molishani Har gitt opp den klimasaken, folk er for glad i bilen, reiser og hytter. Men det forundrer meg litt hvorfor det er så viktig for folk med disse materielle produktene. Selv har jeg...

Jeg ser ingen motsetninger i hverken hytte eller bil i forhold til klimasaken:

Om noen år kjører vi alle rundt i utslippsløse biler, med energi produsert fra utslippsløse kilder. Hytter kan også både bygges og driftes uten å belaste klimaet i særlig grad.

Flyreiser er litt verre, men også der vil det antagelig komme biodrivstoff/kunstig fremstilt drivstoff samt elektriske fly på korte strekninger. Men ikke i morgen...

1

Makro1: Jeg delte kraften på et middels atomkraftverk på kraften av den vanligste vindmøllen man har benyttet i Norge. Men ser at tallene var litt på villspor.

Nytt regnestykke:

basert på kraften av Norges 36 vindkraftverk pr april 2019 (610 turbiner): 5,5 Twh og det jeg har googlet meg frem til at et middels kjernekraftverk produserer: 30 Twh.

Det tilsvarer da drøyt 3300 turbiner pr kraftverk.

Og om man da ganger opp disse 3300 turbinene med antall kullkraftverk man skal erstatte så må man spørre seg følgende: Hvor i alle dager skal de plasseres? Og hvilken innvirkning vil DET ha på naturen?

1
Makro1 [sitat…] Fant en artikkel som viste at 1000 vindturbiner vil gi det det samme som ett kjernekraftverk. Hvor kommer 50.000 fra? Samme artikkel viser til at Norges fremtidige kraftbe...

Samme artikkel viser til at Norges fremtidige kraftbehov vil kunne dekkes av 7000 vindturbiner eller 7 kjernekraftverk. Fritt valg!

Problemet er at man må ha de 7 kjernekraftverka gående 100 % av tida som backup for de dagene det er kaldt og stille.

Og det er ganske mange dager i løpet av en norsk vinter når høytrykka lagger seg fast.

1
PapaSmurf Makro1: Jeg delte kraften på et middels atomkraftverk på kraften av den vanligste vindmøllen man har benyttet i Norge. Men ser at tallene var litt på villspor. Nytt regnestykke: ba...

Kraftproduksjon uten ulemper kan man bare glemme!

Tyskland hadde ca. 30.000 vindturbiner for litt siden (ca samme areal som Norge, men mye mer bebygget), Danmark hadde ca 4.500 på et areal litt over 1/10 av Norge. Så dette vil gå helt fint! Norge har i tillegg til disse landene en mye lengre kyststripe, så vi burde derfor i alle fall kunne klare det dobbelte av Tyskland. Kanskje 60.000? Og siden verden virkelig har problemer, det er en krise, Thunberg mener vi burde ha "klimapanikk", så vi burde fint kunne doble også dette antallet. 120.000? Nok til å dekke store deler av Europas kraftbehov?

Hva som er verst må man gjerne gjøre seg opp en mening om selv. Vindturbiner er visstnok stygge, og de lager svisje-lyder. Og dette er visstnok mye verre for mange enn dagens klimaproblemer. Ikke kommer vi til å få 120.000 vindturbiner heller.

Uansett er det så gode muligheter for å komme ut av denne klimakrisen, rimelig raskt, at det bare er å senke skuldrene. Mulighetene finnes!

1
xpoolman [sitat…] Problemet er at man må ha de 7 kjernekraftverka gående 100 % av tida som backup for de dagene det er kaldt og stille. Og det er ganske mange dager i løpet av en norsk vint...

Tja...

Sola skinner, og vinden blåser. Hele tiden. I alle fall noen steder i Europa. Hele tiden.

Med et godt utbygget nettverk av kraftkabler, mer vannkraft, vannmagasiner bygget for bruk også som pumpe-kraftverk, batteriparker, (og sikkert mer som en legmann ikke vet om), så er mulighetene ubegrensede.

1

Makro1: 60.000 vindmøller?

