neondian No står det faktisk i retningslinjen som er lagt ved at politiet dukkar opp på skuler og gjennomfører søk med narkohund i fellesarealer. Dei skriv i retningslinja at bruk av narkoh...

Skal det være hjelp i så må de sniffe gjennom ransler og lommer. Da får noen panikk og plasserer hos uskyldige.

samfunnet kan aldri bekjempe rusmidler med ulovlighet. Og de få tilfeller som kan avsløres medfører stor fare for justismord.

ta rusmidler fra elevene i skoletiden og la dem være på fritiden må være beste måten og bruke de få ressurser som finnes.

samfunnet må også velge annen ressursbruk....løpe etter fjortis en fredagkveld med pils eller ha en promillekontroll.

så hva skal samfunnet velge ? Sikkert best og bortprioritere vold, barnemishandling, voldtekt og tyveri og trusler. Også økokrim og cybersvindel. Bare med og bortprioritere noe annet går det og jakte rusmidler.

så enkelt....og så fryktelig vanskelig.

ta ett fornuftig valg folkens. Men fornuft vinner sjelden over moral når det gjelder rusmidler. Ungdommen drikker så kan folk velge om det skal være regulert alkohol eller kannevare. Noen bruker andre ting og samfunnet må velge om det skal være mindre farlige regulerte varianter eller farligere uregulert.

før noen endrer mening må vi nok få en dødsepidemi på syntetisk.

1
Rhabagatz Vel, da kan man ikke si annet enn at et politidistrikt har utferdiget retningslinjer på noe som Stortinget har stemt ned og som riksadvokaten har påpekt er imot loven. Det er jo fa...

I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirektoratet har trukke opp retningslinjer for korleis slike innsatser skal gjennomførast.

Retningslinja frå Romerike politidistrikt nemner og at Stortinget har bestemt at slik forebyggjande innsats kan skje utan konkret mistanke.

For meg ser det ut som at politiet har funne eit smutthol i regelverket her og utnyttar det til fulle.

1
neondian I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirekto...

Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012:

Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. Det betyr strengt tatt at hunden kan gå i fellesområder, men skal ikke lukte på elever eller deres eiendeler......

... ikke herske tvil om at bruk av hund til å snuse på elever og deres personlige eiendeler, anses som ransaking av person etter straffeprosessloven § 195. Se blant annet NOU 2004:6 pkt 7.7.8.1, hvor det også vises til at Riksadvokaten har lagt til grunn det samme, i en artikkel i Tidsskrift for Strafferett 2001 s. 128.

1
Rhabagatz Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. De...

Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. Det betyr strengt tatt at hunden kan gå i fellesområder, men skal ikke lukte på elever eller deres eiendeler......

Sånn som eg ser det så kan ikkje politiet gjere det dei gjorde i den linken eg la ved fordi det står i faktaboksen til den same artikkelen kva Stortinget har bestemt.

Vedtak 485: "Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene."

Vedtak 486: "Ved gjennomføring av forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund må det sørges for god informasjon og dialog om at forebyggende besøk skal foregå innenfor reglene som gjelder for dette, og adskilles strengt fra ransaking av elever og deres eiendeler hvor loven krever skjellig grunn til mistanke. Det forutsettes at samme rettssikkerhet gjelder for elever som for alle andre."

Noko som bryt med retningslinene frå Romerike om at politiet KUN avtaler med rektor utan at elevene skal få beskjed.

1
Rhabagatz Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. De...

Rhabagathz : så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke.

bare slik kan det bli effektiv narkojakt. Men da løpes bort til andre mennesker og narkoen plasseres på uskyldige.

håpløst og bekjempe rusmidler med justis.

1

Ljot, du nevner politiets førerkortinndragelser, vedtak med hjemmel i Vegtrafikklovens §34, om manglende edrulighet. Dessuten etter hvert mange dommer, på ulikt nivå, som ikke gir Poltidirektoratet og Statsadvokat medhold i sin lovforståelse. Som du skriver, man gir blaffen og trekker på skuldrene. For en hver som følger sakene er det superopplagt at toneangivende krefter i politiet er ute etter å gi cannabisbrukere ekstra straff. Man synes ikke et skarve forelegg eller inntegning i strafferegisteret svir tilstrekkelig.

