trondhjem [sitat…] Man kan alltids diskutere berettigelsen av lovbrudd og straffereaksjonen ved påvist brudd. Men det er en helt annen diskusjon. Politiet er satt til å avdekke lovbrudd og p...

Dessuten, vi blir alle (som flyr) utsatt for stikkprøvekontroller for narkotikabruk/besittelse i sikkerhetskontrollen på flyplasser.

Dette er vel en i overkant 'far fetched' sammenligning. Er man passasjer på et luft...-fartøy, så er man med et lukket transportmiddel, da gjerne med flere medpassasjerer, og som andre (piloter..) har ansvaret over. Videre har noen da et ansvar over å holde kontroll på de som slipper inn på fartøyet, slik at ferdselen ikke forstyrres eller utsettes for fare. Hvordan dette som eksempel skulle kunne forsvare/begrunne tilfeldige kontroller av fotgjengere som beveger seg på offentlig område, vetta fåglarna.

1
Justice 96 [sitat…] Jeg flyr særdeles mye, og har aldri noensinne blitt sjekket for narko i sikkerhetskontrollen. Når man kommer av flyet fra Amsterdam derimot, da kommer de med bikkjene sine...

Jeg flyr særdeles mye, og har aldri noensinne blitt sjekket for narko i sikkerhetskontrollen.

Jeg har flere ganger blitt plukket ut og bedt om å hold ut hånda for å ta en luktprøve (blir gnidd av en tape med et stoff på) som deretter føres inn i en maskin for analyse.

Jeg er ikke sikker, men mener det er narkotika de ser etter i disse kontrollene. Selskapene vil ikke ha rusede passasjerer av forståelige grunner.

1
politikk Trondhjem : hvis noen med panikk har lagt dette på deg så er du i besittelse. Bruk kan aldri bevises. slik jeg forstod av innlegget om hund på person som hadde brukt tidligere på d...

slik jeg forstod av innlegget om hund på person som hadde brukt tidligere på dagen men ikke hadde noe på seg så holder det og ha stått inntil en hasjrøyker i en eller annen kø.

På Dagsnytt18 sa en professor i jus (husker ikke navnet) som har forsket på tema at en godt trent narkotikahund har så følsom nese at den vil markere på personer som kun har gått forbi en narkoman på gata.

Etter å ha sett hvor enkelt og raskt en fuglehund kan følge etter et gammelt luktsspor av rype som går på kryss og tvers gjennom krattet er jeg ikke i tvil om at luktesansen til dette dyret er helt fabelaktig.

Jeg tviler ikke på at en narkohund vil markere på folk som kun har forsvinnede små spormengder av narkotika på klærne sine. Så små mengder som man vil få ved bare å passere en narkoman på gata.

1
trondhjem [sitat…] Man kan alltids diskutere berettigelsen av lovbrudd og straffereaksjonen ved påvist brudd. Men det er en helt annen diskusjon. Politiet er satt til å avdekke lovbrudd og p...

flyr

Jeg flyr særdeles mye, og har aldri noensinne blitt sjekket for narko i sikkerhetskontrollen. Når man kommer av flyet fra Amsterdam derimot, da kommer de med bikkjene sine.

Passer alltid på å ha på meg klær jeg har brukt på coffeshop, bare for å lage litt moro for bikkjer og hundefører. Like morsomt hver gang.

2
trondhjem [sitat…] Hvis politiet oppretter sak mot deg for å bryte loven etter å ha kontrollert deg og uten å ha funnet bruk eller besittelse av narkotika vil være et alvorlig overtramp. Men...

Trondhjem : hvis noen med panikk har lagt dette på deg så er du i besittelse. Bruk kan aldri bevises.

slik jeg forstod av innlegget om hund på person som hadde brukt tidligere på dagen men ikke hadde noe på seg så holder det og ha stått inntil en hasjrøyker i en eller annen kø.

personen kan taes med til blodprøve og enorme kostnader for samfunnet til bare tull.

vi trenger omlegging av narkotikapolitikk til og bli likt alkoholpolitikk og alkoholhåndtering snarest. Det er galskap og holde på slik vi gjør i dag.

1
Zpiff [sitat…] Forskjellen er vel i hovedsak at man som bilist/sjåfør er (skal være) sertifisert til å kunne håndtere og ha ansvaret/kontrollen over kjøretøyet, samt vise hensyn overfor...

