Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Trist at Thomas Seltzer må dra

til USA for å vekke paralleller til hvordan det norske samfunn vil bli uten oljen..

Meget bra serie

1
68 kommentarer

Boccherini

Men han har et solid empirisk belegg for sine påstander.

Noe også Aaberge har når han peker på hvorfor Piketty's teser mest sannsynlig ikke vil få noen vesentlig betydning i en norsk kontekst.

Den løsningen du og dine skisserer/ønsker, vil på sikt, etter min mening, medføre at staten kommer til å eie alt, ettersom det er et forsvinnende lite antall som vil være villige til å jobbe dugnad for onkel Stat.

Og det er ingen ønskelig situasjon, slik jeg ser det.

1

trondhjem

Noe også Aaberge har når han peker på hvorfor Piketty's teser mest sannsynlig ikke vil få noen vesentlig betydning i en norsk kontekst.

Her er noe av det empiriske grunnlaget til Aaberge. Det viser at ulikhetene i Norge øker ved at kapitalinntekter vokser raskere enn lønnsinntekter. Se figur 1.

For meg betyr det at Piketty har sitt på det tørre. Utvikingen også i Norge går mot at noen få "Olav Thoner" vil eie rubbel og bit av det som er verdt å eie mens resten av samfunnet må dele på smulene.

Det er ikke et samfunn jeg vil leve i. Da foretrekker jeg den keynianske blandingsøkonomien som var normalen til at den nyklassiske økonomien og nyliberalismen tok over.

1

Boccherini

Utvikingen også i Norge går mot at noen få "Olav Thoner" vil eie rubbel og bit av det som er verdt å eie mens resten av samfunnet må dele på smulene.

Interessant.

Er det noe spesielt i konkurranselovgivningen som åpner for slike tilstander ? Er de norske eller utenlandske, disse "Olav Thon'ene" ? Skal Staten selge ut alt de eier og har ?

Ellers er det jo å bemerke, som du selv har gjort, at det blir flere multimilliardærer og ikke færre.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...