Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Høytlønnede bærer velferden

I motsetning til hva debatten alt for ofte forenklet faller ned på, skattekutt til de som har mest, er det interessant å se hvem som faktisk betaler den aller viktigste skatten i Norge, skatt på personinntekt. At de som tjener mest betaler mest er som seg hør og bør. At de som tjener mest også er de som gjerne belaster systemet minst er også OK.

Det interessante i denne sammenhengen er at gjennom de siste 15 år så har de 10% med høyest inntekt stått for en større og større andel av den totale skattepotten. I år 2000 betalte altså de 70% med lavest inntekt en høyere andel av skatten enn de gjør i dag.

Man har med andre ord flyttet skatteinngangen til staten mer og mer over på de som tjener aller mest. Det er riktig vei å gå gjort på rett måte, men kanskje noe å tenke over for de som bastant mener at valget bare handler om at "de rike" skal få mer å rutte med. "De rike" betaler faktisk stadig mer enn større andel av totalen.

Kilde:

https://foyentorkildsen.no/artikler-og-publikasjoner/hoytlonnede-baerer-velferden/

5
178 svar

178 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Hyrro

Dersom velferden skulle være avhengig av pixler, penger og papirer, ville vi alle dø.

Den høytlønnede personen som sitter foran PCen og trykker ut ideer, fruktbare eller ikke, drikker kaffe fra underbetalte landarbeidere i latin-Amerika, eller te fra fattige plukkere i Asia. Klærne er kanskje sydd av rene slavearbeidere, barn og voksne. Stolen er laget av vonde rygger ved samlebåndet, skrivebordet av tømmerhoggeres arbeid og fraktet på skip som er produsert av tusenvis av arbeidere som utfordrer farer hver eneste dag. En rekke bygningsarbeidere har sørget for å holde regn og blåst unna, og papirene har framkommet av enorme monstere hvor små arbeidere må holde hodet kaldt for ikke å havne i monsterets tilintetgjørende mage.

Ved siden av dette finnes de mange såre hender som har vasket, sydd, laget mat og skiftet bleier på de som skal utgjøre neste økt av arbeidere, når de gamle er utslitte og må skiftes ut, hvis de fortsatt lever.

Ikke glem hvor den virkelige velferden kommer fra; Tenk bare hvem du ville hatt med deg om du skulle havne i ødemarka - en dyktig fagarbeider eller en mann med slips og stresskoffert?

3

McLovin

Mener å ha lest at Pol Pot henrettet folk med briller fordi de var å anse som intellektuelle. Mulig det er en vandrehistorie, men illustrerer vel verdens verste kommunistiske regime. Det er godt gjort å dra det enda lenger enn det Stalin gjorde.

Usikker hvor du vil med dette utover at du mener at de på bunnen skaper alt og de på toppen skaper ingenting. Det er det jo selvfølgelig lov til å mene. Du og de ti andre som stemmer NKP.

I ødemarken hadde jeg forøvrig klart meg bra med meg selv.

1

Hyrro

Mener å ha lest at Pol Pot henrettet folk med briller fordi de var å anse som intellektuelle. Mulig det er en vandrehistorie, men illustrerer vel verdens verste kommunistiske regime. Det er godt gjort å dra det enda lenger enn det Stalin gjorde.

Usikker hvor du vil med dette utover at du mener at de på bunnen skaper alt og de på toppen skaper ingenting. Det er det jo selvfølgelig lov til å mene. Du og de ti andre som stemmer NKP.

Hva har dette med meg og NKP gjøre?

1

DrSchwei

De fleste oppfatter det vel som ganske å så uproblematisk at de som tjener godt også betaler godt med skatt.

Og så er jo det noe fundamentalt her - hva er det som gjør at folk tjener godt? Det er jo ikke slik at arbeidsinnsats nødvendigvis gjenspeiler seg i lønna. Hadde dette vært et 1-1-forhold så hadde jeg hatt mer sympati for advokatens påpeking.

Og ser man rundt seg så opplever de fleste økende forskjeller. En av disse økte forskjellene skyldes blant annet f.eks. den enorme verdistigningen på bolig, og denne investeringen er jo til dømes skattesubsidiert gjennom fradrag.