Spørsmålet man så må stille seg er; hvordan finner beskjedne statstjenestefunksjonærer, med en livslang karriere innen ordensmakten tilstrekkelig selvtillit til å ignorere tydelige føringer fra domstoler ?

Vi vet at jo politiet er en organisasjon som prediker og premierer lojalitet til domstoler og øvrighet. Ja hele politibyråkratens karriere og ratio er bygget på evnen til å motta/ tolke signaler.

Jeg er stygt redd for at det er organisasjonen NNPF som gir den enkelte norske narkotikapolitimann selvtilliten til å trosse domstolene. Her vet man at man har mange i ryggen. At man fører en politikk, fra dag til dag! Dessuten vetman har tilgang til allierte innen medier, Stortinget og departementet. Den enkelte brikke står lojal med sitt korps, og har lite å tape på sin lojalitet.

1
neondian I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirekto...

Neondian, retningslinjene du peker til er et udatert Word-dokument fra politimesteren på Romerike. Det stammer ikke fra Politidirektoratet, JBD eller Riksadvokat. Her nevnes knapt hjemmel eller jus i det hele tatt. Ta det for det det er, praktiske retningslinjer for hvordan en politiaksjon på en videreregående skole skal forløpe. Ikke usannsynlig at det er forfattet som mat til engstlige foreldre og skolebyråkrater, på et gitt tidspunkt.

At NRK-journalisten i Sogn kan la seg dupére av politimester Hvattum til å peke på dette dokumentet som rettslig hjemmel er jo bare tragisk, og ikke lite komisk. Hvor er den kritiske pressen?

Nei, klikk da heller på lenken to centimeter over, og les hva professor Marthinussen har å bemerke i sakens anledning. En god oppsummering av rettstilstanden på feltet.

1
politikk Rhabagathz : så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke. bare slik kan det bli effektiv...

så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke.

Men inntil da så skal vi bare akseptere at politiet systematisk bryter loven og borgernes rettsikerhet slik den er nedfelt i loven?

Nei, dette er alvorlig og handler om større ting enn om det skal være lov eller ikke med slike virkemidler.

Dette handler om at politiet tar seg til rette og at politikerne stilltiende aksepterer det!

1
neondian [sitat…] Sånn som eg ser det så kan ikkje politiet gjere det dei gjorde i den linken eg la ved fordi det står i faktaboksen til den same artikkelen kva Stortinget har bestemt. Vedt...

"Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene."

Men dette er jo egentlig ganske absurd. Skal enkeltelever nekte å underskrive en samtykkeerklæring når rektor personlig ber om det?

1
TimoBlomqvist Neondian, retningslinjene du peker til er et udatert Word-dokument fra politimesteren på Romerike. Det stammer ikke fra Politidirektoratet, JBD eller Riksadvokat. Her nevnes knapt...

Fint, takk skal du ha.

No har eg ikkje barn i vidaregåande lenger, men kan likevel lett forestille meg korleis eg ville ha reagert om dette gjaldt eit av mine barn.

PS: Florø ligg i Sunnfjord. Du må vere forsiktig med å kalle nokon i Florø for sogningar, reaksjonen kan verte voldsom alt etter kor høg promilla er :)

Desse 3 journalistane har nok kontor i Førde kor NRK Sogn og Fjordane har sitt hovudkontor. Førde ligg og i Sunnfjord.

2
Rhabagatz [sitat…] Men inntil da så skal vi bare akseptere at politiet systematisk bryter loven og borgernes rettsikerhet slik den er nedfelt i loven? Nei, dette er alvorlig og handler om st...

Rhabagathz : hvis politiet tar seg til rette så har vi politistat og ikke demokrati.

men hva mener du politiet skal gjøre da ? Lar de være så er det ikke lenge før en edruskapsfanatiker klager på at de ikke følger opp narkotikalovgivningen.

her er de alternativene jeg ser :

1. ha loven som i dag og ikke kunne begrense tilgang. Men sløse bort enorme summer på kontroll og likevel risikere feildømte.

