Makro1 Vel: Det er fare på ferde, og ingen verdens ting blir gjort! Ei heller hos oss i Norge, selv om omtrent alle er enige om at vi har en krise. (Joda; folk prater og har møter, og det...

Problemet består i at det brennes ALT for mye fossilt brennstoff, ALT for fort. Og dette kommer til å fortsette. Med dagens tulle-tiltak, som alle flokker seg om, vil vi kanskje kunne se effekter på en eller annet fint-følsom statistikk. Men å se noen effekt ute i naturen kan du bare glemme.

Jaja, det må jo være fælt for dem som er hjernevasket og virkelig tror på skremselspropagandaen å se på at ingenting blir gjort. Vi ser jo på Greta stakkars så fortvila hun er.

For oss som har satt oss bedre inn i situasjonen stiller det seg heldigvis annerledes. Vi kan sitte ned og slappe av i forvisningen om at kloden er et bedre sted å bo på enn den har vært noen gang:

-Det er færre mennesker som dør av kulde -Det er færre sultne -Det er færre fattige -Det er mindre ekstremvær og færre drepte av værrelaterte hendelser -Det produseres rekordmye mat, noe som er nødvendig for en stadig økende befolkning

Osv-osv.

4
fargerik [sitat…] Som sagt....Kina er verdens største og mest folkerike land. De kan selvfølgelig ikke avvikle kullkraft med et pennestrøk.

Når vi snakker om ett prosjektert antall på 121 nye kullkraftverk under bygging, (i tillegg til de nesten tusen de har fra før)så kan du vanskelig snakke om å avvikle kullkraft med et pennestrøk.

Kina gjør som Kina gjør, og er i enda mindre grad en USA villige til å la seg presse av andre.

I mellomtiden så ratter kineserne rundt i verdens største bilpark, brenner mest kull, og vi sitter med kjøttskam og diskuterer vegan julebord og vindmøller.

Symbolpolitikk konstruert av en grønn industri som kun er ute etter pengene våre, om de virkelig mente noe med dette ville de angrepet Kina,India,Russland Gulf statene og USA., men de angriper "dumme" europeere som har blitt opplært at de har skylden for alt som er dumt og leit gjennom historien.

Men bare vent, det er nok en "hvit europeisk mann"som løser denne krisen også!

3
ghost_xperience det er bare ett klimatiltak som virkelig virker og folk forstår..avgifter høye avgifter på klimafientlig aktivitet ..det vil føre til mindre forurensing..helt konkret... 25 kroner...

Hele poenget er at da må hele verden gjøre det samme, ikke minst USA, Kina og India.

At Norge skal kollapse økonomisk for å gjøre sin del av jobben vil jo ha omtrent null effekt, selv om MDG og andre fanatikere liker å tro at vi skal redde verden alene.

3
Makro1 Jeg er ikke enig i det du skriver, men du har mye rett: Tulle-tiltakene vi holder på med i Norge er ikke noe annen enn tull! Tiltakene vi setter inn mot klimakrisen spiller NULL ro...

Tulle-tiltakene vi holder på med i Norge er ikke noe annen enn tull! Tiltakene vi setter inn mot klimakrisen spiller NULL rolle.

Det er ikke sant!

Norge er ikke ett versting land, vi er ett "flinkis" land, og om vi hadde vært ti ganger så mange som vi er, så hadde co2 utslippene vært i "fritt fall"

Norske klima utslipp er synkende: https://energiogklima.no/klimavakten/norges-utslipp/

Og er i dag på høyde med utslippene i 1995.

I samme periode har befolkningen økt fra 4 348410 til 5 328212

Befolkningen har altså økt med ca 1 million mennesker og utslippene synker, likevel så er det som om ingenting blir gjort.

Jo vi forrurenser mindre, men selv om befolkningen i Norge øker så er vi likevel kun knappe 5,5 millioner mennesker, og våre utslipp er knapt målbare på en global skala.

Norge forurenser mindre enn en indisk eller kinesisk storby, likevel så er det vi som allerede gjør noe som skal ha dårlig samvittighet.

