trondhjem [sitat…] Man kan alltids diskutere berettigelsen av lovbrudd og straffereaksjonen ved påvist brudd. Men det er en helt annen diskusjon. Politiet er satt til å avdekke lovbrudd og p...

Jeg mener det skulle bare mangle at politiet kan kontrollere ta stikkprøver for narkotikabruk og besittelse på lik linje med at vi alle blir utsatt for stikkprøvekontroller i trafikken. Jeg ser ikke noen prinsipiell forskjell på å bli utsatt for stikkprøvekontroll for å kontrollere om du følger veitrafikklovens bestemmelser og bli utsatt for stikkprøvekontroll for å kontrollere om du overholder narkotikaloven.

Det er en vesentlig forskjell.

Som bilfører utfører man en handling som krever særskilte kvalifikasjoner og godkjennelser. Det er krav om edruelighet/egnethet når man utfører handlingen. Og handlingen man utfører har et potensielt stort skadepotensiale overfor uskyldig tredjepart hvis utført galt/ulovlig. Når man benytter seg av et førerkort, altså når man kjører bil, må man påregne at ens egnethet kan kontrolleres.

Som gående på offentlig sted er man bare det. Gående.

En gående som utviser normal adferd utfører ikke noen form for handling som påkrever spesiell oppmerksomhet. Han/hun bidrar heller ikke til andres fare bare ved å oppholde seg på offentlig sted. Adferden 'å gå' er heller ikke regulert av godkjennelser og edruelighetskrav. Da skal man heller ikke måtte påregne kroppskrenkende undersøkelser uten at det er skjellig grunn til mistanke om kriminell handling.

Å oppholde seg på offentlig sted er ikke skjellig grunn til mistanke.

11
TimoBlomqvist Fra RB : Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen. – Etter ti minutter markerte hunden på...

Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Alt ved denne saken er fullstendig drøyt. Det er ikke lenge siden en representant for politiet i nettopp dette området gikk ut og sa at de ikke hadde ressurser til å etterforske f.eks innbrudd, at de ikke hadde ressurser til å ta tak i saker selv med kjent gjerningsmann osv. Så "feirer" man altså at man ved hjelp av høyst tvilsomme metoder har klart å beslaglegge 2gram(!!!!!!) hasj. Og ikke nok med det, vedkommende som ble tatt med det som politispråket vel kalles en "brukerdose"(spesielt uttrykk om en plante som kan brukes som nytelsesmiddel) skal også få sitt hjem invadert av disse personifiseringene av inkompetanse. Hvilken fantastisk bruk av ressurser! Hvor mange tjenestemenn og administrative ressurser blir bundet opp hvor lenge for å gjøre en husransakelse hos stakkaren som ble tatt med 2gram hasj?! Det er nesten som man ikke tror det man leser.

4
NiGoZeroIchi Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere op...

Jeg tror du misfortår poegnt. Ingen sier at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Men også politiet må følge reglene.

Politiet kan, ved skjellig grunn til mistanke, be om å få ransake deg. Om du ikke går med på det, kan de anholde deg, så ransake deg. Bruk av narkohund er å anse som en ransakelse.

Når politiet tar en hund med på et sentralt sted som en togsatsjon, så skanner de alle forbipasserende. Det er ikke lov - iht loven.

Saken her er enkel - politiet foretar gjentatte brudd på loven helt bevisst, og fortsetter slik fordi det ikke får konsekvenser for dem.

Om du skulle mene at slike ransakelser burde vært tillatt, så er det en annen sak, men det endrer ikek det faktum at politiet bryter retningslinjene.

3
Rhabagatz Stotinget stemte i 2012 ned et forslag om bruk av narkotikahunder på skole, så dette er en omgåelse av det vedtaket. Så det politiet gjør er at de later som om de ikke er på søk......

Det er en ren tilsnikelse, for å kunne plukke lavt hengende frukt og samtidig uthule forståelsen av individets rettsvern, noe som på sikt gagner de i politiet som synes at 'hensikten helliger middelet' er en grei rettesnor.

