Politikk - Norsk

Guarnere2

Bompengesjokket

Bompengesjokket

Nordmenn er tøffe bak tastaturet, det snakkes om aksjoner og boikotter. Om å sprenge kapasiteten på kollektivtransporten, eller la bilen gå på tomgang innenfor ringen for å markere revir.

Men når alt kommer til alt, så fortsetter vi som før, stemmer frem politikerne vi skriver at vi forakter bak tastaturet, og betaler gladelig den ekstra 1000lappen i bompenger fra 1.okt for å få kjøre inn til byen.

Vi nordmenn ass.. Mye snakk, lite baller. Skal vi aldri ta til gatene mot denne ekstraskatten politikerne påfører oss?

2
59 svar

Vi må nok regne med at dette fortsetter. For vi trenger jo penger for å bygge veier.

I den forrige stortingsperioden, med Ketil Solvik Olsen som samferdselsminister, bevilget jo regjeringen penger til en veipakke her i nedre glomma, men forutsetningen for å få penger var at det opprettes bomring rundt Fredrikstad og Sarpsborg.

Jeg er i grunnen ikke noen motstander av bompenger, men legger jo merke til at bompengepartiene FrP og Høyre skal fortsette i fire år til.

Når det gjelder miljøavgifter, MÅ bompengene brukes til å subsidiere kollektivtrafikk.

Mere og billigere kollektivtransport.

1

la bilen gå på tomgang innenfor ringen for å markere revir

er du seriøs nå?

1
fargerik Vi må nok regne med at dette fortsetter. For vi trenger jo penger for å bygge veier. I den forrige stortingsperioden, med Ketil Solvik Olsen som samferdselsminister, bevilget jo re...

men legger jo merke til at bompengepartiene FrP og Høyre skal fortsette i fire år til.

Ja, med Frp i regjering har vi satt bompengerekord i Norge og med de i muligens 4 nye år nå, så vil vi få se at det bare blir mer og mer bomstasjoner som popper opp.

1

Vi nordmenn ass.. Mye snakk, lite baller. Skal vi aldri ta til gatene mot denne ekstraskatten politikerne påfører oss?

Hvem tenkte du skulle overta regningen for veiutbyggingene i Oslo siden du mener at bilistene ikke skal bidra?

1

UTMERKET!

FANTASTISK!

ENESTÅENDE!

HELMAX!

Jeg synes at dette er en utmerket politikk!

...der vi med litt penger nå snart får lov til å være alene på veiene, det blir en slik befriende opplevelse, mine tanker går til Sovjetunionen og systemet der det var kun de dyrene som var likest som fikk kjøre bil, resten måtte ta til takke med "trollebuss" (russisk uttale).

...dette er kun, enkelt og greit FANTASTISK, og det mest fantastiske er at kveget er dumme nok til å stemme på partier som setter en stor del av sine egne velgere i; tidsklemma, tom lommebok klemma og kollektivkjøring fra helvette...

Kveget er jammen ikke mye oppegående, keep ut the good work, sier jeg bare og goddag jan larsen...

1

Bompengesjokket Nordmenn er tøffe bak tastaturet, det snakkes om aksjoner og boikotter.

Det hadde jo vært flott om man faktisk kunne greie å skape en slik aksjon. Det er i grunn ikke mange som skal til for å lage et komplett koas, og det er vanskelig å finne ut av...spesielt om det er en del som rotter seg sammen.

Kanskje de blir tøffe nok når bom-prisen virkelig slår inn i lommeboka og når de merker det svir?

Det går jo an å håpe. Hvis ikke må de vel bare betale. Det er jo alltid en interessant øvelse å se hvor langt man kan strekke strikken før folk eksploderer, og de slutter å aldri å imponere på hva de finner seg i.

Står i kø, og betaler skjorta av seg for å komme seg på job og betale skatt, mens søpla flyter rundt dem.. Det er jo litt komisk..

2

Jeg mener bompenger treffer folk urettferdig. Først vil jeg bare si at jeg ikke er innom noen bomringer i min hverdag, bare en gang i blant når familien skal litt lenger.

Folk som bor på en side av bommen å bor på en annen blør veldig pga denne urettferdige politikken. Jeg mener man bør fjerne alle bommer å heller sette opp drivstoffprisen. Da blir alle straffet helt likt. Kjører du mer, koster det mer.

1
SIG100 [sitat…] Hvem tenkte du skulle overta regningen for veiutbyggingene i Oslo siden du mener at bilistene ikke skal bidra?