2. Avkriminalisering og likevel ikke kunne begrense tilgang men bare la den være på farligere uregulerte varianter. Vi slipper problemet med justisutgifter men opprettholder gjengomsetning og svart økonomi.

3. Avkriminalisering der ingen individer blir straffet. Men endre loven slik at ransaking og stripping blir tillatt når som helst og hvor som helst uten mistanke. Gjerne med og strippe elever helt nakne forran resten av klassen og i offentlige gågater. Formål er bare og beslaglegge mest mulig uten rettsprosesser. Det begrenser ikke tilgang men kan tilfredstille moralister og avholdsfanatikere.

4. Legalisere og innholdsregulere hvertfall de lettere rusmidlene slik vi har gjort med alkohol for og redusere helseskader av bruk. Svart økonomi og gjengvirksomhet. I tillegg mye unødvendige justisutgifter. Begrenser heller ikke tilgang akkurat som alkohol, men kan vri noe av bruken over på mindre skadelige varianter.

ser du flere altenativer så kom med dem for jeg vet ikke om andre måter og gjøre dette på.

1
politikk Rhabagathz : hvis politiet tar seg til rette så har vi politistat og ikke demokrati. men hva mener du politiet skal gjøre da ? Lar de være så er det ikke lenge før en edruskapsfana...

flere altenativer

For cannabis finnes bare et selvfølgelig alternativ, legalisering. Forbudet mot en plante som har fulgt menneskeheten som medisin og rekreasjon gjennom hele vår historie, og som best kan sammenlignes med et nytelsesmiddel på linje med sjokolade eller kaffe, er intet mindre enn absurd. Hva gjelder NNPF, så er dette en organisasjon for politifolk som har misforstått sitt mandat fullstendig og tror at det ligger under dette å mene noe om lovgivningen og å påvirke lovgiverne. Altså en slags semi-politistat.

2

Virker som dårlig ressursbruk av politiet her. At de nærmest feirer å ha presset en person som ikke engang hadde noe på seg til en innrømmelse samt et "beslag" av 2 gram hasj virker jo nesten komisk.

Skjønner de ikke at denne typen tulle-aksjoner i neste omgang underminerer deres egne argumenter for at de trenger mer ressurser for å utføre arbeidet sitt?

1

Fra RB :

Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen.

Etter ti minutter markerte hunden på den første personen. Han fant vi ikke narkotika på, men han erkjente å ha røyket hasj tidligere på dagen. Hundene er effektive, sier operasjonslederen.

[............................................................]

En drøy halvtime senere snuste narkotikahunden seg fram til nestemann.

– Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Med andre ord, her lå det trolig ikke fore en konkret mistanke til narkotikakriminalitet (skjellig grunn). Hadde mistanken vært konkret rettet mot ett / flere mennesker ville det innbåret diskresjon og spaning. Å valse rundt med firbent betjent som lukter på alle i minst en time er som å bruke rød elgjegerlue og alarm...

Men politiet viser jo ikke alle kortene sine (?) Sikkert men likevel; et kjapt google-søk på Lillestrøm stasjon + narkosalg gir ikke napp.

Nei, "mistanken" har nok heller vært av det generelle slaget. Politiet mistenker at på Lillestrøm stasjon passerer det en jevn strøm av gjennomsnittsmennesker, med gjennomsnittlig bruk og besittelse av mindre kvanta. Gevinsten ved en times random søk her ble vel ikke noe større enn om man hadde trålet inngangen til polet på CC Vest en torsdag ettermiddag. Dog, på CC Vest vanker det mennesker med selvtillit, juridisk skolerte kan hende.

Dessuten, her ble jo fangst og bonusoppslag i bladet. Romerikes engstelige har fått syn for segn, narkospøkelset er her og NNPF kan legge ansiktet i alvorlige folder.

2
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

Timoblomquist : det kan jo høres ut som om hunder vil markere på noen som har stått klemt inntil hasjrøykere i en eller annen kø.

så er spørsmålet hvor mye ressurser politiet vil bruke på rettsforfølging hvis den uskyldige nekter.

samfunnet kan ikke ha narkotikaforbud uten og skape seg selv haugevis av problemer utenom selve rusmiddelbruken.

vi får heller gjøre som med alkohol og la folk være inntil de har så store problemer at de er veldig motivert til og slutte.