Sannheten er at skal man gjøre noe med utslipp, så må man begynne der det er verst, og det er spesielt India og Kina, men der er det ingen penger å hente for klimaindustrien, derfor piskes vi med kjøpekraft hardest.

Vi resirkulerer, vi har miljøavgifter, bompenger, rushtidsavgifter, krav til rent brennende ildsteder elektrifisering av bilparker, forbud mot oljefyring osv.

Hva gjør India og Kina?

Dette er land med atomubåter, hangarskip, atomvåpen og egne romprogram, ikke fortell meg at ikke de kan gjøre noe med miljøproblemene de så absolutt har ett medansvar for.

Det selges ca 30 millioner biler i Kina hvert år og i 2017 hadde Kina verdens klart høyeste antall biler med ca 30% av verdens totale bilpark!

Norge ligger på en grei 41 plass med skarve 0.2%, hvorav snart 50% er elektrisk

Likevel så skal vi "redde" verden.......

Krav til utslippsreduksjoner er helt ok, men da må vi ikke la være å ta med det som virkelig kan bety en forskjell, men i stedet sitter vi her å diskuterer kupromp, flyskam og vegetarjulebord

3

Men ingen (INGEN!) vil gjøre noe som helst som vil virke innen rimelig tid.

Hadde det virkelig vært fare på ferde så kan du være sikker på at noe ville blitt gjort.

Imidlertid så har vi ikke noe klimaproblem, og vil heller aldri få et. Dermed blir ingenting gjort, så enkelt er det.

Men det er jo veldig innbringende å late som om vi har et problem da, avgifter i hytt og pine rett i statskassene.

3

Makro1 : bare og avslutte galskapen i norge. Slutter vi 5 millioner og leve så påvirker dette verden nesten ingenting.

bare mgd og noen sosialister som vil ha en unnskyldning til og fylle egne lommer med avgifter.

tvert i mot : vi kan slutte og selge olje og selv kjøre v12 motorer, fyre gasskraftverk og ha masse oppvarmete bassenger på skoler og institusjoner. Så får vi se om verden bruker mindre olje når de ikke får kjøpt den fra norge...? :)

vi trenger en norsk trump og norge først. Gjør norge levelig igjen...

3
Makro1 At vi har temmelig forskjellig syn på hvordan samfunnet bør forandre seg, er som sagt greit! Jeg mener at vi bør basere oss på grønn kraft for å drifte samfunnet. Motsatsen er foss...

For deg er sikkert fossil kraft og grønn kraft akkurat det samme.

For meg er ingen kraft "den samme", spesielt ikke hva angår utnyttelsemetode av kraft/energi, og da når man ser an ressursbruk, infrastruktur og produksjon av kraft/akkumulasjons-verk (inkl. selvsagt transport og øvrig nytte/forbruks-"materiell").

Alle variasjoner av det å utvinne kraft har sine ulike sider, f.eks. hva angår produksjonsmetode, lokalisering, øvrig infrastruktur.., og det gjelder selvsagt også de ulike metoder som blir anvendt innen "fossil energi og/eller grønn, blå, rosa... energi".

Det merkelige med "det grønne" her, er at ord som "fornybar, bærekraftig.." i veldig liten grad henviser til (utnyttelse)metode, men kun henviser til energikilde (f.eks. lys fra solen, vind, vann, geotermikk..). Ja man kan gjerne kalle kilden for "grønn" (selv om det også er fjern.. ordbruk), men hvor "grønt" står det til med produksjonen av de materialer, komponenter.. som gir oss "grønn utnyttelse/nytte"?

Hvordan står det til med økonomien(levestandarden) til alle(?) de som 'skal'(må) begynne å benytte seg av disse produkter. Og hvordan står det til med nytteeffekten/kostnadseffekten, når alt kommer til alt, det selv om "Utopia" skulle oppnås globalt sett (dvs. ALLE mennesker benyttet seg av såkalt "grønn kraft")?