Så jeg synes i hvert fall det er store forskjeller (både prinsipielle og praktiske), mellom en som fører tyngre et kjøretøy i høyere hastigheter blant andre kjøretøyer.., og en som rusler rundt på et torg...

Man kan alltids diskutere berettigelsen av lovbrudd og straffereaksjonen ved påvist brudd. Men det er en helt annen diskusjon.

Politiet er satt til å avdekke lovbrudd og påtale de som blir tatt for å bryte loven. Denne oppgaven gjelder alle gjeldende lover.

Det som er tema her er om det er rimelig/akseptabelt at politiet utfører stikkprøvekontroller av tilfeldig forbipasserende på Lillestrøm busstasjon, et område politiet vet det foregår mye (ulovlig) omsetning av narkotika.

Jeg mener det skulle bare mangle at politiet kan kontrollere ta stikkprøver for narkotikabruk og besittelse på lik linje med at vi alle blir utsatt for stikkprøvekontroller i trafikken. Jeg ser ikke noen prinsipiell forskjell på å bli utsatt for stikkprøvekontroll for å kontrollere om du følger veitrafikklovens bestemmelser og bli utsatt for stikkprøvekontroll for å kontrollere om du overholder narkotikaloven.

Dessuten, vi blir alle (som flyr) utsatt for stikkprøvekontroller for narkotikabruk/besittelse i sikkerhetskontrollen på flyplasser. Der plukkes det ut tilfeldige passasjerere som må la en betjent skrape med en fuktig tape inne i håndflaten din. Det er om jeg ikke har misfporstått fælt en narkotikakontroll.

Så hvorfor denne indigansjon når det skjer med en spesialtrent hund på en busstasjon?

1
trondhjem Hvilke jurister har uttalt at det er en prinsipiell forskjell på å gjøre stikkprøvekontroller av folks bilkjøring og å holde stikkprøvekontroller rettet mot narkotikamisbruk? Jeg e...

Etter hva jeg vet er det ikke et generelt forbud i Norge mot at politiet gjennomfører stikkprøvekontroller mot narkotikamisbruk. Kanskje du vet?

Nei, du finner ikke et eksplisitt forbud mot stikkprøvekontroll. Det stemmer. Det betyr dog ikke at dette er greit.

1
politikk Trondhjem : er ikke forskjellen at uskyldige kan bli tatt for narkotika av ulike grunner. Mens en bilist ikke blir tatt uten at noe er galt ? som prinsipp bør det være lov til og s...

Trondhjem : er ikke forskjellen at uskyldige kan bli tatt for narkotika av ulike grunner. Mens en bilist ikke blir tatt uten at noe er galt ?

Hvis politiet oppretter sak mot deg for å bryte loven etter å ha kontrollert deg og uten å ha funnet bruk eller besittelse av narkotika vil være et alvorlig overtramp.

Men jeg klarer ikke å se det prinsipielle gale i at politiet foretar stikkprøvekontroller i omårder der de vet det foregår ulovlig omsetning. Som bilfører må jeg finne meg i at politiet uanmeldt kan kontrollere at jeg overholder veitrafikkloven og gripe inn dersom de finner at jeg ikke gjør det.

Hvorfor skal narkotikamisbrukere skjermes mot å bli kontrollert? Det er forbudt etter norsk lov å bruke eller besitte narkotika.

1
TimoBlomqvist [sitat…] Nei, men dét gjør skolerte jurister.

Hvilke jurister har uttalt at det er en prinsipiell forskjell på å gjøre stikkprøvekontroller av folks bilkjøring og å holde stikkprøvekontroller rettet mot narkotikamisbruk?

Jeg er klar over at for skoler er det gjort et unntak om bruk av narkotikahund i skoletiden av hensyn til elevene. Begrunnelsen for dette ble gitt på Dagsnytt18 i høst etter episoden på en skole i Florø i høst hvor politihunden under et møte med elever politi markerte på to gutter. Begrunnelsen er at ved tilfeldige stikkprøver vil hele 3 av 4 hundens markeringer være falsk alarm. Hunden vil markere på deg om du bare har gått forbi en som har brukt narkotika på gata de siste døgnene, sittet i et bussete hvor en bruker har sittet tidligere, etc. Den lave treffprosenten kombinert med det voldsomme stigma det er å bli anholdt og kontrollert av politiet i hele skolens åsyn gjør at man velger å skjerme elevene mot å utsettes for stikkprøvekontroller.

