Å bytte ut kull med norsk naturgass i nederlandske kullkraftverk må jo være et av de beste "klimatiltaka" man kan tenke seg, både for Nederland og Norge:

"Forskningsinstitusjonen CE Delft har sagt at det kan være mulig å kutte 25 prosent hvis Nederland stenger tre relativt nye kullkraftverk innen 2020, ifølge NL Times. Hvis disse erstattes med gasskraftverk med halvparten så mye utslipp så vil utslippene i landet kunne falle med rundt ni millioner tonn"

https://e24.no/energi/i/70Mqm3/miljoeorganisasjon-vant-klimasak-i-nederlandsk-hoeyesterett-eventyrlige-nyheter

1
granateple At jeg gidder..... Kull må forbys før grønn kraft kan være ett alternativ til fossilt. Jeg har gjentatt dette i hvert eneste innlegg! Du må ta ting i riktig rekkefølge, og så lenge...

Så så, ro ned...

Tiltaket ditt vil garantert hjelpe på utslippene av klimagasser. Et forbud mot kull-kraft vil antageligvis gi svært stor effekt, nærmest umiddelbart.

Slik sett er å foreslå et slikt tiltak ikke dumt. (Og det var jo ikke du som var dum her, etter ditt syn...)

Men på den annen side er å foreslå noe slikt, totalt virkningsløst: For det har ingen mulighet til å bli vedtatt! (Kanskje et dumt forslag, likevel...)

Derfor spør jeg deg igjen: Hva er bedre enn å satse på en kraftig utbygging av grønn kraft, om man vil ha ned klimagassene på kort sikt?

1
Makro1 Så så, ro ned... Tiltaket ditt vil garantert hjelpe på utslippene av klimagasser. Et forbud mot kull-kraft vil antageligvis gi svært stor effekt, nærmest umiddelbart. Slik sett er...

Derfor spør jeg deg igjen: Hva er bedre enn å satse på en kraftig utbygging av grønn kraft, om man vil ha ned klimagassene på kort sikt?

Kanskje nissekraft er mer i din gate!, eller husk at joik har større kraft enn krutt

Om man ikke har politisk vilje til å forby kull så er det meningsløst å bruke milliarder på vindkraft som alltid vil tape for billig kull.

2
Makro1 Så så, ro ned... Tiltaket ditt vil garantert hjelpe på utslippene av klimagasser. Et forbud mot kull-kraft vil antageligvis gi svært stor effekt, nærmest umiddelbart. Slik sett er...

Hva er bedre enn å satse på en kraftig utbygging av grønn kraft

En kunne begynne med å drite i å kalle en kraft for "grønn", det henger ikke på greip -verken i illustrerende eller i praktisk form. Så kanskje det (om enn ikke annet som en illusjon) ville sett ut som at miljø/klima-"forkjemperne", hadde føttene noenlunde plassert på jorda.

Men for all del, det er bare et forslag, og om det ikke går inn, så kall gjerne kraften for "saliggjørende, guddommelig, frelsende.." -så viser man vel tydeligere hva man egentlig mener (eller burde jeg skrevet 'tror'(?)).

Eventuelle furte-svar mottas med takk :)

1
granateple [sitat…] Kanskje nissekraft er mer i din gate!, eller husk at joik har større kraft enn krutt Om man ikke har politisk vilje til å forby kull så er det meningsløst å bruke milliard...

Jeg synes ditt forslag om nissekraft og joik høres helt riktig ut. Passer godt med avsenderen...

Innspillet ditt ang. kullkraft er jeg ikke helt uenig i, men ganske: Skal klimautslippene ned, nytter det ikke å gjøre ingen ting. Derfor blir det feil å ikke bygge ut grønn kraft mens man venter på at kullkraft skal bli forbudt. For forbudt blir det ikke! Kanskje dyrere (CO2-avgifter), kanskje mindre relevant (markedsreguleringer), men altså ikke forbudt.

Konklusjonen er at selv du som ikke er like dum som andre, klarer å komme med tiltak som vil hjelpe på klimautslippene på kort sikt.