Det samme gjelder politiets forferdelige praksis som kalles forebygging gjennom forvaltning. Noe som i korte trekk går ut på at politiet kan fatte vedtak om at man for eksempel skal miste førerkortet dersom man for eksempel spiller høy musikk på natten for ofte. Eller viser andre tegn på å ikke oppfylle den enkelte politijurists subjektive skjønn for edruelighet. Helt uten nødvendig sammenheng med brudd på veitrafikkloven eller andre lover som regulerer det man gjør bak rattet i en bil.

Dette med forebygging gjennom forvaltningsvedtak er påpekt og påklagd av flere instanser. Domstoler, ledende jurister og politikere har pekt på at dette er i strid med lovens intensjon. Politiet trekker på skuldrene av det hele, ignorerer påtale og sier med dårlig skjult arroganse at de avventer en avklaring i Høyesterett.

En rettsstat kan ikke ha en politistyrke som lager 'lover' etter eget forgodtbefinnende.

3
trondhjem [sitat…] Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasseren...

Jeg ser ikke den prinsipielle forskjellen mellom å kontrollere tilfeldig forbipasserende for ulovlig bruk og besittelse av narkotika og kontrollere tilfeldig forbipasserende bilisters hastighet, bruk av lys eller hva det måtte være

Nei, men dét gjør skolerte jurister.

3
trondhjem [sitat…] Du forsøker igjen å gjøre dette til en diskusjon om berettigelsen av at bruk og besittelse av narkota i forbudt i Norge. Det er ikke relevant i denne kontekst. I dag er de...

Jeg ser ikke det prinsippielt gale i at politiet kontrollerer folk og sjekker at de overholder narkoloven.

Så med din logikk vil du da ikke se noe prinsippielt galt med massiv overvåkning av telefonsamtaler, privat korrespondanse etc. Eller hvorfor stoppe der? Hva med å stå med hund utenfor private boliger slik at de kan sniffe på de som kommer og går tilfelle noen ble markert på slik at de kan gå inn å ransake huset? Kan jo fort bli beslaglagt et gram her og et gram der? Målet helliger middelet ikke sant? Hva om vi skulle havne i den situasjonen at våre lovgivere plutselig skulle bestemme seg for å igangsette jødeforfølgelser? Så lenge loven sier det så hadde du lett angitt den jødiske familien som bor over gangen, ikke sant, det ville jo være i mot loven å la være? Du skjønner, i et hvert samfunn som ønsker å fremstå som "sivilisert", så har man en stilltiende forståelse for at noe kriminalitet alltid vil eksistere. Ikke nødvendigvis fordi det er umulig å stoppe det, men fordi det ville innebære at vi må leve i en politistat. Og fremdeles er det en del av oss som ikke ønsker nettopp det, selv om det ser ut til å begynne å bli skremmende mange som er så lite sikre på seg selv at de drømmer om at mamma stat skal holde en beskyttende hånd over alle aspekter av deres liv.

3
Kul_Djevel Dette er groteske fremgangsmåter. Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen...

Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

Det kan finnes mange gode grunner til å hevde dette standpunktet, men du vet jo bedre enn de fleste hvordan dette sender folk ned i vante skyttergraver.

Her var min største bekymring de metodene narkotikapolitiet tillates å bruke. Uavhengig av hva man mener om MÅLET deres (utrydde narkotika), så demonterer de samtidig den liberale rettsstaten vår ved å skyte småspurv med kanoner. Tilfeldige kontroller og overvåking alminneliggjøres. Domstolene/ departementet setter ikke operasjonelle definisjoner på hva som aksepteres som "skjellig grunn til mistanke".

Og dessuten; et laug av statstjenestemenn som mener seg å være i sin fulle rett til å utforme den narkotikapolitikken de selv ønsker seg. Her står det faktisk om demokrati og rettsstat.

2
NiGoZeroIchi [sitat…] Men siden politiet fortsatt gjør det helt åpent på denne måten, kan man anta at det ikke har blitt gitt et veldig tydelig signal til politiet om dette. Er det en klar lovt...

