Rainmaker Hvorfor skal gjelden ettergis når du har god nok inntekt til å betjene den?

Det er ikke helt det som er poenget. Poenget er at systemet ikke belønner arbeid.

Dersom du leser tabellen i linken min så ser du hvor skjevt den et beregnet. Den graderes først fra 0 til 60 000 så i opp på ca 10 000 alt etter inntekt. Dersom dette hadde vert gjort jevnere så hadde det ikke skapt en slik absurd situasjon som det jeg har funnet at en kan få et reelt tap på opp til 59 999 kr dersom en "bommer" på inntekt. Dette skaper en situasjon hvor det lønner seg å spekulere.

1
Rainmaker [sitat…] Et system som er der for å ettergi lån for folk som ikke har inntekt er ikke ment "å belønne arbeid". Det sier seg selv.

Ja du har jo rett i at systemene ikke sees i sammenheng, jeg skal gi deg den. Synes du at det er godt laget til?

Jeg trodde at det var "meningen" med politikk å skape motivasjon for den enkelte å gjøre den en kan. Her så finnes det en heller tåpelig regel hos Lånekassen.

Jeg mener leste du tabellen hvor en krone "for mye "gir et tap på opp til 60 000 kr. og det der med å bruke inntekt fra DETTE året??

Det er ikke sånn at jeg ikke tåler å betale gjelda mi, men jeg så på dette og så lurer jeg på hvorfor i all verden Norsk politikk kan finne på noe såpass rart som dette her at jeg vil ha en situasjon hvor eb kan spekulere i å redusere lønn, evt unngå å ta mulig ekstra arbeid fordi en kan på det meste tape 59 999kr??

Og bare for å ha sagt det jeg diskuterer ikke moral her men system. System må ta hensyn til at alle ikke har like god "moral"

1
Gurdox Ja du har jo rett i at systemene ikke sees i sammenheng, jeg skal gi deg den. Synes du at det er godt laget til? Jeg trodde at det var "meningen" med politikk å skape motivasjon fo...

Igjen;

At du kan få ettergitt lån fra Lånekassen er ikke for at du skal tjene på det. Det er til for at de som mister inntekt ikke skal belemres med å betale ned på studielånet.

At det finnes en sjablong for dette systemet er ikke rart. Sjablonger brukes også andre steder.

At du ikke får ettergitt all gjeld (fordi du har inntekt nok) betyr ikke at du taper på det. Så godt som alle regler har diverse "vippepunkt", hvor det å gå akkurat over gjør at regelen slår ut. Slik er det bare. På akkurat samme måte som man mister lappen for å kjøre 1 km/t over den grensen.

Det blir litt som at enten er man gravid, eller så er man det ikke. Man er ikke "litt gravid".

1

Jeg hadde håpet på at vi slapp å sitte å spekulere slik i statens systemer. Jeg håper at noen med reel innflytelse leser dette så kanskje det går an å få til et system hvor en ikke tjener på å spekulere i å "ri på reglene"

jeg for min del håper og tror at deltagelse i arbeidslivet er mer enn kroner og øre

1
ulefos [sitat…] jeg for min del håper og tror at deltagelse i arbeidslivet er mer enn kroner og øre

Amen!

Jo det er klart det, når en har mulighet for å gjøre noe så teller det mer særlig i det lange løp.

Jeg synes nå at systemet er for "grovkornet" i hvordan tabellen er lagt opp steg 1 er fra 0- 60000 ( dette for dem med lav inntekt) og så trinn på 10 000 .. og at det er dumt å bruke samme års inntekt når en skal vurdere slike velferdsordninger.

Det er vel kanskje litt provoserende at jeg trekker lønn og velferd i sammen slik jeg gjorde, men jeg mener at en politikk rundt dette bør være mest mulig rettferdig og motiverende. Slik det er nå så lønner det seg i å spekulere dersom en befinner seg i nærheten av denne inntektsgrensen.

Akkurat det hører jeg ikke noen som er i mot. Det er vel antagelig ikke så mye vits i å diskutere dette her på vgd. Men jeg håper at en eller annen politiker vil se på det. Det finnes tross alt er totalt bilde en bør ivareta.

1
Gurdox Det er ikke helt det som er poenget. Poenget er at systemet ikke belønner arbeid. Dersom du leser tabellen i linken min så ser du hvor skjevt den et beregnet. Den graderes først fr...

Gurdox : det er umulig og få til ett system der det lønner seg netto og arbeide bare litt for mange.

hvis bil til arbeidsreise er påkrevet lønner det seg ikke netto og jobbe redusert for noen i lavtlønnsyrker og selv om Norge fjernet skyhøye avgifter vil det neppe lønne seg og jobbe 10-20 %. Selv uten trygdegrunnlag vil ikke inntekt betjene utgifter.

1
Laster...