Farmer Ja. Men når det er sagt. Om penger og etterspørsel skal styre alt som har med klima og gjøre, da blir det mye det ikke blir endring på. Men om jeg forstår poenget ditt rett, så er...

Penger og etterspørsel skal ikke styre. Politikere skal styre! Om de styrer på en slik måte at penger og etterspørsel sendes i en gunstig retning for klimaet, kan ting skje fort.

I denne sammenhengen vil det si at politikerene bør legge til rette for en massiv utbygging av grønn kraft, og sørge for at bruk av de verste energi-kildene kommer dårligst ut.

SÅ vil penger og etterspørsel ordne resten...

1
Makro1 Jeg vet ikke helt om de er enige med deg i Tsjernobyl og Fukushima. Skal du skrive en skrekk-roman om planetens undergang, regner jeg med at kjernekraft vil være med, for å si det...

Det er ren irrasjonell frykt.

Dersom du kikker på tallene fra disse to ulykkene så ser du at de reelle skadene er forsvinnende små i forhold til for eksempel kullkraft.

Disse to + Three Mile Island er gode eksempler på hvor trygt kjernekraft egentlig er - og det med gårsdagens teknologi.

1
Herinacius Og hva er på gang i Norge? Samme dritten, med massive ødeleggelser Det tok ikke mange årene før turbinene i Tyskland måtte skrotes. I tillegg til dette kommer at vindkraften er for...

Jeg vet ikke hvem som har lurt deg trill rundt, men de har i alle fall gjort en god jobb!

Tyskerne bygger ut vindkraft i stor skala. De er jo ikke dumme, disse tyskerne!

I Danmark har vindkraft-produksjonen enkelte dager oversteget behovet. Og de bygger ut enda mer. Bl. a. fordi de vet at det er nødvendig om klimautslippene skal gå ned.

Ja; vindkraften er ustabil! Slik som solkraft! Jeg kan likevel fortelle deg at kraftmarkedet balanseres uten alt for store problemer likevel. Og nå kommer i tillegg store batteri-parker som gjør denne jobben enda bedre. Vannkraft er oså en ideell kilde for balansering av dette markedet. Det er også en viktig grunn til at kabler til Kontinentet er smart.

Uansett skjønner jeg du er rund-lurt, men vindkraft er en svært god energikilde om klima-utslippene skal senkes. Slik er det bare...

2

Men bompenger og sykkelstier er visst bra. Selv om det ikke hjelper en millimeter.

Tja, det kan faktisk ha omvendt effekt. Veibygging (og kanskje spesielt asfaltproduksjon) er langt fra klimanøytralt, så det er helt sikkert fullt mulig å regne på hvor mye sykkelbruk (i den grad det erstatter bilkjøring) som må til før CO2-regnskapet går i minus, altså at man reduserer totalt utslipp av CO2.

Det er langt fra umulig (jeg har ikke regnet på det og kommer heller ikke til å gjøre det) at anlegg av sykkelstier parallelt med eksisterende veier har et negativt bidrag til klimaproblematikken.

Og uansett hvordan regnestykket kommer ut, synes jeg det illustrerer mye av problematikken i klimasaken. Vi synes å "bestemme oss" for at ditt og datt er dårlig for klimaet mens andre ting er positivt for klimaet - uten å kanskje ta helheten i betraktning og handle ut fra faktaopplysninger.

1
Makro1 Jeg vet ikke helt om de er enige med deg i Tsjernobyl og Fukushima. Skal du skrive en skrekk-roman om planetens undergang, regner jeg med at kjernekraft vil være med, for å si det...

Skal du skrive en skrekk-roman om planetens undergang, regner jeg med at kjernekraft vil være med, for å si det slik...

På den positive eller negative siden?

Er det helt utenkelig at vi om 50 år tenker: "Hva om vi hadde erstattet kullkraftverk og fossilt brensel i den grad det går, med atomkraft for 100 år tilbake?"

Jeg har overhode ikke til intensjon å glorifisere atomkraft, det er helt klart store, store utfordringer både med drift(sstans...) og etterbehandling av avfall. Men dersom det skulle vise seg at de verste klimahysterikerne virkelig har rett, kan det være peanuts å måtte brakklegge et område rundt Tsjernobyl og drive nedfôring av beitedyr i 50 år, kontra de skadevirkningene enkelte mener klimaforandringene vil gi.

Hvor mange er forresten klar over hvor mye av CO2-utslippet Norge bidrar til gjennom aktiviteten på norsk sokkel? Altså karbonutslippet som stammer fra norsk utvinning av gass og råolje? Grovt regnet 800.000 tonn CO2 - pr dag. 5.5 ganger mer enn de beregnede CO2(ekvivalent)-utslippene som "belastes" norsk klimaregnskap.

Jeg tror heller ikke at klimaløsningen ligger i at Norge stenger ned (eller reduserer) utvinningen på norsk sokkel - den ville vel like raskt blitt erstattet av produksjonsøkning andre steder. Men det er nyttig å ha et forhold til hvilke tall det er snakk om, spesielt når man gnåler om andre utslippsreduksjoner. Greit å ha en viss formening om hvilken ekstremt liten dråpe i havet det er kontra de store utslippskildene.