Du snur det på hodet.

Stortinget har begrenset slik bruk av narkotikahund til toll, fengsel og militære nstallasjoner. Ellers er det å se som rankakelse, og kan bare skje mod domstolkjennelse, med eksplisitt samtykke eller ved anholdelse. Riksadvokaten har presisert dette overfor politiet, men likevel fortsetter politiet med denne ulovlige praksisen.

At myndighetene og påtalemyndighetene er slepphendte med å håndheve loven på dete området er virkelig bekymringsverdig. Vi har altså et politi som opererer på siden av loven og myndigheter som ser en annen vei.

2

Det at narkotikapolitiet trenger en egen organisasjon for å forsvare sin eksistens bør være nok til å få opp øyene til folk. De bryter villig loven for å pynte på statistikken med fillesaker, og utøver press for å få overført midler. Det dreier seg i bunn og grunn om penger og lite annet.

2
TimoBlomqvist Neondian, retningslinjene du peker til er et udatert Word-dokument fra politimesteren på Romerike. Det stammer ikke fra Politidirektoratet, JBD eller Riksadvokat. Her nevnes knapt...

Fint, takk skal du ha.

No har eg ikkje barn i vidaregåande lenger, men kan likevel lett forestille meg korleis eg ville ha reagert om dette gjaldt eit av mine barn.

PS: Florø ligg i Sunnfjord. Du må vere forsiktig med å kalle nokon i Florø for sogningar, reaksjonen kan verte voldsom alt etter kor høg promilla er :)

Desse 3 journalistane har nok kontor i Førde kor NRK Sogn og Fjordane har sitt hovudkontor. Førde ligg og i Sunnfjord.

2
politikk Rhabagathz : hvis politiet tar seg til rette så har vi politistat og ikke demokrati. men hva mener du politiet skal gjøre da ? Lar de være så er det ikke lenge før en edruskapsfana...

flere altenativer

For cannabis finnes bare et selvfølgelig alternativ, legalisering. Forbudet mot en plante som har fulgt menneskeheten som medisin og rekreasjon gjennom hele vår historie, og som best kan sammenlignes med et nytelsesmiddel på linje med sjokolade eller kaffe, er intet mindre enn absurd. Hva gjelder NNPF, så er dette en organisasjon for politifolk som har misforstått sitt mandat fullstendig og tror at det ligger under dette å mene noe om lovgivningen og å påvirke lovgiverne. Altså en slags semi-politistat.

2

Fra RB :

Operasjonsleder XXXX i Øst politidistrikt forteller at en narkotikahund torsdag kveld besøkte Lillestrøm stasjon og bussterminalen.

Etter ti minutter markerte hunden på den første personen. Han fant vi ikke narkotika på, men han erkjente å ha røyket hasj tidligere på dagen. Hundene er effektive, sier operasjonslederen.

[............................................................]

En drøy halvtime senere snuste narkotikahunden seg fram til nestemann.

– Han fant vi to gram hasj på. Han er derfor anmeldt for besittelse av narkotika. Det er også besluttet ransaking av personens hjem, sier XXXX.

Med andre ord, her lå det trolig ikke fore en konkret mistanke til narkotikakriminalitet (skjellig grunn). Hadde mistanken vært konkret rettet mot ett / flere mennesker ville det innbåret diskresjon og spaning. Å valse rundt med firbent betjent som lukter på alle i minst en time er som å bruke rød elgjegerlue og alarm...

Men politiet viser jo ikke alle kortene sine (?) Sikkert men likevel; et kjapt google-søk på Lillestrøm stasjon + narkosalg gir ikke napp.

Nei, "mistanken" har nok heller vært av det generelle slaget. Politiet mistenker at på Lillestrøm stasjon passerer det en jevn strøm av gjennomsnittsmennesker, med gjennomsnittlig bruk og besittelse av mindre kvanta. Gevinsten ved en times random søk her ble vel ikke noe større enn om man hadde trålet inngangen til polet på CC Vest en torsdag ettermiddag. Dog, på CC Vest vanker det mennesker med selvtillit, juridisk skolerte kan hende.