Norge er i såfall ferdige med turisme. Med all støyen det har vært å få plassert 610 stykker så kan man bare tenke seg opprøret med en mangedobling.

Og ja, jeg hadde steila om jeg måtte bo et sted der disse vindmøllene stod og støyet. Klimakrise eller ei.

1
Makro1 Tja... Sola skinner, og vinden blåser. Hele tiden. I alle fall noen steder i Europa. Hele tiden. Med et godt utbygget nettverk av kraftkabler, mer vannkraft, vannmagasiner bygget f...

Og hvem skal betale dette?

Ett vindkraftanlegg på land har når man trekker fra utbyggingskostnadene en relativt kort produkssjonstid der det produserer ett økonomisk overskudd.

For havvind er denne perioden enda kortere, siden utbyggingskostnadene og vedlikeholdskostnader er betydelig høyere.

Allerede i dag opplever danskene at de må "gi bort" vindkraft i perioder med mye vind, så for å kunne ha stabile overskudd må man forby særlig kull, men også gass og olje som drivstoff i kraftproduksjonen.

Problemet er at ingen i sør har råd til store vindparker som egentlig kun skal være backup de ukene i året det ikke blåser i nord, eller omvendt.

For Norges del så kan vi øke produksjon av hydro elektrisk kraft betydelig, uten å demme opp en eneste elv, kun ved å investere i oppgradering av eksisterende anlegg!

1
Makro1 Mine 3 beste forslag er at: 1) Fortsette elektrifiseringen på forbrukssiden. 2) Sett igang en massiv utbygging av grønn elektrisitet, umiddelbart, med dagens løsninger (vannkraft,...

Du har ihvertfall gjort deg opp noen tanker. Bra tiltak det. Men alle forslag har utfordringer. Slik som du ser i mine.

Når vi vet at nær 3/4 av verdens befolkning kan regnes som fattige, da blir det vanskelig å få disse til å satse penger på elektrifisering. Å bygge ut vannkraft, vindkraft og solkraft krever både ressurser og kompetanse. Dette har ikke alle land. De som ofte bruker kull, gjør det fordi de ikke har så mange andre valg eller er fattige. Skal vi straffe dem med bøter eller avgifter, så tror jeg det og blir feil vei å gå.

Så å hjelpe andre som ikke er villige pga fattigdom eller kompetanse, tror jeg blir meget nødvendig. Her kommer internasjonale samarbeid inn.

Det er bevist at de rike eliten faktisk forurenser mer enn 30% av den fattige delen av verden. Så de har faktisk innflytelse.

Uansett, så tror jeg ikke veien å gå i miljøkampen er slik MDG tuter på. Å plage den vanlige mann i gaten med masse irriterende endringer som ikke vil gjøre noen stor forskjell. Det vil kanskje motivere noen, men det vil få mange til å rett og slitt bli lei slike tiltak.

Skal alle med, så må de fleste ville også.

Å sette ned avgiften på e-bilen var et kjempeflott tiltak når det kom. Det fikk stor innvirkning på hele landets bilpark. Slike tiltak gir større utslag og folk er mer villige til å ta slike valg. Ihverfall i første omgang.

Fks, Greta Thunberg får kanskje med seg de unge, men det er ikke slik man får med seg de voksne.

1
Makro1 Dette er et godt og vesentlig poeng! Eneste måten (etter mitt syn) å få has på dette, er å utkonkurrere denne sektoren. Å prøve å gå for forbud og restriksjoner tror jeg kommer til...

Solkraftverk

-------

Solkraftverk har jeg hatt tro på lenge.

Men det krever jo mye sol da. Så kanskje ikke beste alternativ i Norge. Men mange andre land kan bruke dette som kraftverk.

Eller denne, som jeg nylig oppdaget selv nå :) kjempe smart.

1
Jhinx Solkraftverk ------- Solkraftverk har jeg hatt tro på lenge. Men det krever jo mye sol da. Så kanskje ikke beste alternativ i Norge. Men mange andre land kan bruke dette som kraftv...