For det første får ikke bilistene i Oslo igjen noe som helst for milliardene de betaler i bompenger. ALT går til kollektivtransport og miljøtiltak.

For det andre betaler bilistene inn mye mer enn de får igjen i form av bilrelaterte skatter og avgifter, UTEN at bompengene blir tatt med.

For det tredje er det slik nordmenn vil ha det, siden ca. 85% stemmer på partier som er tilhenger av dette regimet.

1
Makro1 For det første får ikke bilistene i Oslo igjen noe som helst for milliardene de betaler i bompenger. ALT går til kollektivtransport og miljøtiltak. For det andre betaler bilistene...

Her var det mye rare påstander.

Det er riktig at det innenfor Oslos grenser hovedsaklig er kollektivtiltak som ligger i planene framover, selv om det ligger atskillige milliarder også til vegtiltak - rundt 15 milliarder tatt fra hodet). Mye er mindre tiltak, blant de større er Røa-tunnelen, ferdigstillelse lokalveier Bjørvika og Manglerud samt lokk over Furuset og Filipstad.

Imidlertid har selvsagt Oslo-bilistene nytte av kollektivutbyggingen. Alternativet hadde vært enda flere biler i gatene og enda mer kø.

Videre har de selvsagt betydelig nytte av tiltakene i Akershus. Dette gjelder ikke minst om de faktisk skal betale "milliarder i bompenger" - da må de nemlig bevege seg ut av byen.

Når det gjelder totalsummen bilistene betaler i forhold til hva de får igjen, er det minst ti år siden påstanden din er riktig .- du har tydeligvis ikke fulgt særlig godt med i timen.

Selv medregnet bompenger så bruker det offentlig betydelig mer på vei enn det som kommer inn i bilrelaterte avgifter. Dette selv om man holder ulykkes- og miljøkostnader utenom og inkluderer bompenger.

Totalt har nemlig bilavgiftene stått mer eller mindre stille i mange år til tross for økt bilpark og inflasjon. Hovedgrunnen er omleggingen av avgiftene samtidig som at biler har blitt mer drivstoffgjerrige - noe som slår ut både på engangsavgifter, vegbruksavgift og CO2-avgift.

Og sist men ikke minst - også politikerne i det siste partiet vet utmerket at det rent faktisk ikke spiller store rollen om man betaler for vegene gjennom bompenger, skatter eller utvanning av kroneverdien gjennom oljepengebruk. Siden de fleste faktisk er bilister så blir det bare måten å betale på - selv om noe av belastningen vil flyttes til fattige, uføre og eldre uten bil så monner det lite på totalen.

Så det er en god grunn til at Siv ikke stod og delte ut gratis bensin eller hengte opp gratisskilt på bomstasjonene i denne valgkampen - hun har rett og slett fått ett lynkurs i samfunnsøkonomi og realitetsorientering.

Det tok vel knapt dager fra Frp kom i regjering til de fjernet deres alternative tullebudsjetter fra hjemmesiden.

Derimot så fortsetter man på papiret å late som at man er mot finansieringsmodellen - vel vitende om at de lettlurte går på limpinnen og at de kan skylde på alle andre for den politikken finansministeren og samferdselsministeren fører hver eneste dag.

Siden Siv garanterte at frp ikke skulle i regjering for å føre andre partiers politikk er det da heller ingen tvil om at dette faktisk også er Frps politikk - vel å merke når de sitter i regjering.

1
Kul_Djevel Absolutt en del av ansvaret siden de lovte å avskaffe bomstasjoner hvis de kom i regjering. Istedenfor har de begynt å stemme for bomstasjoner og setter de opp raskere enn noen gan...

Selvsagt kan en regjering overstyre og forby rushtidsavgift i alle norske byer hvis de får flertall for dette i stortinget.

Men nå har altså ikke FrP noe flertall for dette, og det vet du utmerket godt. Tross det legger du altså skylda på FrP, og ikke på SP, SV og MDG som har vedtatt disse idiotprisene i Oslo nå, og enda er de ikke ferdige.

Men det er altså i din merkelige lille verden FRP som har skylda for det partiene dine gjør i Oslo...

1
SIG100 Her var det mye rare påstander. Det er riktig at det innenfor Oslos grenser hovedsaklig er kollektivtiltak som ligger i planene framover, selv om det ligger atskillige milliarder o...