1
Makro1 Klimakrisen har ikke du hørt om, nei. Godt for deg...

Joda, har også hørt om påståtte allmektige enheter uten fast bopel, avskyelige snømenn, sjømonster, spøkelser, og alskens kriser og dommedagsprofetier.., uten at det verken er godt eller vondt for meg. At svært store mengder av dette er irrasjonelt vissvass, tillater jeg likevel å mene.

Men for all del, synes man at det er megetsigende å henvise til "grønn-kraft", så værsego... Og om man i tillegg forventer, nærmest anser det som den naturligste sak i verden, at "grønn-kraft" er selvforklarende, som "den saliggjørende, riktige.. kraft" for alle andre -javel.

May (the green) force be with you :)

1
Zpiff Joda, har også hørt om påståtte allmektige enheter uten fast bopel, avskyelige snømenn, sjømonster, spøkelser, og alskens kriser og dommedagsprofetier.., uten at det verken er godt...

At vi har temmelig forskjellig syn på hvordan samfunnet bør forandre seg, er som sagt greit!

Jeg mener at vi bør basere oss på grønn kraft for å drifte samfunnet. Motsatsen er fossil kraft. Fossilt brennstoff har blitt lagret i jorden gjennom millioner av år. Jeg finner det helt naturlig at det blir store negative effekter om dette brennes opp ila. noen få hundre år. Det er helt åpenbart at det blir forandringer i atmosfæren om alt dette brennes opp. Om dennne forandringen gjør at det blir forandringer i klimaet finner jeg mer sannsynlig enn usannsynlig. At dette skulle likestilles med sjømonstre, spøkelser, og avskyelige snømenn, er sikkert helt naturlig med din logikk. Du har i alle fall tilkjennegjort ditt syn på saken!

At begrepet grønn kraft ikke sier deg noe som helst, passer fint sammen med logikken din. For deg er sikkert fossil kraft og grønn kraft akkurat det samme. Men grønn kraft betyr at enegien kommer fra fornybare kilder. F. eks. solkraft, vindkraft, vannkraft og termisk kraft. (Det er sikkert flere kilder som også kan kategoriseres som grønn kraft).

Utviklingen går mot mer utbygging av grønn kraft. Og godt er det! Men det går såpass sakte at med dagens fart blir det nok ingen særlig forandring av klimakrisen.

1
Makro1 Så så, ro ned... Tiltaket ditt vil garantert hjelpe på utslippene av klimagasser. Et forbud mot kull-kraft vil antageligvis gi svært stor effekt, nærmest umiddelbart. Slik sett er...

Hva er bedre enn å satse på en kraftig utbygging av grønn kraft, om man vil ha ned klimagassene på kort sikt?

Med grønn kraft vil du ikke få ned klimagassene på kort tid. Det vil ta mange tiår å klare å bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Det må settes igang gruvedrift i stor skala for å få de metaller og mineraler som trengs. Noen må være villig til å investere hundrevis av milliarder i noe som kan bli store tapsprosjekt.

Det mest overkommelige ville være å sette igang noen tusen gasskraftverk som et alternativ til kull. Da kan produksjon av aluminium, stål og sement opprettholdes. Dette kunne være Norges beste bidrag til å få ned CO2-utslipp, i samarbeid med andre land.

Slik det fungerer nå, er det grønne skiftet ensbetydende med avindustrialisering av den vestlige verden, med utflagging til Kina India og andre land. For hvert reduksjon av CO2-utslipp i industrialiserte land, blir det enorm økning globalt. Kina har nådd igjen Norge når det gjelder CO2-utslipp pr person, under dekke av miljøbevegelsens brøl.

På sikt vil verden trenge utvikling av atomkraft, for å få istand et energiskifte. Kanskje i et 50-årsperspektiv. Norge kan gjøre en innsats her.

1
Makro1 At vi har temmelig forskjellig syn på hvordan samfunnet bør forandre seg, er som sagt greit! Jeg mener at vi bør basere oss på grønn kraft for å drifte samfunnet. Motsatsen er foss...