Etter hva jeg vet er det ikke et generelt forbud i Norge mot at politiet gjennomfører stikkprøvekontroller mot narkotikamisbruk. Kanskje du vet?

Dessuten, politiet kan, hvis jeg forstår jusen rett, gjennomfære en razzia i skoletiden hvis de har skjellig grunn til å mistenke at det foregår bruk og salg av narkotika blant elevene i skoletiden. Det er kun forbud mot tilfeldige kontroller. Politiet skal opprettholde lov og orden også når det gjelder narkotikabruk og salg.

1
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være.

Forskjellen er vel i hovedsak at man som bilist/sjåfør er (skal være) sertifisert til å kunne håndtere og ha ansvaret/kontrollen over kjøretøyet, samt vise hensyn overfor øvrig trafikk.

Går* man på torget.. i en by, så kreves det ingen sertifisering for å føre skoene..(?), og ens ansvar/kontroll over egen gange/gangfart er neppe av særlig stor betydning mht. andre(?) sertifiseringer heller, da selv små barn, blinde, sterkt psykisk utviklinghemmede (og sikkert også ned-dopede /kreft..-syke..), har lov til å bevege seg på offentlig sted.

Så jeg synes i hvert fall det er store forskjeller (både prinsipielle og praktiske), mellom en som fører tyngre et kjøretøy i høyere hastigheter blant andre kjøretøyer.., og en som rusler rundt på et torg...

1
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Trondhjem : er ikke forskjellen at uskyldige kan bli tatt for narkotika av ulike grunner. Mens en bilist ikke blir tatt uten at noe er galt ?

som prinsipp bør det være lov til og strippe alle helt nakne på offentlig gate uten mistanke. Det er dette som er kontroll og gir kontrollmuligheter. Kun da kan det oppdages noe på tilfeldig grunnlag. Men tilfeldigvis har du kansje stått nærme en med narko som har fått panikk og plassert hos deg.

samfunnet har mye kontroller som egentlig ikke er kontroller men overfladisk falsk kontrollfølelse.

1
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være

Nei, men dét gjør skolerte jurister.

3
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

et kjapt google-søk på Lillestrøm stasjon + narkosalg gir ikke napp. Nei, "mistanken" har nok heller vært av det generelle slaget. Politiet mistenker at på Lillestrøm stasjon passerer det en jevn strøm av gjennomsnittsmennesker, med gjennomsnittlig bruk og besittelse av mindre kvanta. Gevinsten ved en times random søk her ble vel ikke noe større enn om man hadde trålet inngangen til polet på CC Vest en torsdag ettermiddag. Dog, på CC Vest vanker det mennesker med selvtillit, juridisk skolerte kan hende.

Politiet vet at de treffer brukere (med besittelse) der mennesker ferdes.

1

Problemet er altså kontroll av oss tilfeldige forbipasserende, med hjemmel i "skjellig grunn til mistanke". Politiet mistenker, eller rettere vet, at det foregår ulovlig narkotikabruk og beittelse der ute, og de tar meg seg hund til Lillestrøm stasjon.Hendelsen er ikke enestående. Tilfeller der ivrig hundefører lufter sin snuser, i park eller gågate (med korresponderende scoring !) er legio.

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være.

Politiet er satt til å håndheve norske lover. Det hører med til den oppgaven å undersøke/kontrollere om folk følger lover og regler og reagere overfor de som bryter de.

De avholder stikkprøver/trafikkontroller på steder der de vet det kjøres mye fort. På samme vis må de kunne ta stikkprøver i områder der de vet det omsettes narkotika.

1
12tribe [sitat…] Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etter...

Nettopp, husundersøkelsen er vel nå gjennomført tenker jeg, med hunder og stort oppbud. Diskresjon i rekkehusgrenda ? Tvilsomt assa.

Dessuten, hvis stakkaren er far >>> Da skal det gå melding til Barnevernet, som vurderer å knuse mannen. Jaffal må mormor og arbeidsgiver varsles. Og NAV er vel heller ikke urimelig ?

