Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Regjeringspartiene må svinge partipisken

KrF fikk gjennomslag for innstramminger i abortloven i Granavolden-plattformen. Og nå sørger AP for at regjeringspartiene må svinge partipisken og tvinge sine representanter for å stemme for innstrammingene uavhengig av sitt private syn på saken. AP har nemlig gjort det klart at de kommer til å stille med fulltallig gruppe under avstemmingen.

Tradisjonellt sett har vel partipisken vært noe man forbinder med Arbeiderpartiet. Nå får vi sannsynligvis se at det er et middel både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet kommer til å benytte for å få gjennom forslaget.

Hva mener VGD om partipisk som virkemiddel?

Selv mener jeg representanter i mest mulig grad bør være fristilt til å stemme det de måtte ønske, spesielt i den type etiske spørsmål som i denne saken.

Og hva mener man om Arbeiderpartiets fremgangsmåte her?

Selv mener jeg det må være helt greit, men er enig med Venstres Terje Breivik i at dette kunne vært gjort i enda flere saker.

1
12 svar

12 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

KongBob

Nemd er bedre en kvinners egne valg om egen kropp hilsen Høyre, Frp, Krf, Venstre og SP...

Når kommer neste innskrenkning?...

Kanskje på tide å våkne opp og se hvordan de partiene ønsker å innskrenke kvinners rettigheter?...

1

erdetslik

KrF fikk gjennomslag for innstramminger i abortloven i Granavolden-plattformen. Og nå sørger AP for at regjeringspartiene må svinge partipisken og tvinge sine representanter for å stemme for innstrammingene uavhengig av sitt private syn på saken. AP har nemlig gjort det klart at de kommer til å stille med fulltallig gruppe under avstemmingen.

Tradisjonellt sett har vel partipisken vært noe man forbinder med Arbeiderpartiet. Nå får vi sannsynligvis se at det er et middel både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet kommer til å benytte for å få gjennom forslaget.

Hva mener VGD om partipisk som virkemiddel?

Partipisk brukes og har vært brukt i mange sammenhenger av forskjellige regjeringer - AP har tatt i bruk denne tvang ved flere anledninger.

Nå har vi fasit = stemmeresultatet fra Stortinget 105 stemte for endringene, mens bare 64 stemte imot ! Høyre (45) + Frp(27) + V(8) + Krf(8) = 88. Det vil si at itillegg til regjeringspartiene, så var det 17 stk fra andre parti som stemte for endringene i abortloven. Siden MDG og Rødt kun har 1 representant hver, så må minst 15 av stemmene komme fra SV, AP eller Sp . . . . . . . Hva tenker venstresiden om det . . . . . ? Trolig kan det være slik at ca 20% av AP's representanter på Stortinget er for endringer i abortloven . . . . . . Men de har ikke blitt hørt under debatten . . . . . .

1

SIG100

Nå har vi fasit = stemmeresultatet fra Stortinget

Når man har fasit - hvorfor spekulere?

1

Jallaskar

Det vil si at itillegg til regjeringspartiene, så var det 17 stk fra andre parti som stemte for endringene i abortloven. Siden MDG og Rødt kun har 1 representant hver, så må minst 15 av stemmene komme fra SV, AP eller Sp . . . . . . . Hva tenker venstresiden om det . . . . . ? Trolig kan det være slik at ca 20% av AP's representanter på Stortinget er for endringer i abortloven . . . . . . Men de har ikke blitt hørt under debatten . . . . . .

Trolig hadde du tenkt du av en eller annen grunn kunne ta AP på noe her. Men de 17 representantene fra opposisjonen som stemte for endringen var alle fra SP. Senterpartiet betraktet saken som et samvittighetsspørsmål, og hadde fristilt sine representanter. Regjeringspartiene presset sine representanter til å stemme for endringen uansett personlig syn i saken.

Et lite poeng skal du imidlertid få: jeg tror det er svært lite trolig at det ikke skulle finnes en eller annen AP-representant som var enig i endringsforslaget. Så pisken var muligens i bruk her også.

1

erdetslik

Trolig hadde du tenkt du av en eller annen grunn kunne ta AP på noe her. Men de 17 representantene fra opposisjonen som stemte for endringen var alle fra SP. Senterpartiet betraktet saken som et samvittighetsspørsmål, og hadde fristilt sine representanter

Det tenkte du, ja . . . . Denne Regjering har blitt hudflettet til de grader av opposisjonen - og så stemmer altså iflg deg Sp for endringene i abortloven . . . . . .

Jeg kan ikke huske å ha sett Sp blitt hudflettet på samme måte med sitt syn - som så er det samme som Regjeringen . . . . Etter alt som har vært skrevet om Krf i denne saken, så må alt dette negative gjelde også Senterpartiet som av samvittighetsgrunner stemte for endringene i abortloven.

