Men bompenger og sykkelstier er visst bra

Det har ikke slått deg at det er langt flere begrunnelser for dette enn bare klima?

1

Atmosfæren blir fullere og fullere av gasser som ikke burde være der.

Hvilke gasser er det som ikke burde være der da ?

1
Makro1 Det vet vi alle. I alle fall de som har tenkt litt over at millioner av års opplagret karbon nå slippes ut i atmosfæren over noen få hundre år. Sier jo seg selv at det vil by på fo...

Det vet vi alle. I alle fall de som har tenkt litt over at millioner av års opplagret karbon nå slippes ut i atmosfæren over noen få hundre år.

Universet har forandret seg siden det oppstod, det vil det fortsette å gjøre med eller uten din og min hjelp.

1

Vi kan vel alle gjøre noe i stedet for og sitte og rope. Men vi er nok ikke villig til det. Enkelte kjøper Tesla for at det er et statussymbol kamuflert av klima. Men mange vil ikke være med og diskutere hvor mye vi kjører unødvendig, reiser unødvendig, handler unødvendig osv.

Et annet dilemma er at faktorer innenfor klima og bærekraft hele tiden blir satt opp mot hverandre når debatten blir for populistisk på begge sidene. For og ta noen eksempler: Skal vi produsere effektivt mat med sprøytemiddel og kunstgjødsel slik at vi ikke legger beslag på for store arealer til dette. Spesielt nå hvor våtområder og myr skal vernes. Eller skal vi bruke mye areal og kutte ut kjemikalier som dreper innsekter og forurenser atmosfæren og vassdrag. Begge deler kan bli feil satt opp mot hverandre. Debatten rundt Reppafjorden er også et stjerne eksempel.

En hvis hver enkelt av oss som er opptatt av klimaet går i oss selv og ser om vi kan redusere litt på vår aktivitet og forbruk? Men dette er nok som alkohol debatten, man bannes i kirka!

3

Derfor er jeg møkka lei. Det hadde vært bedre om både de redde ungene og den voksne heia-gjengen som prøver å få frem et sinne, hadde holdt kjeft!

Om du er så lei klima-maset, så er det jo ikke akkurat noe sjakktrekk å starte ENDA en debatt om akkurat det...

2

Det mest skremmede trekket ved samtiden er at folk sluker denne teorien om antropogen global oppvarming, og at de godtar 'tiltak' som kun har som mål å redde/berike en finansbasert global elite.

Er det vitenskap eller 'manufacturing consent'?

3

Det eneste som vil virke, raskt, er en massiv elektrifisering av samfunnet, ved bruk av grønn kraft.

Det vil kanskje få ned Co2 forbruket, men det vil ikke hjelpe miljøet.

1

Det eneste som vil virke, raskt, er en massiv elektrifisering av samfunnet, ved bruk av grønn kraft

Du vet at Tyskland nå fjerner sine vindmøller?

1

Har jeg ikke tid til men kan legge til at det ikke har med kjetteri mot klimatroen men problemer med landbasert vindkraft.

1
Herinacius Har jeg ikke tid til men kan legge til at det ikke har med kjetteri mot klimatroen men problemer med landbasert vindkraft.

Har jeg ikke tid

men du har tid til å komme med påstander

nå er riktignok denne artikkelen rukket å bli et år gammel, men der står det, men der kan man lese: "Ikke overraskende er det Tyskland som installerte mest, med hele 42 prosent av alle nye installasjoner. Tyskland"

jeg vil tro at hvis det var slik at Tyskland satte alle bremser på og til og med demonterte vindmøller nå, så ville vi hørt om det alle mann

1
Makro1 Det blir bare gnål når det diskuteres og innføres masse tiltak, og man diskuterer og krangler enda mer, bare for å innføre tiltak som ikke forandrer noe som helst. Da ville det vær...

Det blir bare gnål når det diskuteres og innføres masse tiltak, og man diskuterer og krangler enda mer, bare for å innføre tiltak som ikke forandrer noe som helst.

problemet er at det er sterke kapitalkrefter som ikke vil ha noen endring, bare en av de er langt mektigere enn alle oss på VGD til sammen, og så har vi politikere som gjerne vil sko seg ved å love gull og grønne skoger

1
Farmer Vi kan vel alle gjøre noe i stedet for og sitte og rope. Men vi er nok ikke villig til det. Enkelte kjøper Tesla for at det er et statussymbol kamuflert av klima. Men mange vil ikk...

Her skriver du mest om miljø-politikk. Det skal ikke jeg gjøre, for da blir det en uendelig diskusjon uten klare fasiter. Men for all del: viktige greier!

Klima-politikk er noe helt annet, hvor det er mye enklere faktorer. Verden brenner fossilt brensel fullstendig u-kritisk, med kull som dagens versting. Resten burde si seg selv!

Dine formaninger om aktivitet og forbruk er vel og bra, bare det ikke brukes som pressmiddel for å få igjennom politikk som egentlig dreier seg om helt andre ting. Ikke hjelper det noe som helst heller, med tanke på dagens klima-utfordringer...

1
Laster...