Men det krever jo mye sol da. Så kanskje ikke beste alternativ i Norge. Men mange andre land kan bruke dette som kraftverk.

Nordafrika er spesiellt godt egnet og har "relativt" korte avstander til de store strømmarkedene i Afrika og til Europa.

Solkraft er relativt billig teknologi og vil kunne bygges i flere varianter som tradisjonelle panel anlegg, men også som soltårn der varmt vann og salt varmes opp og kan levere damp til turbiner også på natt.

En bivirkning av slike anlegg er at de kan virke klimaendrende, siden en stor del av lyset vil reflekteres bort fra bakken, og kunne ende opp med å fungere på samme måte som en iskappe.

For at dette skal skje må anleggene dekke flere kvadratkilometer i utstrekning, noe som fort kan skje.

Da vil muligens også store deler av Nordafrikas ørkenområder også kunne bli bebolige og tidligere ørken områder kunne gjøres om til jordbruksland.

Problemet er finansiering og hvordan denne kraften skal kunne konkurere med særlig kull.

Ett annet problem er selvfølgelig sikkerhet for anleggene og de ansatte og ikke minst leveringsikkerheten som vil kreves av særlig de europeiske kundene.

Jeg er ikke det minste i tvil om at på sikt så må Europa være villige til å bære store deler av disse kostnadene, og at Afrika blir en energikjempe, men at det samtidig ender opp med at vi må drifte dette for dem med det spetakkelet det vil medføre av åpstander om utnyttelse, imperialisme osv.

Afrikanerne har desverre vist over generasjoner at de ikke kan ta på seg slike oppgaver!

1
PapaSmurf Makro1: 60.000 vindmøller? Norge er i såfall ferdige med turisme. Med all støyen det har vært å få plassert 610 stykker så kan man bare tenke seg opprøret med en mangedobling. Og j...

Det blir det ikke! Poenget er at det er fullt mulig! (Hadde klimasaken virkelig blitt sett på som en krise, så kanskje)

Ja, klart turistene hadde blitt blåst bort om vi hadde bygget vindmøller: Tyskalnd og Danmark har jo ikke hatt en eneste turist på mange år, p.g.a. sine vindmøller. I alle fall iflg. deg...

1
granateple Og hvem skal betale dette? Ett vindkraftanlegg på land har når man trekker fra utbyggingskostnadene en relativt kort produkssjonstid der det produserer ett økonomisk overskudd. For...

Se vannkraft og vind/sol-kraft i sammenheng. Poenget er at det er fullt mulig å erstatte svært mye av den verste energien med grønn energi, raskt.

Alle punktene du ramser opp som ulemper, vil enkle tiltak kunne løse. Ulempene betyr rett og slett ikke stort.

1
Jhinx Du har ihvertfall gjort deg opp noen tanker. Bra tiltak det. Men alle forslag har utfordringer. Slik som du ser i mine. Når vi vet at nær 3/4 av verdens befolkning kan regnes som f...

Dette er jeg i store trekk enig i.

Fattige land kan gjerne hjelpes av oss hvite. (Selv om jeg får en litt emmen smak i munnen av slikt). Man sier gjerne at disse fattige landene gjør som de gjør p.g.a. at de er fattige. Men kanskje det heller er slik at de er fattige p.g.a. at de gjør som de gjør...

Ingen tvil om at rike slipper ut mer enn fattige. Poenget mitt er bare at å gå etter de rike ikke løser noen verdens ting. Det må større tiltak til. og en jakt etter rike fjerner fokus fra det som virkelig behøves.

Tiltakene til MDG vil absolutt ikke forandre noe som helst: Joda, rød asfalt og vanskeligere å finne parkeringsplass i byene er sikkert tiltak som gjør at enkelte mener vi bekjemper klimakrisen på en kraftfull måte, men noen merkbar effekt på klimautslippene har det selvfølgelig ikke.

1

Makro1: Har du opplevd den lyden? Prøv å bo en uke i nærheten av en slik så skal vi se om du er like ivrig etter å bygge flere.

1
Laster...