Så tja, denne "grønne kraften" kan nok bli en (u)rimelig sort, grå.. kraft for mange. Men som sagt innledningsvis, hvordan man kan utnytte kraftkilder kan være så mangt, og jeg kan love deg at ingen av de er "grønne", da om man definerer "grønt" som noe rent -eller utelukkende fornybar, bærekraftig.. -som flere gjerne ser ut til å gjøre. Men å forske videre på f.eks. bedre energi-utnyttelse, er selvsagt noe man kan anse som positivt, men "grønt"(som i *rent* evt. uten "negative (side)effekter") blir det aldri. -Så derfor fatter jeg heller ikke denne slags uhildet bruk av begrepet "grønn kraft/energi..".

2
Makro1 Så så, ro ned... Tiltaket ditt vil garantert hjelpe på utslippene av klimagasser. Et forbud mot kull-kraft vil antageligvis gi svært stor effekt, nærmest umiddelbart. Slik sett er...

Derfor spør jeg deg igjen: Hva er bedre enn å satse på en kraftig utbygging av grønn kraft, om man vil ha ned klimagassene på kort sikt?

Kanskje nissekraft er mer i din gate!, eller husk at joik har større kraft enn krutt

Om man ikke har politisk vilje til å forby kull så er det meningsløst å bruke milliarder på vindkraft som alltid vil tape for billig kull.

2
Makro1 Kanskje det! Men mitt poeng er hvordan man skal få ned klimautslippene, på en måte som virker. Ditt poeng er tydeligvis norske forbrukeres strøm-priser. Selvfølgelig viktig det ogs...

Men mitt poeng er hvordan man skal få ned klimautslippene, på en måte som virker.

Ditt poeng er tydeligvis norske forbrukeres strøm-priser. Selvfølgelig viktig det også...

Og derfor bør europeere som faktisk forbruker denne kraften bygge ut den rene kraften, og betale den selv, ikke ødelegge vår natur, og la norske strømkunder ta regningen!

Det er tyveri av norske skatteyteres penger at det er de som skal betale Europas strømregninger

2
fedda1 [sitat…] Du GNÅLER så jævlig og hvorfor?! Vi kan dekke hele verdens energibehov med å lage en solcellepark i Sahara, på tilsvarende areal som Norges totale areal. De driver på, ser...

Vi kan dekke hele verdens energibehov med å lage en solcellepark i Sahara, på tilsvarende areal som Norges totale areal. De driver på, ser det ut til.

Her har E24-journalisten gått seg vill i begrepene. Dette anlegget i Marokko er ikke et solcelleanlegg, men et konsentrert solvarmeanlegg.

Bildene viser rekker med bøyde speil som reflekterer sollyset ned på et rør. Inne i rørene strømmer en væske, ofte et smeltet salt, som varmes opp til høy temperatur (antagelig flere hundre grader) i rørene som belyses av speilene. Denne varme væsken ledes inn til en tank hvor den lagres til senere bruk. Et varmekraftverk (antagelig en dampturbin) forsynes med varm væske fra tanken ved behov og omdanner varmen til elektrisk strøm. Et slikt konsentrert solvarmeanlegg har den fordel at solvarmen lagres til den trengs. På den måte sikres en praktisk talt 100 % driftstsid i områder med mye sol (lite gråvær).

Dette anlegget leverer strøm 24/7 og er et eksempel på et klimatiltak som virker godt.

Til de mange som tror at kjernkraft er svaret på vårt energibehov vil jeg påpeke at denne kraftformen er vesentlig billigere og veldig mye sikrere enn hva atomkraften kan bli noen gang og den er ikke belemret med uforutsigeligheten som solcelle og vindkraft har.

2
fargerik [sitat…] Som sagt....Kina er verdens største og mest folkerike land. De kan selvfølgelig ikke avvikle kullkraft med et pennestrøk.

avvikle

Å bygge 121 nye kullkraftverk tyder på at de vil øke kulldrift fremfor å avvikle det i kina

Når verden nå ruller ut stadig mer fornybar strømproduksjon, har Tyskland bestemt seg for at «Energiewende» er en god anledning til å legge ned alle sine 17 utslippsfrie atomkraftverk innen 2022. Kun 7 er nå operative.

Landet vil heller fortsette med klimaverstingen brunkull frem til på 2040-tallet, enn å fortsette med atomkraft.

Ja, ett godt drevet tysk atomkraftverk produserte like mye nullutslippstrøm som 83 prosent av alle vindturbiner i Danmark.