En person som tjener 750.000 har jo vesentlig mye mer å rutte med og kan ta opp høyere lån enn en person som tjener 450.000 kroner, og vil således kunne bygge opp betydelig formue i f.eks. bolig, og samtidig ha et bra forbruk. Dette altså god hjulpet av fradraget på boliglån.

Personen som tjener 750.000 kan være en bilselger. Personen som tjener 450.000 kroner kan være en sykepleier.

Er det slik at bilselgeren "bærer velferden", men sykepleieren ikke gjør det?

3

kansas00

Og så er jo det noe fundamentalt her - hva er det som gjør at folk tjener godt? Det er jo ikke slik at arbeidsinnsats nødvendigvis gjenspeiler seg i lønna. Hadde dette vært et 1-1-forhold så hadde jeg hatt mer sympati for advokatens påpeking.

Du kan jo lese igjennom litt på sidene til Føyen og Torkildsen og prøve å få et begrep om hva de egentlig driver med, fordi som tjener godt der, og en av deres ansatte har behov for å fremheve at deres gruppe bærer velferdstaten.. Etter å ha kikket litt på siden til Føyen og Torkildsen, så lukter det mye abstrakte verdier som skapes... DEt betaler uansett deres kunder godt for..

1

kansas00

Er det slik at bilselgeren "bærer velferden", men sykepleieren ikke gjør det?

Glem heller ikke at staten tar inn omtrent like mye i MVA som i inntektsskatt.. Er vel ikke nødvendigvis noen naturlov at ditt forbruk (les: det du betaler i MVA) nødvendigvis er en funksjon av din inntekt. Tjener du godt er du sannsynligvis kommet deg litt opp i årene.. Da har sannsynligvis også forbruket ditt gått ned fordi du har det du trenger her i livet. MVAen er jo blodig urettferdig i forhold til inntektskatten da den overhode ikke bryr seg om hva du måtte tjene. Så mulig advokatene i Føyen Torkildsen burde tenkt en gang til på sine utsagn og tatt med alt man betaler inn til staten, ikke bare inntektskatt. Velfersstaten bæres nå av mer enn bare inntektsskatt. Alle som betaler er nå med å bære uansett. Skatt på inntekt og formue utgjør nå "bare" 250 av statens drøyt 1250 milliarder i innntekter. I så måte er jo utsagnet fra F&T ganske "friskt" vil jeg si.

1

jeolno

Velferdsstaten bygger på prinsippet om at den halvparten av befolkningen som har mer enn nok, skal bidra til de som har mindre enn nok. Overføringen gjennomføres ved hjelp av progerssiv beskatning og avgifter på luksusforbruk.

I denne sammenheng kan vi konstatere at praktisk talt alle innvandrere havner på velferdssamfunnets mottakerside. Det store flertallet asylinnvandrere havner i lavlønnsgruppene, de har en lavere sysselsetningsgrad og får færre år i arbeidslivet før pensjon.

Innvandring på dagens nivå er ikke bærekraftig . Velferdsstaten overlever ikke en så stor endring i forholdet mellom mottakersiden og bidragssiden i befolkningen.

2

granateple

sammenheng kan vi konstatere at praktisk talt alle innvandrere havner på velferdssamfunnets mottakerside. Det store flertallet asylinnvandrere havner i lavlønnsgruppene, de har en lavere sysselsetningsgrad og får færre år i arbeidslivet før pensjon.

Innvandring på dagens nivå er ikke bærekraftig . Velferdsstaten overlever ikke en så stor endring i forholdet mellom mottakersiden og bidragssiden i befolkningen.

Alle vet det, og alle ser at skal man holde velferdstaten gående må alle betale mer.

Dvs at pensjonistene vil få lavere pensjoner, trygdede vil få mindre, egenandeler i helsevesenet må økes, du må jobbe lengre før du kan få pensjon osv.

Alt dette for å betale i stor grad uintegrerbare innvandrere som uansett ikke har en forståelse av hvordan ett velferdsystem fungerer.

De fleste som kommer hit vil uansett få en bedre økonomi enn i hjemlandet, uavhengig av om de er trygdede eller i arbeid.

De færreste innvandrerne forstår eller bryr seg om at skal man ta ut trygder/pensjoner må man først betale inn.

De fleste innvandrere (jeg snakker ikke om polakker) kommer fra stater der man ikke stoler på myndighetene, og på at disse er opptatt av folks ve og vell, derfor har de fleste innvandrerne ikke noe moralske skruppler når det gjelder og undra seg beskattning, tilltuske seg ytelser man ikke har krav på osv.

