Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ser i adresseavisen i dag at det diskuteres 4-felts sammenhengende motorvei Oslo-Trondheim. Alle på trønderbenken unntatt SV ønsker en slik vei. Litt uenighet om hvor den skal gå, men det naturlige er vel å fortsette nordover Gudbrandsdalen, der man allerede har kommet et godt stykke på vei.

Dessverre vil den norske veifinansieringsmodellen effektivt ødelegge for så store prosjekter. Hvis den vedtas bygd med dagens modell vil det fort være snakk om et par tusen kroner i bomavgifter for å komme seg fra O til T. Da blir veien et svært dyrt alternativ for bilister. Tar man med standard bilkostnader på ca. 4 kr/km vil tur/retur koste 8000 kroner.

I såfall ender prosjektet med at folk fortsetter å ta fly eller kjøre RV3.

1
89 svar

89 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

KongOlav2

Ser i adresseavisen i dag at det diskuteres 4-felts sammenhengende motorvei Oslo-Trondheim. Alle på trønderbenken unntatt SV ønsker en slik vei. Litt uenighet om hvor den skal gå, men det naturlige er vel å fortsette nordover Gudbrandsdalen, der man allerede har kommet et godt stykke på vei.

Dessverre vil den norske veifinansieringsmodellen effektivt ødelegge for så store prosjekter. Hvis den vedtas bygd med dagens modell vil det fort være snakk om et par tusen kroner i bomavgifter for å komme seg fra O til T. Da blir veien et svært dyrt alternativ for bilister. Tar man med standard bilkostnader på ca. 4 kr/km vil tur/retur koste 8000 kroner.

Trafikkmengdene over Dovre og et stykke ned i Gudbrandsdalen tilsier på ingen måte 4-feltsvei her, selv ikke når man tar med økte fremtidige trafikkmengder i betraktning. ÅDT på Hjerkinn er på såvidt over 2000. 4-feltsvei tilsier 12000 kjøretøyer per døgn.

Det er en rekke veiprosjekter som venter på realisering rundt om i Norge etter 30-40 år med neglisjering av samferdselssektoren. Da anser jeg det som viktig at man ikke velger "Rolls Royce-løsninger" for storparten av det som nå bygges, slik at disse prosjektene blir så dyre at det er lite penger igjen til realisering av senere prosjekter. 4-felts over Dovre ville vært en Rolls Royce-løsning med dagens trafikkmengder. Enkelte av de valgte løsningene for fjordkryssinger på E39 anser jeg som det samme.

Nye Veier bygger jo nå 4-feltsvei fra Oslo og helt til Øyer nord for Lillehammer og fra Trondheim helt til Ulsberg sør for Berkåk, ved avkjøringen til rv 3. Før man prioriterer mer 4-felts her, bør man heller ha en målsetting om å oppgradere det resterende stamveinettet i Norge til god 2-feltsvei med 8,5 meter bredde.

3

RogerMaar

Trafikkmengdene over Dovre og et stykke ned i Gudbrandsdalen tilsier på ingen måte 4-feltsvei her

Forsåvidt enig i alt du skriver, selv om man sannsynligvis ville avlastet ganske mye av flytrafikken OSL-TRD (over 2 millioner reisende hvert år) dersom kjøretiden hadde kommet ned på 4-5 timer.

Poenget er at avlastningen vil fungere dårlig dersom man setter opp 100 bomstasjoner,

1

KongOlav2

Strengt tatt burde tog vært alternativet for å avlaste flyruter, ikke bilkjøring. Og hvor stor andel er "ganske mye". Jeg tror ikke det er så mange som ville giddet 5 timer (4 timer og snitthastighet på 120-130 er neppe aktuelt eller realistisk) med bilkjøring i stedet for 3-4 timer med fly.

1

ulefos

Trafikkmengdene over Dovre og et stykke ned i Gudbrandsdalen tilsier på ingen måte 4-feltsvei her, selv ikke når man tar med økte fremtidige trafikkmengder i betraktning. ÅDT på Hjerkinn er på såvidt over 2000. 4-feltsvei tilsier 12000 kjøretøyer per døgn.

i Sverige vil de så vidt jeg vet ha 20 000 biler i gjennomsnitt på veien før de bygger motorvei, i Norge holder det visst med 2000

dette er bare dumheter og valgflesk som ikke blir realisert

1

KongOlav2

i Sverige vil de så vidt jeg vet ha 20 000 biler i gjennomsnitt på veien før de bygger motorvei, i Norge holder det visst med 2000

12 000 ja, ikke 2000.

1

frode57

Jeg flyr allerede i dag. Det er for dumt å bile om man har mulighet til å fly. En firefelts vei må i så fall gå gjennom Østerdalen som er helårsvei . Det er for mye stengt over Dovrefjell. Og man sparer en time kjøring normalt gjennom Østerdalen til Oslo området.

Hele veien fra Trondheim til Elverum må belastes oljefondet. Dette er en investering for næringslivet og fiskeriene.

1

protus

Heller satse på lyntog ?

1

perchri

Politisk galskap i såfall. Veien er fin som den er. man kunne kanskje se på de som ferdes på veiene, deres evne til å kjøre noe på hjul?

1

KongOlav2

Ang veier forøvrig. I de neste 10 årene vil det bli bygd såpass mange motorveier i Norge at vi i 2030 sannsynligvis kan kjøre på 4-felt på følgende strekk:

Oslo - Svenskegrensen på E6 Oslo - Øyer (Lillehammer) på E6 Oslo - Stavanger via Kristiansand på E18 og E39 Åsen (forbi Stjørdal) - Trondheim - Ulsberg (avkjøring til rv 3) Mesteparten av Voss - Bergen - Os på E39 Mesteparten av Oslo -Svenskegrensen på E18 Oslo - Hønefoss og Oslo - Kongsvinger på E16

I tillegg planlegges det oppgradering av øst-vestforbindelser på E134 og rv52. E6 videre fra Øyer til Otta blir også snart god tofeltsvei med forbikjøringsstrekninger.

Så hva bør være neste på plakaten? Noen synspunkter?

1

fargerik

Så hva bør være neste på plakaten? Noen synspunkter?

E6 Oslo- svenskegrensa nærmer seg bristepunktet, for godstransporten bare øker og øker, og gods flyttes fra bane til vei, og når i tillegg byggingen av dobbeltspor er skjøvet langt inn i fremtiden, kommer det til å bli behov for seksfeltsvei snart.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...