Dette er groteske fremgangsmåter.

Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen. Hvorfor i all verden gjorde han det? Han hadde jo ikke blitt anmeldt for noe sånn uten en slik innrømmelse.

Men men. Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

1

Skandaløst hele opplegget. Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss innsats.

Disse brukerne de tar, gjør ingenting annet enn å pynte på politiets begredelige statistikker. Småfisk blir brukt for å glatte over politiets udugelighet.

1

Parallelt med at norske politikere har gått i tenkeboksen om avkriminalisering av narkotikabruk, så lever norsk narkotikapoliti i sin egen verden.

Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk...

har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

Politiet klager på at de har for lite ressurser til å etterforske alvorlig kriminalitet. Da kan vi slå fast at det er prioriteringene det er noe feil med da i stedet. De har tydeligvis ressursene, men prioriterer feil når de plager vanlige harmløse borgere for totalt uskyldige episoder.

1
Kul_Djevel Dette er groteske fremgangsmåter. Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen...

Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

Det kan finnes mange gode grunner til å hevde dette standpunktet, men du vet jo bedre enn de fleste hvordan dette sender folk ned i vante skyttergraver.

Her var min største bekymring de metodene narkotikapolitiet tillates å bruke. Uavhengig av hva man mener om MÅLET deres (utrydde narkotika), så demonterer de samtidig den liberale rettsstaten vår ved å skyte småspurv med kanoner. Tilfeldige kontroller og overvåking alminneliggjøres. Domstolene/ departementet setter ikke operasjonelle definisjoner på hva som aksepteres som "skjellig grunn til mistanke".

Og dessuten; et laug av statstjenestemenn som mener seg å være i sin fulle rett til å utforme den narkotikapolitikken de selv ønsker seg. Her står det faktisk om demokrati og rettsstat.

2

Riksadvokaten har uttalt at slik praksis er å anse somulovlig ransaking. Vi snakker om tjenestefeil og saken bør anmeldes til spesialenheten. Noen som tar på seg oppdraget?

1
TimoBlomqvist Men virkemidlene !

Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere opp i systemet" ikke mener at dette er saker som bør nedprioriteres, gjør politiet i grunnen bare jobben sin.

1
TimoBlomqvist Ingen ryggrad. Diktaturets bestevenn.

Det dreier seg om lover fattet på demokratisk vis i et demokratisk samfunn; lover som blir håndhevet av et politi som får sin myndighet av demokratiske styresmakter.

Man kan mislike lovene, man kan fritt engasjere seg for å få de forandret - her kommer de demokratiske rettighetene inn. Men så lenge lovene er som de er, må man regne med at man kan bli tatt når man bryter dem. Det har ikke noe med diktatur å gjøre.

1
NiGoZeroIchi Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere op...

Jeg tror du misfortår poegnt. Ingen sier at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Men også politiet må følge reglene.

Politiet kan, ved skjellig grunn til mistanke, be om å få ransake deg. Om du ikke går med på det, kan de anholde deg, så ransake deg. Bruk av narkohund er å anse som en ransakelse.

Når politiet tar en hund med på et sentralt sted som en togsatsjon, så skanner de alle forbipasserende. Det er ikke lov - iht loven.

Saken her er enkel - politiet foretar gjentatte brudd på loven helt bevisst, og fortsetter slik fordi det ikke får konsekvenser for dem.

Om du skulle mene at slike ransakelser burde vært tillatt, så er det en annen sak, men det endrer ikek det faktum at politiet bryter retningslinjene.

3
Rhabagatz Jeg tror du misfortår poegnt. Ingen sier at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Men også politiet må følge reglene. Politiet kan, ved skjellig grunn til mistanke, be om å få ransa...

Bruk av narkohund er å anse som en ransakelse.

Men siden politiet fortsatt gjør det helt åpent på denne måten, kan man anta at det ikke har blitt gitt et veldig tydelig signal til politiet om dette. Er det en klar lovtekst, er det en lovtolkning som kan være uklar, og som det er uenighet om?

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Men siden politiet fortsatt gjør det helt åpent på denne måten, kan man anta at det ikke har blitt gitt et veldig tydelig signal til politiet om dette. Er det en klar lovt...

Du snur det på hodet.

Stortinget har begrenset slik bruk av narkotikahund til toll, fengsel og militære nstallasjoner. Ellers er det å se som rankakelse, og kan bare skje mod domstolkjennelse, med eksplisitt samtykke eller ved anholdelse. Riksadvokaten har presisert dette overfor politiet, men likevel fortsetter politiet med denne ulovlige praksisen.

At myndighetene og påtalemyndighetene er slepphendte med å håndheve loven på dete området er virkelig bekymringsverdig. Vi har altså et politi som opererer på siden av loven og myndigheter som ser en annen vei.

2
Justice 96 Skandaløst hele opplegget. Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss in...

Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss innsats.