2
Makro1 El-systemet i Europa balanseres i stor grad med kull-kraft. Dvs at om vi bygger ut mer grønn elektrisitet, vil det bli brent desto mindre kull. Grønn kraft vil også kunne erstatte...

Hvordan i all verden har du kommet frem til dette argumentet?

Vindkraft erstatter i svært liten grad kull, annet i de tilfellene myndighetene sier at den skal gjøre det, men selv da er man avhengige av å kunne importere "skitten" kraft.

Vind kan aldri bli en konkurent til fosile drivstoff før man forbyr disse i kraftproduksjonen.Vind er dyrt og kull er billig, noe man ser i praksis hver eneste gang det blåser mye.

Da klarer ikke danskene å kvitte seg med vindkraften, siden Europa i stor grad allerede har importavtaler fra land som produserer med kull, og som kan levere hver eneste dag, og med forutsigbare priser.

Alternativet er å ikke ha strømavtaler overhodet, men kun handle i spot markedet, men hvilke politikere tør å stå ansvarlig når markedet ikke har strøm å selge!

2
Makro1 Jeg skjønner ikke logikken din. Men det er vel noe med at Danmark ikke burde ha vindkraft? Og at vi burde basere oss på olje og gass, og ikke bygge ut grønn energi? Kanskje kull er...

bygges

Det bygges og investeres I kull, olje og gass som aldri før verden rundt.

Vi har en konto i norge med 10.000 milliarder kroner.

Du bygger ikke formue på grunn av Vær og vind. Blåser det så kan man tjene penger. Får man pent Vær og lite vind, så taper man penger.

Forklar hvordan du vil opprettholde velferd med vindmøller.

2
Herinacius [sitat…] CO2 er en svak klimagass og har sluppet ut i mangedobbelte kvanta før i historien uten global oppvarming. Det foreligger ikke noen slik 'doumentasjon' som du forestiller d...

Når skal dere klimafornektere forstå noe da ? Dette er bare starten det vi ser nå,det kommer til og bli et helvete om 10-20 år.Om vi da ikke har blitt sterkt redusert i en atom krig da,er pokker meg god mulighet for det også.Mennesker er oppskrytt,de er de dummeste indevidene på hele planeten.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/12/09/195632769/nar-ekstremvaer-rammer-de-mest-sarbare

2
granateple Må er du uetterrettelig. Du kan ikke sammenligne tradisjonelle danske vindmøller som rager 40-60 meter til værs, og som gjerne står med flere hundre meters mellomrom ute på en åker...

vindmøller

La de bygge vindmøller å ta livet av fuglene, så slipper vi å ha all fugledriten. Det er jo så grønt og rent må vite, med digre vindmøller. Vindmøller løser alt....ikke ødelegges noe natur ved bygging av de heller. Et norge fullt av svære vifter....fysj!! Vrøvlet vil ingen ende ta.

Norge vil pumpe olje og gass I minst 100 år til. Dette kommer vi ikke utenom. Ingen I dette landet er villig til å gå NED I levestandard.

2
erdetslik I de siste 15. - 20.000 år har de menneskelige vesener slitt livet av seg for å skaffe seg føde og overleve mens de har gjort hva de synes har vært riktig for å få et enklere liv....

Og nå mener mange at dette er så ille at det vil ta livet av denne planeten som har bestått i noen få milliarder år - som om utvikling ikke lenger er virksom.

Det er ingen som hevder at klima- og miljøproblemene vi mennesker lager truer jordklodens eksistens. Jordkloden vil overleve den kommende globale oppvarmingen uansett hvor sterk den måtte bli.

Det som er problemet er at de klima- og miljøproblemer vi mennesker lager påvirker/endrer jordklodens livsoppholdende systemer. Moder Natur stresses av oss mennesker og vi risikerer å ødelegge de sentrale økosystemene som vi og andre arter er avhengige av for å kunne leve. Vi risikerer m.a.o. å sage av grenen vi sitter på. Jo mer global oppvarming vi skaper, desto større blir denne risikoen. Derfor er det viktig å redusere klimagassutslippene så raskt som mulig.

