TimoBlomqvist Men virkemidlene !

Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere opp i systemet" ikke mener at dette er saker som bør nedprioriteres, gjør politiet i grunnen bare jobben sin.

1

Riksadvokaten har uttalt at slik praksis er å anse somulovlig ransaking. Vi snakker om tjenestefeil og saken bør anmeldes til spesialenheten. Noen som tar på seg oppdraget?

1
Kul_Djevel Dette er groteske fremgangsmåter. Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen...

Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

Det kan finnes mange gode grunner til å hevde dette standpunktet, men du vet jo bedre enn de fleste hvordan dette sender folk ned i vante skyttergraver.

Her var min største bekymring de metodene narkotikapolitiet tillates å bruke. Uavhengig av hva man mener om MÅLET deres (utrydde narkotika), så demonterer de samtidig den liberale rettsstaten vår ved å skyte småspurv med kanoner. Tilfeldige kontroller og overvåking alminneliggjøres. Domstolene/ departementet setter ikke operasjonelle definisjoner på hva som aksepteres som "skjellig grunn til mistanke".

Og dessuten; et laug av statstjenestemenn som mener seg å være i sin fulle rett til å utforme den narkotikapolitikken de selv ønsker seg. Her står det faktisk om demokrati og rettsstat.

2
NiGoZeroIchi [sitat…] Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk...

har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

Politiet klager på at de har for lite ressurser til å etterforske alvorlig kriminalitet. Da kan vi slå fast at det er prioriteringene det er noe feil med da i stedet. De har tydeligvis ressursene, men prioriterer feil når de plager vanlige harmløse borgere for totalt uskyldige episoder.

1

Parallelt med at norske politikere har gått i tenkeboksen om avkriminalisering av narkotikabruk, så lever norsk narkotikapoliti i sin egen verden.

Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

1

Skandaløst hele opplegget. Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss innsats.

Disse brukerne de tar, gjør ingenting annet enn å pynte på politiets begredelige statistikker. Småfisk blir brukt for å glatte over politiets udugelighet.

1

Dette er groteske fremgangsmåter.

Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen. Hvorfor i all verden gjorde han det? Han hadde jo ikke blitt anmeldt for noe sånn uten en slik innrømmelse.

Men men. Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

1
Laster...