Når det gjelder totalsummen bilistene betaler i forhold til hva de får igjen, er det minst ti år siden påstanden din er riktig .- du har tydeligvis ikke fulgt særlig godt med i timen.

Selv medregnet bompenger så bruker det offentlig betydelig mer på vei enn det som kommer inn i bilrelaterte avgifter. Dette selv om man holder ulykkes- og miljøkostnader utenom og inkluderer bompenger.

Dette kan du selvfølgelig dokumentere?

1
Makro1 For det første får ikke bilistene i Oslo igjen noe som helst for milliardene de betaler i bompenger. ALT går til kollektivtransport og miljøtiltak. For det andre betaler bilistene...

Bare litt til informasjon:

På Statsbudsjettet for 2017 er det satt av 33 mrd til veiformål.

I tillegg kommer overføringer til kommuner og fylker for drift og investeringer i kommune- og fylkesveier. Disse utgjorde for 2015 over 26 mrd kroner, jfr denne tabellen:

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/samf_kostra/aar/2016-06-28

I tillegg kommer også 15 mrd til kollektivtrafikk (som du kan se av linken) og 25 mrd (over Statsbudsjettet) til jernbaneformål. Jeg vil påstå at bilistene også i ganske stor grad har nytte av disse midlene, spesielt de som bor i og nær større byer.

1
DenSisteBohem [sitat…] Men nå har altså ikke FrP noe flertall for dette, og det vet du utmerket godt. Tross det legger du altså skylda på FrP, og ikke på SP, SV og MDG som har vedtatt disse idio...

Og som du sikkert er klar over, så er det faktisk ikke slik at Oslo kan vedta dette alene. For det første så er dette en avtale mellom Oslo, Akershus og staten. Både Akershus og Staten er det borgerlig flertall.

Frp sitter med både samferdselsminister og finansminister, men du har helt rett i at de kun sitter der og fører de andre partienes politikk. Det koster de tydeligvis ikke en kalori.

Forøvrig er rushtidsavgift svært fornuftig og i tråd med hva både samfunnsøkonomer, transportøkonomer, Statens Vegvesen, NHO, Civita og sågar NAF anbefaler.

Grunnen er selvsagt at avgiften vil bidra litt mindre trafikktopper. Siden det er disse toppene som i første rekke trenger fram utbygginger og utvidelser, er det både ønskelig å begrense toppen og rettferdig at de som bidrar til milliardinvesteringer også betaler for de.

Du har imidlertid helt rett i at Frp og ikke minst deres velgere ikke er i stand til å inn over seg fakta og faglig kunnskap - der er det pub-logikken som råder.

Selvsagt vet Siv og Ketil veldig godt at kostnadene med utbyggingene ikke forsvinner om man fjerner bompengene og at det samlet fortsatt er den norske befolkningen som må betale for asfalt-fetishen. Samtidig vet de jo at å fri til lommeboka går rett hjem hos de enkle sjeler som tror at veien blir gratis - så da kommer de med litt symbolske protester mens de kjøres rundt i limousinene sine og fornøyd med at de kan legge skylda på de andre partiene.

1
DenSisteBohem [sitat…] Men nå har altså ikke FrP noe flertall for dette, og det vet du utmerket godt. Tross det legger du altså skylda på FrP, og ikke på SP, SV og MDG som har vedtatt disse idio...

Frp har flertall sammen med H og samarbeidspartnerne V og Krf. Faktum er at Frp har valg å svike sine velgere på sine viktigste lovnader de hadde før valget i 2013. Bompenger var noe de kjørte hardt på før valget i 2013. De valgte heller å svelge kameler og gi etter i forhandlingene på alle sine viktige saker. Så Frp må nok ta ansvaret for bomrekordene i Norge. Vi snakker ikke bare om Oslo. Over hele landet har Frp i regjering stemt for og sørget for tidenes landveisrøveri. Det er fakta.

1
SIG100 Her var det mye rare påstander. Det er riktig at det innenfor Oslos grenser hovedsaklig er kollektivtiltak som ligger i planene framover, selv om det ligger atskillige milliarder o...

Etter at Fjell-linjen og tunnelene østover ut av Oslo ble ferdig, er det ikke rare greiene bilistene har fått igjen fra milliardene de har betalt inn i bompenger. Opera-tunnelen og veisystemet rundt Økern, er miljø-tiltak som har gagnet beboere i området, men ikke bilistene. Bilistene kunne derfor gjerne ha spart disse milliardene. Å påstå at bilistene får igjen for å sponse milliarder til kollektivreisende, er selvfølgelig det reneste vås! Penger til kollektivreisende er penger til kollektivreisende, det er ikke penger til bilister, og ferdig med det!

