikke handle om Senterpartiet, men om en stor landkommune med svært få innbyggere, og hvordan et leserbrev i avisen kan se ut da: Absolutt leseverdig, og det setter en finger på hvordan det er å være en utkantkommune med få innbyggere spredt over et stort areal.

https://www.ifinnmark.no/porsanger/debatt/randi-breivik/jeg-hadde-jaggu-ikke-trodd-at-dette-skulle-vare-verdens-ravhall/o/5-81-489759

Dette var i tillegg en kommune som var større både i areal og innbyggertall i tidligere tider.

https://no.wikipedia.org/wiki/Porsanger

1
JonIB [sitat…] Men vi må jo nesten forutsette at disse 15 høyt lønnede personene klarer å fylle dagene med litt mer enn kaffedrikking og å stille opp i intervjuer i avisene. De har jo en...

Og ja, jeg er helt med på at det vil være en effektiviseringsgevinst, men med såpass store endringer er det jo nødt til å gå ut over kvaliteten på en del arbeidsoppgaver.

Nei, tvert imot så er det store kvalitetsgevinster å hente ved kommunesammenslutninger. Der de i småkommuner kanskje må nøye seg med en fagperson på et område, der kan de i storkommunen få et fagmiljø, hvor de ansatte kan samarbeide og utfylle hverandres kompetanse.

Teknisk kontor kan ledes av sivilingeniører, der de tidliger var avhengig av innkjøpte konsulenttjenester på dette nivået, det er et annet eksempel.

To eller tre etatledere med lavere kompetanse, vil bli erstattet av èn, kanskje litt dyrere, men med høyere kompetanse. Kvaliteten vil bedres.

1
jeolno [sitat…] Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha...

Dersom en i Værnesregionen kutter ut 5 ordførere, 5 varaordførere og 5 rådmenn, vil det i liten grad påvirke tjenestetilbudet i den nye storkommunen. Folk vil fremdeles ha en ordfører, en varaordfører og en rådmann å henvende seg til, når det en sjelden gang skulle være nødvendig.

Men i praksis fungerer som regel ikke kuttene slik at det blir mindre sjefstillinger og mindre byråkrater. Kuttene blir som regel tatt fra bunnen og oppover samtidig som konsulenttjenestene går i været. Det er få ting som er dyrere enn å reformere politiske og byråkratiske institusjoner.

1
jeolno [sitat…] Nei, tvert imot så er det store kvalitetsgevinster å hente ved kommunesammenslutninger. Der de i småkommuner kanskje må nøye seg med en fagperson på et område, der kan de...

Nei, tvert imot så er det store kvalitetsgevinster å hente ved kommunesammenslutninger. Der de i småkommuner kanskje må nøye seg med en fagperson på et område, der kan de i storkommunen få et fagmiljø, hvor de ansatte kan samarbeide og utfylle hverandres kompetanse.

Skal ikke utelukke at det kan være noe å hente her, men det pussige her er at de minste kommunene blir lite berørt av denne kommunereformen, der argumentet var en skulle få mer robuste kommuner som kunne håndtere flere arbeidsoppgaver eller løse de en har på en bedre måte.

Istedenfor har vi mange relativt store kommuner som blir sammenslått. Kommuner som ikke kan regnes som målgruppe for reformen, fordi de burde være robuste nok fra før.

1
jeolno [sitat…] Nei, tvert imot så er det store kvalitetsgevinster å hente ved kommunesammenslutninger. Der de i småkommuner kanskje må nøye seg med en fagperson på et område, der kan de...

To eller tre etatledere med lavere kompetanse, vil bli erstattet av èn, kanskje litt dyrere, men med høyere kompetanse. Kvaliteten vil bedres.

Men hvordan vet vi at en høyere utdannet etatleder klarer å gjøre jobben som tidligere ble gjort av tre litt lavere utdannede etatledere?

Går antall oppgaver ned, pr innbygger, dersom man slår sammen kommuner og skaper større og større enheter? Som sagt, noe effektivisering vil det åpenbart være mulig å få til, men når det blir gjort som i dag der i praksis store kommuner "spiser" små, har jeg vanskelig for å se at innbyggerne får like gode tjenester som før.

1
JonIB [sitat…] Men hvordan vet vi at en høyere utdannet etatleder klarer å gjøre jobben som tidligere ble gjort av tre litt lavere utdannede etatledere? Går antall oppgaver ned, pr innby...

Men hvordan vet vi at en høyere utdannet etatleder klarer å gjøre jobben som tidligere ble gjort av tre litt lavere utdannede etatledere?

Utdannelse og videreutdanelse fører vanligvis til økt kompetanse og bedre resultater. Eller?

Forøvrig er snart alle kommuner engasjert i interkommunale løsninger for å bedre kvaliteten på tjenestene til folk. Stordrift sikrer også kontinuitet og en forsvarlig økonomi.

1

Lignende innlegg

Aktuelt oyssol Siste svar

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...
Bilde

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...


Bilde www.vg.no
2
4 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Smittekrangelen i Oslo - RJ mot Høyre

I går satt AP-Byrådsleder Raymond Johansen og var svært indignert over Høyre og Tone Trøen, som tillot seg å kritisere Corona-håndteringen og manglende strategi. I vanlig stil satt RJ og ristet på hod...

Smitterekord i Oslo: Hever beredskapsnivået

Oslo kommune hever beredskapsnivået til nivå tre - som er det høyeste nivået. Byrådsleder Raymond Johansen vurderer også om det skal komme et munnbindpåbud.


Bilde www.msn.com
1
1 svar
Laster...