For deg er sikkert fossil kraft og grønn kraft akkurat det samme.

For meg er ingen kraft "den samme", spesielt ikke hva angår utnyttelsemetode av kraft/energi, og da når man ser an ressursbruk, infrastruktur og produksjon av kraft/akkumulasjons-verk (inkl. selvsagt transport og øvrig nytte/forbruks-"materiell").

Alle variasjoner av det å utvinne kraft har sine ulike sider, f.eks. hva angår produksjonsmetode, lokalisering, øvrig infrastruktur.., og det gjelder selvsagt også de ulike metoder som blir anvendt innen "fossil energi og/eller grønn, blå, rosa... energi".

Det merkelige med "det grønne" her, er at ord som "fornybar, bærekraftig.." i veldig liten grad henviser til (utnyttelse)metode, men kun henviser til energikilde (f.eks. lys fra solen, vind, vann, geotermikk..). Ja man kan gjerne kalle kilden for "grønn" (selv om det også er fjern.. ordbruk), men hvor "grønt" står det til med produksjonen av de materialer, komponenter.. som gir oss "grønn utnyttelse/nytte"?

Hvordan står det til med økonomien(levestandarden) til alle(?) de som 'skal'(må) begynne å benytte seg av disse produkter. Og hvordan står det til med nytteeffekten/kostnadseffekten, når alt kommer til alt, det selv om "Utopia" skulle oppnås globalt sett (dvs. ALLE mennesker benyttet seg av såkalt "grønn kraft")?

Så tja, denne "grønne kraften" kan nok bli en (u)rimelig sort, grå.. kraft for mange. Men som sagt innledningsvis, hvordan man kan utnytte kraftkilder kan være så mangt, og jeg kan love deg at ingen av de er "grønne", da om man definerer "grønt" som noe rent -eller utelukkende fornybar, bærekraftig.. -som flere gjerne ser ut til å gjøre. Men å forske videre på f.eks. bedre energi-utnyttelse, er selvsagt noe man kan anse som positivt, men "grønt"(som i *rent* evt. uten "negative (side)effekter") blir det aldri. -Så derfor fatter jeg heller ikke denne slags uhildet bruk av begrepet "grønn kraft/energi..".

2
ingenkanvite [sitat…] Med grønn kraft vil du ikke få ned klimagassene på kort tid. Det vil ta mange tiår å klare å bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Det må settes igang gruvedrift i stor skala...

Mulig det er mye fornuft i ditt innlegg. Jeg vet ikke.

Men utbyggingen av grønn kraft kan gå fort. Noen få ti-år kan være nok til å få til en enorm økning. Det ser også ut til at investorer står klare.

Er helt enig i at vi i vesten må åpne øynene mht hva som skjer i Kina og Østre generelt. Krav til måter varer blir produsert på, ser jeg som helt naturlig allerede i nær fremtid.

Atomkraft er flotte greier så lenge ting ikke går galt. Men galt går det...

1
Zpiff [sitat…] For meg er ingen kraft "den samme", spesielt ikke hva angår utnyttelsemetode av kraft/energi, og da når man ser an ressursbruk, infrastruktur og produksjon av kraft/akkumu...

Mye av det du skriver er åpenbart gode poenger!

Men mht klimakrisen trengs det en rask omlegging av hvordan vi skaffer oss energi.Å diskutere i en evighet, mens man hele tiden søker etter noe som er bedre, er vi ikke tjent med. Det vil da gå alt for sakte å få til noen forandring.

Grønn kraft er et godt begrep, fordi det hensviser til fornybare kilder. Men at grønn kraft er perfekt, uten negative effekter? Absolutt ikke...

1

"Det grønne skiftet forutsetter en nærmest eksponentiell vekst i bruk av mange mineraler. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever mineraler. En moderne solcelle inneholder mineraler fra 16 forskjellige gruver. For å bygge en vindmølle kreves store mengder aluminium, kobolt, kobber, jern og spesialmetaller. En elbil inneholder tre ganger så mye kobber som en vanlig bensinbil. Og overgang fra kullkraft til solkraft øker bruken av kobber fra 2 til 5 kilo per kilowatt. " Fra : Det gronne skiftet krever våre mineraler ( NHO Finnmark og Nordland.