Deretter, hvis han under forhør har vært naiv nok til å røpe et "jevnlig" forbruk, " la oss si én gang i måneden da >>> Da skal politiet ved enkeltvedtak (med hjemmel i Vegtrafikklovens § 34) frata ham rett til førerkort p.g.a "manglende edruelighet". Skjønt de er helt inneforstått med at fyren ALDRI ville finne på å sette seg bak rattet i påvirket tilstand.

Rosinen i pølsa; skulle han i tillegg ha en jobb der han er avhengig av sikkerhetsklarering/ vandelsattest (brer om seg til stadig nye yrkesgrupper). Ja, da mister han denne klarering, og blir rammet av et evig Berufsverbot.

Romerikspolitiets korstog gir konsekvenser. Metodene er mer enn tvilsomme. Spør dere selv om hvor denne lille konstabelen har fått klareringen til sin aksjon på Lillestrøm stasjon.

Og NNPFs rolle da ? Historieskriverne vil felle en nådeløs dom.

1
Kul_Djevel Dette er groteske fremgangsmåter. Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen...

Dette er groteske fremgangsmåter.

Kan vel ikke si meg annet enn enig i det. Dvs., det å "snuse ut" tilfeldige mennesker på offentlig plass, så kan også en annen vilkårlig person (som er kødden nok -og ja det finnes nok av de som påkoster seg å være "litt" kødden..), bare strø litt narkotika-smuler ned i lommene til tilfeldig forbipasserende, og kaoset/idiotien (eller avledningsmanøvrene og ressursbruken..) er komplett.

Så har man ikke skjellig grunn, så har man ingen grunn.

1
12tribe [sitat…] Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etter...

12tribe : det er nesten vanskelig og tro det du skriver. Dette er så villt at det fortjener hele førstesiden på VG og ett eget tv-program om galskapen.

synes justisministeren burde gripe inn og legge ned hele politidistriktet slik at de styringsansvarluge mister jobben og nye mer fornuftige mennesker kan ansettes i stedet.

når politiet bortprioriteree kjent gjerningsmann og løper etter få gram hasj så har samfunnet mistet sin rettsikkerhet og folk får ordne opp selv ved hjelp av hagle og jaktrifle.

1
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etterforske f.eks innbrudd, at de ikke hadde ressurser til å ta tak i saker selv med kjent gjerningsmann osv. Så "feirer" man altså at man ved hjelp av høyst tvilsomme metoder har klart å beslaglegge 2gram(!!!!!!) hasj. Og ikke nok med det, vedkommende som ble tatt med det som politispråket vel kalles en "brukerdose"(spesielt uttrykk om en plante som kan brukes som nytelsesmiddel) skal også få sitt hjem invadert av disse personifiseringene av inkompetanse. Hvilken fantastisk bruk av ressurser! Hvor mange tjenestemenn og administrative ressurser blir bundet opp hvor lenge for å gjøre en husransakelse hos stakkaren som ble tatt med 2gram hasj?! Det er nesten som man ikke tror det man leser.

4
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

Timoblomquist : det kan jo høres ut som om hunder vil markere på noen som har stått klemt inntil hasjrøykere i en eller annen kø.

så er spørsmålet hvor mye ressurser politiet vil bruke på rettsforfølging hvis den uskyldige nekter.

samfunnet kan ikke ha narkotikaforbud uten og skape seg selv haugevis av problemer utenom selve rusmiddelbruken.

vi får heller gjøre som med alkohol og la folk være inntil de har så store problemer at de er veldig motivert til og slutte.

1

Fra RB :

Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen.

Etter ti minutter markerte hunden på den første personen. Han fant vi ikke narkotika på, men han erkjente å ha røyket hasj tidligere på dagen. Hundene er effektive, sier operasjonslederen.

[............................................................]

En drøy halvtime senere snuste narkotikahunden seg fram til nestemann.

– Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Med andre ord, her lå det trolig ikke fore en konkret mistanke til narkotikakriminalitet (skjellig grunn). Hadde mistanken vært konkret rettet mot ett / flere mennesker ville det innbåret diskresjon og spaning. Å valse rundt med firbent betjent som lukter på alle i minst en time er som å bruke rød elgjegerlue og alarm...

Men politiet viser jo ikke alle kortene sine (?) Sikkert men likevel; et kjapt google-søk på Lillestrøm stasjon + narkosalg gir ikke napp.

