Fy så stygge folk de er!

Ja, de fins i hopetall i alle fasonger i regjeringen og på stortinget.

1
IndocteCollectio Hvilke lover har hun brutt?

Personlig? Ingen såvidt jeg vet. Etaten hun er øverste leder for? Opptil flere. Men det er jo det som er så behagelig med å være politiker, man trenger ikke ta ansvar.

Hadde det vært snakk om et privat firma så hadde hun ikke kunnet gjemme seg bak diverse etatledere slik hun har gjort.

Men du mener kanskje at hun ikke har noe som helst ansvar i denne saken?

1
DenSisteBohem Personlig? Ingen såvidt jeg vet. Etaten hun er øverste leder for? Opptil flere. Men det er jo det som er så behagelig med å være politiker, man trenger ikke ta ansvar. Hadde det væ...

Så da mener du det samme om Høie og regjeringen, helseforetakene er vel enda verre i forhold til slike brudd, eller?

– Sammenlikner man Oslo med andre kommuner eller statlige institusjoner, er det ingenting som tyder på at Oslo bryter arbeidsmiljøloven mer enn andre. Snarere tvert imot. Helseminister Bent Høie hadde alene nær en halv million brudd i sine sykehus 2019, sier Hermstad.

1
IndocteCollectio Så da mener du det samme om Høie og regjeringen, helseforetakene er vel enda verre i forhold til slike brudd, eller? – Sammenlikner man Oslo med andre kommuner eller statlige insti...

Så da mener du det samme om Høie og regjeringen, helseforetakene er vel enda verre i forhold til slike brudd, eller?

Jeg mener at øverste leder har et ansvar uanhengig om det er Høie, Lan, Ola, Kari eller Per. Om de skal straffes eller ikke er en annen sak, der må hvert enkelt tilfelle vurdere, og det tror jeg hverken du, jeg eller noen andre her inne har kompetanse til. :)

1
DenSisteBohem [sitat…] Jeg mener at øverste leder har et ansvar uanhengig om det er Høie, Lan, Ola, Kari eller Per. Om de skal straffes eller ikke er en annen sak, der må hvert enkelt tilfelle v...

Det idiotiske er, slik som TS her gjør, er å gå etter de politikerne man av en eller annen grunn ikke liker og henge de ut for noe som skjer i stor grad , kanskje enda større, andre steder også, med andre politikere som ansvarlige.

1
DenSisteBohem [sitat…] Jeg mener at øverste leder har et ansvar uanhengig om det er Høie, Lan, Ola, Kari eller Per. Om de skal straffes eller ikke er en annen sak, der må hvert enkelt tilfelle v...

Det er i all hovedsak arbeidsplassen, altså bedriften, kommunen, organisasjonen osv. som er ansvarlig for AML. Så kan denne organisasjonen legge ansvaret på enkeltpersoner, men når Arbeidstilsynet bestemmer sanksjoner for brudd på AML, så er det i all hovedsak rettet mot arbeidsplassen.

Hvis Arbeidstilsynet går til politianmeldelse er det snakk om veldig grove forhold. Det holder ikke at det er snakk om veldig mange forhold. De må også være veldig grove. Skal en slik politianmeldelse resultere i at enkeltpersoner straffes må det nok også kunne bevises konkrete bevisste og forsettelige handlinger fra denne personer, som knytter vedkommende opp mot bruddene. Det holder ikke at han eller hun er "øverste leder og har ansvaret". I saken med Johnny Enger var det snakk om grove brudd på AML som satte liv og helse i fare, og det kom også fram at Enger selv direkte hadde presset fram disse bruddene. Derfor ble han dømt.

Folk som snakker om "likhet for loven" og sidestiller disse sakene vet nok ikke helt hva de snakker om. At en leder skal straffeforfølges for systemfeil som medfører brudd på AML har jeg aldri hørt om. Har du?

2

Skulle vært vi dødelige som hadde brutt så mange lover og regler , da hadde vi vært bura inne. Politikere drar på ferie og kommer tilbake som ingenting har skjedd.

Fy så stygge folk de er!

Vil vel tro at dersom politikerne hadde kuttet all overtidsbruken til null, og det hadde ført til at sykehuskøene eksploderte og legevaktene stengte i helgene, så ville de fått minst like mye kritikk.

Det som er mest kritikkverdig er at det ikke har blitt tatt systemiske grep for å rette på de langsiktige problemene i helsevesenet, der dette jo har vært en realitet i årtier.