1
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etterforske f.eks innbrudd, at de ikke hadde ressurser til å ta tak i saker selv med kjent gjerningsmann osv. Så "feirer" man altså at man ved hjelp av høyst tvilsomme metoder har klart å beslaglegge 2gram(!!!!!!) hasj. Og ikke nok med det, vedkommende som ble tatt med det som politispråket vel kalles en "brukerdose"(spesielt uttrykk om en plante som kan brukes som nytelsesmiddel) skal også få sitt hjem invadert av disse personifiseringene av inkompetanse. Hvilken fantastisk bruk av ressurser! Hvor mange tjenestemenn og administrative ressurser blir bundet opp hvor lenge for å gjøre en husransakelse hos stakkaren som ble tatt med 2gram hasj?! Det er nesten som man ikke tror det man leser.

4
12tribe [sitat…] Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etter...

12tribe : det er nesten vanskelig og tro det du skriver. Dette er så villt at det fortjener hele førstesiden på VG og ett eget tv-program om galskapen.

synes justisministeren burde gripe inn og legge ned hele politidistriktet slik at de styringsansvarluge mister jobben og nye mer fornuftige mennesker kan ansettes i stedet.

når politiet bortprioriteree kjent gjerningsmann og løper etter få gram hasj så har samfunnet mistet sin rettsikkerhet og folk får ordne opp selv ved hjelp av hagle og jaktrifle.

1
Kul_Djevel Dette er groteske fremgangsmåter. Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen...

Dette er groteske fremgangsmåter.

Kan vel ikke si meg annet enn enig i det. Dvs., det å "snuse ut" tilfeldige mennesker på offentlig plass, så kan også en annen vilkårlig person (som er kødden nok -og ja det finnes nok av de som påkoster seg å være "litt" kødden..), bare strø litt narkotika-smuler ned i lommene til tilfeldig forbipasserende, og kaoset/idiotien (eller avledningsmanøvrene og ressursbruken..) er komplett.

Så har man ikke skjellig grunn, så har man ingen grunn.

1
12tribe [sitat…] Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etter...

Nettopp, husundersøkelsen er vel nå gjennomført tenker jeg, med hunder og stort oppbud. Diskresjon i rekkehusgrenda ? Tvilsomt assa.

Dessuten, hvis stakkaren er far >>> Da skal det gå melding til Barnevernet, som vurderer å knuse mannen. Jaffal må mormor og arbeidsgiver varsles. Og NAV er vel heller ikke urimelig ?

Deretter, hvis han under forhør har vært naiv nok til å røpe et "jevnlig" forbruk, " la oss si én gang i måneden da >>> Da skal politiet ved enkeltvedtak (med hjemmel i Vegtrafikklovens § 34) frata ham rett til førerkort p.g.a "manglende edruelighet". Skjønt de er helt inneforstått med at fyren ALDRI ville finne på å sette seg bak rattet i påvirket tilstand.

Rosinen i pølsa; skulle han i tillegg ha en jobb der han er avhengig av sikkerhetsklarering/ vandelsattest (brer om seg til stadig nye yrkesgrupper). Ja, da mister han denne klarering, og blir rammet av et evig Berufsverbot.

Romerikspolitiets korstog gir konsekvenser. Metodene er mer enn tvilsomme. Spør dere selv om hvor denne lille konstabelen har fått klareringen til sin aksjon på Lillestrøm stasjon.

Og NNPFs rolle da ? Historieskriverne vil felle en nådeløs dom.

1

Problemet er altså kontroll av oss tilfeldige forbipasserende, med hjemmel i "skjellig grunn til mistanke". Politiet mistenker, eller rettere vet, at det foregår ulovlig narkotikabruk og beittelse der ute, og de tar meg seg hund til Lillestrøm stasjon.Hendelsen er ikke enestående. Tilfeller der ivrig hundefører lufter sin snuser, i park eller gågate (med korresponderende scoring !) er legio.

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være.

Politiet er satt til å håndheve norske lover. Det hører med til den oppgaven å undersøke/kontrollere om folk følger lover og regler og reagere overfor de som bryter de.