Nei, "mistanken" har nok heller vært av det generelle slaget. Politiet mistenker at på Lillestrøm stasjon passerer det en jevn strøm av gjennomsnittsmennesker, med gjennomsnittlig bruk og besittelse av mindre kvanta. Gevinsten ved en times random søk her ble vel ikke noe større enn om man hadde trålet inngangen til polet på CC Vest en torsdag ettermiddag. Dog, på CC Vest vanker det mennesker med selvtillit, juridisk skolerte kan hende.

Dessuten, her ble jo fangst og bonusoppslag i bladet. Romerikes engstelige har fått syn for segn, narkospøkelset er her og NNPF kan legge ansiktet i alvorlige folder.

2

Virker som dårlig ressursbruk av politiet her. At de nærmest feirer å ha presset en person som ikke engang hadde noe på seg til en innrømmelse samt et "beslag" av 2 gram hasj virker jo nesten komisk.

Skjønner de ikke at denne typen tulle-aksjoner i neste omgang underminerer deres egne argumenter for at de trenger mer ressurser for å utføre arbeidet sitt?

1
politikk Rhabagathz : hvis politiet tar seg til rette så har vi politistat og ikke demokrati. men hva mener du politiet skal gjøre da ? Lar de være så er det ikke lenge før en edruskapsfana...

flere altenativer

For cannabis finnes bare et selvfølgelig alternativ, legalisering. Forbudet mot en plante som har fulgt menneskeheten som medisin og rekreasjon gjennom hele vår historie, og som best kan sammenlignes med et nytelsesmiddel på linje med sjokolade eller kaffe, er intet mindre enn absurd. Hva gjelder NNPF, så er dette en organisasjon for politifolk som har misforstått sitt mandat fullstendig og tror at det ligger under dette å mene noe om lovgivningen og å påvirke lovgiverne. Altså en slags semi-politistat.

2
Rhabagatz [sitat…] Men inntil da så skal vi bare akseptere at politiet systematisk bryter loven og borgernes rettsikerhet slik den er nedfelt i loven? Nei, dette er alvorlig og handler om st...

Rhabagathz : hvis politiet tar seg til rette så har vi politistat og ikke demokrati.

men hva mener du politiet skal gjøre da ? Lar de være så er det ikke lenge før en edruskapsfanatiker klager på at de ikke følger opp narkotikalovgivningen.

her er de alternativene jeg ser :

1. ha loven som i dag og ikke kunne begrense tilgang. Men sløse bort enorme summer på kontroll og likevel risikere feildømte.

2. Avkriminalisering og likevel ikke kunne begrense tilgang men bare la den være på farligere uregulerte varianter. Vi slipper problemet med justisutgifter men opprettholder gjengomsetning og svart økonomi.

3. Avkriminalisering der ingen individer blir straffet. Men endre loven slik at ransaking og stripping blir tillatt når som helst og hvor som helst uten mistanke. Gjerne med og strippe elever helt nakne forran resten av klassen og i offentlige gågater. Formål er bare og beslaglegge mest mulig uten rettsprosesser. Det begrenser ikke tilgang men kan tilfredstille moralister og avholdsfanatikere.

4. Legalisere og innholdsregulere hvertfall de lettere rusmidlene slik vi har gjort med alkohol for og redusere helseskader av bruk. Svart økonomi og gjengvirksomhet. I tillegg mye unødvendige justisutgifter. Begrenser heller ikke tilgang akkurat som alkohol, men kan vri noe av bruken over på mindre skadelige varianter.

ser du flere altenativer så kom med dem for jeg vet ikke om andre måter og gjøre dette på.

1
TimoBlomqvist Neondian, retningslinjene du peker til er et udatert Word-dokument fra politimesteren på Romerike. Det stammer ikke fra Politidirektoratet, JBD eller Riksadvokat. Her nevnes knapt...

Fint, takk skal du ha.

No har eg ikkje barn i vidaregåande lenger, men kan likevel lett forestille meg korleis eg ville ha reagert om dette gjaldt eit av mine barn.

PS: Florø ligg i Sunnfjord. Du må vere forsiktig med å kalle nokon i Florø for sogningar, reaksjonen kan verte voldsom alt etter kor høg promilla er :)

Desse 3 journalistane har nok kontor i Førde kor NRK Sogn og Fjordane har sitt hovudkontor. Førde ligg og i Sunnfjord.

2
Laster...