1
ingenkanvite "Det grønne skiftet forutsetter en nærmest eksponentiell vekst i bruk av mange mineraler. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever m...

batterier

Det forskes hele tiden;

"IBM vil sette dagens elbiler i skammekroken – hevder nytt batteri lades opp til 80 prosent på fem minutter

Dagens elbiler bruker lithium-ion-batterier og disse er laget med tungmetaller som blant annet nikkel og kobolt.

Men IBM Research Battery Lab har muligens funnet en ny løsning som innebærer at kobolt blir en unødvendig komponent i batterier.

Selskapet har utviklet et batteri bestående av materialer som utvinnes fra sjøvann.

1
fedda1 [sitat…] Det forskes hele tiden; "IBM vil sette dagens elbiler i skammekroken – hevder nytt batteri lades opp til 80 prosent på fem minutter Dagens elbiler bruker lithium-ion-batte...

"IBM vil sette dagens elbiler i skammekroken – hevder nytt batteri lades opp til 80 prosent på fem minutter

Har du regnet på hvilken effekt dette krever? La oss si at du skal lade opp 51,2 kWh (80% av 64 kWh batteri) på 5 minutter. Dette vil kreve en effekt 0,6 MW pr. kjøretøy.

1
silas [sitat…] Har du regnet på hvilken effekt dette krever? La oss si at du skal lade opp 51,2 kWh (80% av 64 kWh batteri) på 5 minutter. Dette vil kreve en effekt 0,6 MW pr. kjøretøy.

Har du regnet på hvilken effekt dette krever?

Du har vel sett linken og ser at jeg siterer den og jeg aner ikke og om veldig mange andre hadde visst - så hadde neppe dette blitt fremført kun av IBM.

Så jeg tror IBM er nærmere å kunne svare enn jeg og mitt forhold til batterier såvel som til biler;jeg bruker dem.

1
fedda1 [sitat…] Det forskes hele tiden; "IBM vil sette dagens elbiler i skammekroken – hevder nytt batteri lades opp til 80 prosent på fem minutter Dagens elbiler bruker lithium-ion-batte...

IBM vil sette dagens elbiler i skammekroken – hevder nytt batteri lades opp til 80 prosent på fem minutter

Nye teknologiske gjennombrudd kommer hele tiden. Spesielt som framtidsvyer. Tekniske gjennombrudd faller også til jorden hele tiden. Og IBM er tydeligvis ute etter investeringer.

IBM says the battery is still in the "early stage exploratory research" phase.

Time will show. Ihvertfall blir det mange år til vi vil se noe av denne batterirevolusjonen.

1
Makro1 Kanskje en kondensator/et batteri brukes sammen med selve laderen?

Det jobbes med store kondensatorer som kan benyttes som et mellomledd mellom el-motor og batteri. Levetiden til batteriet vil kunne økes dramatisk. Det finnes også stasjonære løsninger pt, men disse løsningen er vel ikke helt modne?

https://www.youtube.com/watch?v=KQ2Eo6wl5r0

Kondensatorer kan ta ufattlige mange flere utladninger enn dagens batterier.

1
silas Det jobbes med store kondensatorer som kan benyttes som et mellomledd mellom el-motor og batteri. Levetiden til batteriet vil kunne økes dramatisk. Det finnes også stasjonære løsni...

Det jobbes med store kondensatorer som kan benyttes som et mellomledd mellom el-motor og batteri. Levetiden til batteriet vil kunne økes dramatisk. Det finnes også stasjonære løsninger pt, men det er i spede begynnelse.

Fra Tallinn:

https://www.youtube.com/watch?v=KQ2Eo6wl5r0

Flotte greier!

Og mye av dagens teknologi vil nok allerede om få år fremstå som gammeldags. Selv om jeg tror at selve prinsippene er også kjente i dag. Spennende!

1
Laster...