1
ulefos [sitat…] men du har tid til å komme med påstander nå er riktignok denne artikkelen rukket å bli et år gammel, men der står det, men der kan man lese: "Ikke overraskende er det Tysk...

Virker ikke google hos deg?

As older turbines see subsidies expire, thousands are expected to be taken offline due to lack of profitability. Green nightmare: Wind park operators eye shipping thousands of tons of wind turbine litter to third world countries – and leaving their concrete rubbish in the ground. The Swiss national daily Baseler Zeitung here recently reported how Germany’s wind industry is facing a potential “abandonment”.

Approvals tougher to get This is yet another blow to Germany’s Energiewende (transition to green energies). A few days ago I reported here how the German solar industry had seen a monumental jobs-bloodbath and investments had been slashed to a tiny fraction of what they once had been.

Så i stedet for å sette skiten opp i eget land, popper de opp i Norge.

1

Refererer til din heading i tråden. Du sier nok det samme der som russen sikkert sier for tida, ref. store forurensende biler (vans) og busser. Og ikke minst en gedigen forbrukssløsing.

Politiet i Bergen har allerede hatt ca. 150 oppdrag i forbindelse med årets russefeiring, som nettopp har startet..

1
nostalgikern Refererer til din heading i tråden. Du sier nok det samme der som russen sikkert sier for tida, ref. store forurensende biler (vans) og busser. Og ikke minst en gedigen forbruksslø...

He he, ja det er egentlig ingen som er særlig opptatt av å få gjort noe som helst som har noen effekt på klimaet. Derfor kan egentlig alle slutte å gnåle!

Greit nok at vi skal putte litt plast i poser med én farge, og mat i en annen farge. Presses til å sykle litt mer skal vi også, gamle som unge.

Eller kanskje vi skal godta dette gnålet, og alle utgiftene og ulempene de presser på befolkningen, for om 30 år har de sikkert klart å få ned CO2-utslippet med et par prosenter, og det er kanskje verd gnålet?

Selvfølgelig er det bare tull, hele greiene: Ja til virkningsfulle tiltak, nei til gnål og tulle-tiltak sier nå jeg...

1
Makro1 He he, ja det er egentlig ingen som er særlig opptatt av å få gjort noe som helst som har noen effekt på klimaet. Derfor kan egentlig alle slutte å gnåle! Greit nok at vi skal putt...

Selvfølgelig er det bare tull, hele greiene: Ja til virkningsfulle tiltak, nei til gnål og tulle-tiltak sier nå jeg...

Hva er virkningsfullt da?

For å sette ting i perspektiv utvinnes det 800.000 tonn karbon daglig fra norsk sokkel.

Det er dette vi "kjemper mot" når vi kildesorterer, og lar bilen stå og sykler på jobb istedet. Hvis du dropper en biffmiddag har du etter sigende redusert karbonutslippet på jorda med 4.25 kg. Hvis alle nordmenn dropper en biffmiddag - 21 tonn karbon.

Fortsatt hentes det ut 38.000 ganger mer karbon fra norsk sokkel - daglig.

Hvis man virkelig mener noe med dette, er det ikke avgifter og ulemper og gnål som må til, men en oppofring som jeg ikke tror noen i Norge egentlig ønsker. Vi må ofre velferdssamfunnets store inntektskilde og skru igjen kranene som henter karbonet opp fra havbunnen. Samtidig må vi også sørge for at andre petroleumsnasjoner ikke bare øker sin produksjon tilsvarende.

Jeg tror ikke dette er ønskelig (fra et helhetsperspektiv som beboer av dette landet) eller realistisk.

1
JonIB [sitat…] Hva er virkningsfullt da? For å sette ting i perspektiv utvinnes det 800.000 tonn karbon daglig fra norsk sokkel. Det er dette vi "kjemper mot" når vi kildesorterer, og la...

Det som vil virke, og som man i ettertid vil kunne få bekreftet i statistikker, er om man snarest mulig setter i gang utbygging av grønn elektrisitet i stor skala: Vindkraft, solkraft og vannkraft. (Noen vil også inkludere kjernekraft her, men det vil ikke jeg)

I stedet sitter vi "på ræva", (bokstavelig talt i anleggsveier hvor en slik utbygging er planlagt) og omgir oss med masse gnål om hvor mye vi må ofre og forandre. Noe av disse såkalte nødvendige tulle-tiltakene blir også presset gjennom, og effekten ser vi lyse mot oss i statistikker: Virkningsløst gnål fra ende til annen!

Å prøve å presse frem en tvungen stengning av oljefeltene vil også være skivebom. Det som vil hjelpe er kun en planlagt ut-konkurrering av bruk av fossilt brennstoff. Og det er som sagt ikke vanskeligere enn at det er fullt mulig å få til. Det er bare vilje det står på.

Om viljen ikke finnes, bør alle bare klappe igjen gnålet om alle virkningsløse tiltak...

2
Laster...