Det er klimadebatten i et nøtteskall.

2

Temperaturøkning på 0.6 C i et århundre med massiv og destruktiv menneskelig aktivitet = ultrastabil temperatur.

Men kjør på med våset deres og ignorer faktisk miljøødeleggelse.

Tips: insektdøden blir et problem langt raskere.

2

Er det ikke da like godt å avslutte alt bråk om klimaet? Og bare innse at alt fossilt brennstoff kommer til å bli brent til det er tomt? Og bare la dette skje i fred og ro? Uten alle virkningsløse tulletiltak vi nå blir pålagt?

I så fall snakker vi om å hente opp rundt 5000 gigatonn fossilt karbon (så langt har vi hentet opp rundt 500 gigatonn) og tilføre det til jordas overflatekarbonkretsløp. Da snakker vi om like store forstyrrelser av jordas karbonkretsløp som har utløst flere av masseutryddelsene på jorda. Det er rett og slett galskap å ta sjansen på slikt. Det blir som å spille russisk rulett med flere kuler i kammeret.

Dax18 i kveld hadde et innslag om klimatoppmøtet i Madrid. Der ble det opplyst (fra Bjørn Samseth) at om alle land oppfyller alle klimatiltak meldt inn i Parisavtalen ligger vi an til 3 - 3,5 °C oppvarming. For oss som bor Arktis kan vi regne med det dobbelte av dette. Vi snakker m.a.o. om en økning av årsmiddeltemperaturen i Norge på 6-7 °C dersom alle klimatiltak lagt inn i Parisavtalen oppnås. Slik sett er den sterke naturvernbegrunnede motstanden mot vindkraften i Norge tragikomisk. Folk forstår ikke alvoret. Dessverre er det mye som tyder på at vi allerede er på nippet til å utløse virkelig farlige klimakonsekvenser: https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0

Selv om Norge er et lite land bør vi gjøre vårt for å kvitte oss med vår avhengighet av denne livsfarlige fossile energien - og så får vi håpe at de store landene følger vårt eksempel. Dette handler bokstavelig talt om å ta vare på en levelig jordklode for etterslekten.

2
erdetslik [sitat…] Dette sier svært mye om hvordan mennesker egentlig er. Og det viser vel også hvorfor mennesker aldri kan bli like / tenke likt. Det alltid noen som bli misfornøyd . . . ....

Jeg forstår egentlig godt hvorfor folk tilter på dette. Vi som nasjon har ikke behov for disse mastene. Det er kun for profitt. Folk er blitt så frelst at de fått det for seg at Norge skal løse europas energibehov med å ødelegge vår egen natur i en eller annen misforstått solidaritet(godt applaudert av griske strømselskaper).

2

Og når noen prøver å få til noe slikt, så begynner jammen i meg folk å tilte for det også. Nå sist i form av demonstrasjoner mot vindkraft-utbygging.

Er det ikke da like godt å avslutte alt bråk om klimaet? Og bare innse at alt fossilt brennstoff kommer til å bli brent til det er tomt? Og bare la dette skje i fred og ro? Uten alle virkningsløse tulletiltak vi nå blir pålagt?

Dette sier svært mye om hvordan mennesker egentlig er. Og det viser vel også hvorfor mennesker aldri kan bli like / tenke likt. Det alltid noen som bli misfornøyd . . . . . . . Mennesker har en iboende egoisme og misnøye som få vil innrømme . . . . .

2
Corvus Hele poenget er at da må hele verden gjøre det samme, ikke minst USA, Kina og India. At Norge skal kollapse økonomisk for å gjøre sin del av jobben vil jo ha omtrent null effekt, s...

At Norge skal kollapse økonomisk for å gjøre sin del av jobben vil jo ha omtrent null effekt, selv om MDG og andre fanatikere liker å tro at vi skal redde verden alene.

Det er rart det der. På en side er de veldig "globale" i tankegangen der alt er åpne grenser og jorda er for alle, mens de på den andre siden lever i ei boble og skal tyne befolkningen for å vise seg best i klassen. Mulig dette er fordi vi lever i en verden som styres av sosiale medier og dette kun er posering for likes.

2
Laster...