Dessuten, her ble jo fangst og bonusoppslag i bladet. Romerikes engstelige har fått syn for segn, narkospøkelset er her og NNPF kan legge ansiktet i alvorlige folder.

2
trondhjem [sitat…] Man kan alltids diskutere berettigelsen av lovbrudd og straffereaksjonen ved påvist brudd. Men det er en helt annen diskusjon. Politiet er satt til å avdekke lovbrudd og p...

flyr

Jeg flyr særdeles mye, og har aldri noensinne blitt sjekket for narko i sikkerhetskontrollen. Når man kommer av flyet fra Amsterdam derimot, da kommer de med bikkjene sine.

Passer alltid på å ha på meg klær jeg har brukt på coffeshop, bare for å lage litt moro for bikkjer og hundefører. Like morsomt hver gang.

2
trondhjem Hvilke jurister har uttalt at det er en prinsipiell forskjell på å gjøre stikkprøvekontroller av folks bilkjøring og å holde stikkprøvekontroller rettet mot narkotikamisbruk? Jeg e...

Hvilke jurister har uttalt at det er en prinsipiell forskjell på å gjøre stikkprøvekontroller av folks bilkjøring og å holde stikkprøvekontroller rettet mot narkotikamisbruk?

Promillekontroll er ekspisitt hjemlet i veitrafikkloven (§22a).

Å måle kjøretøyers hastighet kan ikke under omstendighet anses som en ransakelse. Det er det samme som å stille seg opp ved et lyskryss og observere trafikanters adferd.

Å la narkohund søke på person eller persons eiendeler, anses som ransakelse, det er tidligere dokumentrt i denne tråden. Da er det visse regler politiet må følge, noe de ikke gjør.

Det juridiske forkjellen er klar.

2

Alle som flyr burde fått en kopp te eller kaffe med cannabis en halvtime før ombordstigning. Besetningen ombord ville hatt en særdeles takknemlig jobb med trivelige og medgjørlige passasjerer, bortsett fra at det kanskje hadde blitt litt travelt med servering av snacks :)

Så kunne vi samtidig unngått nødlandinger for å bli kvitt folk som drikker seg drita og plager besetning samt medpassasjerer :)

2

Dette er groteske fremgangsmåter.

Må si det var overraskende dumt av vedkommende som de ikke fant narkotika på, men som likevel innrømmte at han hadde røykt hasj tidligere på dagen. Hvorfor i all verden gjorde han det? Han hadde jo ikke blitt anmeldt for noe sånn uten en slik innrømmelse.

Men men. Bruk av narkotika bør avkriminaliseres og kjøp og salg av cannabis legailseres

1

Skandaløst hele opplegget. Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss innsats.

Disse brukerne de tar, gjør ingenting annet enn å pynte på politiets begredelige statistikker. Småfisk blir brukt for å glatte over politiets udugelighet.

1

Parallelt med at norske politikere har gått i tenkeboksen om avkriminalisering av narkotikabruk, så lever norsk narkotikapoliti i sin egen verden.

Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Politiet har ikke som oppgave å gjette seg til hva politikerne tenker på; så lenge politikerne befinner seg i tenkeboksen, har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk...

har politiet fortsatt som jobb å slå ned på bruk og besittelse.

Politiet klager på at de har for lite ressurser til å etterforske alvorlig kriminalitet. Da kan vi slå fast at det er prioriteringene det er noe feil med da i stedet. De har tydeligvis ressursene, men prioriterer feil når de plager vanlige harmløse borgere for totalt uskyldige episoder.

1

Riksadvokaten har uttalt at slik praksis er å anse somulovlig ransaking. Vi snakker om tjenestefeil og saken bør anmeldes til spesialenheten. Noen som tar på seg oppdraget?

1
TimoBlomqvist Men virkemidlene !

Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere opp i systemet" ikke mener at dette er saker som bør nedprioriteres, gjør politiet i grunnen bare jobben sin.

1
Laster...