1

Hvordan hun ser ut har jo alt å si om en er en dyktig politiker å gjøre. Fint at vi legger lista der.

Det er vel etatene hun er ansvarlig for som har brutt arbeidsmiljøloven, og det er IKKE bare hennes, det offentlige er store synderen der. Sykehus,sykehjem bl.a.

Helt greit å være uenig i politikken til mdg men da er det vel politikken som burde diskuteres, ikke hvordan en av dem ser ut.

1

Hvordan i huleste kan hu komme tilbake til Politiken etter alt hun har gjort???

I politikken kan det komme inn uerfarne folk i stillinger, som de ikke har kompetanse til å utføre. Det skjer etter hvert valg i skifte av politisk styre.

1
IndocteCollectio Det idiotiske er, slik som TS her gjør, er å gå etter de politikerne man av en eller annen grunn ikke liker og henge de ut for noe som skjer i stor grad , kanskje enda større, andr...

TS her gjør, er å gå etter de politikerne man av en eller annen grunn ikke liker og henge de ut for noe som skjer i stor grad

Nå er hun ansvarlig for etatene i byråd. Og der har det blitt bevist over 15 000 lovbrudd.

Som ansvarlig, er det tydelig at hun ikke evner denne oppgaven og bør vurdere å gi denne posten til en mer kompetent person.

Det er vanlig det at øverste leder tar ansvar når slett arbeid er utført eller store mangler/ulovligheter blir avdekket.

Referanse

1

Slik er det jo når det er offentlig.

Adecco ble fratatt kontrakter på drift av sykehjem av Oslo kommune, og like etter kom det frem at kommunen selv stort sett hadde de samme arbeidsmiljøbruddene. Det samme hadde Trondheim kommune, og Helse sør øst.

I Norge er det slik at når private blir tatt, mister de kontrakter og/eller blir straffeforfulgt. Når offentlige gjør det samme, så skyldes det manglende budsjett, og ingen har ansvaret.

2

Hvordan i huleste kan hu komme tilbake til Politiken etter alt hun har gjort???

Lan får det fortsatt gjort:

To Lan-konsulenter kan koste 56 millioner

Hallstein Bjercke mener det påhviler Berg et særlig ansvar i lys av alle Dagbladets avsløringer rundt hennes ledelse av gjenvinningsetaten i Oslo. Berg har ikke politisk kapital nok til å bøte på enda en smell med svak styring, ifølge Bjercke.

- For ett år siden ble det avdekket at en av hennes andre etater, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, hadde gjennomført flere ulovlige ansettelser og anskaffelser. Hvis dette nå gjentar seg, framstår det jo som om byråd Berg ikke er i stand til å styre egne etater overhode, sier Bjercke.

1

Godt å ha Lan tilbake. Velkommen skal du være! Og prøv å overse drapstruslene fra forstyrrede idioter.

2
PerryAndre [sitat…] I politikken kan det komme inn uerfarne folk i stillinger, som de ikke har kompetanse til å utføre. Det skjer etter hvert valg i skifte av politisk styre.

...slik vil det vel aslltid være, men veldig synd de fleste av dem aldri oppdager når de når inkompetanse trinnet på stigen.

Politikere eller hva en skal kalle dem, bør holde seg unna . når allt av "verden" er betraktet gjennom et hull i eggeskallet....

3

Tror rett og slett at hun er for uerfaren for å lede noe slikt som samferdsel og miljø i hovedstaden.At stillingen ble tilbudt en ung person i Mdg har nok vært et feiltrinn fra RJ, men sjarmerende er hun jo.

1
Folkflesk Godt å ha Lan tilbake. Velkommen skal du være! Og prøv å overse drapstruslene fra forstyrrede idioter.

Det har vært alt for lite fokus på hetsen hun har fått, og for mye på hennes inkompetanse. Det er tross alt ingen andre politikere som mottar hets. For å kompensere for hetsen bør Lan snarest mulig få statsministerposten på ubestemt tid. Mulig vi kan få henne inn på slottet også?

Det viktigste må uansett være at Lan ikke skal bli lei seg. Dersom det koster skattebetalerne noen hundre mill er det en pris man har råd til å betale.

Det blir forsåvidt spennende å se om Lan rir stormen denne gangen, eller om det blir en ny sutre-sykemelding.

1
Laster...