De avholder stikkprøver/trafikkontroller på steder der de vet det kjøres mye fort. På samme vis må de kunne ta stikkprøver i områder der de vet det omsettes narkotika.

1
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

et kjapt google-søk på Lillestrøm stasjon + narkosalg gir ikke napp. Nei, "mistanken" har nok heller vært av det generelle slaget. Politiet mistenker at på Lillestrøm stasjon passerer det en jevn strøm av gjennomsnittsmennesker, med gjennomsnittlig bruk og besittelse av mindre kvanta. Gevinsten ved en times random søk her ble vel ikke noe større enn om man hadde trålet inngangen til polet på CC Vest en torsdag ettermiddag. Dog, på CC Vest vanker det mennesker med selvtillit, juridisk skolerte kan hende.

Politiet vet at de treffer brukere (med besittelse) der mennesker ferdes.

1
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være

Nei, men dét gjør skolerte jurister.

3
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Trondhjem : er ikke forskjellen at uskyldige kan bli tatt for narkotika av ulike grunner. Mens en bilist ikke blir tatt uten at noe er galt ?

som prinsipp bør det være lov til og strippe alle helt nakne på offentlig gate uten mistanke. Det er dette som er kontroll og gir kontrollmuligheter. Kun da kan det oppdages noe på tilfeldig grunnlag. Men tilfeldigvis har du kansje stått nærme en med narko som har fått panikk og plassert hos deg.

samfunnet har mye kontroller som egentlig ikke er kontroller men overfladisk falsk kontrollfølelse.

1
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være.

Forskjellen er vel i hovedsak at man som bilist/sjåfør er (skal være) sertifisert til å kunne håndtere og ha ansvaret/kontrollen over kjøretøyet, samt vise hensyn overfor øvrig trafikk.

Går* man på torget.. i en by, så kreves det ingen sertifisering for å føre skoene..(?), og ens ansvar/kontroll over egen gange/gangfart er neppe av særlig stor betydning mht. andre(?) sertifiseringer heller, da selv små barn, blinde, sterkt psykisk utviklinghemmede (og sikkert også ned-dopede /kreft..-syke..), har lov til å bevege seg på offentlig sted.

Så jeg synes i hvert fall det er store forskjeller (både prinsipielle og praktiske), mellom en som fører tyngre et kjøretøy i høyere hastigheter blant andre kjøretøyer.., og en som rusler rundt på et torg...

1
TimoBlomqvist [sitat…] Nei, men dét gjør skolerte jurister.

Hvilke jurister har uttalt at det er en prinsipiell forskjell på å gjøre stikkprøvekontroller av folks bilkjøring og å holde stikkprøvekontroller rettet mot narkotikamisbruk?

Jeg er klar over at for skoler er det gjort et unntak om bruk av narkotikahund i skoletiden av hensyn til elevene. Begrunnelsen for dette ble gitt på Dagsnytt18 i høst etter episoden på en skole i Florø i høst hvor politihunden under et møte med elever politi markerte på to gutter. Begrunnelsen er at ved tilfeldige stikkprøver vil hele 3 av 4 hundens markeringer være falsk alarm. Hunden vil markere på deg om du bare har gått forbi en som har brukt narkotika på gata de siste døgnene, sittet i et bussete hvor en bruker har sittet tidligere, etc. Den lave treffprosenten kombinert med det voldsomme stigma det er å bli anholdt og kontrollert av politiet i hele skolens åsyn gjør at man velger å skjerme elevene mot å utsettes for stikkprøvekontroller.

Etter hva jeg vet er det ikke et generelt forbud i Norge mot at politiet gjennomfører stikkprøvekontroller mot narkotikamisbruk. Kanskje du vet?

Dessuten, politiet kan, hvis jeg forstår jusen rett, gjennomfære en razzia i skoletiden hvis de har skjellig grunn til å mistenke at det foregår bruk og salg av narkotika blant elevene i skoletiden. Det er kun forbud mot tilfeldige kontroller. Politiet skal opprettholde lov og orden også når det gjelder narkotikabruk og salg.

1
Laster...