I deres verdensbillde er de fattige og vi så rike at vi ikke merker om de stjeler litt av oss.

De neste 10 årene kommer disse kostnadene til å eksplodere, og velferdstaten kommer til å endres radikalt.

Forskjellene mellom de som har og de som ikke har kommer til å øke betydelig.

Pensjonister og trygdede er de som virkelig kommer til å tape på dette, men også vanlige arbeidstakere vil se at en stadig større del av lønnen både må betales i økte skatter, men også i private pensjons og sykeforsikringer og egenandeler.

Like fullt fortsetter vi på samme måte mens vi holder øynene godt lukket og håper at vikinglottoen slår inn denne uken.

2

serk

Når problemet med å få nok lærere med matte-kunnskap til å melde seg på norsk skole, blir debattert, så er sjargongen at de må bli bedre til å melde seg på! Altså at matte må bli bedre til å melde seg på!

1

Folkflesk

Det interessante i denne sammenhengen er at gjennom de siste 15 år så har de 10% med høyest inntekt stått for en større og større andel av den totale skattepotten.

OG for en voksende del av inntektene/verdiene, antar jeg?

Tipper det er en sammenheng her.

2

McLovin

Det gjør de sikkert, heldigvis er det ikke ulovlig å tjene godt i Norge.

Poenget til advokaten står allikevel fjellstøtt, argumentet om "skattelette til de rikeste" mister mye substans når statistikken viser at de 10-30% med høyest inntekt betaler andelsmessig mer og mer av statens inntektsbeskatninger vs de 70% med lavest inntekt

1

trondhjem

Poenget til advokaten står allikevel fjellstøtt, argumentet om "skattelette til de rikeste" mister mye substans når statistikken viser at de 10-30% med høyest inntekt betaler andelsmessig mer og mer av statens inntektsbeskatninger vs de 70% med lavest inntekt

Nå er det engang et faktum at med høyrevinden som feide innover oss på åttitallet og påfølgende vraking av den gamle keynianske økonomiske politikken til fordel for mer markedsliberalistisk tenkning, har vi fått et tydelig utviklingstrekk i samfunnet:

Skatteomleggingen og andre politisk styrte strukturelle forandringer har gjort at den aller rikestes andelen av befolkningen har fått en mye høyere andel av samfunnets verdiskaping som deres private eie. Privat rikdom er mangedoblet over de siste 40 årene samtidig som det offentlige (staten) har blitt gjeldtynget og fattig (Norge er et unntak dels fordi Ap har holdt igjen noe av høyresidas markedsiver og dels fordi vi har hatt oljen). Samtidig har store deler av befolkningen knapt fått reallønnsøkning i denne perioden (Norge er igjen et unntak). Det er de rike som har stukket av med nesten hele kaka.

Selv om vi ikke har fått samme skjevfordeling i verdiskapingen i Norge de siste 30 årene som i mange andre sammenlignbare land, så har det ikke akkurat vært smalhans for den som lykkes i næringslivet her heller. Også her har det blitt skapt mange og til dels abnormt store privatformuer.

Slik sett synes jeg det evige maset mot at rikinger må betale formueskatt er utidig og til dels umoralsk. Er det noen gruppe som burde si seg fornøyd med hva de har fått i dagens samfunn, er det de som har klart å karre til seg brorparten av de sterkt voksende kapitalinntektene og som følgelig eier svære private formuer.

Det er ingen annen gruppe i dette land som har bedre privatøkonomisk bæreevne enn denne gruppen. Ikke bare eier de hus, hjem og annet jordisk gods som lønnsslaver aldri kommer i nærheten av, de slipper ofte også unna med å betale inntektsskatten fordi de eier så mye at de kan ta ut millionutbytter innunder skjermingsfradraget. Derfor sier jeg som Audun Lysbakken; Jeg er lei av maset fra de rike om å få mer.

Det er på tide at vi ber Bjørn Dæhlie og andre med svære formuer som går ut og fronter hvor ille det er det føles å betale formueskatt om klappe igjen brødskuffa og gå å skamme seg.

Lønnsmottakere kan ikke lovlig trikse med skatten slik folk med høye kapitalinntekter kan gjøre. Det stemmer sikkert som du skriver at det de av oss med størst lønnslipp som bærer brorparten av skattebyrden. Det er som mange andre har vært inne på ikke annet enn det bør være. Den som har sterkest rygg skal bære den største børa.