De bruker ganske store ressurser for å ta bakmenn. Men selv om de vet hvem de er, må politiet være sikre på at de kan ta ut siktelse mot dem og få de dømt. Og det vil da si at de må kunne føre bevis i retten for kriminelle handlinger. Og hvor lett er det, tror du . . . . ?

Politiet vet i mange tilfeller hvem som er bakmenn, men kan ikke bevise i en rettsal at de har begått kriminelle handlinger.

1

Med ujevne mellomrom leser vi om skoleaksjoner med generøs bruk av to- og firbente betjenter.

Jeg har forstått det slik at ved enkelte skoler er forholdene så ille at skolens ledelse ber om slike aksjoner. Skal da politiet unngå å aksjonere ?

1
Rhabagatz Du snur det på hodet. Stortinget har begrenset slik bruk av narkotikahund til toll, fengsel og militære nstallasjoner. Ellers er det å se som rankakelse, og kan bare skje mod domst...

Her er ei sak frå ein vidaregåande skule kor politiet kom for å informere om narkotika og brakte med narkohund og 2 elever vart arresterte.

Det som kanskje er mest interessant her er linken i denne reportasjen til retningslinjer.

Her har politiet tydelegvis lov å utføre slike ransakingar på skular.

Legg forresten merke til at politiet skriv at elevane kan nekte å la seg undersøkje i felles areal, samstundes som at politiet treng berre og avtale med rektor når dei kan kome og elevane skal ikkje ha beskjed. Eg trur det kan verte vanskeleg å ivareta denne friviljugheita når det gjeld å bli undersøkt når politiet plutseleg står der med narkohund.

1
Rhabagatz Stotinget stemte i 2012 ned et forslag om bruk av narkotikahunder på skole, så dette er en omgåelse av det vedtaket. Så det politiet gjør er at de later som om de ikke er på søk......

Det er en ren tilsnikelse, for å kunne plukke lavt hengende frukt og samtidig uthule forståelsen av individets rettsvern, noe som på sikt gagner de i politiet som synes at 'hensikten helliger middelet' er en grei rettesnor.

Det samme gjelder politiets forferdelige praksis som kalles forebygging gjennom forvaltning. Noe som i korte trekk går ut på at politiet kan fatte vedtak om at man for eksempel skal miste førerkortet dersom man for eksempel spiller høy musikk på natten for ofte. Eller viser andre tegn på å ikke oppfylle den enkelte politijurists subjektive skjønn for edruelighet. Helt uten nødvendig sammenheng med brudd på veitrafikkloven eller andre lover som regulerer det man gjør bak rattet i en bil.

Dette med forebygging gjennom forvaltningsvedtak er påpekt og påklagd av flere instanser. Domstoler, ledende jurister og politikere har pekt på at dette er i strid med lovens intensjon. Politiet trekker på skuldrene av det hele, ignorerer påtale og sier med dårlig skjult arroganse at de avventer en avklaring i Høyesterett.

En rettsstat kan ikke ha en politistyrke som lager 'lover' etter eget forgodtbefinnende.

3

Timoblomquist : frem til politikere har endret loven så må politiet følge den.

men så lenge det brukes mye penger på narkojakt så kan heller ikke verken politiet eller samfunnet klage på ressursmangel på andre ting innenfor justis.

hvilket samfunn vil dere ha ?

1
neondian No står det faktisk i retningslinjen som er lagt ved at politiet dukkar opp på skuler og gjennomfører søk med narkohund i fellesarealer. Dei skriv i retningslinja at bruk av narkoh...

Vel, da kan man ikke si annet enn at et politidistrikt har utferdiget retningslinjer på noe som Stortinget har stemt ned og som riksadvokaten har påpekt er imot loven. Det er jo faktisk slik at om Stortinget sier nei til å tillate noe, da er det fordi man anser at det er, og skal være, forbudt.

Har vi da ikke et stort problem med politiet? Kanskje de skulle lage retningslinjer som tillater avlytting og fremprovokasjoner av kriminelle handlinger?

Nei. Politiet må overholde loven. Dessverre er det slik at de fortsatt tar seg til rette. eldigvis er det ikke så ofte lenger at de banker folk som er store i kjeften.

1
Ljot Det er en ren tilsnikelse, for å kunne plukke lavt hengende frukt og samtidig uthule forståelsen av individets rettsvern, noe som på sikt gagner de i politiet som synes at 'hensikt...

En rettsstat kan ikke ha en politistyrke som lager 'lover' etter eget forgodtbefinnende.

Ansvaret er uten tvil politisk.

Når det gjelder denne praksis som du nevner er den på vei gjennom rettsvesenet og vil bli stoppet.

Men at politiet overser rettskraftige dommer i mellomtiden er helt hinsides. Og at justisdepartementet ikke griper inn i denne situasjonen er ikke til å tro.

1

Det at narkotikapolitiet trenger en egen organisasjon for å forsvare sin eksistens bør være nok til å få opp øyene til folk. De bryter villig loven for å pynte på statistikken med fillesaker, og utøver press for å få overført midler. Det dreier seg i bunn og grunn om penger og lite annet.

2
Laster...