Tidligere betalte bilistene inn 3 ganger så mye som de fikk tilbake, og siden du mener bilistene får igjen mer enn de betaler inn, må jammen meg innbetalingene fra bilistene ha sunket mye! Eller betalingen til bilistene ha øket mye! Men slik er det selvfølgelig ikke!

Men for all del; selv betaler je knapt nok en krone i bompenger, Norge er for meg verdens billigste land å kjøre bil i, noen sinne, så greit nok! Er folk tilhengere av dette tullesystemet hvor bilbruken skal presses ned ved å tømme lommeboka til folk, så dem om det!

Vi går for øvrig mot vinter igjen, luften i Oslo kommer til å være like dårlig som alltid, nettopp fordi politikere ikke forstår noe som helst av hvordan de skal få renere luft (jeg kunne ha løst problemet på et par uker (!!)), og folk lar seg igjen lure, og tror at det bare MÅ være slik med disse bompengene.

Hele opplegget er så til de grader dumt at det skulle vært forbud mot å gi så talentløse politikere makt!

(Ja, intet mindre!)

1
KongOlav2 Bare litt til informasjon: På Statsbudsjettet for 2017 er det satt av 33 mrd til veiformål. I tillegg kommer overføringer til kommuner og fylker for drift og investeringer i kommun...

Ja, det vil du sikkert påstå!

Jeg hører det er ganske trangt på bussen i rush-tiden, du vil sikkert da foreslå at buss-passasjerene skal betale ekstra, og at disse pengene kan brukes til å sponse biler til folk. For det gagner jo buss-passasjerene...

(Nei, du ville ikke det, nei! Selvfølgelig ikke!)

1
Makro1 Ja, det vil du sikkert påstå! Jeg hører det er ganske trangt på bussen i rush-tiden, du vil sikkert da foreslå at buss-passasjerene skal betale ekstra, og at disse pengene kan bruk...

Ja, det ville sikkert vært MYE bedre om alle de som tok buss eller tog skulle kjørt bil i stedet. Det ville gjort trafikksituasjonen i byene bedre.....

Vi bruker altså 60 mrd på bil, 15 mrd på kollektiv og 25 mrd på tog. Bilister får absolutt igjen fordi pengene de betaler inn.

1
SIG100 [sitat…] Hvem tenkte du skulle overta regningen for veiutbyggingene i Oslo siden du mener at bilistene ikke skal bidra?

Bilistene bidrar så det holder over hele landet, og store deler av avgiftene, spesielt i Oslo, går til offentlig transport. Vi snakker ofte nedsettende om svenskene, svenske tilstander liksom, men hvordan greier dette oljeløse landet seg uten ene neste bom. Er svenskene smartere, mer arbeidsomme, setter sparepengene i arbeidsplasser og ikke i en ny sofa, og er det bare slik, at vi nyrike er mest opptatt med å kose oss.

1
KongOlav2 Ja, det ville sikkert vært MYE bedre om alle de som tok buss eller tog skulle kjørt bil i stedet. Det ville gjort trafikksituasjonen i byene bedre..... Vi bruker altså 60 mrd på bi...

Bilistene ville ha fått det bedre om pengene de betalte inn gikk til bygging av veier. Å betale for at folk skal få billigere bussbilletter forandrer ikke en vei en millimeter!

Men det er sikkert svært vanskelig å forstå for enkelte...

1

Lignende innlegg

Aktuelt oyssol Siste svar

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...
Bilde

Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Etter arrestasjonen av de norske journalistene i Qatar, vedgår landslagssjef Ståle Solbakken at Norges Fotballforbunds valg om dialog ikke har vært nok. Samtidig etterlyser han at flere aktører enn NF...


Bilde www.vg.no
2
4 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Smittekrangelen i Oslo - RJ mot Høyre

I går satt AP-Byrådsleder Raymond Johansen og var svært indignert over Høyre og Tone Trøen, som tillot seg å kritisere Corona-håndteringen og manglende strategi. I vanlig stil satt RJ og ristet på hod...

Smitterekord i Oslo: Hever beredskapsnivået

Oslo kommune hever beredskapsnivået til nivå tre - som er det høyeste nivået. Byrådsleder Raymond Johansen vurderer også om det skal komme et munnbindpåbud.


Bilde www.msn.com
1
1 svar
Laster...