Problemet er ikke at advokater og andre med høy lønn må betale forholdsvis mye i skatt på sin inntekt. Problemet er at de som er enda rikere enn dette igjen bidrar med nesten ingenting av statens skatteinntekter - og det står i grell kontrast til hvor abnormt mye deres private rikdom har vokst siden 1980-tallet.

3

Folkflesk

Poenget til advokaten står allikevel fjellstøtt, argumentet om "skattelette til de rikeste" mister mye substans når statistikken viser at de 10-30% med høyest inntekt betaler andelsmessig mer og mer av statens inntektsbeskatninger vs de 70% med lavest inntekt

Poenget til advokaten er vel at det har vært utviklingen over de siste 15 årene. Om det fortsetter å være utviklingen vil vel avgjøres av bl.a. skattepolitikken som føres fremover.

1

serk

Poenget til advokaten står allikevel fjellstøtt, argumentet om "skattelette til de rikeste" mister mye substans når statistikken viser at de 10-30% med høyest inntekt betaler andelsmessig mer og mer av statens inntektsbeskatninger vs de 70% med lavest inntekt

Tallblindheten brer om seg, tydeligvis! Dette er jo bare et symptom som bekrefter sykdommen, nemlig økte forskjeller! Dersom forskjellene øker, vil selvfølgelig de rikeste betale en større andel av statens skatteinntekt! La oss for teoriens skyld si at de 70% fattigste tjente ingenting og de 30% rikeste alt. Da ville de rikeste stå for 100% av skatteinngangen, selv om skattetrekket bare var 1%... Denne "advokaten" som dere refererer til, må være dum som et brød!

1

McLovin

Veldig ofte skaper ikke saklige innlegg med vel fundert dokumentasjon store debatter på VGD. Første innlegg viser altså at de med høyest inntekt betaler mer og mer av skatteinntektene og slår beina under mange av utsagnene til Støre og Lysbakken, uten særlig empiri.

Stavrum tar også opp Killengreens kronikk i sin blogg i dag, han pleier om ikke annet å skape litt debatt, også på VGD

http://stavrum.blogg.no/1503916968_kt_skatt_for_de_som_betaler_mest.html

2

engafever

Veldig ofte skaper ikke saklige innlegg med vel fundert dokumentasjon store debatter på VGD. Første innlegg viser altså at de med høyest inntekt betaler mer og mer av skatteinntektene og slår beina under mange av utsagnene til Støre og Lysbakken, uten særlig empiri.

Vel, jeg savner mer dokumentasjon, for, for de som tjener rundt millionen er ikke nødvendigvis de man snakker om når man snakker om de aller rikeste. Hvordan dette fordeler seg sies det ikke noe om blant inntektsgruppen over 750 000 etter å ha hurtiglest det advokaten skriver.

Dessuten så blir det feil å si at det er de høytlønnede som bærer velferden. Alle som betaler skatt bidrar til "byrden".

1

McLovin

Dette dreier seg om inntektsbeskatning, ikke formue (som kun står for ca 1% av statens inntekter)

For dokumentasjon henviser jeg til linkene. Første innlegg stod også omtalt i DN på fredag.

Tittelen kommer fra kronikken, og viser vel til at de 11% som tjener mest står for 41% av statens skatter basert på inntekt

1

deleted3041664

Alle som betaler skatt bidrar til "byrden".

Men vi har alt for mange NAV-ere som er byrden.

1

Lob02mist1

Vel, jeg savner mer dokumentasjon, for, for de som tjener rundt millionen er ikke nødvendigvis de man snakker om når man snakker om de aller rikeste.

Han viser til den gruppen av mennesker som kommer inn under den rikeste delen av befolkningen, og tilsynelatende har han satt dette til den 10%.

Det er liten tvil om at de som er rike, betaler mer inn i skatt enn de selv forbruker av tjenester, men den delen av befolkningen som betaler mest skatt av sin disponible inntekt er middelklassen, og det er fordi de ikke har samme kreative mulighet som fiffen...

...og den delen som betaler aller mest i avgifter og gebyr, av sin disponible inntekt, er de med aller minst. Altså er MDG, AP, SV og SP politikk et økonomisk svik mot de som har aller minst.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...