Og hva er så grunnen til at ikke Senterpartiet har fått unngjelde på samme måte som f.eks. Krf vedr endringene i abortloven ? Senterpartiet har jo da samme syn som Krf siden de stemte for endringene

1

riksen77

Selv mener jeg representanter i mest mulig grad bør være fristilt til å stemme det de måtte ønske, spesielt i den type etiske spørsmål som i denne saken.

de representerer jo et parti og sin egen politikk. folk har stemt på dem i kraft av å være medlem i et parti, og da er det vel også partiets politikk de burde stemme for/imot. men her er det et kompromiss som kan gjøre det litt vanskeligere. men hva med andre kompromisser de har jobbet frem, skal alle stemme for seg selv så vil de jo bli helt håpløst

1

KongBob

Helt greit å svinge partipisken for å få representantene til å følge programmet de er valgt inn på...

Men det er betenkelig å svinge partipisken for å tvinge representantene å stemme imot partiprogrammet de er valgt inn på slik tilfellet er i denne saken...

1

BornOnThe4thOfJuly

Men det er betenkelig å svinge partipisken for å tvinge representantene å stemme imot partiprogrammet de er valgt inn på slik tilfellet er i denne saken...

Da enhver flerpartiregjering nødvendigvis vil ha som regjeringsplattform der man har plukket litt fra de forskjellige partienes programmer og dermed også noe som er i strid med et eller flere av partiene i regjering så ville en slik holdning medført at enhver regjeringsplattform var avhengig av dagsformen til den enkelte representant.

Dersom de som forhandler avtaler ikke kan regne med støtte for et framforhandlet resultat blant egne medlemmer har de rett og slett ikke noe mandat å forhandle ut fra.

1

BornOnThe4thOfJuly

Partipisken brukes vel i alle partier når det er behov for det.

Partipisk er et helt greit virkemiddel da det tross alt ikke består av annet enn at man minner folk på at de er valgt inn på en partiliste og at dette partiet forventer at du stemmer med dem. Samt antyder at det ikke er noen særlig framtid i partiet dersom man ikke gjør det.

Det er fortsatt fritt for den enkelte selv å bestemme hva som teller mest.

I utgangspunktet burde man i etiske spørsmål stilles likt men når dessverre etiske spørsmål blir tatt med i regjeringsforhandlinger så følger det av det at også etiske spørsmål må underlegges partipisken. Man kan ikke først åpne opp om forhandlinger av etiske spørsmål og så etter at man har kommet til enighet stille egne representanter fritt. Hadde man tenkt til å stille egne representanter fritt så skulle man vært ærlig om det og de etiske spørsmålene hadde da ikke vært med i forhandlingene.

Helt naturlig at et opposisjonsparti bruker anledning til å vise at flere av regjeringspartienes representanter stemmer for noe de i utgangspunktet er imot.

Jeg er ikke enig med TB. Det er nettopp slike saker der regjeringspartiene møter seg selv i døra det er aktuelt å bruke denne taktikken. Man kan kalle det spill så mye man vil man har man inngått et kontroversielt kompromiss i forhandlinger får man stå for det.

Ingen vits i å dra hele Stortinget inn til avstemming utover der dette har en symbolverdi. Og hvilke saker som er viktig eller ikke viktige nok til det er helt håpløst å bli enig om. Dermed gjenstår kun symbolverdien man får ved å vise at flertallet, og med det alle flertallets representanter, stemmer for en kontroversiell beslutning.

Så tror jeg vel ikke effekten av symbolhandlingen er noe særlig stor uansett.

1

fazz

Partipisk er et helt greit virkemiddel da det tross alt ikke består av annet enn at man minner folk på at de er valgt inn på en partiliste og at dette partiet forventer at du stemmer med dem. Samt antyder at det ikke er noen særlig framtid i partiet dersom man ikke gjør det.

>>> Hvor mange av dem som stemte på Høyre tror du egentlig stemte for å endre abortlovgivningen? Jeg kan aldri tenke meg at noen faktisk trodde at det fortsatt var en sak en må kjempe for i 2019.

1

Folkflesk

>>> Hvor mange av dem som stemte på Høyre tror du egentlig stemte for å endre abortlovgivningen?

Det var en måling på dette i november i fjor. 20% for å endre abortloven, mens 65% av partiets velgere var imot å endre den. En skikkelig taper-sak for Erna, som også virker å stå ganske alene sammen med Høie blant partitoppene.

1

BornOnThe4thOfJuly

Dersom noen stemte på Høyre for i håp om at de skulle endre abortloven til det mer konservative så vil jeg jo si at de valgnatten hadde bommet forferdelig på valget sitt. Det var selvsagt ingen grunn til å tro at H skulle gjøre det.

Men så ble dessverre dette etiske spørsmålet brakt inn i regjeringsforhandlingene og ble akseptert som en del av avtalen og da følger det av det at når man gjør avtaler så må de respekteres og man må stemme for noe man er imot. Enhver annen stemmegiving ville være å vise mistillit til Erna Solberg og det er det nok ikke så mange som er klar for i H nå.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...